Wprowadzenie do witryn, obszarów roboczych i stron

Witryny internetowe najwyższego poziomu oraz podwitryny umożliwiają dzielenie zawartości witryny na odrębne i osobno zarządzane witryny, co jest pomocne w organizowaniu zawartości.

W tym artykule

Co to jest witryna?

Co to jest obszar roboczy?

Co to jest strona?

Co to jest witryna?

Witryna internetowa to grupa powiązanych ze sobą stron internetowych hostowana przez serwer HTTP w sieci World Wide Web lub w witrynie intranetowej. Większość witryn internetowych ma punkt początkowy w postaci strony głównej. Strona główna jest połączona z innymi stronami przy użyciu hiperlinków. Za pomocą witryn najwyższego poziomu oraz podwitryn można dzielić zawartość witryny na odrębne i osobno zarządzane witryny. Witryny internetowe najwyższego poziomu mogą mieć wiele podwitryn, z których każda również może zawierać wiele podwitryn. Cała struktura witryny internetowej najwyższego poziomu i jej wszystkie podwitryny noszą nazwę zbioru witryn internetowych.

Taka hierarchia zapewnia główną witrynę roboczą dla całego zespołu oraz indywidualne witryny robocze lub witryny wspólne dla projektów pobocznych. Witryny internetowe najwyższego poziomu oraz podwitryny umożliwiają sterowanie funkcjami i ustawieniami witryn na różnych poziomach. Administrator witryny internetowej kontroluje możliwości tworzenia, uzyskiwania dostępu i dodawania zawartości do witryny internetowej.

Początek strony

Co to jest obszar roboczy?

Obszar roboczy to tworzona przez Ciebie unikatowa witryna internetowa, która udostępnia członkom zespołu narzędzia i usługi ułatwiające współpracę zarówno w zakresie dokumentów, jak i zasobów związanych ze spotkaniami. Obszar roboczy może zawierać listy informacji, takie jak listy powiązanych dokumentów, członków zespołu i linków. Aby utworzyć witrynę obszaru roboczego, trzeba być członkiem grupy poziomu uprawnień z uprawnieniem do tworzenia podwitryn w danej witrynie programu SharePoint. Program Windows SharePoint Services umożliwia tworzenie następujących witryn obszaru roboczego:

Witryna obszaru roboczego

Opis

Obszar roboczy dokumentu

Ten szablon służy do tworzenia witryny umożliwiającej członkom zespołu wspólną pracę nad dokumentami. Zapewnia bibliotekę dokumentów do przechowywania dokumentu głównego i plików pomocniczych, listę zadań do przydzielania elementów do wykonania oraz listę linków do zasobów powiązanych z dokumentem.

Podstawowy obszar roboczy spotkania

Ten szablon służy do tworzenia witryny udostępniającej wszystkie podstawowe elementy niezbędne do planowania, organizowania i śledzenia spotkania. Zawiera następujące listy: Obiekty, Uczestnicy, Plan spotkania i Biblioteka dokumentów.

Pusty obszar roboczy spotkania

Ten szablon służy do tworzenia pustej witryny obszaru roboczego spotkania, którą można dostosować do własnych potrzeb.

Obszar roboczy podejmowania decyzji

Ten szablon udostępnia obszar roboczy spotkania, za pomocą którego członkowie zespołu mogą przeglądać odpowiednie dokumenty i rejestrować decyzje. Zawiera następujące listy: Cele, Uczestnicy, Plan spotkania, Biblioteka dokumentów, Zadania i Decyzje.

Obszar roboczy spotkania socjalnego

Ten szablon służy do tworzenia witryny udostępniającej narzędzie do planowania imprez o charakterze towarzyskim, które zawiera tablicę dyskusyjną i bibliotekę obrazów umożliwiającą publikowanie zdjęć z wydarzenia. Zawiera następujące listy i składniki Web Part: Uczestnicy, Wskazówki, Obraz/Logo, Rzeczy do przyniesienia, Dyskusje i Biblioteka obrazów.

Wielostronicowy obszar roboczy spotkania

Ten szablon służy do tworzenia witryny udostępniającej wszystkie podstawowe elementy niezbędne członkom zespołu do planowania, organizowania i śledzenia spotkania za pomocą wielu stron. Zawiera następujące listy: Cele, Uczestnicy i Plan spotkania oraz dwie puste strony, które można dostosować do własnych potrzeb.

Szablony witryn

Program Windows SharePoint Services zapewnia następujące szablony współpracy, których można używać podczas tworzenia nowej witryny.

Szablon witryny

Opis

Witryna zespołu

Ten szablon służy do tworzenia witryny umożliwiającej zespołom tworzenie, organizowanie i udostępnianie informacji. Zawiera bibliotekę dokumentów i podstawowe listy, takie jak Anonsy, Kalendarz, Kontakty i Linki.

Pusta witryna

Ten szablon służy do tworzenia witryny internetowej zawierającej pustą stronę główną, którą można dostosować przy użyciu przeglądarki lub edytora stron internetowych zgodnego z programem Windows SharePoint Services, dodając interakcyjne listy i inne funkcje.

Witryna typu wiki

Ten szablon służy do tworzenia witryny, za pomocą której można szybko i łatwo dodawać, edytować oraz łączyć strony internetowe.

Blog

Ten szablon służy do tworzenia witryny umożliwiającej ogłaszanie informacji i komentowanie ich przez inne osoby.

Szablony aplikacji

Te szablony są dostosowane do wymagań określonych procesów biznesowych lub zestawów zadań w organizacji o dowolnej wielkości. Szablony można stosować w typowych scenariuszach, takich jak zarządzanie pomocą dla klientów lub śledzenie kampanii marketingowej. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać szablony, zobacz stronę internetową Szablony aplikacji dla programu Windows SharePoint Services.

Początek strony

Co to jest strona?

Strona internetowa w witrynie może służyć do wyświetlania list informacji, dzięki czemu członkowie zespołu mogą porządkować informacje w dowolny sposób — według tematu, daty wykonania lub autora. Można na przykład:

  • filtrować zawartość, aby wyświetlać tylko zestaw informacji dotyczących Ciebie;

  • ukrywać informacje, które Cię nie interesują;

  • zmieniać kolejność wyświetlania informacji na liście;

  • konfigurować widoki niestandardowe, aby ułatwić członkom zespołu szybkie skupienie się na właściwej informacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×