Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla kierownictwa szkół

Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla kierownictwa szkół

Wprowadzenie do centrum pracy zespołowej w usłudze Office 365 Education

Łatwo usprawnij komunikację i współpracę w szkole

„Usługa Microsoft Teams rozwinęła sposób komunikacji personelu w całej szkole. Pozwoliła nam zmniejszyć liczbę wysyłanych wiadomości e-mail dzięki jednej centralnej lokalizacji dla konwersacji i plików”. — Asystent dyrektora szkoły podstawowej

Usługa Microsoft Teams to cyfrowe centrum udostępniające funkcje konwersacji, spotkań, plików i aplikacji w ramach pakietu Office 365 Education. Za jej pomocą pracownicy szkoły mogą szybko i łatwo przechodzić od konwersacji do tworzenia treści, zachowując ciągłość, przejrzystość i niezbędny kontekst. Usługa Teams dostosowuje się do indywidualnych potrzeb różnych grup i ułatwia im współpracę w ramach realizacji zadań:

 • Zarządzaj projektami, zadaniami i treściami z użyciem najpopularniejszych aplikacji dostępnych w jednym elastycznym środowisku roboczym

 • Bądź na bieżąco dzięki informacjom w czasie rzeczywistym i aktualizacjom udostępnianym w intensywnych konwersacjach zespołu, prywatnych rozmowach (które w razie potrzeby można moderować), podczas spotkań zespołu oraz innymi kanałami

 • Wspieraj dynamiczną współpracę i zapewniaj płynną jakość użytkowania dzięki zintegrowanym aplikacjom pakietu Office 365, np. Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a także partnerom edukacyjnym takim jak busuu, Canvas, Flipgrid i Kahoot!

Uwaga:  Teraz pakiet Office 365 Education obejmuje usługę Microsoft Teams. Oznacza to, że wszyscy nauczyciele, uczniowie, wykładowcy i inni pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z Microsoft Teams w ramach pakietu Office 365 Education.

Poniższa tabela opisuje kilka przykładowych sposobów wykorzystania Microsoft Teams przez nauczycieli w celu wspierania innowacyjnych metod edukacyjnych i najlepszych praktyk w szkołach działających w oparciu o zasady współpracy.

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i opcjach w usłudze Microsoft Teams zaprojektowanych z myślą o nauczycielach, uczniach i pracownikach instytucji edukacyjnych!

Scenariusz

Opis

Komitety doradcze ds. usprawnień w szkole

Efektywne programy i inicjatywy usprawnień w szkole wymagają dostępu personelu do rozszerzonych analiz danych (np. rang centylowych) i łatwej współpracy między różnymi zespołami, obejmującymi administratorów, nauczycieli i inne osoby w okręgu.

Plany reagowania na incydenty

Gdy dochodzi do incydentu (np. zagrożenia zdrowia), szybka i precyzyjna komunikacja pomaga zapewnić skuteczną reakcję. Dzięki usłudze Teams zespoły ds. reagowania na incydenty mogą łatwo przygotowywać i udostępniać aktualne i odpowiednie informacje uczniom, rodzicom i społecznościom, a także koordynować dodatkowy personel (np. pielęgniarki szkolne).

Programy edukacji społecznej i emocjonalnej

Programy edukacji społecznej i emocjonalnej promują sukcesy naukowe i pozytywne zachowanie, redukując stres emocjonalny i ogólne niewłaściwe zachowanie¹. Kanały w usłudze Teams mogą być zorganizowane, na przykład, wokół pięciu kluczowych kompetencji społecznych i emocjonalnych: samoświadomość, samoorganizacja, świadomość społeczna, umiejętności budowania relacji i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Oceny nauczycieli

Ocena wydajności nauczycieli jest czasochłonnym, ale ważnym regularnym procesem. Dzięki usłudze Teams administratorzy mogą udostępniać zasoby do rozwoju zawodowego wszystkim nauczycielom w kanale Ogólne, a także zarządzać prywatną komunikacją (w konwersacjach) i treściami (np. za pomocą OneNote Staff Notebooks) z poszczególnymi nauczycielami w osobnych kanałach.

