Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla administratorów informatycznych

Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla administratorów informatycznych

Usługa Microsoft Teams to cyfrowe centrum obejmujące konwersacje, spotkania, pliki i aplikacje w jednym miejscu. Ponieważ usługa opiera się na pakiecie Office 365, szkoły korzystają z integracji ze znanymi i popularnymi aplikacjami i usługami Office. Usługa zapewnia bezpieczeństwo i zgodność klasy biznesowej oraz można ją rozszerzać i personalizować zgodnie z indywidualnymi potrzebami szkoły.

Dzięki Microsoft Teams szkoła lub instytucja może prowadzić zajęcia oparte na współpracy, dołączać do profesjonalnych społeczności edukacyjnych i komunikować się z personelem, a to wszystko w pakiecie Office 365 dla instytucji edukacyjnych.

Witamy z radością!

Ten przewodnik ma na celu pomóc w uruchomieniu usługi Microsoft Teams i maksymalnym wykorzystaniu jej potencjału. Jako administrator Office 365 dla usługi Microsoft Teams odgrywasz kluczową rolę w udanym wdrożeniu i użytkowaniu Microsoft Teams w Twojej instytucji.

Łatwy start

Wdroż usługę Microsoft Teams w swojej instytucji, postępując zgodnie z instrukcją w tym przewodniku. Znajdziesz tu wszystkie zasoby, których potrzebujesz:

 1. Koncepcja Microsoft Teams

 2. Wdrożenie Microsoft Teams

 3. Uruchomienie Microsoft Teams

 4. Informacje zwrotne i wsparcie

Koncepcja Microsoft Teams

Podstawowe wartości

Usługa Teams została stworzona z myślą o grupach i działach ściśle ze sobą współpracujących:

 • Komunikuj się błyskawicznie i przekazuj wszystkim informacje na bieżąco

 • Zapewnij zespołowi szybki dostęp do potrzebnych informacji w pakiecie Office 365

 • Spersonalizuj swoje centrum cyfrowe, dodając treści i opcje, których potrzebujecie z zespołem w codziennej pracy

 • Zyskaj bezpieczeństwo i zgodność klasy biznesowej, których oczekujesz od Office 365

Microsoft Teams to usługa współpracy w pakiecie Office 365 dla instytucji edukacyjnych, odpowiadająca na różne potrzeby i wyzwania, jakie niesie ze sobą praca w grupach. Ponieważ potrzeby każdej instytucji w zakresie współpracy są unikatowe, użytkownicy mogą korzystać z wielu aplikacji w Office 365, np. OneNote, Outlook, SharePoint i Yammer. Usługa Microsoft Teams zapewnia sprawne rozwiązanie do realizacji potrzeb w zakresie współpracy z wykorzystaniem aplikacji cieszących się zaufaniem nauczycieli.

Wyróżniki

Jako element pakietu Office 365 usługa Microsoft Teams jest wyposażona we wbudowane integracje z usługą Azure Active Directory, SharePoint, OneNote, Grupami usługi Office 365 i wieloma innymi. Dzięki temu można zmaksymalizować wykorzystanie potencjału Office 365, zapewniając jednocześnie łatwe i bezpieczne użytkowanie każdego narzędzia.

Office 365 skutecznie zapewnia bezpieczeństwo, zgodność z przepisami, prywatność i transparentność. Usługa Microsoft Teams została zbudowana na tych samych zasadach, aby zapewniać platformę klasy biznesowej.

Od samego początku usługa Microsoft Teams była projektowana wedle zasad zgodności, uwierzytelnienia i prywatności. Microsoft Teams ma wbudowaną zgodność, zapewniającą obsługę norm branżowych, w tym ISO 27001 i 27018, SOC 1 i SOC 2, FERPA, klauzuli wzorcowych UE i wielu innych.

Microsoft Teams chroni dane zespołu za pomocą silnych zabezpieczeń, w tym uwierzytelnienia dwuskładnikowego, mocnych haseł i zasad dostępu. Dane są szyfrowane, czy będą to notatki, pliki bądź rozmowy na czacie. To są Twoje dane: należą do Ciebie i Ty je kontrolujesz. Microsoft nie eksploruje danych klientów do celów reklamowych i chroni je na mocy zobowiązań umownych.

