Wprowadzenie do składnika Web Part programu Excel Web Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składnik Web Part programu Excel Access to technologia programu SharePoint umożliwiająca wyświetlanie skoroszytu programu Excel z poziomu biblioteki dokumentów. Można połączyć składnik Web Part programu Excel Web Access z dowolnym skoroszytem w bibliotece dokumentów programu SharePoint, a następnie korzystać z niego na pulpicie nawigacyjnym lub na innej stronie programu SharePoint. Na przykład na pulpicie nawigacyjnym można wyświetlić wybrane elementy raportu kwartalnego.

Podstawowe składniki programu Excel Web Access

W jednym składniku Web Part programu Excel Web Access można wyświetlić cały skoroszyt zawierający wiele arkuszy lub wybrać tylko jeden element skoroszytu do opublikowania jako nazwany element. Można na przykład podzielić skoroszyt źródłowy na wiele sekcji (na podstawie arkuszy, nazwanych elementów lub innych obiektów) i opublikować te sekcje osobno. Następnie można połączyć podzielone sekcje z poszczególnymi składnikami Web Part, co pozwala kontrolować dostęp do sekcji skoroszytu przez konfigurowanie uprawnień do strony składników Web Part. Ponadto można połączyć opublikowane składniki Web Part ze sobą, dzięki czemu można je filtrować krzyżowo i odświeżać dynamicznie dane. Składnik Web Part programu Excel Web Access może być używany wielokrotnie — w razie potrzeby można używać tego samego składnika Web Part programu Excel Web Access na wielu różnych stronach sieci Web.

Podczas korzystania ze składnika Web Part programu Excel Web Access można łatwo i bezpiecznie udostępniać raporty innym użytkownikom, a także analizować i eksplorować dane.

W tym artykule

Co to jest składniku Web Part programu Excel Web Access?

Dodawanie składniku Web Part programu Excel Web Access do strony

Łączenie skoroszytu ze składnikiem Web Part

Co to jest składnik Web Part programu Excel Web Access?

Skoroszyt wyświetlany w składniku Web Part programu Excel Web Access wygląda i działa bardzo podobnie jak skoroszyt w programie Microsoft Excel. Na przykład skoroszyt w składniku Web Part programu Excel Web Access może mieć karty arkuszy, przyciski konspektu i strzałki list rozwijanych. Istnieją różne sposoby dostosowywania składnika Web Part.

Udostępnianie skoroszytów programu Excel przy użyciu programu Excel Web Access

1 Górna sekcja zawiera pola title i pasek narzędzi, który zawiera kilka menu, polecenia i listy rozwijanej.

2 w oknie głównym powoduje wyświetlenie jednego lub kilku arkuszy (w widoku arkusza) lub nazwanego elementu, na przykład wykres lub tabeli programu Excel (w widoku nazwany element). Ponadto okna głównego mogą być wyświetlane konspektu zawartość skoroszytu.

3. w okienku Parametry, które pojawia się po zdefiniowaniu parametry w skoroszycie źródłowym, etykietą pola tekstowe do wprowadzania danych parametrów zdefiniowanych i opcjonalnie podpowiedzi, które zapewniają więcej informacji na temat każdego parametru.

4. W dolnej sekcji widoczne są komunikaty odświeżania danych.

Aby wyświetlić skoroszyt w składniku Web Part programu Excel Web Access, należy dodać ten składnik do strony oraz połączyć go ze skoroszytem. Następnie można dostosować składnik Web Part przez wybranie jego właściwości w odpowiednim okienku narzędzi programu Excel Web Access. W ramach konfiguracji właściwości można dostosować rozmiar i układ składnika Web Part, a także określić, w jaki sposób użytkownicy mogą interakcyjnie pracować ze skoroszytem.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part programu Excel Web Access do strony

Poniżej przedstawiono procedurę dodawania składnika Web Part programu Excel Web Access do istniejącej strony składników Web Part. Aby móc dodać składnik Web Part do strony, użytkownik musi należeć do domyślnej grupy Członkowie witryny <nazwa witryny> programu SharePoint.

Jeśli odpowiednia strona nie istnieje, może być konieczne utworzenie nowej strony w witrynie.

Poniżej przedstawiono procedurę dodawania składnika Web Part programu Excel Web Access do strony składników Web Part.

  1. Znajdź odpowiednią strefę składników Web Part na stronie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part programu Excel Web Access. W tej strefie kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

  2. Strona składników Web Part ze strefą umożliwiającą dodawanie składników Web Part Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład nowo utworzone strony składników Web Part. Strona zawiera strefy nagłówka i jeden treści. Każda strefa zawiera pole Dodaj składnik Web Part.

  3. W strefie, do której chcesz dodać składnik Web Part programu Excel Web Access, kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w celu wyświetlenia okna dialogowego Tworzenie.

  4. W oknie dialogowym Tworzenie wybierz pozycję Excel Web Access, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

    Spowoduje to dodanie składnika Web Part do strony i wyświetlenie okienka Wybieranie skoroszytu.

Początek strony

Łączenie skoroszytu ze składnikiem Web Part

  1. W okienku Wybieranie skoroszytu programu Excel Web Access kliknij łącze Kliknij tutaj, aby otworzyć okienko narzędzi. Strona zostanie wyświetlona w trybie edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi programu Excel Web Access.

Okienko Wybieranie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access

  1. Wybieranie i wprowadzanie właściwości składnika Web Part programu Excel Web Access w okienku narzędzi. W sekcji Wyświetlanie skoroszytu w polu tekstowym skoroszytu wprowadź adres URL lub UNC skoroszytu. Jeśli nie znasz adresu URL, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz skoroszyt, do którego chcesz użyć.

  2. W sekcjach Pasek narzędzi i pasek tytułu oraz Nawigacja i interakcje wybierz jedną lub więcej właściwości, które chcesz włączyć. Aby wyłączyć właściwość, wyczyść odpowiednie pole wyboru.

Aby zapisać zmiany i zamknąć tryb edycji składnika Web Part, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składników Web Part. Aby zakończyć edycję i przejrzeć skoroszyt w trybie wyświetlania, kliknij pozycję Zakończ edycję.

Spowoduje to wyświetlenie na stronie składnika Web Part, który skonfigurowano pod kątem używania skojarzonego z nim skoroszytu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×