Wprowadzenie do publikowania szablonu formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zakończeniu projektowania szablonu formularza, należy zapisywanie i publikowanie szablonu formularza, tak aby użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na nim.

W tym artykule

Jak działa publikowania

Publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami

Publikowanie szablonu formularza z pełnego zaufania

Wysyłanie szablonu formularza w wiadomości e-mail

Modyfikowanie lub przenoszenie opublikowanego szablonu formularza

Jak działa publikowania

Po opublikowaniu szablonu formularza najpierw zapisać szablon formularza, a następnie użyj Kreatora publikowania do rozpowszechniania szablonów formularzy użytkowników. Publishing Wizard modyfikuje szablonu formularza do dystrybucji przez dodanie lokalizacji publikowania i instrukcje przetwarzania, tak aby użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Instrukcje przetwarzania Zezwalaj formularzy opartych na tym szablonie formularza mają być automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian do szablonu formularza po opublikowaniu go. Po pierwszym otwarciu formularza przez użytkownika, program Microsoft Office InfoPath — pliki do pobrania szablonu formularza z lokalizacji określonej w instrukcje przetwarzania do komputera użytkownika, a następnie programu InfoPath tworzy formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza. Jeśli użytkownik zapisuje formularz, a następnie otwiera formularz, program InfoPath różni się wersja szablonu formularza na komputerze użytkownika z wersji szablonu formularza, określonego w instrukcje przetwarzania. W przypadku nowszych niż wersja na komputerze użytkownika wersji w lokalizacji określonej w instrukcje przetwarzania programu InfoPath pobiera nowsza wersja szablonu formularza i następnie aktualizuje formularz z nową wersją szablonu formularza.

Po modyfikowania szablonu formularza z lokalizacji publikowania i instrukcje przetwarzania, Kreator następnie zapisuje zmodyfikowany szablon formularza do lokalizacji publikowania, określonej przez użytkownika. Publikowanie szablonu formularza do następujących lokalizacji:

 • Na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services    Po opublikowaniu szablonu formularza do serwera, na którym działa program Microsoft Windows SharePoint Services, możesz wybrać jedną z dwóch czynności: możesz opublikować szablonu formularza w bibliotece dokumentów, w którym go będzie używany jako szablon dla wszystkich dokumentów, które wypełniania przez użytkowników w tą w bibliotece dokumentów. Lub możesz opublikować szablon formularza jako typu zawartości witryny. Oznacza to, że szablonu formularza może być używany jako szablonu w kilku zbiorów witryn.

 • Na serwerze z programem InfoPath Forms Services    Możesz opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką na serwerze, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services. Szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką zezwolić użytkownikom bez programu InfoPath wypełniać formularze oparte na szablonie formularza za pomocą przeglądarki sieci Web.

 • Jako części wiadomości e-mail    Możesz opublikować szablonu formularza, wysyłając je w wiadomości e-mail do użytkowników. Użytkownicy mogą następnie otwórz wiadomość e-mail i wypełnij formularz.

 • Folder sieciowy    Możesz opublikować szablonu formularza do udostępnionego folderu sieciowego dostępnej dla użytkowników. Użytkownicy mogą przejdź do folderu udostępnionego i tworzenie formularza, który jest oparty na szablonie formularza.

  Uwaga: Ta funkcja zastępuje funkcję w Microsoft Office InfoPath 2003 z dodatkiem SP1 który umożliwiał publikowanie szablonu formularza do serwera sieci Web.

 • Jako plik możliwych do zainstalowania    Jeśli korzystasz z programu Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Microsoft Visual Studio 2005 zainstalowany na Twoim komputerze, możesz opublikować szablonu formularza jako plik możliwych do zainstalowania, który jest przechowywany w udostępnionego folderu sieciowego. Użytkownicy będą mogli pobrać i uruchomić go możliwych do zainstalowania, aby zainstalować i zarejestrować szablonu formularza na komputerze. Jeśli nie masz programu Visual Studio, można publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej i mają utworzyć plik skryptu, który rejestruje szablon formularza programu InfoPath. Użytkownik może następnie pobrać szablon formularza jak również skrypt, a następnie uruchom skrypt, aby zarejestrować szablonu formularza.

