Wprowadzenie do programu Visio

Ten artykuł zawiera prezentację programu Visio dla nowych użytkowników, od pierwszego uruchomienia programu Visio przez podstawy tworzenia i zapisywania prostego diagramu. Pierwszą czynnością jest uruchomienie programu Visio.

Uruchamianie programu Visio

Po uruchomieniu w programie Visio wyświetlana jest strona początkowa, na której znajdują się szablony wielu rodzajów diagramów.

Szablony to przykładowe, nieukończone diagramy, które służą jako punkty wyjścia. Szablony programu Visio są udostępniane razem z kształtami i narzędziami dostosowanymi do określonego rodzaju diagramu, które znajdują się dookoła pustej strony. Kształty można przeciągać i łączyć ze sobą, tworząc w ten sposób rysunek.

Otwieranie szablonu

Kliknij wybrany typ szablonu lub kliknij pozycję Diagram podstawowy, aby zacząć od podstaw. Zostanie otwarte niewielkie okienko z informacjami i opcją wyboru jednostek metrycznych lub amerykańskich. Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć szablon.

Powyżej pustej strony rysunku znajduje się wstążka pakietu Microsoft Office z poleceniami i narzędziami do tworzenia diagramów. Jeśli widoczne są tylko nazwy kart i nie widać przycisków, kliknij nazwę karty, aby otworzyć tymczasowo wstążkę na tej karcie.

Porada: Aby zapobiec zwijaniu wstążki, kliknij niewielką ikonę pinezki Ikona przypinania wstążki w prawym górnym rogu.

Okno Kształty

Z lewej strony znajduje się okno Kształty. Zawiera ono wzorniki przechowujące kształty (w tym diagramie — kształty schematów blokowych).
Okno Kształty

 • Wzornik — wzorniki są kontenerami przechowującymi związane ze sobą kształty. Szablony z reguły zawierają kilka wzorników, co ułatwia podział kształtów na kategorie. Wzorniki mają paski tytułu w pobliżu górnej części okna Kształty. Kliknięcie paska tytułu wzornika pozwala zobaczyć zawarte w nim kształty.

 • Kształt — praktycznie każdy element szablonu, którego można użyć w diagramie, jest kształtem. Kształtami są nawet łączniki i strona. Kształty to coś więcej niż tylko ikony i obrazy, ponieważ oferują funkcje przydatne przy dostosowywaniu diagramu.

Na górze otwartego wzornika, ale poniżej pasków tytułów wzorników, znajduje się karta o nazwie Więcej kształtów. Kliknij tę kartę, aby otworzyć menu z opcjami umożliwiającymi znalezienie dodatkowych kształtów do użycia w diagramie.

 • Moje kształty — po pobraniu lub utworzeniu własnych wzorników i zapisaniu ich w folderze Moje kształty wzorniki te automatycznie pojawią się w tym podmenu. Program Visio tworzy folder Moje kształty wewnątrz folderu Dokumenty użytkownika.

 • Firma, Inżynieria, Schemat blokowy i inne kategorie — przeglądanie tych kategorii umożliwia odnalezienie wzorników z innych szablonów, gdy potrzebne kształty są niedostępne w szablonie wybranym na początku.

 • Kształty dodatkowe — ten wzornik zawiera specjalne kształty, które nie zostały dołączone do innych wzorników, takie jak symbole, ikony, łączniki, objaśnienia, narzędzia techniczne i architektoniczne oraz tytuły. Można wybrać dowolną liczbę tych kształtów i dodać je do listy wzorników.

 • Otwórz wzornik, Nowy wzornik — przycisk Otwórz pozwala na przeglądanie komputera lub sieci pod kątem plików wzornika (vss), które można dodać do diagramu. Przycisk Nowy otwiera pusty wzornik, do którego można dodać kształty przez przeciągnięcie i upuszczenie w nowym wzorniku. Niestandardowy wzornik można zapisać, klikając pasek tytułu wzornika prawym przyciskiem myszy i wybierając pozycję Zapisz.

 • Pokaż wzornik dokumentu — jest to wzornik zawierający wszystkie kształty obecnie znajdujące się w dokumencie, a także wszystkie kształty, które zostały przeciągnięte do dokumentu i usunięte ze strony.

Pozycja Szybkie kształty jest najwyżej położonym paskiem tytułu. Każdy wzornik ma własny zestaw szybkich kształtów, czyli kształtów najczęściej używanych w tym wzorniku. Wzornik Szybkie kształty grupuje szybkie kształty ze wszystkich używanych wzorników, udostępniając jedno miejsce, w którym można znaleźć najpopularniejsze kształty przeznaczone dla określonego typu tworzonego diagramu.

Jeśli nie możesz znaleźć danego kształtu, spróbuj użyć funkcji wyszukiwania. Kliknij przycisk Wyszukaj umieszczony w górnej części okna Kształty, a następnie wpisz słowo kluczowe.

