Wprowadzenie do nawigacji w witrynie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie przedstawiono elementy nawigacyjne witryny będące częścią oprogramowania Windows SharePoint Services 3.0. Dostępne są dwa typy elementów nawigacyjnych: takie, które mogą być dostosowywane przez właścicieli witryn i administratorów, oraz takie, które nie mogą być dostosowywane.

Elementy nawigacyjne, które można dostosowywać

Istnieją dwa elementy nawigacyjne, które mogą być dostosowywane przez właścicieli witryn: pasek Szybkie uruchamianie i górny pasek łączy.

Pasek Szybkie uruchamianie    Pasek Szybkie uruchamianie jest wyświetlany z boku większości stron widocznych dla użytkownika, bezpośrednio pod łączem Wyświetl całą zawartość witryny . Pasek Szybkie uruchamianie umożliwia wyświetlanie nagłówki sekcji i łącza do różnych obszarów witryny w logiczny sposób. Pasek Szybkie uruchamianie ani łącze Wyświetl całą zawartość witryny są wyświetlane na stronach administrowania witryną, takich jak strona Ustawienia witryny oraz stron, na których administratorzy witryn tworzenie i edytowanie list, bibliotek, obszarów roboczych i stron sieci Web. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić lub ukryć pasek Szybkie uruchamianie zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie.

Tworząc nową witrynę, jej właściciel może określić, czy nazwa witryny ma być wyświetlana na pasku Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej. Jeśli podczas tworzenia witryny jej właściciel wybierze dla tej opcji ustawienie Nie, właściciel witryny nadrzędnej będzie mógł dodać tę witrynę w późniejszym czasie na stronie Ustawienia witryny. Administratorzy mogą dostosowywać pasek Szybkie uruchamianie, stosując następujące metody:

 • dodawanie nowego łącza do witryny należącej lub nienależącej do zbioru witryn;

 • usuwanie łącza;

 • zmienianie nazwy i adresu URL łącza;

 • zmienianie kolejności łączy w obrębie nagłówka;

 • zmienianie nazw i adresów URL nagłówków, usuwanie nagłówków i tworzenie nowych nagłówków;

 • zmienianie kolejności sekcji (tzn. nagłówków i skojarzonych z nimi łączy) na pasku Szybkie uruchamianie.

Uwaga: Pasek Szybkie uruchamianie należy wyświetlać i dostosowywać dla każdej witryny z osobna. Witryny podrzędne nie dziedziczą ustawień paska Szybkie uruchamianie wybranych w witrynie nadrzędnej.

Porada: Pasek Szybkie uruchamianie można dostosowywać, dlatego niektóre listy i biblioteki witryny mogą nie być na nim wyświetlane. Aby zapewnić wyświetlanie wszystkich list i bibliotek określonej witryny, należy użyć łącza Wyświetl całą zawartość witryny, które zostało opisane w następnej sekcji.

Górny pasek łączy    Ten element nawigacyjny jest wyświetlany w postaci co najmniej jednej karty z hiperłączami na górze wszystkich stron w witrynie. Właściciele witryn mogą określić, czy ma być wyświetlany górny pasek łączy witryny nadrzędnej, czy unikatowy górny pasek łączy danej witryny.

Elementy nawigacyjne, których nie można dostosowywać

Wyświetl całą zawartość witryny    Ten element nawigacyjny jest wyświetlany jako łącze z boku stron (z wyjątkiem stron administrowania witryną, takich jak strona Ustawienia witryny), bezpośrednio nad paskiem Szybkie uruchamianie. Tego łącza nie można dostosowywać ani wyłączać w interfejsie użytkownika. Użytkownicy mogą je kliknąć, aby przejść do strony Cała zawartość witryny, na której są wyświetlane łącza do wszystkich list, bibliotek, tablic dyskusyjnych, witryn i obszarów roboczych, ankiet i Kosza witryny.

Na stronie Cała zawartość witryny są wyświetlane tylko witryny podrzędne będące bezpośrednimi elementami podrzędnymi witryny nadrzędnej. Na przykład w przypadku hierarchii witryny obejmującej witrynę nadrzędną i trzy witryny podrzędne, z których każda ma dodatkowe witryny podrzędne, na stronie Cała zawartość witryny są wyświetlane tylko trzy witryny podrzędne znajdujące się o jeden poziom niżej niż witryna nadrzędna. Do wyświetlania całej hierarchii witryny służy widok drzewa.

Widok drzewa    Ten element nawigacyjny jest podobny do widoku drzewa w Eksploratorze Windows, dlatego jest znany większości użytkowników systemu Windows. Poniższe obiekty pokazywane w widoku drzewa są wyświetlane hierarchicznie:

 • witryny podrzędne (jeśli istnieją),

 • biblioteki,

 • listy,

 • dyskusje,

 • ankiety.

  Gałęzie drzewa zawierające inne obiekty można rozwinąć, aby wyświetlić te obiekty. Jeśli na przykład hierarchia witryny jest zbudowana tak, że wyświetlana witryna ma witrynę podrzędną, która zawiera inną witrynę podrzędną, w widoku drzewa można rozwinąć pierwszą witrynę, a następnie przejść do jej witryny podrzędnej. W widoku drzewa można nawigować do poziomu folderów.

  Widoku drzewa nie można dostosowywać (chyba że przy użyciu programu do projektowania stron sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007) i domyślnie nie jest on wyświetlany. Jeśli zostanie wybrana opcja wyświetlania widoku drzewa, będzie on wyświetlany tuż pod paskiem Szybkie uruchamianie, nad Koszem.

Łącza do stron nadrzędnych zawartości    Ten element nawigacyjny udostępnia zestaw hiperłączy, które umożliwiają użytkownikom witryny szybką nawigację w górę hierarchii witryn należących do zbioru witryn. Podczas nawigacji w dół hierarchii witryn łącza do stron nadrzędnych zawartości są wyświetlane na stronie, do której przeszedł użytkownik. Łącza do stron nadrzędnych zawartości nie są wyświetlane na stronie głównej witryny.

Na przykład jeśli przejdź do listy zadań w witrynie, otwórz folder o nazwie 1 folderu zadania, a następnie kliknij pozycję 1 zadania, do stron nadrzędnych zawartości zostanie wyświetlony komunikat: Nazwa witryny > zadania > 1 folderu zadania > 1 zadania. Ponieważ służy do stron nadrzędnych ułatwiające nawigację w górę hierarchii, "Zadanie 1" nie będzie hiperłącza, ponieważ jest już wyświetlana tego elementu, ale wszystkie inne nazwy w łączach są hiperłączami. Po kliknięciu dowolnego łącza do stron nadrzędnych przejdź do części witryny.

Globalnych stron nadrzędnych    Ten element nawigacyjny zapewnia hiperłącza, które można utworzyć łącze do różnych witryn w zbiorze witryn. Globalnych stron nadrzędnych są zawsze widoczne i jest wyświetlana w górnym rogu strony, nad nazwą witryny. Pierwsze łącze w nawigacji globalnej łącza do stron nadrzędnych jest łącze do witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Pierwsze łącze następuje łącza do witryn, które mają unikatowe nadrzędnych nad punktem w hierarchii witryn, które są obecnie wyświetlane. Łącza do witryn, które dziedziczą górny pasek łączy z ich nadrzędnego nie są wyświetlane w nawigacji globalnej łącza do stron nadrzędnych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×