Zgodnie z naszymi zobowiązaniami do zapewnienia najwyższej transparentności lokalizacja danych jest przez cały czas dostępna dla użytkownika. Ponadto możesz przeglądać szczegółowe raporty dotyczącego tego, jak kontrole Office 365 wiążą się z kontrolami bezpieczeństwa, prywatności, zgodności i zarządzania ryzykiem, zdefiniowanych w macierzy Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix (CSA CCM).

Microsoft Teams jest usługą klasy biznesowej i obsługuje 25 języków na 181 rynkach i w 6 centrach danych, z gwarantowaną finansowo umową o jakości usług (SLA) na poziomie 99,9% dostępności usługi oraz wsparciem w trybie 24/7.

Definicje

Instytucja

Wszystkie zespoły utworzone przez nauczycieli, pracowników i uczniów w instytucji są powiązane z dzierżawą Office 365. Można przypisać wszystkim użytkownikom lub zbiorowi użytkowników (np. nauczycielom) uprawnienie do tworzenia zespołów, używając Grup usługi Office 365.

Zespół

Zespół gromadzi grupę ludzi ściśle współpracujących w celu realizacji zadań. Zespoły mogą być dynamiczne w przypadku pracy nad projektami (np. opracowanie programu nauczania, planowanie wydarzeń w szkole) oraz prac bieżących, odzwierciedlając wewnętrzną strukturę instytucji (np. szkoły, działy i klasy). Konwersacje, pliki i notatki w kanałach zespołu są widoczne wyłącznie dla członków zespołu. Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i opcjach w usłudze Microsoft Teams zaprojektowanych z myślą o nauczycielach, uczniach i pracownikach instytucji edukacyjnych.

Kanał

Kanał pozwala organizować konwersacje w zespole, treści i narzędzia powiązane z określonym tematem. Kanały można organizować np. według tematów (wydarzenia, jednostki), dyscypliny (nauczyciele matematyki), projektów (program nauczania) lub innych kategorii (np. ciekawostki). Właściciele zespołów mogą tworzyć kanały i przypisywać członkom zespołu uprawnienie do tworzenia kanałów wedle potrzeb.

Karty w górnym pasku kanału pozwalają zespołom przechowywać pliki, notatki, spersonalizowane treści, np. arkusz Excel dotyczący pozyskiwania funduszy, plany lekcji w notesie OneNote PLC lub plan zajęć na slajdzie PowerPoint. Te treści są łatwo dostępne dla wszystkich członków zespołu. Dodatkowe łączniki z aplikacjami zewnętrznymi można dostosować na poziomie kanału, aby udostępnić dane z codziennych aplikacji takich jak busuu, Canvas, Flipgrid, Kahoot! i wielu innych.

Schemat

Członkostwo w zespole

Gdy usługa Microsoft Teams jest aktywowana dla całej instytucji, wyznaczeni właściciele zespołów mogą zaprosić nauczycieli, uczniów i pracowników, aby dołączyli do zespołu. Usługa Microsoft Teams ułatwia właścicielom zespołów dodawanie osób w instytucji w oparciu o imię i nazwisko.

Właściciele zespołów mogą również utworzyć zespół na podstawie istniejących Grup usługi Office 365. Wszelkie zmiany w grupie są automatycznie synchronizowane z usługą Microsoft Teams. Tworzenie zespołów na bazie istniejących Grup usługi Office 365 nie tylko upraszcza proces zapraszania członków i zarządzania nimi, ale także synchronizuje pliki grupy wewnątrz usługi Microsoft Teams.

Role w zespole

Istnieją dwie główne role w usłudze Microsoft Teams: właściciel zespołu (osoba tworząca zespół) i członkowie zespołu (osoby zaproszone do zespołu przez właściciela). Właściciele zespołu mogą nadać każdemu członkowi uprawnienia współwłaściciela w momencie zaproszenia lub później. Gdy istnieje wielu właścicieli, można podzielić się obowiązkami zarządzania ustawieniami i członkostwem, w tym zaproszeniami.

