Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla nauczycieli

Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla nauczycieli

Wprowadzenie do cyfrowego centrum edukacji i nauki w pakiecie Office 365 Education.

Z łatwością zarządzaj przebiegiem zajęć i angażuj każdego ucznia.

„Usługa Microsoft Teams uaktywniła na moich zajęciach wszystkich uczniów, nawet tych, którzy prawie nigdy się nie odzywają”. — Nauczyciel w szkole podstawowej

Usługa Microsoft Teams to cyfrowe centrum udostępniające funkcje konwersacji, spotkań, plików i aplikacji w ramach pakietu Office 365 Education. Za jej pomocą nauczyciele mogą szybko i łatwo przechodzić od konwersacji do tworzenia treści, zachowując ciągłość, przejrzystość i niezbędny kontekst. Usługa Teams dostosowuje się do indywidualnych potrzeb różnych grup i ułatwia im współpracę w ramach realizacji zadań:

 • Zarządzaj projektami, zadaniami i treściami z użyciem najpopularniejszych aplikacji dostępnych w jednym elastycznym środowisku roboczym

 • Bądź na bieżąco dzięki informacjom w czasie rzeczywistym i aktualizacjom udostępnianym w intensywnych konwersacjach zespołu, prywatnych rozmowach (które w razie potrzeby można moderować), podczas spotkań zespołu oraz innymi kanałami

 • Wspieraj dynamiczną współpracę i zapewniaj płynną jakość użytkowania dzięki zintegrowanym aplikacjom pakietu Office 365, np. Word, Excel, PowerPoint i notesowi zajęć OneNote, a także partnerom edukacyjnym takim jak busuu, Canvas, Flipgrid i Kahoot!

Uwaga: Teraz pakiet Office 365 Education obejmuje usługę Microsoft Teams. Oznacza to, że wszyscy nauczyciele, uczniowie, wykładowcy i inni pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z Microsoft Teams w ramach pakietu Office 365 Education.

Poniższa tabela opisuje kilka przykładowych sposobów wykorzystania Microsoft Teams przez nauczycieli w celu wspierania innowacyjnych metod edukacyjnych i najlepszych praktyk w klasach i szkołach działających w oparciu o zasady współpracy.

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i opcjach w usłudze Microsoft Teams zaprojektowanych z myślą o nauczycielach, uczniach i pracownikach instytucji edukacyjnych!

Scenariusz

Opis

Angażujące zajęcia

Oszczędzaj czas i łatwo organizuj dyskusje podczas zajęć, zarządzaj zadaniami i współpracuj z uczniami, aby tworzyć spersonalizowane środowisko edukacyjne i odpowiadać na indywidualne potrzeby uczniów w zakresie nauki i rozwoju.

Planowanie lekcji

Przygotowywanie planów lekcji dla różnych przedmiotów i klas wymaga efektywnej komunikacji i współpracy między nauczycielami w danej szkole lub okręgu.

Profesjonalne społeczności edukacyjne

Współpracuj w ramach profesjonalnych społeczności edukacyjnych i dziel się najlepszymi praktykami, aby kształtować możliwości rozwoju zawodowego i wspierać kolegów i koleżanki po fachu.

Programy zajęć pozaszkolnych

Ostatnie badanie wykazało, że programy zajęć pozaszkolnych w ogromnym stopniu poszerzają wiedzę uczniów na temat możliwości kariery w dziedzinie STEM (nauki ścisłe, technologia, inżyniera i matematyka) (80%), wspierają pozytywne nastawienie do STEM (78%) oraz zwiększają determinację i rozwijają zdolności krytycznego myślenia (72%)1. Nauczyciele mogą współpracować, aby nieustannie tworzyć angażujące i stymulujące zajęcia i zachęcać uczniów do udziału w tych ważnych i dobrowolnych programach.

¹Hinton, M. (2017, March). Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge. Education Week. (Hinton, M. „Programy pozaszkolne czynnikiem zwiększającym poziom wiedzy w tzw. dyscyplinach STEM”. Education Week. Marzec 2017.) Hiperłącze: http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Koncepcja zespołów

Można organizować zespoły na potrzeby różnych etapów zajęć, projektów i działań (wedle potrzeb) oraz zapraszać do zespołu inne osoby ze szkoły lub okręgu. Zespoły można również tworzyć na bazie istniejących Grup usługi Office 365, a wszelkie zmiany wprowadzone w Grupach usługi Office 365 będą automatycznie synchronizowane z usługą Microsoft Teams. Upraszcza to proces zapraszania i koordynacji członków zespołu oraz zapisuje pliki grupy w usłudze Teams.