¹Hinton, M. (2017, March). Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge. Education Week. (Hinton, M. „Programy pozaszkolne czynnikiem zwiększającym poziom wiedzy w tzw. dyscyplinach STEM”. Education Week. Marzec 2017.) Hiperłącze: http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Koncepcja zespołów

Można organizować zespoły personelu na potrzeby różnych projektów, działań, komitetów i procesów (wedle potrzeb) oraz zapraszać do zespołu inne osoby ze szkoły lub okręgu. Zespoły można również tworzyć na bazie istniejących Grup usługi Office 365, a wszelkie zmiany wprowadzone w Grupach usługi Office 365 będą automatycznie synchronizowane z usługą Microsoft Teams. Upraszcza to proces zapraszania i koordynacji członków zespołu oraz zapisuje pliki grupy w usłudze Teams.

Porada: Może być kuszące, aby po prostu mapować różne e-mailowe listy dystrybucyjne na poszczególne zespoły personelu, ale usługa Teams tworzy środowisko oparte na fundamencie współpracy w celu realizacji wspólnych celów. Możesz pokonać ograniczenia wyłączności i zasadności wiedzy (need-to-know) związane z listami dystrybucyjnymi, tworząc zespoły personelu na odpowiednich poziomach dla grup roboczych w szkole lub okręgu.

Poszczególne zespoły personelu można dodatkowo organizować w ramach kanałów z kartami konwersacji, plików, notatek i innymi opcjami. Kanały można tworzyć w oparciu o zróżnicowane potrzeby zespołu, np. według tematu, dyscypliny lub przedmiotu. Karty umożliwiają personelowi przesyłanie, przeglądanie i edycję plików, notatek i spersonalizowanych treści (np. dokumentów, arkuszy, prezentacji, filmów, łączy zewnętrznych, innych aplikacji itp.). Te treści są łatwo dostępne dla wszystkich członków zespołu.

Przykład

Porada: Konfiguracja usługi Microsoft Teams na urządzeniu mobilnym jest bardzo łatwa i zapewnia wygodną komunikację z zespołem w dowolnym miejscu i czasie oraz z każdego urządzenia. Można pobrać Microsoft Teams w sklepie Windows Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) lub Google Play (Android).

Prezentacja usługi Teams współpracownikom

Zacznij od spotkania wprowadzającego, aby ustalić oczekiwania, przedstawić instrukcje i zademonstrować podstawy usługi Microsoft Teams. Poproś współpracowników o korzystanie z Teams jako podstawowego narzędzia do komunikacji i współpracy w ramach projektów zespołowych. Używaj funkcji czatu w usłudze Teams, aby zastąpić krótkie wiadomości e-mail i wiadomości SMS, w ramach łatwego wprowadzenia wszystkich do dogodnych funkcji w Teams.

Dostosuj usługę Teams do swojego unikatowego scenariusza

Efektywne zespoły personelu potrzebują prostych i intuicyjnych narzędzi, aby zapewnić szybką i skuteczną komunikację oraz współpracę. Niezależnie od tego, czy przewodniczysz komitetowi, przygotowujesz plan reagowania na incydenty, tworzysz spersonalizowane programy dla uczniów, oceniasz nauczycieli bądź zarządzasz innymi aspektami współpracy, usługa Teams pomoże w efektywnej organizacji tych wszystkich czynności. Zacznijmy od personalizacji usługi Teams pod kątem scenariusza w następujących etapach:

Utwórz zespół i wyślij zaproszenia

 1. Aby uruchomić usługę Microsoft Teams, kliknij ikonę uruchamiania aplikacji (ikona wafelka) Ikona Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu pakietu Office 365 dla instytucji edukacyjnych, a następnie kliknij pozycję Teams, aby otworzyć aplikację online lub pobrać ją na komputer.

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Microsoft Teams

  Uwaga: Jeśli wystąpią problemy z uzyskaniem dostępu do usługi Teams, skontaktuj się z administratorem IT, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednią licencję.

 2. Kliknij przycisk Dodaj zespół na dole listy kanałów w Teams

 3. Kliknij przycisk Utwórz zespół, a następnie wybierz opcję Członkowie personelu.

  Wybierz zespó

  Uwaga: Jeśli Twoja szkoła korzysta z synchronizacji danych (School Data Sync), zajęcia będą utworzone automatycznie z listami uczniów powiązanymi z systemem informacyjnym szkoły, więc nie musisz zajmować się tym etapem.

 4. W oknie Utwórz zespół wprowadź nazwę zajęć i krótki opis wyjaśniający cel zajęć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Utwórz zespół

  Uwaga: Nie zmieniaj opcji prywatności: Prywatne – Tylko członkowie zespołu mogą dodawać nowych członków (w razie potrzeby można zmienić to ustawienie później).