Ustawienia zespołu

Właściciele zespołów mogą zarządzać ustawieniami zespołu bezpośrednio w Microsoft Teams. Ustawienia obejmują opcje dodania zdjęcia zespołu, przyznawania uprawnień członkom zespołu w zakresie tworzenia kanałów, dodawania kart i łączników, @wzmianek całego zespołu lub kanału oraz wykorzystania plików GIF, naklejek i memów.

Jako administrator informatyczny usługi Microsoft Teams masz dostęp do ustawień obejmujących cały system w centrum administracyjnym. Te ustawienia mają wpływ na opcje i wartości domyślne dostępne dla właścicieli w ustawieniach zespołu. Na przykład, możesz ustawić kanał domyślny „Ogólne” jako kanał ogłoszeń, dyskusji i zasobów dla wszystkich zespołów.

Wdrożenie Microsoft Teams

Usługa Microsoft Teams jest dostępna dla klientów edukacyjnych w pakiecie Office 365 dla instytucji edukacyjnych w ramach subskrypcji Education, Education Plus, Education E5 oraz istniejących pakietów Education E3.

W przypadku klientów korzystających z pakietu Office 365 usługa Microsoft Teams jest dostępna dla całej instytucji. Przed wdrożeniem usługi Microsoft Teams należy zapoznać się z ustawieniami w centrum administracyjnym Office 365.

Aktywuj Microsoft Teams dla swojej instytucji

Administratorzy aktywują usługę Microsoft Teams dla swojej instytucji w centrum administracyjnym Office 365.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz opcję Administrator, aby przejść do centrum administracyjnego Office 365.

 3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Usługi i dodatki.

 4. Na stronie Usługi i dodatki wybierz aplikację Microsoft Teams.

  Usługi i dodatki
 5. Na wyświetlonym ekranie ustawień Microsoft Teams wybierz licencję edukacyjną, którą chcesz konfigurować – Nauczyciele i pracownicy lub Uczniowie.

  Konfiguracja licencji
 6. Po wybraniu licencji, którą chcesz aktywować, przesuń suwaki do pozycji Wł., a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

  Włączanie licencji

Możesz kontrolować, którzy użytkownicy w instytucji mają dostęp do usługi Microsoft Teams. Domyślnie tworzenie Grup usługi Office 365 jest włączone w usłudze Exchange Online. Istnieje jednak kilka sposobów, jakie administrator informatyczny może wykorzystać, by ograniczyć tworzenie nowych grup do określonych użytkowników.

Każdy użytkownik Exchange Online posiada politykę skrzynki pocztowej OWA, która określa, co można i czego nie można robić w skrzynce. Za pomocą polecenia cmdlet Set-OwaMailboxPolicy można ustawić parametr GroupCreationEnabled na $true dla użytkowników uprawnionych do tworzenia grup oraz na $false dla użytkowników nieuprawnionych do tworzenia grup. W tym momencie jedyną możliwość aktualizacji polityki skrzynki pocztowej zapewnia interpreter poleceń Windows PowerShell. Więcej informacji w punkcie Używaj PowerShell do zarządzania Grupami Office 365 – Pomoc dla administratora.

Uwaga: Te polecenia wyłączają opcję tworzenia grup wyłącznie dla OWA i Outlook.

Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie grup w swojej instytucji, użyj ustawień usługi Azure Active Directory. Ponadto również Ogólny plan dostępności Office 365 z 6 czerwca 2016 roku pozwala zmienić mechanizm kontroli na politykę przechowywaną w Azure Active Directory.

Zaletą tego podejścia jest to, że usługa Azure Active Directory zapewnia centralny punkt dla wszystkich aplikacji pakietu Office 365. Po utworzeniu odpowiedniej polityki kontrola nad tworzeniem nowych Grup usługi Office 365 jest spójna w każdym miejscu.

