Wprowadzenie do programu Microsoft Office SharePoint Server 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule przedstawiono Microsoft Office SharePoint Server 2007 i w tym artykule opisano, jak można je uzyskać lepszą kontrolę nad zawartości, usprawnianie procesów biznesowych i udostępnianie informacji innym osobom w organizacji. Dostępność funkcji opisanych w tym artykule zależy od tego, jak środowisko Office SharePoint Server 2007 jest dostosowana w Twojej organizacji. Na przykład, czy można tworzyć witryn i podwitryn zależy organizacji skonfigurować swoje witryny oraz uprawnienia do ich tworzenia.

Uwaga: W tym artykule opisano funkcje, które są przeznaczone dla informatyków lub programista. Łącza do szczegółowych informacji na temat administrowanie witrynami programu SharePoint i rozszerzenia ich funkcji w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Omówienie

Office SharePoint Server 2007 i Windows SharePoint Services

Współpraca

Osoby i personalizacja

Wyszukiwanie

Zarządzanie zawartością

Procesów biznesowych i formularzy

Funkcje analizy biznesowej

Omówienie

Office SharePoint Server 2007 to nowy program serwera, który jest częścią Microsoft Office 2007. Twoja organizacja może być Office SharePoint Server 2007 ułatwienia współpracy, zapewniają funkcje zarządzania zawartością implementowania procesów biznesowych i podać dostęp do informacji, które są niezbędne do celów organizacji i procesami.

Można szybko utworzyć witryn programu SharePoint, które obsługują określone publikowania zawartości, zarządzania zawartością, zarządzania rekordami lub skorzystać z analiz biznesowych. Możesz również przeprowadzanie efektywnego wyszukiwania osób, dokumentów i danych, uczestniczyć w procesów sterowanych formularzy biznesowych i uzyskać dostęp do i analizowanie dużych ilości danych biznesowych.

Ponadto Office SharePoint Server 2007 jest przeznaczony do współpraca za pomocą innych programów, serwerów i technologii w Office 2007. Na przykład w wielu programach Office 2007 można zainicjować lub uczestniczyć w przepływach pracy, będące automatyczną ruchów dokumentów lub elementów za pomocą sekwencji określonych akcji lub zadań związanych z procesem biznesowym, taką jak proces zatwierdzania dla raportu z wydatków.

Poniższa lista zawiera przykłady sposobu konkretne programy Office 2007 Praca z Office SharePoint Server 2007:

 • Microsoft Office PowerPoint 2007    Tworzenie biblioteki slajdów programu PowerPoint, które będą udostępniane innym użytkownikom w witrynie Office SharePoint Server 2007.

 • Microsoft Office Access 2007    Przełączanie listy programu SharePoint do trybu offline i korzystać z funkcji raportowania w Office Access 2007 do wyświetlania danych i tworzenie raportów podczas podróży. Formularze i raporty za pomocą listy programu SharePoint są w pełni interakcyjne — i Office Access 2007 później można synchronizować lokalnej listy z listy w trybie online po przywróceniu komputera przenośnego do trybu online.

 • Microsoft Office Outlook 2007    Przełączanie biblioteki dokumentów do trybu offline. Foldery programu SharePoint są wyświetlane tak, jak są inne foldery programu Outlook.

 • Microsoft Office InfoPath 2007    Projektowanie szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką, publikowanie ich w witrynie Office SharePoint Server 2007 i włączyć je do używania w przeglądarce sieci Web.

 • Microsoft Office Excel 2007    Zapisać arkuszy w witrynie programu SharePoint, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskiwać do nich dostęp za pomocą przeglądarki. Za pomocą tych arkuszy Aby zachować i wydajne udostępnianie jednej centralnej, aktualną wersję podczas ochrona dowolnego własnych informacje, takie jak modeli finansowych, który jest osadzony w arkuszu.

 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007    Tworzenie i dostosowywanie witryn Office SharePoint Server 2007 i przepływy pracy. Tworzenie własnych stron wzorcowych i stron zawartości, zapewniając spójny wygląd i działanie witryny lub dostosowywania witryn przy użyciu najnowszych technologii ASP.NET wskazanych standardy sieci Web, takich jak kod Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) i stylów kaskadowych arkusze.

Początek strony

Office SharePoint Server 2007 i Windows SharePoint Services

Jeśli masz wiesz o Windows SharePoint Services, może zastanawiasz się, jak ją odnosi się do Office SharePoint Server 2007. Windows SharePoint Services to technologia, która znajduje się w systemie Microsoft Windows Server 2003. Windows SharePoint Services ułatwia członkom zespołu pozostawanie w kontakcie i wydajną pracę dając łatwy dostęp do osób, dokumentów i informacji potrzebnych do dobrze świadome decyzje i pracy.

Office SharePoint Server 2007 korzysta z technologii Windows SharePoint Services 3.0 zapewnienie spójności i znanych ram dla list i bibliotek, Administracja witryny i dostosowywania witryny. Wszystkie funkcje, które są dostępne w Windows SharePoint Services 3.0 są również dostępne w Office SharePoint Server 2007.

