Wprowadzenie do funkcji Unified Messaging w programie Microsoft Exchange

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2007. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange. Exchange 2007 administrator należy włączyć funkcję Unified Messaging dla tych poleceń był dostępny.

Jeśli konta Exchange 2007 jest włączona dla Unified Messaging (UM), możesz odbierać wiadomości e-mail, połączeń głosowych oraz faksy w swojej poszczególnych Exchange 2007  skrzynki odbiorczej. W tym artykule omówiono funkcje Microsoft Office Outlook 2007 funkcji Unified Messaging umożliwiające wykonaj następujące czynności:

 • odtwarzanie wiadomości głosowych z okienka odczytu w programie Microsoft Windows Media Player, zintegrowanym z formularzem poczty programu Office Outlook 2007, lub z listy wiadomości;

 • odtwarzanie wiadomości głosowych w telefonie;

 • konfigurowanie poszczególnych ustawień poczty głosowej.

W tym artykule

Zarządzanie funkcjami Office Outlook 2007 Exchange Unified Messaging

Programu Exchange Unified Messaging: formularz poczty głosowej

Exchange Unified Messaging: Odtwórz w telefonie

Zarządzanie możliwościami programu Office Outlook 2007 związanymi z użyciem funkcji Unified Messaging programu Exchange

Rozwiązania dotyczące ujednoliconej obsługi wiadomości innych firm

W przeszłości, dzięki dostępności wielu rozwiązań ujednoliconej obsługi wiadomości innych firm, poczta głosowa była przechowywana po odebraniu w jednej lokalizacji. Była ona pobierana przez użytkownika przy użyciu telefonu lub przesyłana do Skrzynki odbiorczej w celu odtworzenia na komputerze klienckim w programie Office Outlook 2007 lub Outlook Web Access. Nawet jeśli system ujednoliconej obsługi wiadomości był połączony z programem Exchange w celu przechowywania danych wiadomości głosowych, system poczty głosowej oraz komputer kliencki nie były ściśle zintegrowane i z tego powodu nie zapewniały użytkownikowi płynnej obsługi poczty.

W takich środowiskach poczty głosowej użytkownik odbierał wiadomość głosową w postaci załącznika do wiadomości e-mail. Aby odtworzyć i odsłuchać wiadomości głosowe, użytkownik musiał otworzyć program Windows Media Player lub inny odtwarzacz multimedialny zainstalowany na komputerze. Z powodu braku integracji między programem Office Outlook 2007 lub Outlook Web Access na komputerze klienckim z systemem ujednoliconej obsługi wiadomości innej firmy użytkownik nie tylko musiał używać odtwarzacza multimedialnego, ale nie mógł też konfigurować swoich indywidualnych ustawień poczty głosowej z programu Microsoft Outlook. Te zmiany można było wprowadzić, korzystając z innego oprogramowania lub z telefonu.

Starsze wersje klientów i program Exchange

Jeśli użytkownik ma włączoną usługę Unified Messaging i korzysta z programu Office Outlook 2007 lub wersji programu Outlook Web Access dołączonej do programu Exchange 2007, ma do dyspozycji więcej opcji związanych z obsługą poczty głosowej niż osoby używające programu Exchange, które korzystają z wcześniejszych wersji programów Outlook, Outlook Web Access lub Exchange Server. Użytkownicy wcześniejszych wersji programu Outlook lub Outlook Web Access bądź użytkownicy, którzy łączą się z wcześniejszą wersją programu Exchange Server, odbierają pocztę głosową w postaci standardowego pliku dźwiękowego załączonego do wiadomości e-mail (*.wav lub *.wma) i nie mają dostępu do żadnych opcji konfiguracji poczty głosowej w programie Outlook.

