Wprowadzenie do pracy z witrynami publikowania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera informacje na temat pracy z szablonami witryn publikowania i typami zawartości do opublikowania.

W tym artykule

Informacje na temat szablonów witryn publikowania — informacje

Typy zawartości do opublikowania — informacje

Szablony witryn do opublikowania — informacje

Tworząc witrynę, można wybrać szablon witryny z listy Wybierz szablon. Aby na przykład utworzyć witrynę do opublikowania stron sieci Web zespołu, można wybrać szablon Witryna publikowania.

Szablon witryny jest plikiem określającym całościowy wygląd i sposób działania witryny. Może on zawierać następujące elementy:

  • strony składników Web Part,

  • strony niestandardowe

  • motywy i obramowania,

  • dostosowania paska szybkiego uruchamiania,

  • zawartość witryny (utworzenie listy i dokumentacji zawartości witryny — opcjonalne).

W witrynach publikowania są włączone funkcje publikowania. Obejmuje to polecenia na Wstążce, które umożliwiają przesłanie strony do zatwierdzenia, zarządzanie właściwościami strony, publikowanie strony oraz jej ewidencjonowanie. Poniższa tabela zawiera krótki opis każdego szablonu witryny publikowania.

Szablon

Przeznaczenie

Witryna publikowania

Tworzy witrynę do publikowania stron sieci Web. Ten szablon zawiera bibliotekę dokumentów i obrazów, w której są przechowywane elementy zawartości przydatne przy publikowaniu stron sieci Web. Można ułatwić zespołom zarządzanie zmianami, udostępniając pasek narzędzi edytowania stron, funkcję wyewidencjonowywania oraz edytor zawartości.

Witryna publikowania z przepływem pracy

Tworzy witrynę do publikowania stron sieci Web dotyczących harmonogramu przy użyciu zatwierdzonych przepływów pracy. Szablon ten zawiera bibliotekę dokumentów i obrazów, gdzie przechowywane jest wyposażenie przydatne przy publikowaniu stron sieci Web. Domyślnie można tylko tworzyć podwitryny publikowania będące częściami witryn utworzonych przy użyciu tego szablonu.

Witryna typu wiki przedsiębiorstwa

Tworzy obszerną witrynę typu wiki, zawierającą kategorie i układy stron. Aby szablon witryny typu wiki przedsiębiorstwa był dostępny, na stronie Funkcje zbioru witryn musi być uaktywniona funkcja Układy witryny typu wiki przedsiębiorstwa.

Uwagi: 

  • Tworząc podwitrynę witryny publikowania, domyślnie można wybrać jedynie szablon Witryna publikowania lub Witryna publikowania z przepływem pracy. Jednak na stronie Ustawienia witryny w obszarze Układy strony i szablony witryn można włączyć dodatkowe szablony witryn.

  • Tylko administratorzy magazynów terminów mogą tworzyć zbiory witryn przy użyciu szablonu witryny typu wiki przedsiębiorstwa. Uprawnienia administratora magazynów terminów nie są wymagane do utworzenia podwitryny za pomocą szablonu witryny typu wiki przedsiębiorstwa.

Początek strony

Typy zawartości do opublikowania — informacje

Modyfikując typ zawartości, można dostosować wszystkie strony, które korzystają z tego typu zawartości. Aby na przykład dodać nowe pole obrazu do wszystkich stron artykułów, można to zrobić, modyfikując typ zawartości strony artykułu, co powoduje, że to pole będzie dostępne jako element układu strony. Z tego pola będzie można korzystać na wszystkich stronach, na których został zastosowany ten typ zawartości.

Aby zarządzać określonym typem zawartości i dostosowywać go, musi on mieć włączoną funkcję publikowania na stronie Galeria typów zawartości w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

  1. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij polecenie Typy zawartości witryny.

  3. Kliknij typ zawartości, który chcesz zmodyfikować.

Po zmodyfikowaniu typu zawartości można zdecydować, czy wprowadzone zmiany mają być uwzględnione na stronach dziedziczących właściwości tego typu zawartości. W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny określ, czy typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące po tym typie zawartości witryny mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

Istnieje sześć typów zawartości z włączoną funkcją publikowania. W poniższej tabeli zebrano wszystkie typy, miejsca ich występowania oraz opisy.

Typ zawartości

Miejsce występowania

Opis typu zawartości

Strona artykułu

Typy zawartości układu strony

Strona artykułu jest systemowym szablonem typu zawartości, który można utworzyć przy użyciu funkcji Publikowanie zasobów. Jest to skojarzony szablon typu zawartości dla domyślnych układów stron, którego można używać do tworzenia stron artykułów w witrynach mających włączoną funkcję publikowania.

Strona przekierowania

Typy zawartości układu strony

Strona przekierowania jest systemowym szablonem typu zawartości, który można utworzyć przy użyciu funkcji Publikowanie zasobów. Jest to skojarzony szablon typu zawartości dla układu stron przekierowania.

Strona powitalna

Typy zawartości układu strony

Strona powitalna jest systemowym szablonem typu zawartości, który można utworzyć przy użyciu funkcji Publikowanie zasobów. Jest to skojarzony szablon typu zawartości dla domyślnego układu strony, którego można używać do tworzenia stron powitalnych w witrynach mających włączoną funkcję publikowania.

Strona

Typy zawartości do opublikowania

Strona jest systemowym szablonem typu zawartości, który można utworzyć przy użyciu funkcji Publikowanie zasobów. Szablony kolumn zdefiniowane w typie Strona są dodawane do wszystkich bibliotek stron tworzonych za pomocą funkcji publikowania.

Układ strony

Typy zawartości do opublikowania

Układ strony jest systemowym szablonem typu zawartości, który można utworzyć przy użyciu funkcji Publikowanie zasobów. Wszystkie układy stron będą zawierały szablony kolumn zdefiniowane w obszarze Układ strony.

Strona wzorcowa publikowania

Typy zawartości do opublikowania

Strona wzorcowa jest systemowym szablonem typu zawartości, który można utworzyć przy użyciu funkcji Publikowanie zasobów. Wszystkie strony wzorcowe będą zawierały szablony kolumn zdefiniowane w obszarze Układ strony.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×