Wprowadzenie do okna spotkania programu Skype dla firm (Lync)

Znajomość funkcji spotkania programu Lync ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych opcji i sprawne kontynuowanie spotkania, nawet gdy trzeba użyć wielu pozycji menu.

Pamiętaj, że większość menu otwiera się po zatrzymaniu na nich wskaźnika, co pozwala od razu kliknąć odpowiednią opcję.

Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Uwaga: Aby skorzystać z interakcyjnego przewodnika dotyczącego czynności wykonywanych przez osobę prowadzącą spotkanie programu Lync, zobacz Zarządzanie spotkaniem programu Skype dla firm (Lync).

Kontrolki audio

Pierwsze, co nas interesuje, to zwykle kontrolki audio, które są udostępniane po zatrzymaniu wskaźnika na ikonie telefonu/mikrofonu. Tutaj można wyciszyć dźwięk, wstrzymać go, zmienić urządzenia lub przełączyć połączenie pod inny numer.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie i testowanie dźwięku programu Lync oraz rozwiązywanie dotyczących go problemów i Zmienianie obsługi audio podczas spotkania programu Lync.

Zrzut ekranu: opcje audio

Kontrolki wideo

Dodanie wideo do spotkania jest zwykle korzystne dla jego środowiska i ułatwia interakcje między uczestnikami, dzięki czemu dyskusja przebiega podobnie jak na spotkaniu twarzą w twarz.

Najpierw upewnij się, że kamera jest podłączona i skonfigurowana. Następnie zatrzymaj wskaźnik na ikonie kamery, aby wyświetlić podgląd, i uruchom wideo.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień wideo programu Lync i rozwiązywanie dotyczących ich problemów oraz Korzystanie z obsługi wideo podczas spotkania programu Lync.

Zrzut ekranu: uruchamianie wideo z poziomu wiadomości błyskawicznych

Kontrolki prezentowania

Jeśli prezentujesz coś na spotkaniu, zatrzymaj wskaźnik na ikonie prezentowania (ikonie monitora) i wybierz dowolną z następujących pozycji:

Opcje na karcie Prezentuj

Funkcje sterowania uczestnikami

W menu osób jest wyświetlana lista uczestników, a kliknięcie prawym przyciskiem myszy jednego z nazwisk zapewnia dostęp do wizytówki. Jeśli jesteś osobą prowadzącą, masz też dostęp do innych kontrolek, na przykład pozwalających wyciszyć odbiorców czy zaprosić więcej osób.

Zatrzymaj wskaźnik na ikonie osób, aby zarządzać uczestnikami — grupowo lub każdym z osobna:

 • Aby dodać kolejnych uczestników, kliknij pozycję Zaproś więcej osób i wybierz osoby, które chcesz zaprosić.

 • Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie uczestnika, uczynić go osobą prowadzącą lub zwykłym uczestnikiem albo usunąć go ze spotkania, na karcie Uczestnicy kliknij prawym przyciskiem myszy nazwisko odpowiedniej osoby i skorzystaj z udostępnionych opcji.

 • Aby użyć innych opcji, kliknij kartę Akcje i wybierz opcję:

  • Wycisz odbiorców, aby wyeliminować szum w tle.

  • Brak obsługi wiadomości błyskawicznych na spotkaniu, aby wyłączyć wiadomości błyskawiczne podczas spotkania.

  • Brak wideo od uczestników, aby uniemożliwić uczestnikom uruchomienie wideo.

  • Ukryj nazwy, aby ukryć nazwiska na obrazach.

  • Nadaj wszystkim stan uczestnika, aby zmniejszyć liczbę osób prowadzących, jeśli jest ich zbyt wiele.

  • Zaproś pocztą e-mail, aby wysłać zaproszenia pocztą e-mail do kolejnych osób.

Opcje na karcie Akcje

Opcje układu

Zależnie od typu spotkania można wybrać konkretny widok zawartości, osób prowadzących i uczestników.

Kliknij pozycję Wybierz układ w prawej dolnej części obszaru spotkania:

 • Widok galerii zawiera obrazy lub strumienie wideo wszystkich uczestników i zawartość spotkania.

 • Widok prezentera zawiera obraz lub strumień wideo osoby prowadzącej w prawym dolnym rogu okna spotkania i zawartość spotkania.

 • Widok prezentacji obejmuje tylko zawartość spotkania.

 • Widok kompaktowy zawiera niewielkie okno, w którym są wyświetlane kafelki z obrazami uczestników.

Zrzut ekranu: obszar wybierania widoku z wybranym widokiem galerii

Więcej opcji (...)

W menu Więcej opcji można znaleźć takie informacje, jak Informacje o dołączaniu do spotkania (link do spotkania i numery do połączeń audio) oraz Pomoc do programu Lync.

Osobom prowadzącym są też wyświetlane polecenia Rozpocznij nagrywanie, Zarządzaj nagraniami, Opcje spotkania programu Lync i Zakończ spotkanie.

Aby uzyskać więcej informacji o nagrywaniu, zobacz Nagrywanie i odtwarzanie spotkania programu Lync.

Wiadomości błyskawiczne

Przydatną funkcją spotkań programu Lync jest możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych do wszystkich osób na spotkaniu, o ile ta opcja nie została wyłączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie wiadomości błyskawicznych na spotkaniu programu Lync (włączanie wyciszenia wiadomości błyskawicznych). Aby uzyskać dostęp do odpowiedniego okna, wystarczy zatrzymać wskaźnik na ikonie wiadomości błyskawicznych. Można też kliknąć tę ikonę, co spowoduje zadokowanie okna w obszarze spotkania.

Po zadokowaniu okna zostaną wyświetlone dodatkowe opcje, na przykład dotyczące wybierania czcionek lub dodawania emotikonów. Kliknięcie okna wiadomości błyskawicznych prawym przyciskiem myszy również zapewnia dostęp do większej liczby opcji.

Pamiętaj, że wszyscy na spotkaniu widzą wszystkie wiadomości błyskawiczne. Jeśli chcesz wysłać komuś wiadomość prywatną, kliknij ikonę osób, kliknij prawym przyciskiem myszy właściwe nazwisko, a następnie wybierz opcję wiadomości błyskawicznych.

Zrzut ekranu przedstawiający okno wiadomości błyskawicznych na spotkaniu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×