Wprowadzenie do importowania i eksportowania danych formularzy oraz szablonów formularzy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano opcje dostępne w przypadku importowania projektów formularza i danych formularza z innych programów do programu Microsoft Office InfoPath. Omówiono także opcje eksportowania danych formularzy i szablonów formularzy programu InfoPath w innych formatach.

W tym artykule

Opcje importowania projektów formularza z innych programów

Opcje importowania danych z innych programów

Opcje eksportowania szablonów formularzy do innych programów

Opcje eksportowania danych do innych programów

Opcje importowania projektów formularza z innych programów

Program InfoPath udostępnia następujące opcje importowania projektów formularza z innych programów do trybu projektowania.

Dokumenty programu Word importowanie i skoroszytów programu Excel    Użycie istniejącego formularza, takich jak formularza, który został utworzony w programie Microsoft Office Word można przekonwertować tego formularza na szablon formularza programu InfoPath za pomocą Kreatora importu programu InfoPath. Program InfoPath udostępnia dwa importerów szablon formularza, które ułatwiają konwertowanie istniejącego skoroszytu programu Microsoft Office Excel lub dokumentu programu Microsoft Office Word na szablon formularza programu InfoPath. W poniższym przykładzie projektant jest dostosowanie opcji importu dokumentu programu Word.

Okno dialogowe Opcje importowania z otwartym w tle Kreatorem importu

Opracowanie importerem szablonu formularza niestandardowego    Jeśli projektant lub deweloper Zaawansowane szablony formularzy, można utworzyć rozwiązanie na potrzeby importowania danych szablonów formularzy z innych rodzajów formularzy elektronicznych i dokumentów. Praca ta występuje spoza programu InfoPath.

Można również utworzyć rozwiązanie na potrzeby importowania danych formularzy papierowych na formularze i dokumentów, które elektronicznego za pomocą oprogramowania optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Domyślnie Kreatora importu programu InfoPath importuje jednego formularza naraz. Jeśli Twoja organizacja ma dużej biblioteki istniejących formularzy, można zautomatyzować importera szablonu formularza ułatwia importowanie wielu formularzy jednocześnie. Na przykład jeśli pracujesz w dużej organizacji, która ma setki istniejących formularzy w programie Word, można zdecydować, czy warto czas i zasoby, aby zautomatyzować wbudowanych importer programu InfoPath dla formularzy programu Word.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu importerów szablonu formularza niestandardowego, kliknij przycisk MSDN: co nowego dla deweloperów programu InfoPath łącze w sekcji Zobacz też.

Użyj importerem szablonu formularza innych firm    W witrynie Microsoft Office w sieci Web można znaleźć importerów szablon formularza, które są tworzone przez dostawców. Funkcje szablonu formularza w celu utworzenia zależy od konkretnego importera. W niektórych przypadkach po zaimportowaniu szablonu formularza może być konieczne ręczne tworzenie źródło danych dla nowego szablonu formularza, a następnie wiązanie formanty w szablonie formularza z polami ani grupami w źródle danych.

Początek strony

Opcje importowania danych z innych programów

Formularz danych importerów umożliwiają użytkownikom wypełnianie formularzy programu InfoPath przy użyciu danych z plików w innych formatach. Program InfoPath nie zawiera wszystkie odbierających dane. Jednak dostawcę usług innych firm lub przez inną osobę w obrębie własnej organizacji można utworzyć formularz odbierających dane, które użytkownicy mogą zainstalować i używać. Po zainstalowaniu odbierający dane na komputerach użytkowników użytkowników można Otwórz formularz, a następnie użyj polecenia Importuj dane formularza (w menu plik ) do importowania danych z innych źródeł do formularza.

Za pomocą poniższych opcji importowania danych do formularzy programu InfoPath.

Opracowanie importerem niestandardowych danych    W zależności od firmy wymagania w organizacji, projektanci lub programista Zaawansowane szablony formularzy Twojej firmy może zdecydować o pisanie importerem niestandardowych do przesyłania istniejących danych z innych programów do formularzy programu InfoPath. Praca ta występuje spoza programu InfoPath. Załóżmy, że Twoje plany organizacji, aby zaimportować dane z ubezpieczenia papieru rościć sobie formularzy do formularzy programu InfoPath roszczeń ubezpieczeniowych. Aby zautomatyzować, deweloperzy dział informatyków informacji zaprojektować odbierający dane, które skanuje formularzy papierowych na formularze i używa optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do przekształcania zeskanowanych formularzy na rzeczywiste znaki tekstowe. Następnie można zainstalować ten importer danych i umożliwia efektywne przenieść dane z istniejących formularzy papierowych do odpowiedniego pola z formularza programu InfoPath.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu importerów niestandardowe dane, kliknij przycisk MSDN: co nowego dla deweloperów programu InfoPath łącze w sekcji Zobacz też.