Gdy użytkownik chce, aby wypełnić formularz po raz pierwszy, dana osoba pozwala przejść do lokalizacji, w której szablon formularza został opublikowany i zostanie otwarty formularz, który jest oparty na szablonie formularza. Dlatego jest ważne, że użytkownicy mają dostęp do lokalizacji, w której publikowanie szablonu formularza. Gdy użytkownik utworzy nowy formularz, programu InfoPath są przechowywane (lub buforowanie) szablonu formularza na komputerze użytkownika. Dzięki temu użytkownikowi Wypełnij formularz, nawet podczas pracy w trybie offline. Jeśli użytkownik zapisuje formularz, a następnie otworzy ją później, aby zakończyć wypełnianie go lub otwiera inny pusty formularz oparty na szablonie formularza, program InfoPath określa, czy komputer użytkownika jest podłączony do lokalizacji opublikowany szablon formularza. Jeśli istnieje połączenie, sprawdza aktualizacje do szablonu formularza programu InfoPath stosuje te aktualizacje, a zostanie otwarty formularz. W przypadku braku połączenia programu InfoPath zostanie otwarty formularz, który jest oparty na szablonie formularza, który jest przechowywany na komputerze użytkownika.

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po zapisaniu szablonu formularza w przypadku zapisywania go, aby zachować pracę, tak samo jak podczas zapisywania pliku z komputerem. W poniższej tabeli przedstawiono różne sposoby, których masz zapisywania szablonu formularza.

Polecenie

Opis

Kiedy należy używać

Zapisz

Umożliwia zapisanie szablonu formularza do bieżącej lokalizacji za pomocą tej samej nazwy. W przypadku modyfikowania szablonu formularza, który już został opublikowany w bibliotece dokumentów na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services, programu InfoPath umożliwia zapisywanie szablonu formularza tylko do lokalizacji innej niż Publikuj.

Kliknij to polecenie, aby zapisać zmiany, podczas projektowania szablonu formularza. W przypadku modyfikowania opublikowanego szablonu formularza, kliknij polecenie Zapisz jako, aby zapisać szablon formularza do nowej lokalizacji.

Zapisz jako

Umożliwia zapisanie szablonu formularza do nowej lokalizacji lub do tej samej lokalizacji, ale pod nową nazwą. W przypadku modyfikowania szablonu formularza, który już został opublikowany, klikając przycisk Zapisz jako nie powodują aktualizacji opublikowany szablon formularza.

Kliknij to polecenie, gdy należy zmodyfikować kopię szablonu formularza.

Zapisz jako plik źródłowy

Umożliwia zapisanie szablonu formularza do nowej lokalizacji jako zbiór pliki formularza zamiast jako jeden plik xsn.

Kliknij to polecenie, gdy należy zmodyfikować szablon formularza pojedyncze pliki formularza; na przykład, jeśli chcesz aktualizowanie plików zasobów znajdujących się w szablonie formularza. W większości przypadków nie musisz pracować z plikami pojedynczego formularza szablonu formularza.

Uwaga: Zawsze należy użyć Kreatora publikowania, umożliwia rozpowszechnianie szablonu formularza do użytkowników.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami

We wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office InfoPath użytkowników potrzebne zainstalowanego na swoich komputerach, aby wypełniać formularze oparte na szablonie formularza programu InfoPath. W Office InfoPath 2007 można projektowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, których kształty można wypełniać w przeglądarce sieci Web lub w programie InfoPath. Aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy w przeglądarce sieci Web, publikowanie szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services.

Uwaga: Szablon formularza, który zawiera kod nie można opublikować bezpośrednio na serwerze z InfoPath Forms Services. Wielu powodów, łącznie z serwera zarządzania, zabezpieczenia i wydajność szablonu formularza, który zawiera niestandardowy kod wymaga zatwierdzenia przez administratora, zanim może być skojarzone z biblioteki dokumentów lub ogólnodostępne jako aplikacji sieci Web. Publikowanie szablonu formularza, który zawiera kod, aby w udostępnionej lokalizacji sieciowej, a następnie administrator przekazywanie szablonu formularza do serwera.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza z pełnego zaufania

Formularze są dozwolone pełny dostęp do zasobów systemowych, takich jak pliki na komputerze lub inne ustawienia są nazywane pełni zaufanych formularzy. W pełni zaufanego formularza jest tworzona z szablonu formularza, który jest podpisany cyfrowo przy użyciu zaufanego certyfikatu albo jest zainstalowana na komputerze użytkownika. Szablon formularza, którego podpisanych cyfrowo przy użyciu zaufanego certyfikatu nie ma zainstalowanego lub zarejestrowane na komputerze użytkownika. Ten rodzaj szablonu formularza mogą być rozpowszechniane jako załącznik w wiadomości e-mail lub użytkownicy mogą pobrać tego szablonu formularza z biblioteki dokumentów lub folder sieciowy.

W pełni zaufane formularze dostępem informacje, które są przechowywane w samym formularzu, a także informacje z dowolnego z następujących lokalizacji:

 • Tej samej domeny jako formularza

 • Wszystkie pozostałe domeny, dostępne w formularzu

 • Wszystkie pliki i ustawienia na komputerze, dostępnej dla osoby wypełniającej formularz

Publikowanie szablonu formularza z pełnego zaufania, można wykonać jedną z następujących czynności:

 • Można podpisać cyfrowo szablon formularza za pomocą certyfikatu z zaufany urząd certyfikacji i następnie publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej. Użytkowników można otworzyć szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej.