Możliwości programu Office Outlook 2007 związane z używaniem funkcji Unified Messaging programu Exchange

Aby zapewnić płynną obsługę poczty głosowej, program Office Outlook 2007 oraz wersja programu Outlook Web Access dołączona do programu Exchange 2007 udostępnia użytkownikom programu Exchange 2007 z włączoną funkcją Unified Messaging pełny zestaw funkcji poczty głosowej. Funkcje te obejmują wiele opcji konfiguracji poczty głosowej oraz możliwość odtwarzania wiadomości głosowej zarówno z okienka odczytu za pomocą zintegrowanego programu Windows Media Player, jak i z listy wiadomości.

Uwaga: Do korzystania ze zintegrowanego odtwarzacza multimedialnego i z opcji jest wymagany program Windows Media Player w wersji 7.0 lub nowszy.

Funkcje programu Office Outlook 2007 związane z usługą Unified Messaging są dołączane do instalacji programu Office Outlook 2007.

Po zainstalowaniu programu Office Outlook 2007 i włączeniu na koncie programu Exchange funkcji Unified Messaging karta Poczta głosowa z ustawieniami konfiguracji poczty głosowej zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Opcje.

Uwaga: Funkcje programu Office Outlook 2007 związane z usługą Unified Messaging są dostępne tylko w programie Office Outlook 2007, a nie są dostępne we wcześniejszych wersjach programu Outlook.

Przy użyciu karty Poczta głosowa można skonfigurować ustawienia, takie jak numery dostępu telefonicznego oraz opcja poczty głosowej Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie”, a także zresetować numer PIN dostępu do poczty głosowej.

Uwaga: KartaPoczta głosowaOffice Outlook 2007 jest dostępna tylko wtedy, gdy konto serwera Exchange Unified Messaging włączone.  

Dzięki możliwościom programu Office Outlook 2007 związanym z użyciem funkcji Unified Messaging jest możliwe:

 • Odsłuchiwanie wiadomości głosowych w programie Outlook.

 • Konfigurowanie poszczególnych ustawień poczty głosowej.

 • Wyświetlanie całej poczty głosowej w jednej lokalizacji.

 • Odróżnianie wiadomości głosowych i faksów od wiadomości e-mail w Skrzynce odbiorczej przy użyciu nowych ikon. Dotyczy to również unikatowych powiadomień o nadejściu nowych wiadomości e-mail, wiadomości głosowych oraz faksów.

 • Określanie, czy wiadomość głosowa została już odtworzona.

 • Dodawanie adnotacji do wiadomości poczty głosowej w polu tekstowym.

 • Odpowiadanie na wiadomość głosową za pomocą wiadomości e-mail, gdy są znane informacje kontaktowe nadawcy.

 • Dodawanie odebranych numerów telefonów do kontaktów za pomocą menu skrótów.

Początek strony

Funkcja Unified Messaging programu Exchange: formularz poczty głosowej

Formularz poczty głosowej

Formularz poczty głosowej programu Office Outlook 2007 jest podobny do domyślnego formularza wiadomości e-mail, ale pozwala wykonywać dodatkowe czynności. Wiadomość głosową można odtwarzać, zatrzymywać lub wstrzymywać, odtwarzać ją w telefonie albo dodawać do niej notatki i je edytować. Formularz poczty głosowej udostępnia osadzony program Windows Media Player oraz miejsce służące do dodawania notatek. Osadzony odtwarzacz Windows Media Player oraz miejsce na notatki są wyświetlane albo w okienku odczytu (podczas wyświetlania podglądu wiadomości głosowej), albo w oddzielnym oknie (po otwarciu tej wiadomości).

Elementy sterowania pocztą głosową w okienku odczytu

Opcje formularza poczty głosowej

Formularz poczty głosowej zapewnia interfejs służący do wykonywania akcji, takich jak odtwarzanie wiadomości głosowych, odtwarzanie wiadomości głosowych przez telefon lub dodawanie notatek. Jeśli konto programu Exchange nie ma włączonej funkcji Unified Messaging, wiadomości poczty głosowej będą odbierane tylko jako załączniki, a opcje formularza poczty głosowej będą niedostępne.

