Wprowadzenie do integrowania danych między programem Access a witryną programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Microsoft Office Access 2007 z programem Windows SharePoint Services 3.0 można udostępniać dane i zarządzać nimi na wiele sposobów. Można korzystać z funkcji współpracy witryny programu SharePoint, kontynuując używanie funkcji wprowadzania danych i analiz programu Access. Można na przykład śledzić wersje danych, subskrybować alerty informujące o wprowadzanych zmianach i zarządzać uprawnieniami do danych.

W tym artykule

Sposoby pracy z danymi

Integrowanie danych i zarządzanie nimi

Śledzenie danych i przepływu pracy

Sposoby pracy z danymi

Podczas korzystania z programu Office Access 2007 można udostępniać i aktualizować dane z witryn programu SharePoint, a także zarządzać nimi, na kilka różnych sposobów.

Przenoszenie danych do witryny programu SharePoint    Podczas przenoszenia bazy danych z programu Access do witryny programu SharePoint użytkownik tworzy listy w witrynie programu SharePoint, które są połączone jako tabele w bazie danych. Po przeniesieniu bazy danych program Access tworzy nową aplikację zewnętrzną, która zawiera wszystkie stare formularze i raporty oraz nowe, właśnie wyeksportowane, połączone tabele. Kreator przenoszenia do witryny programu SharePoint pomaga przenosić dane ze wszystkich tabel w tym samym czasie.

Po utworzeniu list programu SharePoint użytkownicy mogą pracować z listami w witrynie programu SharePoint lub w połączonych tabelach w programie Access, jednocześnie używając funkcji witryny programu SharePoint do zarządzania danymi i uzyskiwania aktualnych informacji dotyczących zmian. Administrator może zarządzać uprawnieniami do danych i wersjami danych, rejestrując użytkowników wprowadzających modyfikacje lub przywracając poprzednie dane.

Publikowanie danych w witrynie programu SharePoint    Jeśli użytkownik współpracuje z innymi osobami, może przechowywać kopię bazy danych w bibliotece na serwerze programu SharePoint oraz kontynuować pracę w bazie danych za pomocą formularzy i raportów w programie Access. Można łączyć listy jako tabele w bazie danych, co jest przydatne do śledzenia danych w witrynie programu SharePoint. Następnie można tworzyć formularze, kwerendy i raporty do pracy z danymi. Można na przykład utworzyć aplikację programu Access, która obsługuje kwerendy i raporty dla list programu SharePoint śledzących problemy i zarządzających informacjami o pracownikach. Gdy użytkownicy pracują z tymi listami w witrynie programu SharePoint, mogą otwierać kwerendy i raporty programu Access za pomocą menu Widok list programu SharePoint. Na przykład można wyświetlić i wydrukować raport problemów programu Access dla spotkania comiesięcznego bezpośrednio z poziomu listy programu SharePoint.

Podczas publikowania bazy danych na serwerze po raz pierwszy program Access dostarcza listę serwerów sieci Web, która ułatwia nawigowanie do lokalizacji, gdzie baza danych ma zostać opublikowana, na przykład do biblioteki dokumentów. Po opublikowaniu bazy danych w programie Access jest zapamiętywana lokalizacja, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie odszukiwać serwera podczas publikowania zmian. Po opublikowaniu bazy danych w witrynie programu SharePoint baza danych staje się dostępna dla osób z uprawnieniami do pracy z tą witryną programu SharePoint.

Otwieranie formularzy i raportów programu Access z poziomu witryny programu SharePoint    Użytkownicy mogą otwierać listy w zaawansowanych widokach programu Access z poziomu witryny programu SharePoint. Formularze, raporty i arkusze danych programu Access mogą być wyświetlane obok innych widoków w witrynie programu SharePoint. Po wybraniu widoku program Access zostaje uruchomiony i otwiera żądany formularz, raport lub arkusz danych. To ułatwia uruchamianie zaawansowanego raportu programu Access bez konieczności uprzedniego uruchamiania programu Office Access 2007 czy nawigowania do odpowiedniego obiektu.

Tworzenie baz danych z list programu SharePoint    Listę programu SharePoint można otworzyć w programie Access. Jeśli baza danych nie istnieje, można utworzyć ją w programie Access, a następnie utworzyć zestaw formularzy i raportów na podstawie tej listy.