Tworzenie prostego diagramu

Przeciągnij kształt z okna Kształty i upuść go na stronie. Umieść wskaźnik myszy na kształcie i poczekaj, aż przy jego bokach pojawią się cztery strzałki Obraz przycisku . Są to strzałki autołączenia, których można używać do łączenia kształtów na wiele sposobów.

 • Umieść wskaźnik myszy na jednej ze strzałek, a zostanie wyświetlony minipasek narzędzi zawierający cztery górne kształty z obszaru Szybkie kształty.
  Minipasek narzędzi Autołączenie
  Umieść wskaźnik myszy na każdym kształcie, aby wyświetlić jego podgląd na diagramie. Kliknij wybrany kształt, a zostanie on wyświetlony z łącznikiem między danym kształtem a pierwszym kształtem.

 • Przeciągnij kształt z okna Kształty i przytrzymaj go na kształcie znajdującym się na stronie do chwili pojawienia się strzałek. Następnie upuść kształt na jedną ze strzałek.

  Upuszczanie kształtu na strzałce autołączenia
  Aby połączyć dwa kształty, przeciągnij jeden z nich na strzałkę autołączenia innego kształtu.
Upuszczanie na strzałce autołączenia
Upuść kształt na strzałkę autołączenia, a nowy kształt połączony z innym kształtem zostanie wyświetlony na diagramie.
 • Przytrzymaj wskaźnik na kształcie, aż pojawią się strzałki, następnie złap strzałkę i przeciągnij ją do nowego kształtu, upuszczając ją na jego środku.

Uwaga: Niektóre szablony udostępniają inne przydatne sposoby dodawania i łączenia kształtów. Na przykład szablon schematu organizacyjnego pozwala na upuszczanie kształtów podwładnych na kształt kierownika, co umożliwia automatyczne utworzenie struktury raportowania tego kierownika.

Dodawanie tekstu do kształtów

Kliknij raz kształt i zacznij pisać. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz ESC lub kliknij pusty obszar strony.
Dodawanie tekstu do kształtu

W ten sam sposób dodaj tekst do łącznika. Po naciśnięciu klawisza ESC lub kliknięciu gdzie indziej wybierz ponownie łącznik, a na tekście pojawi się mały prostokąt. Jest to uchwyt do przenoszenia bloku tekstu. Kliknij go i przeciągnij nad lub pod łącznik albo w bok od niego.

Przenoszenie tekstu na kształcie

Kliknij pozycję Narzędzia główne > Narzędzia> Blok tekstu Blok tekstu , przejdź do kształtu z tekstem i przeciągnij ten tekst. Po przeniesieniu tekstu wróć i kliknij pozycję Narzędzia główne > Narzędzia > Wskaźnik — narzędzie Wybieranie obiektów .

Zmiana czcionki, rozmiaru i innego formatowania

Wybierz kształt z tekstem. Kliknij pozycję Narzędzia główne i użyj narzędzi w grupach Czcionka i Akapit, aby sformatować tekst.

Poprawianie wyglądu diagramu

Kliknij pozycję Projektowanie > Tła > Tła. Kliknij jeden z projektów tła.

Popatrz teraz na dolną część okna programu Visio, zaraz pod stroną rysunku. Znajdują się tam dwie karty: Strona 1 oraz Gradient-1. Strona Strona 1 to strona z kształtami, a strona Gradient-1 jest tłem, które właśnie zostało dodane do strony. Kliknij pozycję Gradient-1, aby zobaczyć samą stronę tła, a następnie kliknij pozycję Strona 1, aby powrócić do diagramu.

Karta tła w programie Visio

Kliknij pozycję Projektowanie > Tła > Obramowania i tytuły. Kliknij jedną z opcji, aby dodać ją do diagramu.

Zauważ, że obramowanie i tytuł są dodane do strony tła, więc jeśli chcesz dodać tytuł, kliknij kartę strony tła. Teraz kliknij raz pozycję Tytuł i zacznij pisać. Tytuł zmieni się na nowy tekst. Po zakończeniu kliknij kartę Strona 1, aby powrócić do diagramu.

Dodawanie koloru i innego formatowania

Na karcie Projektowanie w grupie Motywy przesuwaj powoli wskaźnik nad różnymi motywami. Każdy z motywów dodaje do diagramu inne kolory i efekty. Kliknij motyw, który chcesz zastosować.

Zapisywanie diagramu

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz. Przyjrzyj się opcjom, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako znajdź listę Zapisz jako typ bezpośrednio pod polem Nazwa pliku i kliknij strzałkę w dół, aby otworzyć listę. Jest na niej wiele formatów, w których można zapisać diagram, w tym wiele formatów obrazu i format PDF.

Kliknij pozycję Plik i wypróbuj inne karty na pasku bocznym, takie jak Udostępnij i Eksportuj, aby sprawdzić dostępne opcje.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×