Wprowadzenie do przekształcenia & Get w programie Excel

Wprowadzenie do przekształcenia & Get w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z Uzyskiwanie & przekształcenie w programie Excel możesz wyszukiwać źródła danych, nawiązywanie połączeń, a następnie kształt danych (na przykład usunąć kolumnę, zmienić typ danych lub scalić tabel) w sposób, który nie spełnia określonych wymagań. Po zostały kształcie danych, możesz udostępnić swoje wnioski lub tworzyć raporty za pomocą kwerendy.

Power Query common steps

Powyższe kroki zwykle przebiegają w następującej kolejności:

  • Tworzenie połączenia — nawiązywanie połączenia z danymi przechowywanymi w chmurze, w innej usłudze lub lokalnie

  • Przekształcanie — kształtowanie danych według potrzeb; oryginalne źródło danych pozostaje bez zmian

  • Łączenie — Tworzenie modelu danych z wielu źródeł danych i uzyskania unikatowej perspektywy przeanalizować dane

  • Udostępnianie — po zakończeniu kwerendy można zapisać, udostępnij go lub jej używać w raportach

Ilekroć nawiązywanie połączenia z danymi, przekształcić go lub połączyć je z innych źródeł danych, funkcja przejść przekształcenia & o nazwie Edytora zapytań zapisuje każdy krok i pozwala zmodyfikuj ją w dowolny sposób. Edytor zapytań umożliwia cofanie, ponowne wykonywanie, zmienianie kolejności lub każdy krok... wszystkie tak widoku połączonych danych można przekształcać sposób ma.

Z Uzyskiwanie & przekształcenie można tworzyć zapytania, które są proste lub złożone, jak to potrzebne. Po dodaniu czynności do zapytania Edytora zapytań działa w tle Tworzenie zestawu osobne instrukcji, wykonujące polecenia. Te instrukcje są tworzone w języku M. Użytkownicy, którzy korzystają ze power i elastyczność danych skryptów można ręcznie tworzyć lub zmieniać zapytań w języku M przy użyciu Edytora zaawansowanego. Okno dialogowe Edytor zaawansowany i Edytor zapytań opisano bardziej szczegółowo w dalszej części tego artykułu.

Można rozpocząć nowego zapytania z > Pobierz dane > karty danych wybierz źródło danych. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane, wybierz przycisk Nowe zapytanie, na karcie dane. Oto przykład wybierając pozycję ze źródła bazy danych.

Uzyskać & opcji Przekształcanie z bazy danych

Uwaga: Dodatek Power Query jest również dostępne dla starszych wersji programu Excel jako dodatek, a także jak Power BI. Aby zobaczyć Dodatek Power Query w działaniu we wcześniejszych wersjach programu Excel, zapoznaj się Wprowadzenie do dodatku Power Query.

Połącz

Za pomocą kwerendy Aby nawiązać połączenie z jednego źródła danych, takich jak bazy danych programu Access lub można połączyć do wielu plików, baz danych, źródeł strumieniowych OData lub witryny sieci Web. Następnie można wyświetlić te źródła współpraca przy użyciu własnej unikatowych kombinacji i odkrywanie wniosków, jakie nie mogą być w przeciwnym razie przejrzane.

Po wybraniu Pobieranie danych z sekcji Uzyskiwanie & przekształcenie na karcie danych (lub Nowe zapytanie, jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane ) pojawi się wiele źródeł danych do wyboru, w tym pliki, takie jak program Excel skoroszytów lub usług baz danych, takich jak programu Access, SQL Server, Oraclei MySQL, Azure plików CSV, takie jak HDInsight lub Magazyn obiektów Blobi różnych rodzajów innych źródeł, takich jak sieci WebListy programu SharePoint, Pliki Hadoop, Facebook, usług Salesforcei innych osób.

Uwaga: Dowiedz się o dane, które są dostępne w które wersje programu Excel źródeł: gdzie jest polecenie Get & przekształcenie (Power Query).

Podczas łączenia się ze źródłem danych, przejść przekształcenia & Wyświetla okno Nawigator , dzięki czemu można edytować dane ze źródła. Po wybraniu opcji edytowania w oknie Nawigatorprzejść przekształcenia & otwiera Edytor zapytań, dedykowane okno, które ułatwia i wyświetla połączeń danych i przekształcenia, zastosowane. Więcej informacji na temat Edytora zapytań znajdują się w następnej sekcji Przekształcanie.

Przekształcanie

Pozwala przejść przekształcenia &Przekształcanie źródeł danych z danych w sposób, które pomagają analizować je. Oznacza danych Transforming zmodyfikowanie w inny sposób, zależnie od potrzeb — na przykład możesz można usunąć kolumnę, zmienić typ danych lub scalić tabel — każdy z nich jest przekształcania danych. Podczas przekształcania danych, zbiorczo przejście z kształtem, potrzebne do dalszej analizy. Proces stosowania przekształcenia do jednego lub kilku zestawów danych są często nazywane kształtowanie danych.