Na przykład, poszczególne zajęcia można dodatkowo organizować w ramach kanałów z kartami konwersacji, plików, notatek i innymi opcjami. Kanały można tworzyć w oparciu o zróżnicowane potrzeby klasy, np. według jednostki, przedmiotu lub projektu. Karty umożliwiają uczestnikom zajęć przesyłanie, przeglądanie i edycję plików, notatek i spersonalizowanych treści (np. dokumentów, arkuszy, prezentacji, filmów, łączy zewnętrznych, innych aplikacji itp.). Te treści są łatwo dostępne dla wszystkich uczniów w klasie.

Nawigowanie

Porada: Konfiguracja usługi Microsoft Teams na urządzeniu mobilnym jest bardzo łatwa i zapewnia wygodną komunikację z klasą w dowolnym miejscu i czasie oraz z każdego urządzenia. Można pobrać Microsoft Teams w sklepie Windows Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) lub Google Play (Android).

Prezentacja usługi Teams uczestnikom zajęć

Zacznij od spotkania wprowadzającego, aby ustalić oczekiwania, przedstawić instrukcje i zademonstrować podstawy usługi Microsoft Teams. Poproś uczestników zajęć o korzystanie z Teams jako podstawowego narzędzia do komunikacji i współpracy w ramach projektów zespołowych.

Dostosuj usługę Teams do swojego unikatowego scenariusza

Efektywne zespoły potrzebują prostych i intuicyjnych narzędzi, aby zapewnić szybką i skuteczną komunikację oraz współpracę. Usługa Microsoft Teams ułatwia organizację w zakresie przygotowywania planów lekcji, tworzenia spersonalizowanego środowiska edukacyjnego, opracowywania programów zajęć pozaszkolnych i zarządzania innymi zespołowymi działaniami i projektami. Kolejne etapy przedstawiają wprowadzenie i sposoby personalizacji usługi Teams w ramach scenariusza zajęć.

Utwórz zespół i wyślij zaproszenia

 1. Aby uruchomić usługę Microsoft Teams, kliknij ikonę uruchamiania aplikacji (ikona wafelka) Ikona Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu pakietu Office 365 Education, a następnie kliknij pozycję Teams, aby otworzyć aplikację online lub pobrać ją na komputer.

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Microsoft Teams

  Uwaga: Jeśli wystąpią problemy z uzyskaniem dostępu do usługi Teams, skontaktuj się z administratorem IT, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednią licencję.

 2. Kliknij przycisk Dodaj zespół na dole listy kanałów w Teams

 3. Kliknij przycisk Utwórz zespół, a następnie wybierz Zajęcia.

  Wybierz zespó

  Uwaga: Jeśli Twoja szkoła korzysta z synchronizacji danych (School Data Sync), zajęcia będą utworzone automatycznie z listami uczniów powiązanymi z systemem informacyjnym szkoły, więc nie musisz zajmować się tym etapem.

 4. W oknie Utwórz zespół wprowadź nazwę zajęć i krótki opis wyjaśniający cel zajęć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Nazwa i opis

  Uwaga: Nie zmieniaj opcji prywatności: Prywatne – Tylko członkowie zespołu mogą dodawać nowych członków (w razie potrzeby można zmienić to ustawienie później).

  Porada: Zanim przeprowadzisz szkolenie dla swojej klasy, spersonalizuj konfigurację usługi Teams. Zacznij od utworzenia zajęć, ustawienia kilku kanałów i dodania kilku kart. Następnie dodaj w kartach istotne, angażujące i pomocne treści.

 5. Możesz łatwo dodawać ludzi, grupy i listy dystrybucyjne ze szkoły lub okręgu. Gdy zaczniesz wpisywać imiona i nazwiska, wyświetli się lista rozwijana pasujących kontaktów z katalogu poczty e-mail. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać członków zespołu, lub kliknij przycisk Pomiń, aby dodać członków zespołu później, gdy już ustawisz treści (zalecane).

