Wprowadzenie do formularzy i szablonów formularzy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania plik szablonu formularza (xsn) powoduje utworzenie jednym pliku, który zawiera pliki pomocnicze. I odwrotnie gdy użytkownikom wypełnianie formularzy, ich wypełnianie pliku formularza (XML), który jest oparty na szablonie formularza.

W tym artykule

Możesz zaprojektować: szablonu formularza

Co do wypełniania przez użytkowników: formularz

Składniki szablonu formularza

Możesz zaprojektować: szablonu formularza

Możesz utworzyć szablonów formularzy w trybie projektowania jest środowisko projektowe programu InfoPath. Szablon formularza jest plik z rozszerzeniem nazwy pliku xsn. Plik xsn definiuje strukturę danych, wygląd i zachowanie ukończonych formularzy (plików XML).

Szablon formularza i oparte na nim formularze

Szablon formularza definiuje między innymi:

 • Formanty, etykiety i tekst instruktażowy wyświetlane w formularzu.

 • Sposób zachowanie formantów przy interakcji z użytkownikiem. Na przykład może powodować wyświetlanie określonej sekcji są wyświetlane po zaznaczeniu pola wyboru i znikają, gdy użytkownik czyści pole wyboru.

 • Czy formularz zawiera dodatkowe widoki. Na przykład w przypadku projektowania formularza wniosku o zezwolenie, może być wyświetlanie elektryczne wykonawcy innego widoku dla odbierania agenta, a innej wyświetlić prowadzący, który zatwierdza lub uprawnienie aplikacji.

 • Sposób i miejsce przechowywania danych w formularzu. Na przykład szablonu formularza może być zaprojektowane aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych do bazy danych, bezpośrednio lub za pośrednictwem usługi sieci Web. Mogą też użytkownikom zapisywać formularze w folderze udostępnionym.

 • Czcionki, kolory i inne elementy, które są używane w formularzu.

 • Czy użytkownicy mogą dostosowywać formularz. Na przykład możesz zezwolić użytkownikom na wprowadzanie dodatkowych wierszy do tabeli powtarzanej, sekcji powtarzanej lub sekcja opcjonalna.

 • Czy użytkownicy będą powiadamiani, podczas wykonywania błędów w formularzu lub zapomnij Wypełnij wymagane pola.

Po zakończeniu projektowania szablonu formularza, możesz udostępnić go użytkownikom przez opublikowanie go jako plik xsn.

Porada: Oprócz projektowania szablonów formularzy można także zaprojektować części szablonu, które są kontrolek niestandardowych, które są dostępne w innych szablonów formularzy lub dokumentów pakietu Microsoft Office. Na przykład może utworzyć części szablonu, która zawiera pola do zbierania informacji kontaktowych. Część tego szablonu można używać w kilku różnych szablonach. Łącza do dodatkowych informacji o części szablonu w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Co do wypełniania przez użytkowników: formularz

Formularz programu InfoPath jest plikiem XML, która zawiera dane XML. Wszystkie formularze programu InfoPath są oparte na szablonach formularzy.

Aby przedstawić relacje między szablonu formularza i formularzem, załóżmy, że zaprojektowano szablonu formularza o zezwolenie aplikacji do wykonawców elektryczny korzystać. Każdy wniosek o zezwolenie wypełnia elektryczne wykonawcy jest formularz. Formularz jest po prostu plikiem XML, który zawiera dane (i tylko dane) wprowadzone w formularzu. Wszystkie inne rzeczy, które tworzą formularza znajdują się w szablonie formularza. To oznacza, że przy każdym otwarciu formularza tego formularza musi Znajdź i jego skojarzony szablon formularza za pomocą aby działać prawidłowo. W przeciwnym razie przy otwieraniu formularza, zostaną wyświetlone tylko znaczniki XML i dane.

Aby połączyć szablon formularza i oparte na nim formularze, program InfoPath udostępnia kilka wierszy kodu, zwanych instrukcje przetwarzania w górnej części każdego pliku formularza. Ten kod umożliwia połączenie pliku formularza do jego skojarzony szablon formularza.

Początek strony

Składniki szablonu formularza

Szablon formularza jest pojedynczym plikiem zawierającym wielu plików pomocniczych, takich jak pliki definiujące sposób wyświetlania formantów w szablonie formularza, pliki grafiki wyświetlanej w szablonie formularza i programowania plików, które umożliwiają niestandardowej zachowania formularza szablon. Te pliki pomocnicze są nazywane zbiorczo pliki formularza. Podczas projektowania szablonu formularza można wyświetlać i pracować z plikami formularza, które składają się szablon formularza przez wyodrębnianie i zapisanie te pliki formularza do folderu.

