Wprowadzenie do pulpitów nawigacyjnych

Pulpit nawigacyjny jest to grupa powiązanych interakcyjnych widoków kart wyników i raportów, zorganizowanych wspólnie w jednej witrynie programu SharePoint lub witrynie sieci Web. Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy pulpit nawigacyjny:

Przykładowy pulpit nawigacyjny Contoso

Program SharePoint Server umożliwia tworzenie i używanie pulpitów nawigacyjnych, które udostępniają bieżące informacje w centralnie zarządzanej i łatwo dostępnej lokalizacji. Za pomocą narzędzi programu SharePoint Server można tworzyć pulpity nawigacyjne odpowiednie dla osób, zespołów, grup lub całych organizacji i korzystać z ich.

Co chcesz zrobić?

Jak używać pulpitu nawigacyjnego

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego

Jak używać pulpitu nawigacyjnego

Pulpity nawigacyjne różnią się pod względem projektu i złożoności, ale zazwyczaj charakteryzują się wysokim stopniem interakcyjności i umożliwiają eksplorowanie danych w poszczególnych raportach lub na kartach wyników. Najpierw należy wyświetlić informacje zawarte w pulpicie nawigacyjnym, a następnie należy kliknąć wybrane elementy pulpitu nawigacyjnego, aby zastosować filtry albo wyświetlić informacje na wyższym lub niższym poziomie.

Aby dowiedzieć się, jak używać pulpitu nawigacyjnego, skorzystaj z poniższych zasobów:

Początek strony

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego

Program Microsoft SharePoint Server 2010 zawiera kilka narzędzi służących do tworzenia pulpitów nawigacyjnych. Pulpity nawigacyjne można tworzyć na przykład za pomocą Projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint lub używając programu SharePoint Server w celu utworzenia strony składników Web Part.

Wybór narzędzia zależy od kilku czynników, takich jak potrzeby użytkownika. Jeśli na przykład jest potrzebny prosty pulpit nawigacyjny dla jednej osoby lub małej grupy, można utworzyć stronę składników Web Part i dodać do niej wskaźniki stanu oraz składnik Web Part wykresu. Lub, jeśli chcesz utworzyć niezawodny pulpit nawigacyjny zawierający wiele kart wyników, raportów i filtrów, możesz utworzyć pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint.

Za pomocą poniższej tabeli można wybrać narzędzie do tworzenia pulpitu nawigacyjnego odpowiadające potrzebom biznesowym:

Element

Narzędzie / aplikacja

Zasoby pomocy i dokumentacja

Pulpit nawigacyjny zawierający jedną lub więcej stron, na których są wyświetlane różne raporty i informacje do ponownego użycia, przeznaczony dla dużej grupy lub całej organizacji. Ten pulpit nawigacyjny może zawierać niezawodne karty wyników i raporty, a także mogą być na nim wyświetlane raporty hostowane na innych serwerach.

Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint

Wprowadzenie do Projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint

Skoroszyt programu Excel zawierający jeden lub więcej raportów.

Usługi Excel Services

Wyświetlanie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access

Strona programu SharePoint zawierająca jeden lub więcej raportów, która ma być używana przez zespół lub małą grupę.

Strona składników Web Part

Tworzenie stron witryny programu SharePoint

Interakcyjny wykres korzystający z danych wewnętrznych lub zewnętrznych, które mają być wyświetlane na jednej stronie programu SharePoint.

Składnik Web Part wykresu

Tworzenie wykresu za pomocą składnika Web Part wykresu

Prosta karta wyników lub prosty raport z informacjami o wydajności jednej lub większej liczby metryk, które mają być wyświetlane na jednej stronie programu SharePoint.

Wskaźniki stanu

Wprowadzenie do wskaźników stanu programu SharePoint

Diagram programu Visio połączony z danymi, którego wygląd zmienia się wraz ze zmianą odpowiednich danych.

Program Visio Web Access

Dodawanie sterowanych danymi rysunków dla sieci Web do pulpitu nawigacyjnego za pomocą programu Visio Web Access

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×