Wprowadzenie do przekształceń pobierania & w programie Excel

Wprowadzenie do przekształceń pobierania & w programie Excel

Dzięki funkcji pobierania & przekształcania w programie Excel można wyszukiwać źródła danych, tworzyć połączenia, a następnie kształtować dane (na przykład usuwać kolumny, zmieniać typ danych lub scalać tabele) w sposób odpowiadający Twoim potrzebom. Po zakończeniu kształtowania danych możesz udostępnić uzyskane wyniki lub użyć swojego zapytania do tworzenia raportów.

Nawiązywanie połączenia i Przekształcanie danych w programie Excel w 4 krokach: 1-Connect, 2-przekształcanie, 3-scalanie i 4-zarządzanie.

Powyższe kroki zwykle przebiegają w następującej kolejności:

  • Tworzenie połączenia — nawiązywanie połączenia z danymi przechowywanymi w chmurze, w innej usłudze lub lokalnie

  • Przekształcanie — kształtowanie danych według potrzeb; oryginalne źródło danych pozostaje bez zmian

  • Łączenie — Tworzenie modelu danych z wielu źródeł danych i uzyskiwanie unikatowego widoku danych

  • Zarządzanie — po zakończeniu kwerendy można ją zapisać, skopiować lub użyć w raportach.

Gdy łączysz się z danymi, przekształcasz je lub łączą z innymi źródłami danych, funkcja pobierania & przekształcania , nazywana edytorem zapytań , rejestruje każdy krok i pozwala na jego modyfikację. Edytor zapytań umożliwia także cofanie, ponowne wykonywanie, zmienianie kolejności lub modyfikowanie dowolnego kroku... wszystko, dzięki czemu możesz kształtować widok połączonych danych, tak jak chcesz.

Dzięki przekształceniu &możesz tworzyć zapytania, które są możliwie proste lub skomplikowane. Po dodaniu kroków do kwerendy Edytor zapytań działa za scenami, aby utworzyć zestaw instrukcji dyskretnych, które wykonują polecenia. Instrukcje te są tworzone w języku M. Użytkownicy korzystający z możliwości i elastyczności skryptów danych mogą ręcznie tworzyć lub zmieniać kwerendy języka M za pomocą edytora zaawansowanego. Edytor zapytań i Edytor zaawansowany opisano bardziej szczegółowo w dalszej części tego artykułu.

Możesz rozpocząć tworzenie nowego zapytania na karcie dane > Pobierz dane > wybierz źródło danych. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane , wybierz przycisk Nowa kwerenda na karcie dane . Oto przykład wyboru ze źródła bazy danych.

Pobieranie & przekształcania z opcji bazy danych

Uwaga: Dodatek Power Query jest również dostępny dla wcześniejszych wersji programu Excel jako dodatek, a także w usłudze Power BI. Aby wyświetlić działanie dodatku Power Query w starszych wersjach programu Excel, zapoznaj się z tematem wprowadzenie do dodatku Power Query.

Tworzenie połączenia

Możesz użyć kwerendy, aby połączyć się z jednym źródłem danych, takim jak baza danych programu Access , lub połączyć się z wieloma plikami, bazami danych, kanałami OData lub witrynami sieci Web. Następnie możesz przekazywać wszystkie te źródła, korzystając z własnych unikatowych kombinacji, a także odjmować się niewidocznymi w inny sposób.

Po wybraniu pozycji Pobierz dane z sekcji Pobieranie & przekształcanie na karcie dane (lub Nowa kwerenda , jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane ), zostanie wyświetlona liczba źródeł danych do wyboru, łącznie z plikami, takimi jak skoroszyty programu Excel. lub pliki tekstowe/CSV, bazy danych, takie jak Access, SQL Server, Oraclei MySQL, usługi Azure , takie jak HDInsight lub Magazyn obiektów BLOB, oraz wszystkie różne źródła, takie jak Witryny sieci Web, listy programu SharePoint, pliki usługi Hadoop, Facebook, Salesforcei inne.

Uwaga: Możesz dowiedzieć się, jakie źródła danych są dostępne w wersjach programu Excel: gdzie jest dostępna & Przekształcanie (Power Query).

Gdy łączysz ze źródłem danych, funkcja pobierz & przekształca wyświetla okienko Nawigator , które umożliwia edytowanie danych ze źródła. Po wybraniu opcji Edytuj w oknie nawigator , Pobierz & przekształcanie uruchamia Edytor zapytań, który jest specjalnym oknem, które ułatwia i wyświetla połączenia danych oraz zastosowane przekształcenia. Następna sekcja, transformacja, zawiera więcej informacji na temat edytora zapytań.