Jednak Office SharePoint Server 2007 zapewnia rozszerzone i dodatkowe funkcje, które są niedostępne w witrynie programu Windows SharePoint Services. Na przykład zarówno Office SharePoint Server 2007, jak i Windows SharePoint Services zawiera szablony witryn współpracy z innymi pracownikami i konfigurowaniu spotkań. Jednak Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka szablonów witryn dodatkowe, związanych z organizacji i scenariusze publikowania. Podobnie Office SharePoint Server 2007 zwiększa technologia wyszukiwania z Windows SharePoint Services 3.0, aby uwzględnić funkcje, które są przydatne dla pracowników w dużych organizacjach, takich jak możliwości wyszukiwania danych biznesowych w SAP, Siebel i innych aplikacji biznesowych.

Początek strony

Współpraca

Przy użyciu następujących funkcji Office SharePoint Server 2007, można pracować wydajnie i skutecznie z innymi osobami w organizacji:

Używanie szablonów witryn do współpracy i zarządzanie spotkaniami    Po utworzeniu nowej witryny Office SharePoint Server 2007 można uruchomić, wybierając jedną z kilku różnych rodzajów szablonów witryn do współpracy z innymi osobami i zarządzania nimi spotkań. Szablony witryn w grupie współpracy mają na celu pomoc zespołów w obrębie organizacji pracę nad projektami i współpraca nad dokumentami. Na przykład przy użyciu szablonu witryny Obszar roboczy dokumentu, możesz pracować z innymi osobami nad dokumentem lub zestawu dokumentów. Szablony witryn w grupie spotkań są przeznaczone do ułatwia członkom zespołu w obrębie organizacji używającej Zarządzanie różnych rodzajów spotkań. Szablony w tej grupie obsługuje wszystkich elementów za pomocą podstawowe spotkania w celu oparte na decyzji spotkań lub wydarzeń nawet społecznościowych.

Udostępnianie dokumentów, kontakty, zadania i kalendarzy    Można synchronizować kalendarza Office SharePoint Server 2007 z Office Outlook 2007. Można wprowadzać wydarzenia całodzienne i określać dodatkowe typy wydarzeń powtarzających się lub cyklicznych. Możesz śledzić projekty zespołu bardziej efektywną komunikację z wizualne widoki dzień i miesiąc.

Diagram burzy mózgów łatwiejsze dzięki witryn typu wiki    Witryna typu wiki umożliwia podczas sesji burzy mózgów, wspólna praca nad projektem zespołu, tworzenie encyklopedii lub zbieranie informacji rutynową w formacie, który ułatwia tworzenie i modyfikowanie. Członkowie zespołu mogą współtworzyć witryny typu wiki z przeglądarek — nie potrzebują tekstów lub specjalne wiedzy technicznej.

Udostępnianie pomysłów przy użyciu blogów     Blog lub dziennik sieci Web, składa się z często publikowanych krótkich ogłoszeń, które są wyświetlane w kolejności, zaczynając od najnowsze. Z Office SharePoint Server 2007 wymaga zaledwie kilku kliknięć tworzenie blogu, wysyłanie do blogu, zasubskrybowanie aktualizacji blogu lub dostosowanie blogu.

Odbierz aktualizacje do list i bibliotek przy użyciu technologii RSS    List i bibliotek za pomocą technologii Really Simple Syndication (RSS), tak aby członkowie grupy roboczej mogą automatycznie odbierać aktualizacje. RSS to technologia, która umożliwia użytkownikom odbieranie i wyświetlanie aktualizacji źródła wiadomości, blogi i inne elementy w skonsolidowanej lokalizacji.

Zarządzanie projektami    Można utworzyć listę Zadania projektu zawierającą wykres Gantta. Wykres ten stanowi swego rodzaju graficzną reprezentację zadań projektu, która może służyć do monitorowania dat i postępu zadań zespołu.

Uzyskiwanie dostępu mobilnego do zawartości    Umożliwia wyświetlanie list, witryn zespołów i portali na urządzeniu przenośnym ułatwiające bieżące informacje na temat projektów i zadań zespołu podczas podróży możesz. Na przykład listy są wyświetlane w telefonach (lub innych urządzeniach telekomunikacyjnych, obsługujących standardy międzynarodowe) w uproszczonym formacie tekstowym, z łączem do przewiń zawartość każdej strony.

Wyślij wiadomość e-mail do Office SharePoint Server 2007    Za pomocą programu poczty e-mail mogą uczestniczyć w dyskusjach, spotkań i dokumentów w witrynie Office SharePoint Server 2007. Tak, jak wiadomości e-mail do zespołu w celu omówienia zadań i projektów, możesz też wysyłać wiadomości e-mail do witryny Office SharePoint Server 2007 lub do określonej listy lub biblioteki.