Ustawienia dzierżawy

Ogólne

Opcja Ogólne pozwala konfigurować następujące ustawienia dla instytucji:

 • Pokaż strukturę organizacyjną w profilu osobistym

 • Użyj Skype dla firm w przypadku odbiorców, którzy nie korzystają z Microsoft Teams

 • Zezwól na proaktywną pomoc z użyciem T-bota

Aby wyłączyć lub włączyć to ustawienie, przesuń suwak na Wył. lub Wł., a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienia dzierżawy

Integracja poczty e-mail

Możesz włączyć integrację poczty e-mail z kanałami oraz utworzyć ograniczoną listę nadawców. Aby wyłączyć lub włączyć integrację poczty e-mail, przesuń suwak na Wył. lub Wł., a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

Aby ograniczyć listę nadawców, wprowadź domenę i naciśnij przycisk Zapisz.

Integracja poczty e-mail

Aplikacje

Możesz włączyć aplikacje zewnętrzne, nowe aplikacje zewnętrzne i pobieranie dwuetapowe (sideloading) aplikacji w usłudze Microsoft Teams. Aby wyłączyć lub włączyć to ustawienie, przesuń suwak na Wył. lub Wł., a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

Aplikacje

Gdy aplikacje zewnętrzne są włączone w usłudze Teams, nauczyciele mogą dostosowywać aplikacje, aby udostępnić je dla uczniów w kartach. Karty pozwalają dostosować kanał tak, aby obejmował zawartość i funkcje potrzebne zespołowi na co dzień. Karty dają szybki dostęp do często używanych dokumentów i usług chmury. Istnieje kilka wbudowanych kart, np. Pliki.

U góry okna kanału w kliencie aplikacji Microsoft Teams użytkownicy mogą dodawać karty dokumentów programu Word, prezentacji programu PowerPoint, arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, notatników programu OneNote, planów programu Planner i wielu innych.

Dodaj aplikacje

Z czasem dodawane będą kolejne karty, firmy Microsoft i partnerów.

Opcje niestandardowego przechowywania w chmurze

Usługa Microsoft Teams umożliwia różne opcje przechowywania w chmurze. Obecnie obsługiwane są Box, Dropbox, Dysk Google i ShareFile. Aby wyłączyć lub włączyć to ustawienie, przesuń suwak na Wył. lub Wł., a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

Opcje chmury

Ustawienia użytkowników według licencji

Zespoły i kanały

Zespół ma na celu połączenie grupy osób, które ściśle ze sobą współpracują nad różnymi zadaniami. Zespoły mogą być dynamiczne w przypadku pracy nad projektami (np. opracowanie programu nauczania, planowanie wydarzeń w szkole) oraz prac bieżących, odzwierciedlając wewnętrzną strukturę instytucji (np. szkoły, działy i klasy).

Kanały są podkategoriami zespołów. Można utworzyć kanał dla działania lub tematu. Konwersacje, pliki i notatki są przypisane do określonego kanału, ale widzą je wszyscy członkowie zespołu.

Jako administrator możesz zarządzać właścicielami i członkami zespołów za pomocą panelu sterowania Grup w centrum administracyjnym Office 365.

Ustawienia użytkowników według licencji

Więcej informacji o tworzeniu Grup usługi Office 365 w centrum administracyjnym można znaleźć w punkcie Utwórz Grupy usługi Office 365 w centrum administracyjnym.

Połączenia i spotkania

Niektóre szkoły będą chciały ograniczyć ruch w sieci swojej instytucji, np. poprzez wyłączenie materiałów wideo ze względu na niską przepustowość łącza. Opcja Połączenia i spotkania pozwala zdecydować, czy użytkownicy będą mogli korzystać z materiałów wideo lub funkcji udostępniania ekranu podczas spotkań.

Połączenia i spotkania

Wiadomości

Jako administrator dzierżawy możesz włączać i wyłączać zawartość multimedialną, taką jak pliki GIF, memy i naklejki w sekcji Wiadomości na ekranie ustawień usługi Microsoft Teams. Możesz również włączyć opcję Nauczyciele i pracownicy, aby usunąć wszystkie wiadomości, dzięki czemu nauczyciele będą moderować konwersacje podczas zajęć oraz włączać lub wyłączać prywatny czat dla uczniów.

