Wprowadzenie do portalu Wideo w usłudze Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Wideo w usłudze Office 365 zostaną zastąpione Stream firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze wideo enterprise nowe dodaje analizy do współpracy wideo i zapoznać się z planami przejścia dla bieżącego Wideo w usłudze Office 365 klientów, zobacz Migrowanie strumieniu z usługi Office 365 wideo.

Wideo w usłudze Office 365 to dobre miejsce do przeglądania i udostępniania klipów wideo w Twojej organizacji. Poniżej przedstawiono wprowadzenie do Wideo w usłudze Office 365 z łączami do więcej szczegółów.

Wideo w usłudze Office 365 to intranetowy portal sieci Web, w którym osoby z danej organizacji mogą ogłaszać i wyświetlać klipy wideo. Jest to usługa strumieniowego przesyłania wideo dla organizacji, która jest dostępna w usłudze SharePoint Online w ramach usługi Office 365. To doskonałe miejsce do udostępniania klipów wideo, na przykład z wiadomościami od kierownictwa lub nagraniami z zajęć, spotkań, prezentacji i sesji szkoleniowych. W witrynie portalu Wideo w usłudze Office 365 jest wyświetlany obraz miniatury każdego klipu wideo. Wystarczy wybrać miniaturę, aby wyświetlić klip.

Portal Wideo w usłudze Office 365 z kilkoma przekazanymi klipami wideo

Aby przekazać plik wideo, Przekaż do określonego kanału. Możesz przekazać wiele klipów wideo do kanału, w tym samym czasie. Każda osoba w organizacji, która ma uprawnienia do edycji dla określonego kanału Przekaż klipy wideo do niego. Na przykład Wideo w usłudze Office 365 zawiera jeden wstępnie skonfigurowane kanałem, które ma nazwę społeczności. Domyślnie wszyscy mają uprawnienie Edytowanie i wyświetlanie kanału społeczności, aby każda osoba przekazywanie i wyświetlanie klipów wideo w nim. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uploading klipy wideo i Zmienianie uprawnień do kanału w Tworzenie kanału wideo w usłudze Office 365 i zarządzanie.

Strona społeczności wideo usługi Office 365

Możesz oglądać klipy wideo na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365 oraz w określonych kanałach. Gdy wybierzesz miniaturę klipu wideo, zostanie on odtworzony bezpośrednio w oknie przeglądarki. Aby móc wyświetlać klipy wideo w przeglądarce, muszą zostać spełnione poniższe wymagania.

Strona wyświetlania wideo w usłudze Office 365

Uwaga: Instalowanie programu Adobe Flash przeciw 11,4 lub później odtwarzać klipy wideo na niektóre kombinacje przeglądarki i urządzenia może być konieczne. Możesz zainstalować programu Adobe Flash w tym miejscu.

Komputer stacjonarny

Przeglądarka

System operacyjny

Obsługa odtwarzania

Microsoft Edge

Windows 10

HTML5

IE 11

Windows 10

HTML5

IE 11

Windows 8.1

HTML5

IE 11

Windows 7

Programu Adobe Flash v.11.4 lub nowsza

IE 9-10

Windows

Programu Adobe Flash v.11.4 lub nowsza

Chrome (Najnowsza wersja)

Windows 7 +-OSX (Najnowsza wersja)

HTML5

Firefox (Najnowsza wersja)

Windows 7 +-OSX (Najnowsza wersja)

HTML5

Safari (Najnowsza wersja)

OSX (Najnowsza wersja)

Natywne HTML5

Urządzenie przenośne

Przeglądarka

System operacyjny

Obsługa odtwarzania

IE 11

Windows Phone 8.1

HTML5

Chrome

Android w wersji 4.4.4

HTML5

Safari

iOS 6

Natywne HTML5

Osoby z Twojej organizacji, które są administratorami kanału w portalu Wideo w usłudze Office 365, mogą organizować klipy wideo za pomocą kanałów. Można na przykład utworzyć kanały dla określonych tematów lub grup, takich jak działy lub zespoły. Aby dowiedzieć się, kto może tworzyć kanały, zobacz Zmienianie uprawnień administratora dla portalu Wideo w usłudze Office 365 w artykule Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365.