Zarządzanie dokumentami i niektórych typów list w trybie offline    Ważne pracy można zabrać ze sobą. Za pomocą Office Outlook 2007 możesz pracować w trybie offline dla plików w bibliotece i elementów w następujących typów list: kalendarze, kontakty, zadania i dyskusje. Po podłączeniu trybu online, możesz zaktualizować plików na serwerze. Elementy listy są aktualizowane automatycznie.

Początek strony

Osoby i personalizacja

Przy użyciu następujących funkcji Office SharePoint Server 2007, można nawiązać osoby w organizacji, które mają prawo umiejętności, wiedzę i doświadczenie w projekcie:

Przechowywanie i udostępnianie informacji w witrynie Moja witryna    W witrynie osobistej Moja witryna można przechowywać zawartość, łączy i kontaktów. Witryny Moja witryna służy także punkt kontaktowy dla innych osób znaleźć informacje o użytkowniku. Za pomocą witryny Moja witryna można przedstawiać informacje o sobie, takie jak swoje umiejętności i ról, współpracowników i menedżerowie, grupy i listy dystrybucyjne, które należą do i dokumenty, które pracują nad. Każda witryna zawiera mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa rygorystyczne prywatności, w którym można wybrać ilość informacji do prezentowania i komu. Osobne witryny Moja witryna jest dostępna dla każdego użytkownika Office SharePoint Server 2007.

Zarządzanie, kto może wyświetlać informacje    Ustawienia prywatności na publicznej zawartości witryny Moja witryna umożliwia ograniczanie osób, którym udostępniasz informacji w witrynie. Może to być przydatne, gdy użytkownik chce udostępnić tylko grupy roboczej i menedżera informacji osobistych, na przykład numer swojego telefonu komórkowego.

Informacje o docelowej do określonych odbiorców    Można wyświetlić zawartości, takiej jak listy lub biblioteki elementów, łączy nawigacji i całego składników Web Part dla określonej grupy osób. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, można kierować dowolnego elementu na liście programu SharePoint lub biblioteki do określonych odbiorców za pomocą składnika Web Part kwerendy zawartości. Ponadto można kierować inny rodzaj składnika Web Part i jego zawartość do określonej grupy odbiorców. Ponadto można kierować do odbiorców łącza nawigacji witryny. Kierowanie zawartości upraszcza interfejs użytkownika, ponieważ użytkownicy widzą tylko informacje i nawigacji łącza, które są dla nich.

Początek strony

Wyszukiwanie

Znajdowanie odpowiednich informacji lub osobę jest jakie wyszukiwania wszystko na temat. Zaawansowane funkcje związane z wyszukiwania w Office SharePoint Server 2007 umożliwia znalezienie dokładnie szukany element, takich jak osoby, które mają wiedzy, która jest potrzebne do uzyskania pracy.

Wyszukiwanie z poziomu Centrum wyszukiwania    Witryny Centrum wyszukiwania centralne miejsce do inicjowania kwerend i przeglądanie wyników wyszukiwania. Jeśli informacje o sobie zostanie dodana do strony witryny Moja witryna, innym osobom w organizacji może być Centrum wyszukiwania Znajdź użytkownika, informacji na temat projektów i kontaktów.

Znajdowanie dokumentów w intranecie    Można wyszukiwać dokumenty, które zawierają określony wyraz lub frazę, zapisywanych w danym języku, które są tworzone w określonej aplikacji lub mających określone właściwości.

Znajdowanie osób w intranecie    Znajdowanie odpowiednich osób może być niezbędne do wydajnej pracy szybko. Można wyszukiwać osoby według nazwy lub można użyć innych szczegółów profilu, takich jak umiejętności, bieżące projekty lub tytuł. Można także wyszukiwać osoby w aplikacjach dla przedsiębiorstw Twojej organizacji.

Znajdowanie danych biznesowych w aplikacjach dla przedsiębiorstw    Funkcje wyszukiwania w Office SharePoint Server 2007 pomoże Ci informacje w aplikacji przedsiębiorstwa, takich jak SAP i Siebel lub niestandardowych baz danych, które zostały utworzone dla Twojej organizacji.

Początek strony

Zarządzanie zawartością

Windows SharePoint Services 3.0 stanowić podstawę dla zadań zarządzania dokumentami, takie jak przechowywanie wersji, inspekcji i przepływu pracy. Office SharePoint Server 2007 rozszerza te funkcje do przeprowadzania rozszerzonego dokumentu do tworzenia, przetwarzania dokumentów biznesowych, zarządzania zawartością sieci Web i publikowania, zarządzania rekordami, Zarządzanie zasadami i obsługę wielojęzycznych publikowania.

W Office SharePoint Server 2007 zarządzania zawartością jest podzielone na trzy kategorie: zarządzanie, zarządzania rekordami i zarządzania zawartością sieci Web dokumentu. W poniższych sekcjach będzie więcej informacji o każdej z tych kategorii.