Wiadomości

Aby wyłączyć lub włączyć Giphy i zezwalać użytkownikom na dodawanie plików GIF do konwersacji, wybierz opcję Wył. lub Wł., a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

Gdy opcja GIF jest włączona, można zastosować ocenę treści, aby ograniczyć typy plików GIF dopuszczalne w usłudze Microsoft Teams w instytucji. Oceny treści są następujące:

 • Ścisłe

 • Średnie

 • Zezwól na wszystko

Dodatkowo można również włączyć lub zezwolić na:

 • Memy, które użytkownicy mogą edytować, by dodać do konwersacji

 • Naklejki, które użytkownicy mogą edytować, by dodać do konwersacji

 • Usuwanie wszystkich wiadomości przez właścicieli

 • Usuwanie własnych wiadomości przez użytkowników

 • Prywatny czat między użytkownikami

Boty

Możesz wykonywać zadania, np. wyszukiwanie informacji i wykonywanie poleceń, za pomocą botów. Według stanu na 14 marca 2017 roku w usłudze Teams dostępnych było 20+ wewnętrznych i zewnętrznych botów, a liczba ta miała wkrótce wzrosnąć.

Uwaga: T-Bot jest elementem systemu pomocy i nie można go wyłączyć.

Jeśli chcesz zbudować bot, przejrzyj Platformę botów usługi Microsoft Teams, gdzie znajdziesz szczegółową instrukcję dotyczącą pisania botów dla Microsoft Teams.

Łączniki

Łączniki pozwalają upi na otrzymywanie aktualizacji z popularnych serwisów, np. Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub i VSTS.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Połącz aplikacje z grupami oraz Platforma łączników Office.

Dystrybucja klientów

Plik konfiguracyjny dla klienta Microsoft Teams jest wykonywalny i może być pobrany przez administratorów i użytkowników końcowych z witryny https://teams.microsoft.com/downloads. Użytkownicy końcowi korzystający z komputerów stacjonarnych mogą zainstalować aplikację pod warunkiem, że posiadają odpowiednie uprawnienia. Administratorzy informatyczni mogą również dystrybuować instalator za pomocą narzędzi dystrybucji klientów.

Użytkownicy końcowi korzystający z urządzeń przenośnych mogą pobrać aplikację Microsoft Teams ze sklepu z aplikacjami właściwego dla swej platformy mobilnej.

Aplikacja Microsoft Teams jest dostępna dla systemów Windows (Windows 7 i nowsze wersje) i Mac (Mac 10.10 i nowsze wersje) na komputery stacjonarne. Jest także dostępna dla systemu iOS od wersji 9 (iPhone i iPad), Android od wersji 4.4 oraz Windows Phone od wersji 10.0.10586. Obsługa Windows 10S będzie dostępna w późniejszym terminie.

Aplikacja Microsoft Teams obsługuje klienta sieci Web przeglądarek Edge od wersji 12, Internet Explorer od wersji 11, Firefox od wersji 47.0 i Chrome od wersji 51.0. Użytkownicy próbujący otworzyć klienta sieci Web aplikacji Microsoft Teams w przeglądarce Safari zostaną przekierowani do pobrania klienta stacjonarnego. Obsługa przeglądarki Safari zostanie wprowadzona w późniejszym czasie.

Włącz lub wyłącz licencje Microsoft Teams

Administratorzy zarządzają licencjami usługi Microsoft Teams w centrum administracyjnym Office 365. Musisz być globalnym administratorem Office 365 lub administratorem zarządzającym użytkownikami, aby móc zarządzać licencjami Microsoft Teams.

Jeśli chcesz ograniczyć liczbę użytkowników z dostępem do Microsoft Teams w Twojej instytucji lub usunąć użytkownika, możesz to zrobić, wyłączając licencję Microsoft Teams dla tej osoby lub osób. Po wyłączeniu licencji użytkownik nie będzie miał już dostępu do usługi Microsoft Teams w opcji uruchamiania aplikacji i stronie głównej pakietu Office 365.

