Wskaźniki programu SharePoint Workspace

Poniższa tabela zawiera podsumowanie typowych wskaźników wyświetlanych w programie SharePoint Workspace.

Wskaźniki obecności kontaktów i uczestników obszaru roboczego

Wskaźniki obecności kontaktów i uczestników obszaru roboczego odpowiadają wskaźnikom wyświetlanym w programie Microsoft Office Communicator. Istnieje jednak kilka dodatkowych wskaźników obecności specyficznych dla programu SharePoint Workspace.

Wskaźnik

Znaczenie

Kontakt dostępny w programach SharePoint Workspace i Communicator

Dostępny kontakt, w przypadku którego można podejmować działania w programie SharePoint Workspace lub Communicator.

Kontakt dostępny tylko w programie SharePoint Workspace

Dostępny kontakt, w przypadku którego można podejmować działania tylko w programie SharePoint Workspace. Być może kontakt nie ma programu Communicator lub nie jest do niego zalogowany albo użytkownik nie jest zalogowany do tego programu.

Kontakt jest aktywny w obszarze roboczym programu Groove

Niewielkie czerwone pole dołączone do ikony obecności stanowi oznaczenie kontaktu, który jest aktywny w obszarze roboczym.

Kontakt wskazywany w programach SharePoint Workspace i Communicator jako bezczynny lub znajdujący się z dala od komputera

Kontakt, który jest wskazywany w programach SharePoint Workspace i Communicator jako bezczynny lub znajdujący się z dala od komputera. Ten wskaźnik jest wyświetlany, jeśli kontakt nie wykonywał żadnych czynności na komputerze od kilku minut.

Kontakt wskazywany w programie SharePoint Workspace jako bezczynny lub znajdujący się z dala od komputera

Kontakt, który jest wskazywany w programie SharePoint Workspace jako bezczynny lub znajdujący się z dala od komputera. Ten wskaźnik jest wyświetlany, jeśli kontakt nie wykonywał żadnych czynności na komputerze od kilku minut.

Kontakt z ustawionym komunikatem „Nieobecny”

Gwiazdka dołączona do ikony obecności wskazuje kontakt, który ustawił komunikat „Nieobecny” w programie Communicator.

Kontakt z włączonym komunikatem „Zajęty” w programie Communicator

Kontakt, który jest dostępny, ale zajęty innymi czynnościami (na przykład prowadzi rozmowę telefoniczną albo bierze udział w konferencji lub spotkaniu).

Kontakt z włączonym komunikatem „Nie przeszkadzać” w programie Communicator

Kontakt, który ustawił stan „Nie przeszkadzać” w programie Communicator.

Kontakt jest niedostępny

Kontakt, który jest niedostępny zarówno w programie SharePoint Workspace, jak i Communicator.

Wskaźniki nieprzeczytanej zawartości

Wskaźnik

Znaczenie

Wskazuje nową lub zaktualizowaną zawartość dodaną w ciągu ostatnich dwóch dni

W obszarze roboczym lub elemencie jest dostępna nieprzeczytana zawartość, którą dodano lub zaktualizowano w ciągu ostatnich dwóch dni.

Wskazuje nową lub zaktualizowaną zawartość dodaną w ciągu ostatnich siedmiu dni

W obszarze roboczym lub elemencie jest dostępna nieprzeczytana zawartość, którą dodano lub zaktualizowano w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Wskazuje nową lub zaktualizowaną zawartość dodaną dawniej niż siedem dni temu

W obszarze roboczym lub elemencie jest dostępna nieprzeczytana zawartość, którą dodano lub zaktualizowano co najmniej siedem dni temu.

Wskaźniki typu obszaru roboczego i stanu

Wskaźnik

Znaczenie

Obszar roboczy programu SharePoint.

Obszar roboczy programu SharePoint.

Obszar roboczy programu Groove

Obszar roboczy programu Groove.

Obszar roboczy ze wstrzymaną komunikacją

W tym obszarze roboczym wstrzymano obecnie wszelki transfer danych.

Obszar roboczy udostępniania plików programu Groove

Folder udostępniony.

Obszar roboczy programu Groove niezawierający żadnych danych

Obszar roboczy, który nie zawiera jeszcze żadnych danych. Należy pobrać dane z innego komputera lub od innego uczestnika obszaru roboczego.

Obszar roboczy, w którym nie jest wykonywana synchronizacja zmian

W kopii obszaru roboczego, z której korzysta użytkownik, nie jest już wykonywana synchronizacja aktualizacji zawartości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie problemami z synchronizacją obszarów roboczych.

Wskaźniki w obszarze powiadomień systemu Windows

Wskaźnik

Znaczenie

Program SharePoint Workspace jest zalogowany do konta

Program SharePoint Workspace jest zalogowany do konta.

Program SharePoint Workspace jest zalogowany do konta, ale pracuje w trybie offline

Program SharePoint Workspace jest zalogowany do konta, ale pracuje w trybie offline.

Na koncie programu SharePoint Workspace są dostępne nieprzeczytane wiadomości

Program SharePoint Workspace jest zalogowany, a na koncie jest dostępna nieprzeczytana wiadomość.

Program SharePoint Workspace nie jest zalogowany do konta

Program SharePoint Workspace nie jest zalogowany do żadnych kont.

Program SharePoint Workspace nie jest zalogowany do konta i ustawiony tak, aby pracować w trybie offline

Program SharePoint Workspace nie jest zalogowany do żadnych kont i ustawiony tak, aby pracować w trybie offline.

Wskaźniki historii wiadomości

Wskaźnik

Znaczenie

Wiadomość, która nie została otwarta

Wiadomość, która nie została otwarta

Wiadomość głosowa, która nie została otwarta

Wiadomość głosowa, która nie została otwarta.

Wiadomość głosowa z dołączonym plikiem, która nie została otwarta

Wiadomość głosowa z dołączonym plikiem, która nie została otwarta.

Odebrane lub wysłane zaproszenie

Odebrane zaproszenie, które nie zostało jeszcze zaakceptowane ani odrzucone. Może to być również wskaźnik wysłanego zaproszenia.

Wiadomość, która została już otwarta

Wiadomość, która została już otwarta.

Wiadomość z dołączonym plikiem, która została już otwarta

Wiadomość z dołączonym plikiem, która została już otwarta.

Wiadomość głosowa, która została już otwarta

Wiadomość głosowa, która została już otwarta.

Wiadomość głosowa z dołączonym plikiem, która została już otwarta

Wiadomość głosowa z dołączonym plikiem, która została już otwarta.

Wysłana wiadomość

Wysłana wiadomość.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×