Zarządzanie dokumentami

Funkcji zarządzania dokumentami określają, jak dokumenty w Twojej organizacji są utworzone, przejrzeć opublikowany i uzyskać do nich dostęp. Z Office SharePoint Server 2007 jest możliwe wymuszanie stosowania zasad odpowiednie na każdym kroku cyklu życia dokumentu, użyj repozytoria scentralizowane przechowywanie, zarządzanie i uzyskiwanie dostępu do dokumentów i efektywne śledzenie dokumentów przy użyciu etykiet i kodów kreskowych. Następujące funkcje są pomocne przy zarządzaniu organizacji dokumentów w bardziej wydajnym i skutecznych sposobów:

Zarządzanie dokumentami w Centrum dokumentów    Szablon witryny Centrum dokumentów umożliwia organizacjom tworzenie dokumentu na dużą skalę zarządzania witryn, które obsługują scenariusze zarządzania uporządkowany dokumentu. Domyślne ustawienia Centrum dokumentów witryny silnych formant zawartości pomocy technicznej szablonu: przed edycji, główne i pomocnicze wersje są włączone, jest wymagane wyewidencjonowywanie, obsługę wielu typów zawartości jest włączona, a inspekcja jest włączona w celu śledzenia zmian zawartości przez czas.

Zarządzanie dokumentami tłumaczenia i procesów    Biblioteki zarządzania tłumaczeniami ułatwia organizacjom tworzenie, przechowywanie i zarządzanie dokumentami przetłumaczony, dostarczając zarówno widoków i funkcji ułatwiających proces tłumaczenia dokumentów ręcznego. Ta biblioteka funkcji dostosowanego widoku grupującego tłumaczenie w dokumencie źródłowym. Funkcji go też przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami, który może być używany do zarządzania procesem tłumaczenia ręcznego.

Konwertowanie dokumentów na serwerze   Office SharePoint Server 2007 oferuje obsługę konwersji po stronie serwera dokumentów z jednego pliku formatu do drugiej. 

Integracja zarządzania dokumentami na serwerze i klienta    Wiele funkcji zarządzania dokumentami w Office SharePoint Server 2007 są używane w prezentacjach za pośrednictwem ścisłą integrację z programów klienckich Office 2007, takich jak Microsoft Office Word 2007 i Office Excel 2007. Z poziomu programów klienckich Office 2007, użytkownicy mogą zacząć i Ukończ zadania przepływu pracy, aktualizacja właściwości serwera dokumentów w panelu informacji o dokumencie wstawianie kodów kreskowych lub etykiety do dokumentów na serwerze i wiele innych.

Zarządzanie rekordami

Zarządzanie rekordami jest procesem zbierania, zarządzania i usuwania rekordów firmową (informacje uznane za ważne historii, wiedzy lub prawne obrony firmy) w sposób spójny i jednolity na podstawie zasad organizacji. Te zasady są kształcie według typu pracy, która ma organizacji, rodzaje ryzyka prawnego, które się znajduje i prawem i przepisami który decydujących go. Office SharePoint Server 2007 wprowadzono nowy zestaw funkcji tworzenia i pomocniczych formalne rekordów funkcje zarządzania w Twojej organizacji.

Implementowanie zasad zarządzania informacjami    Organizacje można definiować i używanie zasad zarządzania informacjami w witrynach Office SharePoint Server 2007 Aby wymusić zgodność z procesów biznesowych lub przepisy prawne lub rządowych dla zarządzania informacjami. Zasady zarządzania informacjami włączyć Administratorzy witryn i menedżerowie list kontrolować, jak zarządzanie zawartością. Office SharePoint Server 2007 udostępnia kilka funkcji wstępnie zdefiniowanych zasad, że organizacje mogą używać oddzielnie lub w zestawach do definiowania zasad zarządzania informacjami dla witryn. Te funkcje zasad, które mogą być zdefiniowane dla całego zbioru witryn lub określonej listy, biblioteki lub typu zawartości, obejmują inspekcja, kodów kreskowych, etykiet konwersji formularza dla archiwizacji i wygaśnięcia. Ponadto organizacje można tworzyć zasad zarządzania informacjami niestandardowe.

Limit akcje na plikach, które są pobierane z witryn    W Office SharePoint Server 2007 organizacji służy zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia akcji, które użytkownicy mogą wykonać na pliki, które zostały pobrane z bibliotek i list programu SharePoint. Usługa IRM są szyfrowane pobrane pliki i ograniczanie zbioru użytkowników i programów, które można odszyfrować te pliki. Usługa IRM można też ograniczyć prawa użytkowników, którzy będą mogli odczytywać pliki, tak aby nie przyjmować akcji, takich jak drukowanie kopii plików lub kopiowanie tekstu z nich.

Zarządzanie przechowywania rekordów w Centrum rekordów    Szablon witryny Centrum rekordów w Office SharePoint Server 2007 ma na celu organizacje zaimplementować ich przechowywania programów i zarządzanie nimi. Ten szablon witryny rozszerza Office SharePoint Server 2007 z rekordami dodatkowe funkcje zarządzania, takie jak interfejs zbioru rekordów magazynu możliwości routingu rekordów, funkcje zasad zarządzania informacji (na przykład inspekcji, wygaśnięcia i kodów kreskowych) oraz możliwość zawieszanie rekordów.