  Dodaj członków

Utwórz kilka kluczowych kanałów i kart z treściami

Gdy tworzysz nowe zajęcia, kanał „Ogólne” zostaje automatycznie dodany. Możesz dodać inne kanały, aby organizować swoje zajęcia. Domyślnie każdy członek zespołu ma dostęp do tych kanałów.

Karty

Porada: Udostępniaj wskazówki szkoleniowe i ogłoszenia dotyczące usługi Teams w kanale Ogólne, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp. Będzie to dogodne miejsce, gdzie cała klasa znajdzie pomoc i wskazówki, a szczególnie nowi członkowie dołączający do Teams.

 1. Aby utworzyć dodatkowe kanały, wybierz wielokropek (...) obok nazwy zespołu na liście kanałów.

 2. Wybierz polecenie Dodaj kanał z menu rozwijanego.

  Dodaj kanał
 3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę kanału i krótki opis wyjaśniający cel kanału, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Tworzenie kanału

  Porada: Po utworzeniu kilku kanałów możesz dodać do nich treści, aby uczestnicy zajęć nie trafili na pustą stronę po pierwszym logowaniu. Na przykład, możesz rozpocząć nową konwersację, publikując kilka pytań w każdym kanale, aby zainicjować dyskusję, oraz dodać @wzmiankę o niektórych uczestnikach zajęć, by zaangażować ich w konwersację.

 4. W ramach poszczególnych kanałów możesz tworzyć karty dla różnych treści i aplikacji. Każdy kanał ma kilka domyślnych kart, np. konwersacje, pliki, notesy zajęć i zadania. Aby utworzyć nową kartę, kliknij ikonę + po prawej stronie domyślnych kart, a następnie wybierz aplikację lub plik dla karty (np. Word lub Planner), wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Kanał Dodawanie kart

  Uwaga: Etapy konfiguracji dla niektórych aplikacji i usług mogą różnić się nieznacznie od przedstawionych tu instrukcji.

 5. Aby utworzyć nową kartę przekierowującą bezpośrednio do pliku (np. planu lekcji, konspektu lub interaktywnej prezentacji), kliknij ikonę + po prawej stronie domyślnych kart, a następnie wybierz aplikację dla pliku (np. Word, Excel lub PowerPoint), znajdź nazwę pliku w opcji Pliki, nazwij kartę i naciśnij przycisk Zapisz.

  Word

  Porada: Możesz podpiąć istniejący notes zajęć OneNote ze strony SharePoint lub innej witryny (ikona globusa) bezpośrednio do kanału jako łatwo dostępną kartę dla zespołu.

Przenieś korespondencję e-mail do usługi Teams

Możesz przesyłać wiadomości e-mail do kanału w usłudze Teams, aby organizować komunikację w ramach zajęć i zapewnić jej dostępność w jednym miejscu.

 1. Aby utworzyć adres e-mail dla kanału, kliknij wielokropek (...) po prawej stronie kanału.

 2. Następnie wybierz opcję Uzyskaj adres e-mail w menu rozwijanym.

 3. Na koniec naciśnij przycisk Kopiuj i zapisz adres e-mail na liście kontaktów lub książce adresowej e-mail.

  Poczta e-mail

  Porada: Przesyłaj wiadomości e-mail do kanału, aby kontynuować dyskusje w usłudze Teams.

 4. Możesz kliknąć łącze ustawienia zaawansowane w oknie Uzyskaj adres e-mail, aby ograniczyć liczbę osób, które mogą wysyłać wiadomości e-mail do zespołu (np. każdy, tylko członkowie zespołu lub tylko wiadomości z określonych domen).

  Pobierz wiadomości e-mail

  Porada: Ograniczenie liczby osób, które mogą przesyłać wiadomości e-mail do kanału, zmniejszy ryzyko spamu i wiadomości phishingowych (wyłudzających informacje) w usłudze Teams.

 5. Możesz spersonalizować ustawienia powiadomień e-mail dla różnych wydarzeń (np. osobistych @wzmianek lub odpowiedzi na rozpoczęte przez ciebie konwersacje), klikając swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu usługi Teams, a następnie wybierając Powiadomienia z menu rozwijanego.

