Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ zawartości programu SharePoint razem pobiera elementu i informacje o elemencie. Element może być wiele różnych plików, dokumentu, skoroszytu programu excel lub nawet wskaźnik stanu dla raportu z postępu. Być może również listy lub folderu. Typ zawartości przypisuje ten element metadanych klucza lub inne informacje, takie jak szablon lub zasad przechowywania.

Na przykład można zdefiniować typ zawartości Umowa sprzedaży i dodać go do biblioteki, która korzysta z zespołem. Następnie w dowolnej chwili ktoś chce, aby utworzyć handlowej, ich wystarczy wybrać umowy sprzedaży z menu Nowy dokument.

Menu rozwijane Nowy dokument z widocznym typem zawartości Umowa sprzedaży.

Typ zawartości dokumentu, taki jak Umowa sprzedaży, może mieć następujące atrybuty:

 • Szablon dokumentu

 • Kolumny skojarzone z zawartością, gdzie każda kolumna przedstawia element metadanych. Często używane metadane dokumentów to na przykład:

  • Sprzedawca

  • Firma klienta

  • Numer zamówienia zakupu
   itd.

 • Wymaganie automatycznego wyświetlania panelu informacji o dokumencie i zbierania niezbędnych informacji za każdym razem, gdy użytkownik utworzy nowy plik tego typu

 • Ustawienia zarządzania informacjami, które przedstawiają zasady przechowywania, możliwość inspekcji itd.

Więcej informacji o typach zawartości

Domyślne i niestandardowe typy zawartości

Domyślne typy zawartości

Niestandardowe typy zawartości

Publikowanie typu zawartości

Domyślne i niestandardowe typy zawartości

Domyślnie program SharePoint zawiera wiele typów zawartości. Każdy element zawartości w programie SharePoint zostanie utworzona za pomocą typu zawartości. Można użyć wstępnie zdefiniowanych typów zawartości, takiej jak pusty dokument lub anons, bez żadnych zmian, lub możesz utworzyć niestandardowe typy zawartości.

Zobacz Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki

Poniższa lista zawiera tylko niektóre domyślne typy zawartości w programie SharePoint. Jest ich znacznie więcej, co możesz sprawdzić na stronie ustawień witryny programu SharePoint.

 • Typy elementów zawartości cyfrowej   : dźwięk, wideo i obraz

 • Typy zawartości dokumentu   : strona podstawowa, dokument, formularz, łącze i strona typu Wiki

 • Typy zawartości listy   : anons, kontakt, wpis w blogu, zadanie

Jest to tylko próbkę szeroką gamę dostępnych typów zawartości. Aby wyświetlić domyślne typy, które są dostępne w witrynie, wykonaj następujące czynności:

Zobacz wszystkie domyślne typy zawartości

 1. Zaznacz listę, którą chcesz pracować z na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Kliknij pozycję typy zawartości witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Web.

 3. Na stronie typy zawartości witryny pojawi się typy zawartości (na przykład raportu, obrazu lub dokumentu), nadrzędny (na przykład dokument, element lub sformatowany multimedialnej) i źródła (zazwyczaj bieżącej witryny).

Niestandardowe typy zawartości mogą ułatwić użytkownikom zachowanie spójności. Mimo że istnieje wiele wbudowanych typów zawartości, można utworzyć niestandardowe typy zawartości dla Twojej organizacji. Co organizacja ma unikatowe wymagania i różnych typów zawartości. Na przykład mogą występować formalne zamówień, raportów, ofert sprzedaży, specyfikacji projektu, procedury firmowe i tak dalej. Możesz utworzyć osobne typy zawartości ułatwiają zarządzanie takiej odmiany.

