Wprowadzenie do funkcji Unified Messaging w programie Microsoft Exchange

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy konto programu Microsoft Exchange Server ma włączoną obsługę funkcji Unified Messaging (UM), można w Skrzynce odbiorczej odbierać wiadomości e-mail, wiadomości głosowe i faksy. Konta programu Exchange Server 2010 udostępniają dodatkowe funkcje, takie jak Podgląd poczty głosowej, który umożliwia transkrypcję wiadomości poczty głosowej do Skrzynki odbiorczej.

Uwaga: Unified Messaging wymaga korzystania z konta programu Microsoft Exchange Server 2010 lub Exchange Server 2007. Administrator serwera Exchange, należy włączyć funkcję Unified Messaging dla tych poleceń był dostępny.

Opcje funkcji Unified Messaging

Uwaga: Niektóre funkcje są dostępne tylko w przypadku konta programu Exchange Server 2010. Aby uzyskać więcej informacji w wersjach konto programu Exchange zobacz Określanie wersji programu Microsoft Exchange Server Moje konto łączy się.

 • Dostęp do informacji programu Exchange    Masz dostęp do pełnego zestawu funkcji poczty głosowej z dostępem do Internetu telefonu komórkowego, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 i Outlook Web App (OWA). Te funkcje obejmują wiele opcji Konfiguracja poczty głosowej i możliwość odtwarzania wiadomości głosowej z obu okienko odczytu, przy użyciu zintegrowanego Windows Media Player, lub na liście wiadomości przy użyciu głośników komputera.

 • Odtwórz w telefonie    Odtwórz w telefonie funkcji umożliwia odtwarzanie wiadomości głosowej z telefonu. Jeśli praca w przedział pakietu office, za pomocą komputera publicznego lub na komputerze, który nie jest włączona dla multimediów lub odsłuchiwanie wiadomości głosowych poufne nie chcesz lub można słuchać wiadomości głosowej za pośrednictwem głośników komputera. Odtwarzanie wiadomości głosowej za pomocą dowolnego telefonu, włączając dla użytkowników domowych, office lub telefon komórkowy.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie Unified Messaging odtwarzanie na opcję numeru telefonu.

 • Formularz poczty głosowej    Formularz poczty głosowej programu Outlook 2007, Outlook Web App i programu Outlook 2010 jest podobny do domyślnego okna wiadomości e-mail. Zawiera kontrolki do wykonywania czynności, takich jak odtwarzanie, zatrzymywanie lub wstrzymywanie wiadomości głosowych, odtwarzanie wiadomości głosowej z telefonu i dodawanie i edytowanie notatek.

Formularz poczty głosowej zawiera osadzony program Windows Media Player oraz pole na notatki audio. Osadzony odtwarzacz Windows Media Player oraz pole na notatki są wyświetlane albo w okienku odczytu (podczas wyświetlania podglądu wiadomości głosowej), albo w oddzielnym oknie (po otwarciu tej wiadomości).

 • Konfiguracja użytkownika    Można skonfigurować kilka opcji poczty głosowej funkcji Unified Messaging przy użyciu aplikacji Outlook Web App (tylko konta programu Exchange 2010) lub w programie Outlook 2010 (tylko konta programu Exchange 2007). Na przykład można skonfigurować numery dostępu telefonu i głosu poczty Odtwórz na numer telefonu, a następnie można zresetować dostęp poczty głosowej numeru PIN.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie Unified Messaging odtwarzanie opcji numer telefonu lub Resetowanie poczty głosowej funkcji Unified Messaging numeru PIN.

 • Nawiązywanie połączenia odpowiedzi    Udzielanie odpowiedzi na połączenia zawiera odbierania połączeń przychodzących, gdy możesz są niedostępne, odtwarzanie jedną z Twojej osobistej Szanowni Państwo, rejestrowanie wiadomości i wysyłanie wiadomości poczty głosowej do skrzynki odbiorczej jako wiadomość e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz powitań poczty głosowej funkcji Unified Messaging rekordu i Wybierz wiadomość poczty głosowej funkcji Unified Messaging pozdrowienia.