 • Odtwórz      Kliknięcie opcji Odtwórz umożliwia odtwarzanie i odsłuchiwanie wiadomości głosowych za pomocą głośników lub słuchawek komputera. Po kliknięciu opcji Odtwórz w programie Windows Media Player jest odtwarzana wiadomość.

 • Odtwarzanie w telefonie      Kliknięcie opcji Odtwarzanie w telefonie spowoduje odtworzenie wybranej wiadomości głosowej przez telefon, którego numer został określony przez użytkownika. Po kliknięciu opcji Odtwarzanie w telefonie zostanie wyświetlone okno dialogowe Odtwarzanie w telefonie, za pomocą którego można konfigurować i kontrolować funkcję odtwarzania w telefonie.

 • Edytuj notatki      Kliknięcie opcji Edytuj notatki na pasku narzędzi powoduje otwarcie wiadomości poczty głosowej i zapewnia możliwość dodawania lub edytowania notatek oraz komentarzy w polu tekstowym Notatki.

Początek strony

Funkcja Unified Messaging programu Exchange: odtwarzanie w telefonie

Co to jest funkcja Odtwarzanie w telefonie?

Funkcja Odtwarzanie w telefonie umożliwia odtwarzanie wiadomości głosowych przez telefon. Zamiast słuchać wiadomości głosowej przez głośniki komputera, można odtworzyć ją przy użyciu dowolnego telefonu — na przykład domowego, biurowego lub komórkowego. W sytuacjach, gdy użytkownik znajduje się w biurze, korzysta z komputerów publicznych lub komputerów bez podłączonego dźwięku albo kiedy odsłuchiwana wiadomość jest poufna, użycie telefonu zapewnia więcej prywatności.

Po kliknięciu opcji Odtwarzanie w telefonie na pasku narzędzi w formularzu poczty głosowej programu Office Outlook 2007 zostanie wyświetlone okno dialogowe Odtwarzanie w telefonie. W tym oknie można wprowadzić numeru telefonu w polu Wybierz numer lub wybrać go z listy ostatnio używanych numerów, rozpocząć i zakończyć połączenie, a także wyświetlić komunikat o stanie służący do monitorowania połączenia.

Uwaga: W danej chwili można odtwarzać tylko jedną wiadomość głosową. Próba rozpoczęcia drugiego połączenia przy użyciu funkcji Odtwarzanie w telefonie podczas trwania poprzedniego połączenia spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Numery funkcji „Odtwarzanie w telefonie”

Lista ostatnio używanych numerów telefonów

W oknie dialogowym Odtwarzanie w telefonie jest wyświetlana lista ostatnio używanych numerów telefonów. Numer telefonu określony na karcie Poczta głosowa jest zawsze wyświetlany jako pierwszy na tej liście i jest automatycznie wybierany dla użytkownika jako numer główny. Za pomocą menu rozwijanego można wskazać inne numery telefonów. Ta funkcja jest niedostępna w programie Exchange 2007 Outlook Web Access.

Odtwarzanie na Opcje telefonów.

Okno dialogowe Odtwarzanie w telefonie umożliwia korzystanie z opcji Wybierz numer i Rozłącz. Po otwarciu okna dialogowego Odtwarzanie w telefonie będzie dostępna opcja Wybierz numer, a opcja Rozłącz będzie niedostępna. Po rozpoczęciu rozmowy opcja Wybierz numer będzie niedostępna aż do zakończenia bieżącego połączenia. Połączenie można zakończyć, klikając opcję Rozłącz albo fizycznie odkładając słuchawkę telefonu. Zamknięcie okna dialogowego Odtwarzanie w telefonie i kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje zakończenie połączenia w toku.

Opcje Temat, Wysłano i Stan

W dolnej części okna dialogowego Odtwarzanie w telefonie jest wyświetlany temat wiadomości głosowej i komunikat zawierający informacje o bieżącym stanie połączenia, a także data i godzina wysłania wiadomości. W tej części okna dialogowego są także wyświetlane wszystkie błędy związane z funkcją Odtwarzanie w telefonie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×