  Powiadomienia

Utwórz zadania dla uczestników zajęć

 1. Aby utworzyć zadania w usłudze Teams, kliknij kartę Zadania w karcie zajęć.

 2. Naciśnij przycisk Nowe zadanie w prawym górnym rogu.

  Zadanie
 3. W oknie Nowe zadanie wprowadź dane zadania i dołącz materiały referencyjne dla uczniów. Możesz wskazać termin realizacji zadania (datę i godzinę), a nawet zdecydować, czy zezwalasz na oddanie zadań po terminie.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zadaj.

  Nowe zadanie

  Porada: Możesz zapisać zadanie w wersji roboczej, jeśli nie chcesz go jeszcze przydzielić. Wróć później do karty Zadania, aby je zadać.

 5. Aby przeglądać i oceniać prace uczniów, przejdź do karty Zadania w swoich zajęciach.

 6. Wybierz opcję Ocena, aby wyświetlić wszystkie zadania oddane przez uczniów.

  Sprawdzanie

  Możesz przekazać informacje zwrotne i uwagi na liście lub wybrać ucznia, aby zobaczyć jego zadanie. Możesz szybko i łatwo przechodzić do innych uczniów w tym widoku.

  Sprawdzanie zadania

Komentarza dla uczniów

Może dojść do sytuacji, kiedy musisz bezpośrednio odpowiedzieć uczniowi (albo uczeń Tobie), ale funkcja czatu jest wyłączona. Pamiętaj, że zawsze możesz użyć funkcji @wzmianek w usłudze Teams. Po znaku @ wpisz imię i nazwisko ucznia oraz komentarz, a wówczas uczeń zostanie powiadomiony o Twoim komentarzu. Nie zapominaj, że nie jest to wiadomość prywatna, więc będzie widoczna dla wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Odzyskiwanie usuniętych zespołów i kanałów

Aby odzyskać usunięte zespoły i kanały:

 1. Kliknij przycisk Pliki po lewej stronie ekranu, a następnie pod opcją przechowywania w chmurze wybierz OneDrive.
  OneDrive

 2. Wybierz polecenie Otwórz w OneDrive.
  Otwórz w OneDrive

 3. Następnie kliknij Kosz, aby przeglądać usunięte notatniki i inne treści. 
  Kosz

Archiwizacja treści

Obecnie nie jest dostępna żadna metoda archiwizacji treści.Jeśli jednak chcesz zapisać notatniki po zakończeniu semestru (kwartału), możesz dodać zespół i oznaczyć go jako zarchiwizowany albo usunąć kanały i później je odzyskać w chmurze OneDrive (według instrukcji powyżej). 

Podsumowanie informacji o usłudze Teams

 • Usługa Microsoft Teams to cyfrowe centrum edukacji i nauki w pełni zintegrowane z pakietem Office 365 Education, dzięki czemu członkowie zespołu mogą łatwo komunikować się i współpracować za pomocą znanych aplikacji tego pakietu, takich jak Word, Excel, notes zajęć w programie OneNote i PowerPoint. Dla subskrybentów pakietu Office 365 dla instytucji edukacyjnych usługa Teams jest bezpłatna, więc możesz zacząć z niej korzystać od razu!

 • Możesz zorganizować zespół za pomocą niestandardowych kanałów i kart, które utworzysz na potrzeby współpracy. Karty mogą przekierowywać bezpośrednio do plików i innych treści lub do aplikacji Office 365 takich jak Planner i PowerBI, a także do aplikacji partnerów edukacyjnych takich jak busuu, Canvas, Flipgrid i Kahoot!

 • Możesz przesyłać swoje wiadomości e-mail do usługi Teams, aby wszystkie konwersacje klasowe mieć w jednym miejscu.

 • Twórz zadania, aby łatwo zarządzać całym przebiegiem zajęć w klasie – w jednej chwili przechodź od tworzenia i dystrybucji treści do wystawiania ocen i przekazywania informacji zwrotnych.

 • Więcej informacji o nowych funkcjach usługi Teams w pakiecie Office 365 Educationznajdziesz tutaj, na blogu edukacyjnym.

 • Sprawdź centrum pomocy Microsoft Education Help Center, aby uzyskać pomoc w innych sprawach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×