Osoby, które mają uprawnienia do edytowania kanału, określają, kto może wyświetlać kanał i zawarte w nim klipy wideo. Dlatego po przejściu do portalu Wideo w usłudze Office 365 widzisz tylko kanały, dla których masz uprawnienia do wyświetlania. Aby dowiedzieć się, kto może edytować i wyświetlać kanały, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Poniżej przedstawiono kilka łatwych sposobów powiadamiania innych osób o klipach wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365:

  • Osadzanie klipu wideo usługi Office 365 w witrynie.    Możesz wyświetlić klip wideo przechowywany w portalu Wideo w usłudze Office 365 w witrynie usługi SharePoint Online lub w innej witrynie internetowej przez dodanie do strony w miejscu, w którym ma się pojawić klip wideo, kodu osadzania tego klipu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Osadzanie klipu wideo usługi Office 365 w witrynie.

  • Publikowanie w usłudze Yammer.    Jeśli organizacja korzysta z usługi Yammer, można opublikować w usłudze Yammer informację o oglądanym klipie wideo. Do wpisu zostanie automatycznie dołączony link do oglądanego klipu wideo. Aby użyć w tym celu usługi Yammer, rozwiń okienko usługi Yammer po prawej stronie odtwarzacza wideo, wpisz wiadomość i nazwę grupy usługi Yammer, w której chcesz opublikować klip, a następnie wybierz pozycję Opublikuj. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z usługi Yammer w organizacji, zobacz Zapoznaj się z usługą Yammer.

  • Wysyłanie linku do klipu wideo w wiadomości e-mail.    Aby uzyskać link do klipu wideo, wybierz klip wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie skopiuj adres URL z paska adresu przeglądarki.

Osoby, które powiadomisz o klipie wideo, będą mogły go wyświetlić, jeśli mają uprawnienia do wyświetlania kanału, w którym ten klip się znajduje. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień do wyświetlania kanałów, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Rozpoczynanie korzystania z usługi

Portal Wideo w usłudze Office 365 jest prosty w użyciu. Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących jego zawartości.

Aby wyświetlić polecane kanały i klipy wideo w całej organizacji, wybierz pozycję Strona główna na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365. Administrator wideo może polecić maksymalnie trzy kanały i cztery klipy wideo na stronie głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecanie klipów wideo i kanałów na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365 w artykule Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365.

Aby sprawdzić, które klipy wideo są polecane w określonym kanale, wybierz pozycję Kanały na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie wybierz kanał. Osoba, która ma uprawnienia do edytowania kanału, może wyróżnić do pięciu klipów wideo na stronie danego kanału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecanie klipów wideo w kanale w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Aby sprawdzić, które klipy wideo są najpopularniejsze w całej organizacji, wybierz pozycję Strona główna na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie wybierz sekcję Popularne na stronie głównej. Aby sprawdzić, które klipy wideo są najpopularniejsze w określonym kanale, wybierz pozycję Kanały na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365, wybierz kanał, a następnie wybierz sekcję Popularne na stronie tego kanału.

Aby sprawdzić, do których kanałów masz uprawnienia wyświetlania, wybierz pozycję Kanały na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365. Następnie wybierz kanał, aby wyświetlić zawarte w nim klipy wideo.

Aby wyszukać określonego klip wideo lub kanał, wybierz ikonę lupy po lewej stronie Wideo w usłudze Office 365 górnym pasku nawigacyjnym, a następnie wpisz, czego szukasz w polu wyszukiwania.

Pole wyszukiwania wideo w usłudze Office 365

Możesz również znaleźć klipy wideo, które znajdują się w Wideo w usłudze Office 365 za pomocą funkcji wyszukiwania przedsiębiorstwa programu SharePoint.

Osoby z uprawnieniami administratora wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365 określają, kto może tworzyć kanały, oraz mogą polecać kanały i klipy wideo na stronie głównej. Domyślnie osoby należące do grupy administratorów dzierżawy usługi SharePoint Online mają uprawnienia administratora wideo i mogą udzielać uprawnień administratora wideo innym osobom w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365.

Zobacz też

Znajdowanie pomocy dotyczącej portalu Wideo w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×