 • Jeśli masz Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio 2005, można utworzyć pakiet instalacyjny, który instaluje i rejestruje szablonu formularza na komputerach użytkowników za pomocą Kreatora publikowania. Użytkownik z uprawnieniami administratora na komputerze, następnie można uruchamiać pakiet instalacyjny, aby zainstalować i zarejestrować szablonu formularza.

 • Jeśli nie masz programu Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio 2005, używając Kreatora publikowania publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej i, aby utworzyć skrypt, aby zarejestrować szablonu formularza na komputerach użytkowników. Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia na komputerze można skopiuj oba pliki do komputera, a następnie uruchom skrypt, aby zarejestrować szablonu formularza.

Początek strony

Wysyłanie szablonu formularza w wiadomości e-mail

Za pomocą Kreatora publikowania do dystrybucji szablonu formularza do użytkowników w wiadomości e-mail. Użytkownicy, którzy mają Microsoft Office Outlook 2007 i programu InfoPath na swoich komputerach mogły wypełnić formularz bezpośrednio w wiadomości e-mail przy pierwszym otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy z wcześniejszych wersji programu Outlook lub z innych programów poczty e-mail otrzymywać wiadomości e-mail z szablonu formularza i formularza jako załączniki. Tych użytkowników, najpierw kliknij pozycję Załącznik szablon formularza, aby zainstalować szablon formularza na swoich komputerach. Po zainstalowaniu szablonu formularza użytkownicy będą mogli kliknąć załącznik formularza w wiadomości e-mail do wypełniania formularza w programie InfoPath.

Jeśli szablon formularza musi mieć dostęp zasoby systemowe na komputerze użytkownika lub wysyłasz szablonu formularza do użytkowników w innej domeny, podpisać cyfrowo szablon formularza za pomocą certyfikatu z zaufany urząd certyfikacji przed publikowania. Użytkownicy w innej domeny mogą wystąpić błędy otwierają szablonu formularza bez certyfikatu.

Początek strony

Modyfikowanie lub przenoszenie opublikowanego szablonu formularza

Zmodyfikowanie szablonu formularza po opublikowaniu i istnieją formularze na podstawie tego szablonu formularza, zmiany wprowadzone w szablonie formularza będą odzwierciedlane w tych istniejących formularzy. Na przykład po usunięciu sekcji w szablonie formularza, który zawiera tabelę tej tabeli i wszystkich danych w tej tabeli zostaną usunięte we wszystkich istniejących formularzy opartych na tym szablonie formularza. To może spowodować utratę danych. W związku z tym, należy zaplanować wszelkie zmiany wprowadzone w formularzu przetestować szablonu w celu określenia wpływu na istniejące formularze.

Aby zmodyfikować szablon formularza, który został opublikowany, należy zmodyfikować kopię roboczą szablonu formularza. Kopię roboczą jest wersja, który jest przechowywany na komputerze lub w programie kontroli wersji, takich jak Microsoft nim. Po zmodyfikowaniu kopię roboczą możesz opublikować go do lokalizacji publikowania. Jeśli nie masz kopię szablonu formularza w pracy, można uzyskać kopię z lokalizacji publikowania, a następnie zapisać tę kopię do lokalizacji innej niż Publikuj. Po zmodyfikowaniu kopię roboczą szablonu formularza, możesz za pomocą Kreatora publikowania ponowne opublikowanie szablonu formularza do strony lokalizacji publikowania. Publishing Wizard zastępuje istniejącą wersję szablonu formularza w lokalizacji publikowania do zmodyfikowanej wersji. Ponieważ program InfoPath określa tożsamość szablonu formularza na podstawie jego nazwy i lokalizacji, jest pamiętać, aby nie zmienić przy ponownym publikowania szablonu formularza.

Jeśli chcesz przenieść opublikowanego szablonu formularza do innej lokalizacji, możesz opublikować kopię roboczą szablonu formularza do nowej lokalizacji. Przed opublikowaniem szablonu formularza do nowej lokalizacji, należy ją zmodyfikować, aby odpowiadały nowej lokalizacji. Na przykład zostały zmienione lokalizacje zewnętrznych źródeł danych używanych przez szablonu formularza. Należy zaktualizować połączenia danych z nowej lokalizacji dla źródeł danych zewnętrznych przed opublikowaniem szablonu formularza do nowej lokalizacji.

Jeśli istnieją formularze oparte na tym szablonie opublikowanego formularza, należy połączyć istniejących formularzy szablon formularza, który można opublikować w nowej lokalizacji. Jeśli nie zrobisz, użytkownicy mogą nie można otworzyć istniejących formularzy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×