Pliki pomocnicze składające się na plik szablonu formularza (xsn)

Pliki pomocnicze składające się na szablon formularza może zawierać jeden lub więcej plików schemat XML pliku przekształcenia XSL (XSLT) dla każdego widoku w szablonie formularza, plik XML jest domyślnie wyświetlany po pierwszym otwarciu formularza, który jest oparty na tym temp formularza danych pliki skryptów lub zestawów zawierających kod zarządzany i plik definicji formularza opóźnione o nazwie Manifest.xsf.

Aby zapoznać się z plików, które składają się na szablon formularza, Poniższa procedura służy do wyświetlania plików źródłowych dla szablonu formularza.

Przeglądanie plików formularza dla szablonu formularza

 1. Utwórz nowy, pusty formularz.

 2. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako pliki źródłowe.

 3. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu zaznacz istniejący folder, w której chcesz zapisać pliki formularza, lub Utwórz nowy folder, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program InfoPath zapisuje kopię szablonu formularza jako zestaw plików w folderze.

 4. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu zawierającego pliki.

W poniższej tabeli opisano pliki pomocnicze szablonu formularza. Te pliki są zawsze uwzględniane w szablonie formularza.

Typ pliku

Rozszerzenie nazwy pliku

Opis

Plik definicji formularza

xsf

Plik, który zawiera informacje dotyczące sposobu szablonu formularza zostaną umieszczone razem, w tym schematy XML, która jest używana i plików zasobów, które zawiera. Podczas projektowania nowego szablonu formularza programu InfoPath automatycznie generuje ten plik. Podczas projektowania i modyfikowania szablonu formularza plik jest aktualizowany automatycznie w celu odzwierciedlenia zmian.

schemat XML

XSD

Plik lub pliki, które ograniczyć i sprawdzanie poprawności danych w szablonie formularza. Zawartość plików schematu XML — elementy, atrybuty i tak dalej — są one reprezentowane przez grup i pól w okienku zadań Źródło danych. Każdy źródło danych jest skojarzony z szablonu formularza głównego źródła danych, w tym ma odpowiadający mu plik XSD.

Wyświetlanie

XSL

Pliki przekształcenia XSL (XSLT), które są używane do prezentowania, wyświetlanie i przekształcania do formatu HTML danych znajduje się w formularzu, który użytkownicy Wypełnij formularz. Podczas pracy z różnymi widokami szablonu formularza w rzeczywistości są widoczne różne reprezentacje HTML (lub przekształcenia) danych wyświetlanych w formularzu.

Szablon XML

xml

Plik, który zawiera dane, które mają być wyświetlane domyślnie w określonych formantach. Użytkownicy widzą te dane po pierwszym otwarciu formularza i aż użytkownik wybierze inne wartości w formantach.

Oprócz plików w powyższej tabeli szablonu formularza może zawierać dowolne pliki w poniższej tabeli, w zależności od projektu szablonu formularza.

Typ pliku

Rozszerzenie nazwy pliku

Opis

Prezentacja

htm, GIF, bmp i inne osoby

Pliki, które są używane w celu wyświetlenia w niestandardowych okienkach zadań lub obrazów w szablonie formularza.

Warunków logicznych

js, .vbs

Pliki zawierające skrypty umożliwiające implementację określonego zachowania formularza. Te pliki skryptów lub są one Microsoft JScript pliki języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Binarny

dll, .exe cab i innych osób

Pliki zewnętrzne, zawierające kod i dodatkowe reguły biznesowe. Na przykład jeśli utworzysz kontrolka niestandardowa dla szablonu formularza, może być konieczne programu instalacyjnego, aby można było automatycznie zainstalować i zarejestrować tego formantu na komputerach użytkowników. Pliki binarne nie są tworzone w programie InfoPath, ale w programach takich jak Microsoft Visual Studio .NET.

Po wprowadzeniu zmian do szablonu formularza programu InfoPath automatycznie aktualizuje pliki formularza. Jednak jeśli jesteś doświadczonym z danymi XML lub są projektowaniu formularzy, można wyodrębnić pojedyncze pliki formularza i dostosowywać je ręcznie. Na przykład może być konieczne ręczne zmodyfikowanie zestawu plików formularza w następujących sytuacjach:

 • Aby móc ponownie użyć schematu XML (XSD pliku) szablonu formularza w innym programie pakietu Office. Na przykład możesz dodać plik xsd programu InfoPath do biblioteki schematów w Microsoft Office Word 2007. Następnie można zamapować elementy z pliku xsd programu InfoPath do zawartości dokumentu.

 • Chcesz utworzyć pasek narzędzi w szablonie formularza, który zawiera polecenia niestandardowe oprócz wbudowanych poleceń programu InfoPath. Aby to zrobić, musisz edytowanie szablonu formularza plik definicji formularza (xsf).

 • Ma być związany z formatowaniem ulepszenia do szablonu formularza, które nie są dostępne w programie InfoPath, takie jak dodawanie obrazu tła (plik GIF) do przycisku. Aby to zrobić, musisz edytować plik przekształcenia XML (XSL) formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×