Możesz przypisywać lub odbierać użytkownikom licencję Microsoft Teams w taki sam sposób jak licencje Office 365 Business lub Enterprise. Zaloguj się w Office 365, przejdź do centrum administracyjnego Office 365 i na stronie Użytkownicy > Aktywni użytkownicy przypisz lub odbierz licencję Microsoft Teams.

Adresy URL i zakresy adresów IP aplikacji Microsoft Teams

Jeśli Twoja szkoła ogranicza połączenia komputerów w sieci z Internetem, zobacz Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365. Ten artykuł zawiera listę punktów końcowych, które należy dodać do listy dozwolonych połączeń wychodzących i strefy Zaufane witryny przeglądarki Internet Explorer na komputerach klienckich, aby zapewnić możliwość używania na tych komputerach aplikacji Microsoft Teams w usłudze Office 365.

Uruchom aplikację

Uruchomienie zespołów pilotażowych

Pomóż ambasadorom zespołów zorganizować i uruchomić zespoły pilotażowe

Zanim wdrożysz usługę Microsoft Teams w całej instytucji, zalecane jest rozpoczęcie od kilku pilotażowych zespołów nauczycieli, uczniów i pracowników. Pozwoli to udoskonalić plan uruchomienia i zapewnić gotowość na wdrożenie dla całej instytucji. Udane pilotaże sprawiają, że cała instytucja z niecierpliwością oczekuje kolejnego etapu wdrożenia.

Identyfikacja zespołów pilotażowych

Skontaktuj się z kilkoma działami wykładowców lub nauczycieli, aby zidentyfikować 2–3 zespoły pilotażowe. W ramach pilotażu zachęć cały zespół do korzystania z Microsoft Teams jako głównego narzędzia do bieżącej komunikacji i współpracy. Dzięki temu zespoły pilotażowe w pełni poznają funkcje Microsoft Teams i odkryją najlepsze sposoby włączenia tej usługi do swojej pracy.

Identyfikacja ambasadorów

Zidentyfikuj ambasadorów w zespołach pilotażowych i poproś ich o wsparcie wdrożenia Microsoft Teams. Liderzy wśród nauczycieli z chęcią angażują się w pomoc współpracownikom, jeśli chodzi o nowe skuteczne rozwiązania.

Zapewnij sukces zespołów pilotażowych

Zapewnij ambasadorom elastyczność w zakresie personalizacji usługi Microsoft Teams dla zespołów pilotażowych, ale zachowaj pełną kontrolę nad zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa i zarządzania w centrum administracyjnym. Otwarte ustawienia pozwalają zespołom pilotażowym odkrywać różne funkcje usługi Microsoft Teams. Ustawienia zawsze możesz zmienić później, gdy zespół nabierze wprawy.

Uruchom Microsoft Teams w całej instytucji

Zorganizuj spotkanie wprowadzające z ambasadorami zespołów

Najlepszym sposobem na wzbudzenie ciekawości dotyczącej usługi Microsoft Teams jest spotkanie się ze wszystkimi, osobiście lub wirtualnie. Zaplanuj spotkanie wprowadzające usługę Microsoft Teams, omów program pilotażowy i pokaż ambasadorom zespołów, jak działa Microsoft Teams. Udostępnij Przewodniki wprowadzające, aby wyjaśnić, w jaki sposób zorganizować zespół.

Zaproś ambasadorów zespołów do Microsoft Teams

Zacznij korzystać z usługi Microsoft Teams wespół z ambasadorami zespołów w ramach planu uruchomienia. Zakomunikuj istotne aktualizacje dotyczące uruchomienia, uzyskaj informacje zwrotne od zespołów pilotażowych, odpowiedz na pytania i opowiedz o sukcesach Microsoft Teams.

Koordynacja Microsoft Teams

Pomóż ambasadorom w koordynacji Microsoft Teams, w tym ustawień zespołu, kanałów i integracji z aplikacjami zewnętrznymi. Zachęć ambasadorów do opublikowania powitań i zasobów zespołowych dla użytkowników Microsoft Teams.

