Wprowadzenie do programu Sticky Notes

Sticky Notes — Zapraszamy! Nadal jesteśmy najlepszym sposobem na pisanie szybkich notatek na pulpicie systemu Windows, ale teraz możesz również robić notatki w programie Sticky Notes, co umożliwia przechwytywanie, Znajdowanie i używanie notatek w aplikacjach i ulubionych urządzeniach.

Uwaga: Nowe i zaktualizowane funkcje notatek programu Sticky Notes mogą być wydawane stopniowo, co oznacza, że nie będą mogły przetwarzać swojego komputera lub urządzenia od razu po ogłoszeniu.

Program Sticky Notes dla systemu Windows 10 — Zapraszamy! 

Otwieranie aplikacji Sticky Notes

 • W systemie Windows 10 kliknij lub naciśnij przycisk Start , a następnie wpisz "Sticky Notes". Program Sticky Notes otworzy się w miejscu, w którym je wyzostawiłeś.

  Na liście notatek programu Sticky Notes naciśnij lub kliknij dwukrotnie notatkę programu Sticky Notes, aby otworzyć notatkę. Naciśnij lub kliknij dwukrotnie ikonę Zamknij ( X ), aby zamknąć notatkę.

 • Jeśli nie widzisz aplikacji Sticky Notes na liście aplikacji, Otwórz aplikację Microsoft Store i zainstaluj "Microsoft Sticky Notes".

Logowanie się i synchronizowanie notatek programu Sticky Notes

W programie Sticky Notes w wersji 3,0 lub nowszej, korzystając z tego samego konta Microsoft, możesz zalogować się w celu zsynchronizowania notatek między aplikacjami i ulubionymi urządzeniami.

 1. Otwórz aplikację notatki programu Sticky Notes i Wyświetl listę notatek. Jeśli jest wyświetlana tylko jedna notatka, kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka (... ) w prawym górnym rogu notatki, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Lista notatek.

 2. Kliknij lub naciśnij ikonę ustawienia w prawym górnym rogu listy notatki.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zaloguj i wprowadź poświadczenia konta Microsoft. Jeśli nie masz konta, zostaniesz poproszony o utworzenie go w celu zalogowania się.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Kontynuuj.

Dowiedz się więcej o tym , gdzie można wyświetlać notatki programu Sticky Notes.

Tworzenie nowej notatki programu Sticky Notes

 1. Otwórz program Sticky Notes. Program Sticky Notes otworzy się w miejscu, w którym je wyzostawiłeś.

 2. Na liście notatek lub z istniejącej notatki programu Sticky Notes kliknij lub naciśnij ikonę plus ( + ).

  Porada: Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy lub naciśniesz ikonę i przytrzymaj ją na pasku zadań systemu Windows, możesz wybrać pozycję Nowa notatka.

 3. Dodaj zawartość do notatek w dowolny sposób. Za pomocą klawiatury możesz pisać za pomocą palca lub pióra na urządzeniu obsługującym dotyk lub dodać obraz.

  Porada: Spróbuj użyć Cortany. Jeśli wpiszesz notatki zawierające datę, godzinę, numer telefonu lub adres, Agent wyszukiwania cyfrowego Cortany zaoferuje metody interakcji z notatką, na przykład dodając przypomnienie do kalendarza programu Outlook, gdy wpiszesz godzinę.

Dowiedz się więcej o sposobach dodawania zawartości do notatki..

Wyszukiwanie notatek programu Sticky Notes

 1. W górnej części listy notatki wpisz wyszukiwany termin w polu wyszukiwania.

  Spowoduje to odfiltrowanie widoku listy notatek do notatek zawierających dany termin.

 2. Aby wyczyścić wyszukiwanie, kliknij, aby nacisnąć ( X ), lub Usuń wyszukiwany termin.

Zmienianie wyglądu notatek programu Sticky Notes

Notatki można dostosowywać.

 • Zaciągnij początek notatki i przeciągnij go wokół biurka. Pamiętaj, gdzie go umieścić!