Aby utworzyć niestandardowy typ zawartości witryny, zawsze musisz zacząć od istniejącego typu zawartości. Możesz wybrać z dużej kolekcji wstępnie zdefiniowanych typów zawartości witryny w galerii Projektanta stron sieci Web. Nowy typ zawartości witryny odziedziczy po nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienia tylko do odczytu i kolumny. Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny możesz zmienić te atrybuty, na przykład jeśli jest potrzebny szablon inny niż w elemencie nadrzędnym.

Typy zawartości można zdefiniować dla niemal każdego elementu w programie SharePoint, na przykład dla dokumentów i innych plików, elementów listy, plików multimedialnych i folderów. Dla każdego z tych typów zawartości można określić następujące atrybuty. Atrybuty są automatycznie kojarzone za każdym razem, gdy ktoś utworzy nowy dokument lub plik określonego typu.

 • Szablon dokumentu w przypadku dokumentu

 • Zasady zarządzania informacjami określające zasady przechowywania i inspekcji

 • Kolumny (metadane) skojarzone z zawartością

 • Przepływy pracy, których mogą używać elementy danego typu zawartości

 • Funkcje niestandardowe

Aby utworzyć niestandardowy typ zawartości, wykonaj następujące kroki:

Utwórz niestandardowe typy zawartości

 1. Zaznacz listę, którą chcesz pracować z na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Kliknij pozycję typy zawartości witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Web.

 3. Na stronie typy zawartości witryny kliknij przycisk Utwórz.

 4. Na stronie nowy typ zawartości witryny wpisz nazwę i Opis dla swojego niestandardowego typu zawartości.

 5. W obszarze Nadrzędny typ zawartości zaznacz element nadrzędny, takich jak cyfrowy typy elementów zawartości lub typy zawartości dokumentu. W obszarze nadrzędny typ zawartości listy rozwijanej ulegnie zmianie. Wybierz pozycję więcej określonego typu zawartości nadrzędnej. Na przykład w przypadku wybrania cyfrowego typy elementów zawartości, można go zawęzić klip wideo lub Audio, w tym polu.

 6. Na koniec określ grupę, aby umieścić typ zawartości do, na przykład niestandardowe typy zawartości lub typy zawartości folderu.

Publikowanie typów zawartości

Typy zawartości są definiowane dla danej witryny, a mają zastosowanie w niej i jej podwitrynach. Czasami jednak określony typ zawartości jest potrzebny w wielu witrynach lub w całych zbiorach witryn. Na przykład organizacja może używać standardowego szablonu dokumentów, w którym są wymagane standaryzowane metadane. Ponieważ wszyscy użytkownicy w firmie powinni używać danego typu zawartości do przygotowywania dokumentów, warto go opublikować we wszystkich zbiorach witryn. Być może dział inżynierii utworzy typ zawartości dla specyfikacji projektowej i zechce go opublikować właśnie w swoich zbiorach witryn.

Typy zawartości zawiera metadane, typy zawartości i metadanych bardzo ściśle są połączone. Usługi zarządzanych metadanych w programie SharePoint umożliwia publikowanie typu zawartości do witryn, w której są one używane. Witryn i zbiorów witryn, które są częścią usługi zarządzanych metadanych są nazywane "witrynach subskrybentów".

Usługę zarządzanych metadanych należy jawnie utworzyć i skonfigurować. Aby uwzględniała publikowanie typów zawartości, administrator określa konkretny zbiór witryn jako centrum. Połączone aplikacje i zbiory witryn mogą subskrybować typy zawartości w centrum. Konfigurując usługi zarządzanych metadanych, umożliwiasz centralne zarządzanie typami zawartości. Typy zawartości są tworzone w witrynie centrum i wszystkie aktualizacje mogą być automatycznie rozpowszechniane w witrynach subskrybentów.

Aby uzyskać więcej informacji na publikowania typów zawartości zawiera sekcja Publikowanie typu zawartości za pośrednictwem Centrum publikowania zawartości .

Początek strony

Zobacz też

Dodawanie kolumn metadanych do typu zawartości

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×