  Porada: Zanim przeprowadzisz szkolenie dla swojej klasy, spersonalizuj konfigurację usługi Teams. Zacznij od utworzenia zajęć, ustawienia kilku kanałów i dodania kilku kart. Następnie dodaj w kartach istotne, angażujące i pomocne treści.

 5. Możesz łatwo dodawać ludzi, grupy i listy dystrybucyjne ze szkoły lub okręgu. Gdy zaczniesz wpisywać imiona i nazwiska, wyświetli się lista rozwijana pasujących kontaktów z katalogu poczty e-mail.

 6. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać członków zespołu, lub kliknij przycisk Pomiń, aby dodać członków zespołu później, gdy już ustawisz treści (zalecane).

  Dodaj członków

Utwórz kilka kluczowych kanałów i kart z treściami

Gdy tworzysz nowy zespół personelu, kanał „Ogólne” zostaje automatycznie dodany do zespołu.

 1. Możesz dodać inne kanały, aby organizować swój zespół. Domyślnie każdy członek zespołu ma dostęp do tych kanałów.

  Kanał

  Porada: Udostępniaj wskazówki szkoleniowe i ogłoszenia dotyczące usługi Teams w kanale Ogólne, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp. Będzie to dogodne miejsce, gdzie cała klasa znajdzie pomoc i wskazówki, a szczególnie nowi członkowie dołączający do Teams.

 2. Aby utworzyć dodatkowe kanały, wybierz wielokropek (...) obok nazwy zespołu na liście kanałów i wybierz polecenie Dodaj kanał z menu rozwijanego.

  Dodaj kanał

  Porada: Utwórz kilka kanałów, aby rozpocząć, a następnie zachęć członków zespołu do tworzenia dodatkowych kanałów w oparciu o tematy, inicjatywy lub inne potrzeby.

 3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę kanału i krótki opis wyjaśniający cel kanału, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Tworzenie kanału

  Porada: Po utworzeniu kilku kanałów możesz dodać do nich treści, aby uczestnicy zajęć nie trafili na pustą stronę po pierwszym logowaniu. Na przykład, możesz rozpocząć nową konwersację, publikując kilka pytań w każdym kanale, aby zainicjować dyskusję, oraz oznaczyć (@) niektórych uczestników zajęć, by zaangażować ich w konwersację.

 4. W ramach poszczególnych kanałów możesz tworzyć karty dla różnych treści i aplikacji. Każdy kanał ma kilka domyślnych kart , np. konwersacje, pliki, notesy zajęć i zadania. Aby utworzyć nową kartę, kliknij ikonę + po prawej stronie domyślnych kart, a następnie wybierz aplikację lub plik dla karty (np. PowerBI), wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Karty Dodaj kartę

  Uwaga: Etapy konfiguracji dla niektórych aplikacji i usług mogą różnić się nieznacznie od przedstawionych tu instrukcji.

 5. Aby utworzyć nową kartę przekierowującą bezpośrednio do pliku (np. standardów krajowych, ocen okręgowych i regionalnych lub rang centylowych wyników testu), kliknij ikonę + po prawej stronie kart domyślnych.

 6. Następnie wybierz aplikację dla typu pliku (np. dokument Word, arkusz Excel lub prezentacja PowerPoint), znajdź nazwę pliku w Plikach, nazwij kartę i naciśnij przycisk Zapisz.

  Dodaj aplikacje

  Porada: Możesz podpiąć istniejący notes zajęć OneNote ze strony SharePoint lub innej witryny (ikona globusa) bezpośrednio do kanału jako łatwo dostępną kartę dla zespołu.

Przenieś korespondencję e-mail do usługi Teams

Możesz przesyłać wiadomości e-mail do kanału w usłudze Teams, aby organizować komunikację zespołu i zapewnić jej dostępność w jednym miejscu.

 1. Aby utworzyć adres e-mail dla kanału, kliknij wielokropek (...) po prawej stronie kanału, a następnie wybierz opcję Uzyskaj adres e-mail w menu rozwijanym.

 2. Naciśnij przycisk Kopiuj i zapisz adres e-mail na liście kontaktów lub książce adresowej e-mail.

  Poczta e-mail

  Porada: Przesyłaj wiadomości e-mail do kanału, aby kontynuować dyskusje w usłudze Teams.