Użyj odbierający dane innych firm    W witrynie sieci Web pakietu Office można znaleźć formularza odbierających dane, które są tworzone przez dostawców innych firm. Funkcje formularzu zależy od konkretnego importera.

Początek strony

Opcje eksportowania szablonów formularzy do innych programów

Eksporter szablonu formularza umożliwia eksportowanie projektu szablon formularza programu InfoPath do innego formatu. Jeśli eksporter szablonu formularza niestandardowego jest zainstalowany, możesz można otworzyć szablonu formularza w trybie projektowania, a następnie kliknij polecenie Eksportuj szablon formularza w menu plik. Projektowanie szablonu formularza to eksportuje do innego rodzaju formularz. Programu InfoPath nie pochodzić z dowolnej eksporterami szablon wbudowany formularz. Aby wyeksportować projektowanie szablonu formularza, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

Opracowanie eksporter szablonu formularza niestandardowego    W zależności od określonego rodzaju wymagania organizacji, projektanci lub programista Zaawansowane szablony formularzy Twojej firmy może zdecydować o można opracowywać rozwiązania niestandardowego do eksportowania projekty szablonów formularzy programu InfoPath do innych programów. Praca ta występuje spoza programu InfoPath.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu eksporterów szablonu formularza niestandardowego, kliknij przycisk MSDN: co nowego dla deweloperów programu InfoPath łącze w sekcji Zobacz też.

Użyj eksporter szablonu formularza innych firm    W witrynie sieci Web pakietu Office można znaleźć eksporterów szablon formularza, które są tworzone przez dostawców.

Początek strony

Opcje eksportowania danych do innych programów

Jeśli chcesz wyeksportować dane z formularza programu InfoPath do innego formatu, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

Eksportowanie danych formularza do programu Excel    Możesz wyeksportować dane w formularzu programu InfoPath do nowego skoroszytu w programie Microsoft Office Excel 2007. Pozwala na szybkie filtrowanie, sortowanie, analizowanie lub tworzenie wykresów na podstawie danych formularza. Możesz wyeksportować dane z jednego formularza pojedynczo lub z kilku formularzy jednocześnie. Można wyeksportować wszystkie dane z jednego lub kilku formularzy lub wybrać dokładne dane, które chcesz wyeksportować. Użytkownik może również wyeksportować dane z formularzy poczty e-mail programu InfoPath, które są przechowywane w folder formularzy programu InfoPath w programie Microsoft Office Outlook 2007 lub przechowywane w bibliotece dokumentów w witrynie, na którym działa program Microsoft Windows SharePoint Services.

Eksportowanie formularzy programu InfoPath wiadomości e-mail jako pliki XML    Oprócz eksportowania danych formularzy z jednego lub więcej formularzy poczty e-mail programu InfoPath do skoroszytu programu Microsoft Office Excel 2007, możesz wyeksportować jako osobne pliki XML, które mogą być zapisywane, a później otworzyć przy użyciu programu InfoPath lub magazynowanie danych lub narzędzie do analizy danych formularzy poczty e‑mail programu InfoPath obsługujący XML, takie jak program Microsoft Office Access lub Excel.

Eksportowanie danych w formacie stałym układzie    Aby zapisać migawki wypełniony formularz w formacie stałym układzie, można wyeksportować formularza do następujących formatów.

  • Portable Document Format (PDF)    Dokument PDF jest stałym układzie, elektronicznym formacie, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików. Dokument w formacie PDF pomaga, upewnij się, że gdy plik jest wyświetlania w trybie online lub drukowania zachowuje zamierzony format oraz że dane w pliku nie można łatwo zmienić. Dokument w formacie PDF jest również przydatne dla dokumentów, które były kopiowane przy użyciu metody drukowania komercyjnego.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS to format pliku stałym układzie, elektronicznych, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików. XPS format gwarantuje, że podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania zachowuje zamierzony format danych w pliku nie można łatwo zmieniać oraz.

    Uwaga: Możesz zapisać jako plik PDF lub XPS programu Microsoft Office 2007 tylko po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie obsługi w innych formatach, takich jak PDF i XPS.

Eksportowanie danych jako strony sieci Web jako tylko do odczytu    Podczas wypełniania formularza programu InfoPath mogą używać funkcji Eksportowanie do sieci Web, aby zapisać formularza jako strony sieci Web Jednoplikowa (MHTML). Ten format umożliwia użytkownikom, którzy nie mają zainstalowanego programu InfoPath na swoich komputerach wyświetlanie wypełniony formularz w przeglądarce sieci Web, ale nie pozwala ich do wypełniania lub modyfikowanie formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×