Zarządzanie rekordami wiadomości e-mail   Office SharePoint Server 2007 jest ściśle zintegrowany z Microsoft Exchange Server 2007. Integracja umożliwia organizacjom tworzenie zarządzanych folderów poczty E-mail w programie Exchange, które są dostępne dla użytkowników w Office Outlook 2007. Organizacje można zdefiniować zasady zarządzania informacjami dla tych folderów, które określają okres przechowywania lub przydziału. Użytkownicy mogą także skorzystać z tych folderów, aby wysłać wiadomość e-mail do witryny Centrum rekordów w Office SharePoint Server 2007. 

Zarządzanie zawartością sieci Web

Office SharePoint Server 2007 zawiera wiele funkcji, które są przydatne podczas projektowania, wdrażania i zarządzania portali sieci intranet przedsiębiorstwa, prezentację internetową firmowej witryny sieci Web i witryn oddziałów. Korzystając z tych funkcji, pracowników w Twojej organizacji można utworzyć i publikowanie zawartości sieci Web w określonym czasie można zmniejszyć koszty i ogólnych zarządzania wielu witrynach.

Poprawianie spójności i efektywności projektu witryny    Za pomocą strony wzorcowe, układy stron i stron zawartości, można łatwo ustalić lub zmienić wygląd i działanie wszystkich stron w całym serwisie. Strona wzorcowa określa typowe elementy, które mają wszystkie strony w witrynie, aby udostępnić, takie jak łącza nawigacji lub pola wyszukiwania. Układ strony określa układ dla określonego typu zawartości strony, na przykład Strona artykułu wiadomości. Definiuje pola, w którym współautorzy mogą wprowadzać różne typy zawartości artykułu, takie jak tytuły artykułów, grafiki, oferty i niestrukturalne tekstu. Podczas renderowania zawartości strony w przeglądarce, strona wzorcowa zawiera typowe zawartości, a zawartości strony znalazły się zawartość specyficzne dla strony jest wyświetlana w jego układ skojarzonej strony.

Dostosowywanie witryn przy użyciu Office SharePoint Designer 2007   Office SharePoint Designer 2007 to nowy produkt umożliwiający tworzenie i dostosowywanie witryn Office SharePoint Server 2007 oraz budowanie aplikacji z obsługą przepływu pracy, które są oparte na technologii programu SharePoint. Office SharePoint Designer 2007 umożliwia tworzenie i dostosowywanie układów stron i stron wzorcowych dla witryn Office SharePoint Server 2007. Domyślnej strony wzorcowej portal publikowania Office SharePoint Server 2007 nosi nazwę blueband.master i jest dobry punkt wyjścia dla znakowanie witryny. Jednak jeśli wolisz, możesz projektować całkowicie nowej strony wzorcowej w Office SharePoint Designer 2007. Za pomocą stron wzorcowych oraz stan clipart narzędzia do edytowania korzystających z arkuszy stylów kaskadowych, możesz łatwo i skutecznie zmiany można wprowadzać całej witryny. 

Bardziej systematycznie z witryn publikowania programu SharePoint   Office SharePoint Server 2007 zawiera szablony witryn, które obsługują określoną zawartość publikowania musi witryny wiadomości i współpracy i publikowania portali. Każdy szablon witryny zawiera funkcje publikowania włączone, łącznie z paska narzędzi edycji strony, edytora zawartości i wyewidencjonowania. Za pomocą tych funkcji, można skojarzyć przepływów pracy z publikowaniem zadań, ustalenie publikowania harmonogramu dla stron, za pomocą funkcji przechowywania wersji i kontrolowanie układu strony. 

Tworzenie i aktualizowanie stron z edytora zawartości sieci Web    Z witryny publikowania Office SharePoint Server 2007 Właściciele zawartości można użyć wbudowanego edytora zawartości do tworzenia i aktualizowania stron sieci Web w witrynie. Na przykład jeśli jesteś menedżerem działu służy Edytor zawartości do projektu i format ogłoszenia i innych informacji w witrynie zespołu. Za pomocą edytora zawartości wpisz tekst, wstawianie hiperłącza i obrazy, zastosuj style i tak dalej. Wszystkie kodowanie HTML jest wykonywane w tle. Możesz też umożliwia edytora HTML dostępu i edytować źródłowych kod HTML na stronie.

Tworzenie i aktualizowanie stron z programów klienckich Office 2007    funkcja konwersji dokumentów jest włączona w witrynie Office SharePoint Server 2007, można przekonwertować istniejące dokumenty Office 2007 do stron sieci Web. Na przykład dokumenty Office Word 2007 umożliwia tworzenie stron sieci Web dla zbioru witryn. Użytkownik może również do konwertowania formularzy programu Office InfoPath (plików XML) na stronach sieci Web i, aby utworzyć niestandardowe konwertery obsługują dodatkowe formaty plików. Klienta do tworzenia pozwala korzystać z funkcji bardziej rozbudowane programów Office 2007 w celu szybkiego utworzenia strony sieci Web, z lub bez połączenia z Internetem.