Przekształcenie

Pobierz & przekształcanie umożliwia przekształcanie danych ze źródeł danych w sposób umożliwiający ich analizę. Przekształcanie danych oznacza modyfikowanie ich w sposób odpowiadający Twoim potrzebom — możesz na przykład usunąć kolumnę, zmienić typ danych lub scalić tabele — każda z tych czynności stanowi przekształcenie danych. Przekształcanie danych umożliwia zbiorcze kształtowanie ich w sposób wymagany do właściwego przeprowadzenia analizy. Proces stosowania przekształceń do zestawów danych często nazywa się kształtowaniem danych.

Program Excel używa dedykowanego edytora zapytań , aby ułatwić i wyświetlać przekształcenia danych. Po zaznaczeniu danych > Pobierz dane, a następnie wybierz źródło danych, takie jak skoroszyt lub baza danych, zostanie wyświetlone okno Nawigator , które umożliwia wybranie tabeli (lub tabel), która ma być używana w kwerendzie. Po zaznaczeniu tabeli w prawym okienku okna Nawigator jest wyświetlany podgląd jej danych.

Pobieranie & przekształcanie > okienka nawigacji dodatku Power Query

Jeśli wybierzesz pozycję Załaduj, źródło danych zostanie wprowadzone bezpośrednio do programu Excel. Jeśli wybierzesz opcję Transform Data (Przekształć dane ), zostanie uruchomiony Edytor zapytań.

Okienko Edytor dodatku Power Query

Edytor zapytań śledzi wszystko, czego szukasz danych. Edytor zapytań rejestruje i zapisuje każdą transformację lub krok po zastosowaniu do danych. Czy transformacja jest połączeniem ze źródłem danych, usunięciem kolumny, scalaniem lub zmianą typu danych, Edytor zapytań śledzi poszczególne operacje w sekcji zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania .

Przekształcenia zastosowane zbiorczo do połączeń danych stanowią zapytanie.

Należy pamiętać, że akcje definiowane w Edytorze zapytań nie zmieniają oryginalnych danych źródłowych. Zamiast tego program Excel rejestruje każdy krok, który należy wykonać podczas łączenia lub przekształcania danych, a po zakończeniu tworzenia kształtu dane, pobiera zdjęcie z rafinowanego zestawu danych i umieszcza je w skoroszycie.

Istnieje wiele transformacji, które można zastosować do danych. Możesz również napisać własne przekształcenia za pomocą języka M za pomocą edytora zaawansowanegoedytora zapytań. Możesz otworzyć Edytor zaawansowany na karcie Narzędzia główne edytora zapytań lub kartę widoku , w którym można modyfikować kroki języka M skojarzone z istniejącym zapytaniem lub utworzyć własne.

Okienko edytora zaawansowanego dodatku Power Query z edycją języka M

Po zakończeniu tworzenia kwerendy możesz wybrać pozycję zamknij & Załaduj na karcie Narzędzia główne , a wyniki kwerendy są ładowane do programu Excel i dostępne na nowej karcie skoroszytu.

Dodatkowe informacje o przekształcaniu:

Zarządzanie

Po zapisaniu skoroszytu programu Excel zawierającego kwerendę jest również automatycznie zapisywana kwerenda. Możesz wyświetlić wszystkie zapytania w skoroszycie programu Excel, wybierając pozycję zapytania & połączenia na karcie dane .

Okienko zapytania i połączenia dodatku Power Query

Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy nazwę kwerendy w okienku zapytania & połączenia, zobaczysz kilka opcji. Możesz na przykład zduplikować zapytanie, które pozwala zmienić niektóre lub wszystkie elementy zapytania bez zmiany pierwotnej kwerendy; przypomina to Tworzenie szablonu kwerendy, który można następnie modyfikować w celu utworzenia niestandardowych zestawów danych — takich jak jeden zestaw danych dla sieci sprzedaży, innych dla sprzedaży hurtowej, oraz inny dla zapasów, na podstawie tych samych połączeń danych.

Możesz również scalać lub dołączać zapytania, używając ich jako bloków konstrukcyjnych do ponownego wykorzystania.

Zapytania & połączeń po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcje menu

Możesz również opublikować skoroszyt w usłudze Power BI, a także tworzyć raporty online, które mogą być udostępniane grupie, odświeżane automatycznie i rafinowane. Aby opublikować skoroszyt w usłudze Power BI, wybierz pozycję plik > publikuj > Publikuj w usłudze Power BI.

Uwaga: Aby opublikować skoroszyt w usłudze Power BI, należy zapisać go w usłudze OneDrive dla firm .

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapytaniami:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×