Program Excel używa dedykowane Edytora zapytań do ułatwienia i wyświetlania przekształcenia danych. Gdy zostanie wybierz > danychPobieranie danych, a następnie wybierz źródło danych, takich jak skoroszytu lub bazy danych, pojawi się okno Nawigator, można wybrać, jakie tabeli (lub tabele), którego chcesz użyć w kwerendzie. Po zaznaczeniu tabeli Podgląd danych są wyświetlane w okienku po prawej stronie okna Nawigator.

Uzyskiwanie okienka nawigacji zapytania Power > przekształcenie &

Jeśli wybierzesz opcję Załaduj, źródła danych zostanie przeniesiony bezpośrednio do programu Excel jest. Jeśli wybierzesz opcję Edytuj, który zostanie otwarty Edytor zapytań.

Okienko edytorze dodatku Power Query

Edytor zapytań rejestruje informacje o wszystko, co zrobić z danymi. Edytor zapytań rekordów i etykiety poszczególnych przekształcenie lub krok, możesz zastosować do danych. Czy przekształcenie jest połączenie z danych źródłowych, usuwając kolumny, podczas tworzenia korespondencji seryjnej i danych zmiana typu Edytora zapytań śledzi każdorazowym w sekcji Zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania.

Przekształcenia zastosowane zbiorczo do połączeń danych stanowią zapytanie.

Należy wiedzieć, że akcje, które można zdefiniować w Edytorze zapytań nie zmienisz danymi źródłowymi. Zamiast tego programu Excel rekordów każdego kroku podejmowane podczas nawiązywania połączenia lub Przekształcanie danych, a po zakończeniu kształtowanie danych, pobiera migawkę Elegancja zbioru danych i spowoduje przeniesienie go do skoroszytu.

Istnieje wiele, wiele przekształcenia, które można stosować do danych. Można także napisać własne przekształcenia przy użyciu języka M, przy użyciu edytora zapytań Edytor zaawansowany. Edytor zaawansowany można otworzyć z edytora zapytań dla użytkowników domowych lub Widok kart, miejsce, w którym można modyfikować czynności M języka skojarzonego z istniejącej kwerendy lub utworzyć własny.

Okienko edytor zaawansowany zapytań Power z M języka edycji

Po zakończeniu tworzenia kwerendy Wybierz pozycję Zamknij & obciążenia na karcie Narzędzia główne, a wyniki są ładowane do programu Excel i dostępne na nowej karcie skoroszytu.

Dodatkowe informacje o przekształcaniu:

Udostępnianie

Po zapisaniu skoroszytu programu Excel, który zawiera kwerendy, kwerenda jest również automatycznie zapisywane . Wszystkie kwerendy w skoroszycie programu Excel można wyświetlić, wybierając pozycję & kwerend połączenia na karcie dane .

Okienko Power Query kwerend i połączeń

Ale Dlaczego zatrzymać? Z Wykazu danych usługi Power BImożesz udostępnić zapytań osobom w organizacji. Lub Utwórz kwerendę, która będzie często używanych, następnie użyć go w wielu skoroszytów i zaoszczędź sobie pracy. Zamiast zapisywanie i wysyłanie skoroszytów programu Excel, sprawdź, co się zmieniło oraz czy dane przestarzałe, należy zapisać kwerendy do Wykazu danych. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę w okienku zapytania & połączenia i menu zawiera różnych rodzajów opcje, takie jak Wysyłanie do wykazu danych.

Power Query > Eksportuj do opcji

Zwróć uwagę inne opcje w menu podręcznym zbyt. Możesz zduplikować kwerendę, która umożliwia zmianę niektórych lub wszystkich elementów kwerendy bez zmiany pierwotnej kwerendy; Podobnie jak tworzenie szablonu kwerendy, który można następnie modyfikować do tworzenia niestandardowych zestawów danych — takie jak jednego zestawu danych dla detalicznym, innej hurtowych, a innej zapasów, każdy z nich opartych na tych samych danych połączenia.

Możesz również scalać lub dołączać zapytania, używając ich jako bloków konstrukcyjnych do ponownego wykorzystania.

Możesz również publikowanie skoroszytu w usłudze Power BI i tworzenie raportów online, które mogą być udostępniane grupy, odświeżone automatycznie i Uściślanie. Aby opublikować skoroszyt w usłudze Power BI, zaznacz plik > Publikuj > Publikuj w usłudze Power BI.

Uwaga: Skoroszyt musi zapisany w usłudze OneDrive dla firm do opublikowania do usługi Power BI.

Z wykonania kwerendy można użyć go do tworzenia raportów w programie Excellub w Usłudze Power BI. Zapoznaj się sekcji poniżej, aby dowiedzieć się więcej o raportowaniu zasoby, które umożliwiają korzystać z wykonanych podczas korzystania z funkcji przejść przekształcenia & dane kształtu sposób ma dobrą pracę.

Dowiedz się więcej na temat udostępniania:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×