Tworzenie i przechowywanie odmiany witryny    Grupy odbiorców witryn sieci Web może być różna na różne sposoby, w tym języka i regionu geograficznego przeglądania urządzenie lub przynależność do firmy. Zadania produkcji i zachowywanie odmiany witryny może być utrudnione i czasochłonne. W Office SharePoint Server 2007 funkcja odmian umożliwia administratorom witryn ułatwiają zarządzanie odmiany przy zachowaniu możliwości dostosowywania kopii zawartość z witryny źródłowej w każdej witryny docelowej. Ta funkcja jest przydatna w przypadku witryn wielojęzycznych publikowania. Na przykład, jeśli użytkownik określi witryny źródłowej (na przykład informacje prasowe — w języku angielskim) i wielu witryny docelowej (na przykład prasowe — francuski, prasowe — wersja japońska), zachowuje Office SharePoint Server 2007 witryn docelowych synchronizowane z witryny źródłowej.

Łatwiejsze zarządzanie nawigacji w witrynie   Office SharePoint Server 2007 określa jego model nawigacji na strukturze hierarchicznej zbioru witryn. Oznacza to, że zmiana struktury witryny (na przykład po przeniesieniu podwitryny), zmiana jest automatycznie odzwierciedlany w nawigacji witryny. Ponadto po zaktualizowaniu witryn, stron lub łącza wewnętrzne są automatycznie nazw lub usunięcie w nawigacji. Możesz utworzyć łącza nawigacji do zasobów wewnętrznych, takich jak stron, dokumentów i innych witryn i do lokalizacji zewnętrznych, takich jak portali sieci intranet i zasobów w Internecie. Wyświetlanie witryn, stron i wewnętrznych łącza, które widzi użytkownik jest zawsze dostosowane do poziomu uprawnień użytkownika. Właściciele witryn mogą automatycznie wyświetlane strony i witryny w nawigacji, sortowania i edytowanie łączy nawigacji lub wybierz dziedziczenie nawigacji globalnej i bieżącej nawigacji globalnej z witryny nadrzędnej. Kontrolki nawigacji są częścią strony wzorcowej i można bezpośrednio dostosowania, a stylem w Office SharePoint Designer 2007. 

Zarządzanie witrynami wydajniejsze    Strona strukturą i zawartością witryny umożliwia zarządzanie zawartości i struktury zbiór witryn programu SharePoint. Zawartość można zarządzać, wykonywanie akcji dla witryn, list i elementów list. Na przykład możesz sprawdzić, ewidencjonowanie lub opublikować wiele elementów, w tym samym czasie. Witryn i elementów listy może być łatwo skopiowane lub przeniesione do innych lokalizacji w zbiorze witryn. Można też utworzyć, dostosowywanie i wyświetlanie raportów dotyczących tworzenia. Można na przykład znaleźć i wyświetlić wszystkie dokumenty w witrynie, w której oczekujących na zatwierdzenie lub wszystkie dokumenty, które zostały wyewidencjonowane dla Ciebie. Następnie możesz wykonać akcji dotyczącej tych dokumentów, takich jak ich zatwierdzenia lub sprawdzanie ich.

Początek strony

Procesów biznesowych i formularzy

Procesów biznesowych są w środkowej części Twojej organizacji, a formularze są często w środkowej części wiele procesów biznesowych, takich jak procesem zatwierdzania raporty z wydatków. Office SharePoint Server 2007 zawiera wbudowane przepływ pracy szablony ułatwiające automatyzacji procesów. Można również utworzyć niestandardowe przepływy pracy usprawnienie procesów współpracy. Formularze elektroniczne przez usług InfoPath Forms Services może pomóc do gromadzenia i sprawdź poprawność informacji, które dyski procesów biznesowych.

Usprawnianie procesów przy użyciu przepływów pracy    Przepływy pracy ułatwiają użytkownikom współpracę nad dokumentami i zarządzanie zadaniami projektu przez implementowanie określonych procesów biznesowych dla dokumentów i elementów w witrynie Office SharePoint Server 2007. Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, które odpowiadają typowym scenariuszom biznesowym:

 • Zatwierdzanie    Ten przepływ pracy przesyła dokument lub element do grupy osób w celu zatwierdzenia.

 • Zbieranie opinii    Ten przepływ pracy przesyła dokument lub element do grupy osób w celu zebrania opinii.

 • Zbieranie podpisów    Ten przepływ pracy przesyła dokument pakietu Microsoft Office do grupy osób w celu zebrania ich podpisów cyfrowych.

 • Zatwierdzanie usuwania zawartości    Ten przepływ pracy, który obsługuje procesów zarządzania rekordami, zarządza wygasaniem i przechowywania, umożliwiając uczestnikom Określanie, czy chcesz zachować lub usunąć wygasłe dokumenty.