 • Reguły odbierania połączeń    Reguł odbierania połączeń jest dostępne w przypadku konta programu Exchange 2010 nową funkcję. Za pomocą tej funkcji można określić, jak połączeń przychodzących otrzymywali. Reguły odbierania są stosowane do połączenia przychodzące połączenie sposób jest podobna do sposobu rozmieszczenia reguły skrzynki odbiorczej są stosowane do przychodzących wiadomości e-mail. Domyślnie skonfigurowano nie reguł odbierania połączeń. Jeśli połączenie przychodzące zostanie odebrane przez serwer Unified Messaging (UM), wywołujący jest monit o pozostawi wiadomości głosowej dla strony. Za pomocą reguł odbierania połączeń, rozmówca wykonywać następujące czynności:

  • Zostawienie wiadomości głosowej

  • Przełączenie do alternatywnego kontaktu

  • Przełączenie do poczty głosowej alternatywnego kontaktu

  • Przełączenie do innych numerów telefonów wyznaczonych przez użytkownika

  • Skorzystanie z funkcji Znajdź-mnie lub zlokalizowanie użytkownika za pomocą przełączenia nadzorowanego.

 • Podgląd poczty głosowej    W programie Exchange 2010 i funkcji Unified Messaging rola serwera korzysta z funkcji automatycznego rozpoznawania mowy (automatycznego odzyskiwania systemu) na nowo utworzony głosowej wiadomości e-mail. Po otrzymaniu wiadomości głosowych w skrzynce odbiorczej wiadomości zawierają zarówno nagrywania i tekst, który jest utworzone na podstawie nagrywanie głosu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie lub wyłączanie Unified Messaging Podgląd poczty głosowej.

 • Nieodebrane głosowych i połączeń powiadomień o wiadomościach e-mail za pomocą wiadomości SMS tekstu    Można konfigurować ustawienia poczty głosowej jest numer swojego telefonu komórkowego i konfigurowanie opcji przekazywania połączeń. Otrzymasz powiadomienia o nieodebranych połączeniach i nowe wiadomości głosowych na telefonie komórkowym w jako wiadomości tekstowej krótkie wiadomości usługi SMS. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie lub wyłączanie powiadomień funkcji Unified Messaging.

 • Chroniona poczta głosowa    Chroniony poczta głosowa jest funkcji Unified Messaging, które pozwala na wysyłanie prywatne. Tę wiadomość e-mail jest chroniony prawami usługi zarządzania Active Directory (AD RMS) i ogranicza przesyłaniu dalej, kopiowaniu lub wyodrębniania pliku głosowej z wiadomości e-mail. Chroniony poczty głosowej zwiększa poufności funkcji Unified Messaging i oferuje następujące możliwości korzystania z funkcji Unified Messaging, jeśli chcesz ograniczyć odbiorców dla wiadomości głosowych.

 • Program Outlook Voice Access    Funkcji Unified Messaging interfejsami użytkownika są dostępne dla użytkowników z włączoną obsługą funkcji Unified Messaging — interfejs użytkownika telefonu (TUI) oraz interfejs użytkownika głosowej (VUI). Te dwa interfejsy razem są nazywane programu Outlook Voice Access. Program Outlook Voice Access umożliwia dostęp do funkcji Unified Messaging systemu z telefonu. Po wybraniu numeru do systemu funkcji Unified Messaging, możesz uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej programu Exchange przy użyciu programu Outlook Voice Access i wykonaj następujące czynności:

  • Uzyskanie dostępu do poczty głosowej

  • Odsłuchanie wiadomości e-mail, przesłanie ich dalej oraz odpowiedzenie na nie

  • Odsłuchanie informacji z kalendarza

  • Nawiązanie połączenia z kontaktami przechowywanymi na globalnej liście adresowej (GAL, Global Address List) lub w grupie kontaktów

  • Akceptowanie lub anulowanie wezwań na spotkania

  • Ustawienie wiadomości poczty głosowej informującej osoby nawiązujące połączenie o niedostępności użytkownika

  • Ustawienie preferencji zabezpieczeń oraz opcji osobistych

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie folderu programu Outlook do odczytu za pomocą funkcji Unified Messaging programu Outlook Voice Access.

 • Grupa adresowania przy użyciu programu Outlook Voice Access    W przypadku konta programu Exchange 2007 można użyć telefonu interfejsu użytkownika (TUI) albo głosowej interfejsu użytkownika (VUI) w programie Outlook Voice Access do wysyłania wiadomości e-mail i głosu. Pojedynczą wiadomość e-mail można wysyłać tylko do jednego użytkownika, na liście kontaktów osobistych, do wielu adresatów z katalogu, dodając każdego z adresatów pojedynczo lub dodając nazwę listy dystrybucyjnej z globalnej listy adresowej. W przypadku konta programu Exchange 2010 możesz też wysyłać wiadomości e-mail i głos użytkownikom w grupie przechowywanych w kontaktów osobistych.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×