 • Pociągnij krawędzie notatki i zwiększ jej szerokość i wysokość.

 • Zmienianie koloru tła notatki. Na podstawie dowolnej notatki kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka (...) znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz kolor notatki.

  Zmień tryb jasny lub ciemny koloru, aby ułatwić czytanie. Tryb koloru zmienia tło i kolor czcionki notatki oraz listę notatek na światło lub ciemne, ale nie w nagłówku notatki. Na liście notatek kliknij lub naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie w obszarze kolorZmień tryb koloru na jasny, ciemny lub tak, aby odpowiadał bieżącemu trybowi systemu Windows.

  Uwaga: Jeśli zalogowano się do konta Microsoft, zmiana koloru zostanie zsynchronizowana na urządzeniach i w sieci Web.

Przekaż nam swoje uwagi

Powiedz nam, co Ci się podoba na nowych wrażeniach z notatek programu Sticky Notes — oraz jakie sugestie przydają się jeszcze ulepszyć. Wyślemy nam opinię dotyczącą Twojego produktu bezpośrednio do zespołu notatek programu Sticky Notes!

 • Na liście notatek kliknij lub naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie w obszarze Pomoc & Opiniekliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij opinię.

 • Przekaż nam sugestię dotyczącą zawartości lub Zgłoś problem w portalu sugestii programu Sticky Notes.

Witamy w programie Sticky Notes dla telefonu iPhone!

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes w programie OneNote

 1. Notatki programu Sticky Notes są wyświetlane razem z programem OneNote dla telefonu iPhone. Otwórz program OneNote dla telefonu iPhone, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki.

  Aby wyświetlić swoje notatki na swoich urządzeniach, może być konieczne zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Microsoft.

 2. Na liście notatki Naciśnij notatkę, aby ją otworzyć.

 3. Aby zamknąć notatkę i wrócić do listy notatki, naciśnij strzałkę skierowaną w dół w lewym górnym rogu.

Dowiedz się więcej o tym , gdzie można wyświetlać notatki programu Sticky Notes.

Tworzenie nowej notatki programu Sticky Notes

 1. Otwórz program OneNote dla telefonu iPhone, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki.

  Aby wyświetlić swoje notatki na swoich urządzeniach, może być konieczne zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Microsoft.

 2. Na liście notatki naciśnij pozycję Nowa notatka (+) , aby rozpocząć nową notatkę.

 3. Dodaj zawartość do notatek w dowolny sposób. Za pomocą klawiatury możesz pisać za pomocą palca lub pióra na urządzeniu obsługującym dotyk lub dodać obraz.

Dowiedz się więcej o sposobach dodawania zawartości do notatek programu Sticky Notes.

Zmienianie koloru notatek programu Sticky Notes

 • Na liście notatek przesuń notatkę programu Sticky Notes z prawej strony, aby wyświetlić opcje notatki, a następnie naciśnij ikonę formatowanie.

 • W notatce programu Sticky Notes naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz kolor notatki.

  Porada: Jeśli zalogowano się do konta Microsoft, zmiana koloru zostanie zsynchronizowana na urządzeniach i w sieci Web.

Udostępnianie notatek programu Sticky Notes

Notatki można udostępniać każdemu, nawet osobom, które nie mają konta Microsoft. Notatki programu Sticky Notes można udostępniać przy użyciu najpopularniejszych aplikacji lub usług dostępnych na telefonie iPhone, w tym wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub mediów społecznościowych.

 • Na liście notatek przesuń notatkę programu Sticky Notes z prawej strony, aby wyświetlić opcje notatki, a następnie naciśnij ikonę Udostępnij.

 • Możesz również udostępnić notatkę w programie Sticky Notes, otwierając ją w pierwszej kolejności, a następnie nacisnąć ikonę wielokropka ( ... ) w prawym górnym rogu. Naciśnij pozycję Udostępnij notatkę.