 • Trójstanowy    Ten przepływ pracy umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi organizacji, które wymagają śledzenia dużej liczby problemów lub elementów, na przykład problemów związanych z obsługą klienta, informacji o potencjalnych klientach lub zadań projektów.

 • Grupa zatwierdzania    Ten przepływ pracy zawiera hierarchicznych schemat organizacyjny, z której można wybrać osób zatwierdzających i umożliwić osoby zatwierdzające użycia kontrolki sygnaturę zamiast podpisu. To rozwiązanie został zaprojektowany w celu rynkach wschodnioazjatyckich.

 • Zarządzanie tłumaczeniami    Ten przepływ pracy umożliwia zarządzanie ręcznym procesem tłumaczenia dokumentów, tworząc kopie dokumentów do przetłumaczenia i przydzielając tłumaczom zadania tłumaczenia. Ten przepływ pracy jest dostępny tylko w przypadku bibliotek zarządzania dokumentami.

Zbieranie i sprawdź poprawność informacji za pomocą formularzy zgodny z przeglądarką    Podczas projektowania szablonów formularzy z Office InfoPath 2007 i wdrażanie ich w witrynie Office SharePoint Server 2007, możesz włączyć ustawienie, który umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jest tak, ponieważ Office SharePoint Server 2007 używa technologii InfoPath Forms Services, którego — oprócz umożliwia zgodny z przeglądarką formularzy — stanowi centralne miejsce do przechowywania i Zarządzanie szablonami formularzy dla Twojej organizacji.

Po opublikowaniu szablonu formularza do witryny Office SharePoint Server 2007, można ją rozpowszechniać nie tylko w intranecie firmy, ale również zewnętrznych witryn sieci Web, na przykład ekstranetu witryny lub firmowej witryny sieci Web. Pozwala na Zbierz dane od klientów, partnerów, dostawców i inne osoby, które są istotne dla sukcesu Twojej firmy lub organizacji. Na przykład dużej firmy ubezpieczenia służy jednym szablonie formularza do zbierania i proces roszczeń ubezpieczeniowych, a następnie wdrażać tego szablonu formularza do witryn internetowych i intranetowych.

Początek strony

Analiza biznesowa

Zazwyczaj narzędzia umożliwiające dostęp do dużych ilości danych niestrukturalne w celu analizy były dostępne tylko dla osób z lata doświadczenia w zakresie magazynowania i wyszukiwania danych. Publikowanie w sieci Web przy użyciu danych z wielu źródeł został ze względów historycznych ograniczony dla programistów i konsultantów. Za pomocą nowych funkcji dostępnych w Office SharePoint Server 2007, pracownicy przetwarzający informacje można łączyć dane z wielu źródeł i publikować dane w sieci Web.

Office SharePoint Server 2007 można połączyć aplikacji biznesowych, takich jak SAP, Siebel i Microsoft SQL Server 2005, co pozwala na łatwe publikowanie raportów, list i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Opublikowanie raportów z danych w jednym z tych systemów podasz danych strategic lub operacyjne producenci decyzji. Kierownicy i menedżerowie linii oparte na aktualnych i dokładnych raportów do świadome decyzje. Przykładami raportów skoroszyty programu Microsoft Office Excel, raporty usług SQL Server Reporting Services i raporty programu Microsoft Office Access.

Raporty magazynu w Centrum raportów    Witryna Centrum raportów stanowi centralne miejsce przechowywania raportów, które są wspólne dla grupy, czy grupa jest małych zespołów lub dużej organizacji. Specjalne biblioteki dokumentów w witrynie Centrum raportów zawierają raporty, listy i połączenia z zewnętrznymi źródłami danych. Witryna zawiera również dostęp do szablonów stron i składników Web Part ułatwiają tworzenie stron i list, które zawierają informacje biznesowe. W Centrum raportów użytkownicy mogą wyszukiwanie elementów za pomocą kategorii, przeglądać kalendarz nadchodzących raportów i subskrybowanie raportów, które są odpowiednie.

Udostępnianie skoroszytów Office Excel 2007 jako raportów interaktywnych    Usługi programu Excel to technologia serwera, która umożliwia udostępnianie i zabezpieczanie oraz zarządzanie skoroszytów Office Excel 2007 jako raportów interaktywnych w spójny sposób w całej organizacji. Usługi programu Excel umożliwia zapisanie skoroszytu programu Excel na serwerze, a następnie opublikowanie dowolnej części tego skoroszytu na stronie sieci Web. Użytkownicy potrzebują tylko przeglądarki do wyświetlania i Praca z danymi dynamicznymi. Skoroszyt jest publikowany na stronie sieci Web przy użyciu składnika Web Part programu Excel Web Access. Jedną z zalet publikowania skoroszytów w składniku Web Part to, że wszystkie obliczenia odbywa się na serwerze. W wyniku nie są udostępniane reguł biznesowych w skoroszycie. Inną zaletą jest to, że istnieje tylko jedna kopia skoroszytu, który jest przechowywany w centralnym, bezpiecznym miejscu. Na stronie sieci Web można udostępnić użytkownikom prawa tylko do odczytu, aby ograniczyć dostęp do skoroszytu programu. Na przykład można uniemożliwić użytkownikom otwieranie skoroszytu w programie Excel lub można ograniczyć, co użytkownicy mogą przeglądać.

