Wprowadzenie do projektowania formularzy w programie InfoPath 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program InfoPath udostępnia opcje umożliwiające tworzenie formularzy służących do zbierania informacji od użytkowników lub wyświetlania informacji ze źródła danych. W tym artykule przedstawiono czynności niezbędne w przypadku rozpoczynania pracy z formularzem programu InfoPath, a także projektowania, konfigurowania i publikowania tego formularza.

W tym artykule

Planowanie szablonu formularza

Wybieranie szablonu

Wybieranie wizualnego układu szablonu formularza

Dodawanie połączeń służących do przesyłania lub odbierania danych z innych źródeł

Dodawanie pól i formantów

Dodawanie widoku do formularza

Dodawanie reguł

Publikowanie szablonu formularza programu InfoPath

Weryfikowanie projektu formularza

Planowanie szablonu formularza

Przed rozpoczęciem projektowania formularza programu InfoPath należy zaplanować projekt formularza. Warto rozważyć następujące scenariusze:

  • Czy szablon formularza będzie miał jeden widok (stronę), czy kilka?

  • Jakie dane mają być zbierane, a jakie wyświetlane?

  • Czy którekolwiek części szablonu formularza powinny być tylko do odczytu?

Należy zaplanować rozmieszczenie poszczególnych formantów, a także wygląd i sposób działania szablonu formularza. Mimo że szablon formularza można zmienić w dowolnym momencie, już po rozpoczęciu nad nim pracy, bardziej wydajne jest rozpoczęcie pracy z przemyślanym projektem.

Początek strony

Wybieranie szablonu

Wybierz typ szablonu jest przede wszystkim należy wykonać podczas projektowania szablonu formularza programu InfoPath. Po otwarciu programu InfoPath 2010 z galerii szablonów są wyświetlane na karcie plik, które są podzielone na cztery kategorie — Popularnych szablonów formularzy, Zaawansowane szablonów formularzy, Szablony formularzy programu InfoPath 2007 i Części szablonu. Typ szablonu, aby zaznaczyć zależy od używania szablonu formularza i jakiego rodzaju może nawiązać źródeł danych.

Początek strony

Wybieranie wizualnego układu szablonu formularza

Po wybraniu szablonu można dostosować układ lub kontynuować pracę w układzie domyślnym. W przypadku dostosowywania układu można wybrać szablon układu strony, dostosować wygląd i sposób działania formularza, dodając niestandardowe lub wstępnie zdefiniowane style tabeli, a następnie zastosować motyw do szablonu formularza.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określania układu szablonu formularza, zobacz Projektowanie układu szablonu formularza.

Początek strony

Dodawanie połączeń służących do przesyłania lub odbierania danych z innych źródeł

Połączenie danych jest dynamiczne łącze między formularza programu Microsoft InfoPath i zewnętrznego źródła danych, takich jak program SharePoint, usługi sieci Web lub bazy danych, która służy do odbierania i przesyłanie danych. Zewnętrzne źródła danych może służyć do upewnij się, że formularz są zawsze aktualne — wszystkie zmiany wprowadzone w zewnętrznym źródle danych są automatycznie odzwierciedlane w formularzu programu InfoPath. Połączenie danych przesyłania można określić miejsce, w którym jest przesyłany danych formularza.

Początek strony

Dodawanie pól i formantów

W programie InfoPath pola i formanty to różne elementy. Pola są wyświetlane w okienku zadań Pola i przedstawiają dane zebrane przy użyciu formularza. Te dane są zapisywane w formacie XML i można je wysyłać w różne miejsca docelowe. Natomiast formanty nie zawierają danych, ale umożliwiają wyświetlanie danych zbieranych w formularzu. Formanty umożliwiają także wprowadzanie danych w sposób najbardziej odpowiedni dla danego typu wprowadzanych informacji.

Na przykład w celu zbierania danych dotyczących nazwy projektu i jego stanu za pomocą formularza śledzenia projektu dane mogą być zapisywane jako tekst w obu polach. Można pozwolić użytkownikowi na wpisanie dowolnego ciągu tekstowego jako nazwy projektu, wymagając jednocześnie, aby wybrał stan z listy opcji. W tym celu należy użyć formantu pola tekstowego dla pola nazwy projektu, a pola listy rozwijanej dla pola stanu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pól i kontrolek, zobacz Wprowadzenie do formantów.

Początek strony

Dodawanie widoku do formularza

Widoki (strony) umożliwiają dzielenie formularza na części, które będą wyświetlane oddzielnie. Te części mogą być wyświetlane w określonej kolejności, określonym osobom lub w określonym celu. W przypadku formularza raportu o stanie można na przykład skonfigurować drugi widok w celu śledzenia historii zmian stanu. Tego widoku można następnie użyć w celu upewnienia się, że zostaną dotrzymane terminy projektów śledzonych za pomocą raportu o stanie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania widoków do formularza, zobacz Dodawanie, usuwanie i przełączanie widoków (stron) w formularzu.

Początek strony

Dodawanie reguł

Reguły umożliwiają sterowanie zachowaniem formularza przez wykonywanie akcji, takich jak automatyczne wyświetlanie komunikatu w oknie dialogowym, ustawianie wartości w polu, przeszukiwanie lub przesyłanie danych za pomocą połączenia danych, przełączanie widoków oraz otwieranie i zamykanie formularza w odpowiedzi na pewne zdarzenia lub warunki. Do tych zdarzeń można zaliczyć między innymi: zmianę określonego pola w formularzu, kliknięcie przycisku, wstawienie sekcji powtarzającej się lub wiersza do tabeli powtarzającej się czy otwarcie albo przesłanie formularza. Warunki to między innymi: wyniki obliczeń, role użytkowników oraz status wartości — czy wartość pola nie jest określona, mieści się w określonym przedziale, jest równa wartości innego pola, rozpoczyna się określonymi znakami albo zawiera określone znaki.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza programu InfoPath

Po ukończeniu projektu formularza należy opublikować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza. Opublikowanie szablonu formularza i zapisanie go to dwie różne czynności. Zapisanie szablonu formularza powoduje zapisanie go jako pliku, ale nie udostępnia go użytkownikom do wypełnienia. Podczas procesu publikowania szablon formularza jest modyfikowany w celu rozpowszechnienia przez dodanie sekcji lokalizacji publikowania i instrukcji przetwarzania, co umożliwi użytkownikom otwieranie formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza. Instrukcje przetwarzania umożliwiają automatyczne aktualizowanie formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza w przypadku wprowadzenia zmian w szablonie formularza po jego opublikowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących publikowania formularza, zobacz Publikowanie formularza.

Początek strony

Weryfikowanie projektu formularza

Czasami mogą wystąpić problemy ze zgodnością. Zwykle dzieje się tak podczas konwertowania szablonu formularza programu InfoPath Filler na szablon formularza zgodny z przeglądarką lub podczas konwertowania szablonu formularza programu InfoPath 2010 na format programu InfoPath 2007 lub 2003. Chociaż w programie InfoPath przywiązano dużą wagę do zapobiegania problemom ze zgodnością — możliwości wyboru w projektancie formularzy są ograniczone do zgodnych opcji w zależności od wybranego szablonu formularzy — takie problemy mogą nadal występować. Program InfoPath wyszukuje błędy podczas otwierania szablonu formularza, zmieniania ustawień zgodności szablonu formularza, zapisywania lub publikowania szablonu formularza, a także importowania dokumentu pakietu Office jako szablonu formularza. W przypadku znalezienia błędów program InfoPath wyświetla monit o rozwiązanie tych problemów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności zobacz sprawdzania poprawności projektu formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×