Praca w trybie offline z listami programu SharePoint w programie Access    Jeśli użytkownik chce wykonać część pracy w domu, w programie Access może zacząć pracę z listami programu SharePoint w trybie offline jednym kliknięciem. Można pracować z danymi w programie Access, a następnie zsynchronizować zmiany lub ponownie połączyć się z witryną programu SharePoint później.

Importowanie listy programu SharePoint lub łączenie z nią    Listę programu SharePoint można przenieść do programu Access, importując ją lub tworząc łącze do niej. Zaimportowanie listy programu SharePoint powoduje utworzenie kopii tej listy w bazie danych programu Access. Podczas operacji importowania można określić listy, które mają zostać skopiowane, i dla każdej wybranej listy można określić, czy ma zostać zaimportowana cała lista, czy tylko określony widok. Łączenie pozwala połączyć się z danymi w innym programie bez importowania tych informacji, dzięki czemu można wyświetlać i edytować najnowsze dane zarówno w oryginalnym programie, jak i w bazie danych programu Access, bez tworzenia i utrzymywania kopii danych w programie Access.

Początek strony

Integrowanie danych i zarządzanie nimi

Po przeniesieniu danych programu Access do witryny programu SharePoint można zarządzać uprawnieniami do wyświetlania danych, śledzić wersje i odzyskiwać dane, które zostały przypadkowo usunięte. Lepsza integracja danych między programem Office Access 2007 a witrynami programu SharePoint zwiększa wydajność i udoskonala projekt aplikacji.

Zarządzanie uprawnieniami w witrynach programu SharePoint    Do list i baz danych programu Access w witrynach programu SharePoint można przydzielać różne poziomy uprawnień. Można przyznać grupom ograniczone uprawnienia do odczytu lub pełne prawa do edytowania i selektywnie zezwalać na dostęp lub odmawiać dostępu określonym użytkownikom. Aby ograniczyć dostęp tylko do kilku poufnych elementów w bazie danych, można ustawić uprawnienia do określonych elementów list w witrynie programu SharePoint.

Śledzenie wersji i zarządzanie nimi w witrynach programu SharePoint    Można śledzić wersje elementów list i wyświetlać historię wersji w witrynie programu SharePoint. W razie potrzeby można odzyskać poprzednią wersję elementu. Aby dowiedzieć się, kto zmienił wiersz, lub kiedy wiersz został zmieniony, można wyświetlić historię wersji.

Odzyskiwanie danych z Kosza    Za pomocą nowego Kosza w witrynach programu SharePoint można łatwo wyświetlać usunięte rekordy i odzyskiwać informacje, które zostały przypadkowo usunięte.

Zwiększona wydajność tabel połączonych z listami programu SharePoint    Zoptymalizowano wewnętrzne przetwarzanie tabel połączonych z listami programu SharePoint, aby umożliwić szybszą i bardziej płynną pracę niż w przypadku poprzednich wersji.

Ulepszone mapowanie typów danych programu Windows SharePoint Services    Dzięki nowej obsłudze dla pól wielowartościowych i załączników program Access obsługuje teraz więcej typów danych występujących w witrynach programu SharePoint, znacznie ułatwiając projektowanie i konstruowanie aplikacji udostępnionych.

Początek strony

Śledzenie danych i przepływu pracy

Za pomocą programu Office Access 2007 zawierającego informacje z witryn programu SharePoint można śledzić dane, problemy i przepływ pracy organizacji.

Śledzenie    Program Access zawiera teraz szablon śledzenia, który współdziała interakcyjnie bezpośrednio z szablonem Śledzenie problemów w witrynie programu SharePoint. Schematy są takie same i rozwiązanie programu Access może być używane jako fronton — na przykład z formularzami i kwerendami — dla danych z witryny programu SharePoint.

Śledzenie historii pól typu Nota    Pola typu Nota są przydatne do przechowywania dużych ilości informacji. Można ustawić właściwość, która powoduje zachowywanie historii wszystkich zmian wprowadzonych do pola typu Nota w programie Access. Następnie można wyświetlać historię tych zmian. Ta funkcja obsługuje też funkcję przechowywania wersji w witrynach programu SharePoint, dzięki czemu za pomocą programu Access można wyświetlać zmiany wprowadzone do listy programu SharePoint.

Integracja z przepływem pracy w witrynach programu SharePoint    Teraz za pomocą programu Access można pracować interakcyjnie z przepływami pracy i je raportować, dzięki czemu można lepiej mierzyć stan projektu i oceniać procesy biznesowe. Raporty przepływów pracy mogą obejmować wiele list, a także informacje z wielu przepływów pracy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×