Zaleca się wstępną koordynację w zakresie minimalnym, aby użytkownicy sami tworzyli kanały, personalizowali karty i dodawali łączniki wedle potrzeb. Obejrzyj filmy dotyczące korzystania z kart przygotowane do tego celu.

Uruchomienie Microsoft Teams

Ambasadorzy zespołów są odpowiedzialni za określenie celu swojego zespołu, zakresu użytkowania w porównaniu z innymi narzędziami, standardów otwartej komunikacji oraz konwencji dotyczących tworzenia kanałów zespołowych.

Gdy ambasadorzy zespołów przygotowują się do uruchomienia, zachęć ich do zorganizowania spotkania z zespołem pilotażowym, wykorzystującego materiał wideo o produktywnych konwersacjach, w stylu podobnym do spotkania wprowadzającego. Zachęć ich do wykorzystania takich materiałów wideo, aby pokazać, jak usługa Microsoft Teams może pomóc w podniesieniu produktywności współpracy.

Ambasadorzy powinni zapewnić, że członkowie zespołu są właściwie przygotowani do korzystania z Microsoft Teams, dopilnowując, by każdy się zalogował, pobrał aplikację stacjonarną i mobilną oraz zaczął korzystać z czatu.

Użytkowanie

Przeniesienie pracy do Microsoft Teams

Pomóż zespołom pilotażowym, zachęcając ambasadorów, by przenosili ważne konwersacje, aktualizacje i projekty do usługi Microsoft Teams. Dzięki temu członkowie zespołu z większą pewnością siebie sami dokonają takiego przeniesienia.

Integracja Microsoft Teams

Przenoś bieżące aktualizacje i dane z aplikacji i usług zewnętrznych, np. Polly i busuu, bezpośrednio do usługi Microsoft Teams. Dzięki temu pracownicy oszczędzają czas, bo nie muszą szukać aktualnych informacji w kilku narzędziach.

Zachęcaj ambasadorów zespołów, aby dzielili się swoimi pomysłami na niestandardowe integracje z zewnętrznymi aplikacjami i botami pod kątem indywidualnych potrzeb zespołu.

Monitorowanie Microsoft Teams

Udostępniaj analizy dotyczące wdrożenia i użytkowania Microsoft Teams liderom zespołu oraz przypomnij im, aby udostępniali informacje zwrotne od członków zespołu w kanale Informacje zwrotne.

Podnoś świadomość

Podnoś świadomość na temat Microsoft Teams nie tylko w zespołach pilotażowych, ale także w całej instytucji. FastTrack zapewnia administratorom informatycznym zasoby, pomagające w rozprzestrzenianiu informacji, np. szablon ogłoszeń, szablon licznika oraz wiadomości e-mail z ulotkami, plakatami, wskazówkami i sztuczkami. Odwiedź witrynę FastTrack lub skontaktuj się z przedstawicielem Microsoft i zapytaj o te zasoby.

Zapewnij szkolenia

Zorganizuj sesje szkoleniowe oraz sesje pytań i odpowiedzi indywidualnie dostosowane do zespołów, a także wykorzystuj studia przypadków.

Umożliwiaj innowacje

Współpracuj z ambasadorami w całej instytucji, aby zidentyfikować przypadki zaawansowanego użytkowania, w tym niestandardowe integracje i boty, w celu maksymalnego wykorzystania usługi Microsoft Teams. Rozważ utworzenie zespołu dla ambasadorów Microsoft Teams w całej instytucji na potrzeby dzielenia się pomysłami, które zmienią sposób współpracy zespołów.

Udostępniaj informacje zwrotne dotyczące Microsoft Teams za pomocą Głosu użytkowników lub łącza informacji zwrotnych w produkcie. Kontaktuj się z innymi specjalistami IT w społeczności technicznej Microsoft Teams.

Informacje zwrotne i wsparcie

Wykorzystuj centrum pomocy Microsoft Education Help Center

Wyślij sugestię

Zapytaj społeczność

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×