Witryny programu SharePoint nawiązywanie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych    Możesz użyć danych z innych aplikacji biznesowych, takich jak SAP i Siebel, na listach programu SharePoint, stron i składników Web Part. Administratorzy zazwyczaj tworzenie połączeń systemu i można je przechowywać w bibliotece połączeń danych w Centrum raportów. W ten sposób centralnej puli połączeń można łatwo dostępne i gotowe każda osoba mająca uprawnienia. Za pomocą połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, można tworzyć strony sieci Web i listy programu SharePoint, aby umożliwić użytkownikom interakcję z danymi w zewnętrznym źródle bez opuszczania strony programu SharePoint.

Śledzenie kluczowe wskaźniki wydajności    Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są przydatne dla zespołów, menedżerów i firm, pozwalają szybko ocenić postęp w realizacji celów mierzone. Za pomocą wskaźników KPI programu SharePoint, można łatwo wyświetlać wizualizację odpowiedzi na pytania takie jak: jakie am I wcześniejsze na lub pod spód na? Ile szybciej lub za am I? Co to jest minimum, które można wykonać? Wskaźniki KPI są tworzone przy użyciu listy wskaźników KPI, a następnie wyświetlane przy użyciu składników Web Part kluczowego wskaźnika wydajności. Listy wskaźników KPI można przechowywać w Centrum raportów lub na dowolnej innej witrynie programu Office SharePoint Server 2007, gdzie one ponownie każda osoba mająca uprawnienia do nich dostęp.

Wyświetl informacje z wielu źródeł w pulpitach nawigacyjnych    Pulpity nawigacyjne są narzędzia, które służą do przedstawiania stanu oraz wykonywania akcji. Pulpit nawigacyjny programu Office SharePoint Server 2007 jest szablon strony sieci Web, która umożliwia łączenie i wyświetlanie informacji z różnych źródeł, takich jak raporty, wykresy, metryki i kluczowe wskaźniki wydajności. Na przykład Dział zasobów ludzkich zaprojektować pracowników służy do wyświetlania informacji spersonalizowanych, na przykład swoją historię wynagrodzenia lub korzyści pulpitu nawigacyjnego.

Łączenie i filtrowanie informacji na różne sposoby    Filtry umożliwiają wyświetlanie tylko podzestawu danych, jest wyświetlane. Na przykład zestaw danych może zawierać pięciu lat dla wielu produktów w całym kraju lub regionie. Przy użyciu filtrów można wyświetlić bardziej użyteczny, takie jak tylko jednego regionu sprzedaży, tylko jednego produktu lub tylko bieżącego roku. Office SharePoint Server 2007 ma 10 składniki Web Part filtrów, które można zmienić zawartość jednego lub więcej składników Web Part na stronie, tak, aby składniki Web Part programu wyświetlane potrzebne informacje. Na przykład Part Web Filtr bieżącego użytkownika automatycznie filtruje informacje według kto jest zalogowany do komputera. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce wyświetlać tylko te informacje, które są aktualnie przypisane do tego użytkownika, takie jak klientach lub zadania.

Odblokuj danych biznesowych za pomocą wykazu danych biznesowych    Po skonfigurowaniu wykaz danych biznesowych (BDC) osób w organizacji może być Office SharePoint Server 2007 znajdowanie, wyświetlanie i analizowanie danych, który jest przechowywany w aplikacji biznesowych, takich jak SAP, Siebel i Microsoft SQL Server. Następnie można połączyć kolumn z witryny programu SharePoint i zewnętrznej aplikacji biznesowej na jednej liście lub w bibliotece. Można na przykład przechowywania dokumentów, takich jak ofert, umów i prezentacji na liście programu SharePoint, a następnie skojarzyć te dokumenty z klienta w bazie danych klienta relacji Zarządzanie (klientami CRM). Dzięki temu cała dokumentacja klienta w jednym miejscu, tak, aby łatwo można przejść do rekordów klientów w aplikacji biznesowej.

Można także dołączać akcji aplikacji biznesowych do list lub bibliotek, tak, aby wyświetlać interfejsy użytkownika aplikacji biznesowych, otwórz stron sieci Web i formularzy i wykonywać inne często używane zadań z witryny programu SharePoint. Ponadto Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka danych biznesowych składników Web Part, które można łączyć i umożliwia dostosowywanie sposobu wyświetlania danych biznesowych w witrynach usługi. Po włączeniu funkcji wyszukiwania danych biznesowych w Office SharePoint Server 2007, możesz wyszukać danych biznesowych z poziomu witryny programu SharePoint.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×