Wprowadzenie do składnika Web Part programu Excel Web Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Składnik Web Part dostępu programu Excel jest technologii programu SharePoint, w której są wyświetlane skoroszytu programu Excel z biblioteki dokumentów. Można połączyć składniku Web Part programu Excel Web Access do dowolnego skoroszytu w bibliotece dokumentów programu SharePoint, a następnie użyj go na pulpicie nawigacyjnym lub innej stronie programu SharePoint. Na przykład można wyświetlić zaznaczone elementy raportu w formie kwartalnej na pulpicie nawigacyjnym.

Podstawowe składniki programu Excel Web Access

Można wyświetlić wszystkie, wielokrotnego arkusza skoroszytu w pojedynczej programu Excel Web Access Web Part lub wybierz tylko jeden element skoroszytu do opublikowania jako nazwany element. Można na przykład skoroszyt źródłowy należy podzielić na wiele sekcji (oparty na jednym arkuszy o nazwie elementów lub innych obiektów) i publikowanie tych sekcji oddzielnie. Następnie można nawiązać sekcji oddzielenia poszczególnych składników Web Part, a dostęp do skoroszytu sekcje można kontrolować przez skonfigurowanie uprawnień do strony składników Web Part. Ponadto można połączyć opublikowanych składników Web Part ze sobą, umożliwiający odświeżania danych filtrowanie krzyżowe i dynamiczne. Na koniec składniku Web Part programu Excel Web Access jest do ponownego użycia; Jeśli chcesz, możesz na wiele stron sieci Web za pomocą samego programu Excel Web Access Web Part.

Użycie składnika Web Part Access programu Excel, możesz łatwo i bezpiecznie udostępniać raporty razem z innymi użytkownikami i analizowanie i Eksplorowanie danych.

W tym artykule

Co to jest składniku Web Part programu Excel Web Access?

Dodawanie składnika Web Part programu Excel Web Access do strony

Łączenie skoroszytu ze składnikiem Web Part

Co to jest składniku Web Part programu Excel Web Access?

Skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access jest bardzo podobne wygląd i działanie do skoroszytu w programie Microsoft Excel. Na przykład skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access może mieć karty arkuszy, przyciski konspektu i strzałki listy rozwijanej. Istnieje kilka sposobów dostosowywania składnika Web Part.

Udostępnianie skoroszytów programu Excel przy użyciu programu Excel Web Access

1 Górna sekcja zawiera pola title i pasek narzędzi, który zawiera kilka menu, polecenia i listy rozwijanej.

2 w oknie głównym powoduje wyświetlenie jednego lub kilku arkuszy (w widoku arkusza) lub nazwanego elementu, na przykład wykres lub tabeli programu Excel (w widoku nazwany element). Ponadto okna głównego mogą być wyświetlane konspektu zawartość skoroszytu.

3. w okienku Parametry, które pojawia się po zdefiniowaniu parametry w skoroszycie źródłowym, etykietą pola tekstowe do wprowadzania danych parametrów zdefiniowanych i opcjonalnie podpowiedzi, które zapewniają więcej informacji na temat każdego parametru.

4. W dolnej sekcji widoczne są komunikaty odświeżania danych.

Aby wyświetlić skoroszyt w składniku Web Part programu Excel Web Access, możesz dodać składnik Web Part do strony, a następnie połącz skoroszyt do składnika Web Part. Jako ostatni krok można dostosować składnik Web Part, zaznaczając właściwości w okienku narzędzi programu Excel Web Access składnika Web Part. Konfigurowanie właściwości, można kontrolować rozmiar i układ składnika Web Part i kontrolować sposób, aby użytkownicy mogą korzystać ze skoroszytu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Dodawanie składnika Web Part programu Excel Web Access do strony

Poniżej przedstawiono procedurę dodawania składnika Web Part programu Excel Web Access do istniejącej strony składników Web Part. Aby móc dodać składnik Web Part do strony, musisz należeć do domyślnej grupy Członkowie witryny <nazwa witryny> programu SharePoint.

Jeśli odpowiednia strona nie istnieje, być może trzeba będzie utworzyć nową stronę w witrynie.

Aby dodać składniku Web Part programu Excel Web Access do strony składników Web Part, wykonaj następujące kroki.

  1. Ze strony składników Web Part, w którym chcesz dodać składnik Web Part programu Excel Web Access Znajdź strefę składników Web Part, który ma być używany. W strefie kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part. .

  2. Strona składników Web Part ze strefą umożliwiającą dodawanie składników Web Part Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład nowo utworzone strony składników Web Part. Strona zawiera strefy nagłówka i jeden treści. Każda strefa zawiera pole Dodaj składnik Web Part.

  3. W strefie, w której chcesz dodać składnik Web Part programu Excel Web Access kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part, aby wyświetlić okno dialogowe Tworzenie.

  4. W oknie dialogowym Tworzenie wybierz programu Excel Web Access. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

    Spowoduje to dodanie składnika Web Part do strony i wyświetlenie okienka Wybieranie skoroszytu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Łączenie skoroszytu ze składnikiem Web Part

  1. W okienku Wybieranie skoroszytu programu Excel Web Access kliknij łącze Kliknij tutaj, aby otworzyć okienko narzędzi. Strona zostanie wyświetlona w trybie edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi programu Excel Web Access.

Okienko Wybieranie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access

  1. Wybieranie i wprowadzanie właściwości składnika Web Part programu Excel Web Access w okienku narzędzi. W sekcji Wyświetlanie skoroszytu w polu tekstowym skoroszytu wprowadź adres URL lub UNC skoroszytu. Jeśli nie znasz adresu URL, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz skoroszyt, do którego chcesz użyć.

  2. W sekcjach Pasek narzędzi i pasek tytułu oraz Nawigacja i interakcje wybierz jedną lub więcej właściwości, które chcesz włączyć. Aby wyłączyć właściwość, wyczyść odpowiednie pole wyboru.

Aby zapisać zmiany i zamknąć tryb edycji składnika Web Part, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składników Web Part. Aby zakończyć edycję i wyświetlić skoroszyt w trybie wyświetlania, kliknij pozycję Zakończ edycję.

Spowoduje to wyświetlenie na stronie składnika Web Part, który został skonfigurowany pod kątem używania skojarzonego z nim skoroszytu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×