Przekaż nam swoje uwagi

Powiedz nam, co Ci się podoba na nowych wrażeniach z notatek programu Sticky Notes — oraz jakie sugestie przydają się jeszcze ulepszyć. Wyślemy nam opinię dotyczącą Twojego produktu bezpośrednio do zespołu notatek programu Sticky Notes!

 • Na liście notatki naciśnij obrazek profilu swojego konta, a następnie w obszarze Opinienaciśnij pozycję Wyślij opinię.

 • Przekaż nam sugestię dotyczącą zawartości lub Zgłoś problem w portalu sugestii programu Sticky Notes.

Witamy w programie Sticky Notes dla telefonu z systemem Android!

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes

Istnieją dwa sposoby pobierania notatek programu Sticky Notes w systemie Android:

 • W programie OneNote Otwórz program OneNote, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki.

  Na liście notatki Naciśnij notatkę, aby ją otworzyć. Aby zamknąć notatkę i wrócić do listy notatek, naciśnij strzałkę w lewym górnym rogu.

 • W oknie Uruchamianie Microsoft Możesz również szybko uzyskać dostęp do notatek w programie Sticky Notes bez programu OneNote, jeśli używasz programu Microsoft uruchamiającego jako niestandardowego ekranu głównego dla telefonu z systemem Android. Na ekranie głównym uruchamiania Wyświetl kanał z lewej krawędzi, a następnie przesuń palcem w dół i naciśnij pozycję Dostosuj kanał informacyjny , aby dodać karty. Ponownie przesuń palcem i Włącz notatki programu Sticky Notes , aby dodać je do kanału.

Dowiedz się więcej o tym , gdzie można wyświetlać notatki programu Sticky Notes.

Tworzenie nowej notatki programu Sticky Notes

 1. Otwórz program OneNote dla telefonu z systemem Android, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki.

 2. Z listy notatek naciśnij ikonę plus ( + ), aby rozpocząć nową notatkę.

 3. Dodaj zawartość do notatek w dowolny sposób. Za pomocą klawiatury możesz pisać za pomocą palca lub pióra na urządzeniu obsługującym dotyk lub dodać obraz.

Dowiedz się więcej o sposobach dodawania zawartości do notatek programu Sticky Notes.

Zmienianie koloru notatek programu Sticky Notes

 1. Na podstawie notatki programu Sticky Notes naciśnij ikonę Więcej opcji, która znajduje się w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz kolor notatki.

Porada: Jeśli zalogowano się do konta Microsoft, zmiana koloru zostanie zsynchronizowana na urządzeniach i w sieci Web.

Udostępnianie notatek programu Sticky Notes

Notatki można udostępniać każdemu, nawet osobom, które nie mają konta Microsoft. Notatki programu Sticky Notes można udostępniać przy użyciu najpopularniejszych aplikacji lub usług dostępnych na telefonie z systemem Android, w tym wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub mediów społecznościowych.

 1. Z dowolnej notatki programu Sticky Notes naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) znajdującą się w prawym górnym rogu.

 2. Naciśnij pozycję Udostępnij.

 3. Wybierz sposób udostępniania notatki programu Sticky Notes.

Przekaż nam swoje uwagi

Powiedz nam, co Ci się podoba na nowych wrażeniach z notatek programu Sticky Notes — oraz jakie sugestie przydają się jeszcze ulepszyć. Wyślemy nam opinię dotyczącą Twojego produktu bezpośrednio do zespołu notatek programu Sticky Notes!

 • Na liście notatki naciśnij obrazek profilu swojego konta, a następnie w obszarze Opinienaciśnij pozycję Wyślij opinię.

 • Przekaż nam sugestię dotyczącą zawartości lub Zgłoś problem w portalu sugestii programu Sticky Notes.

Nie ma więcej polowań wokół kartki papieru i ołówka, aby przechwycić szybką, ale ważną myślię, której nie chcesz stracić.

Zobacz też

Tworzenie notatki programu Sticky Notes

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes w każdym miejscu

Udostępnianie notatek w programie Sticky Notes

Usuwanie notatki programu Sticky Notes

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×