 3. Możesz kliknąć łącze ustawienia zaawansowane w oknie Uzyskaj adres e-mail, aby ograniczyć liczbę osób, które mogą wysyłać wiadomości e-mail do zespołu (np. każdy, tylko członkowie zespołu lub tylko wiadomości z określonych domen).

  Pobierz wiadomości e-mail

  Porada: Ograniczenie liczby osób, które mogą przesyłać wiadomości e-mail do kanału, zmniejszy ryzyko spamu i wiadomości phishingowych (wyłudzających informacje) w usłudze Teams.

 4. Możesz spersonalizować ustawienia powiadomień e-mail dla różnych wydarzeń (np. osobistych @wzmianek lub odpowiedzi na rozpoczęte przez Ciebie konwersacje), klikając swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu usługi Teams, a następnie wybierając Powiadomienia z menu rozwijanego.

  Powiadomienia

Planuj spotkania w usłudze Teams

 1. Aby zaplanować spotkanie w aplikacji Teams, wybierz pozycję Kalendarz w lewym panelu nawigacyjnym, a następnie naciśnij przycisk + Nowe spotkanie w prawym górnym rogu.

  Wybierz Kalendarz, a następnie wybierz Nowe spotkanie.

  Porada: Zaplanowane spotkania wyświetlają się na liście w środkowym panelu nawigacyjnym i można dołączyć do spotkania bezpośrednio w usłudze Teams, naciskając przycisk Dołącz obok spotkania.

 2. W oknie Nowe spotkanie dodaj szczegóły spotkania i zaproś ludzi (pasujące imiona i nazwiska z katalogu poczty e-mail wyświetlają się, gdy zaczniesz je wpisywać) albo możesz wybrać kanał spotkania, aby każdy w kanale zespołu mógł dołączyć do spotkania.

 3. Użyj Asystenta planowania, aby sprawdzić dostępność członków zespołu i zaznacz pole Powtórz, aby ustawić cykliczne spotkanie. Na koniec naciśnij przycisk Zaplanuj spotkanie.

  Nowe spotkanie

  Porada: Funkcja Rozpocznij spotkanie teraz Aparat (na dole karty Konwersacje) umożliwia szybkie spotkanie członków zespołu bez konieczności planowania spotkania lub rezerwacji sali.

Podsumowanie informacji o usłudze Teams

 • Usługa Microsoft Teams to centrum pracy zespołowej w pełni zintegrowane z pakietem Office 365 Education, dzięki czemu członkowie zespołu mogą łatwo komunikować się i współpracować za pomocą znanych aplikacji tego pakietu, takich jak Word, Excel, OneNote i PowerPoint. Dla subskrybentów pakietu Office 365 dla instytucji edukacyjnych usługa Teams jest bezpłatna, więc możesz zacząć z niej korzystać od razu!

 • Możesz zorganizować zespół za pomocą niestandardowych kanałów i kart, które utworzysz na potrzeby współpracy. Karty mogą przekierowywać bezpośrednio do plików i innych treści lub do aplikacji Office 365 takich jak Planner i PowerBI, a także do aplikacji partnerów edukacyjnych takich jak busuu, Canvas, Flipgrid i Kahoot!

 • Przenoś korespondencję e-mail do usługi Teams, aby zapewniać bieżące informacje dla członków zespołu w jednej dogodnej i łatwej w obsłudze przestrzeni roboczej. Używaj funkcji czatu w usłudze Teams zamiast krótkich wiadomości e-mail, aby odciążyć skrzynkę odbiorczą.

 • Zaplanuj wideokonferencje lub rozmowy przez Skype'a w usłudze Teams za pomocą opcji Spotkania lub użyj funkcji Rozpocznij spotkanie teraz, aby szybko i łatwo spotkać się z członkami zespołu.

 • Przydatne materiały wideo pomocne na początku znajdują się tutaj: Microsoft Teams Quick Start.

 • Dodatkowe instrukcje krok-po-kroku można znaleźć tutaj: Microsoft Teams Help.

 • Więcej informacji o nowych funkcjach usługi Teams w pakiecie Office 365 Educationznajdziesz tutaj, na blogu edukacyjnym.

 • Sprawdź centrum pomocy Microsoft Education Help Center, aby uzyskać pomoc w innych sprawach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×