Wprowadzenie do dostosowywania szablonów formularzy przy użyciu kodu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office InfoPath zawiera wiadomości środowisku programowania sformatowanego służące do dostosowywania szablonów formularzy. Szablony formularzy można dostosować przez pisania kodu programowania, który odpowiada formularza i zdarzeń sprawdzanie poprawności danych, uzyskuje dostęp do i operuje źródłowych dokumentu XML formularza, wykonuje przesyłania danych niestandardowych i scala i uzyskuje dostęp do zewnętrznych źródeł danych. Dostosowywanie szablonu formularza może również obejmować zmianę pliku szablonu formularza do spełnia określonych wymagań.

Należy zrozumieć kilka podstawowych pojęć związanych z programowania szablonu formularza. Poniższe pojęcia obejmuje składniki, programowaniu deklaracyjnych i programowych i obsługiwanych językach programowania i środowisk programowania InfoPath.

W tym artykule

Składniki programowania

Deklaracyjnych i programowych rozwoju

Języki programowania i w środowisku

Składniki programowania

Programowania programu InfoPath obejmuje Dostosowywanie szablonu formularza, zmieniając jego plik źródłowy lub pisząc skrypt, można utworzyć niestandardowe funkcje za pomocą programu InfoPath model obiektów. Główne składniki szablonie formularza, który może wymagać programowych interakcji są wymienione w poniższej tabeli.

Składnik

Opis

Model obiektowy

Biblioteki typów hierarchicznych składający się z kolekcji, obiektów, właściwości, metody i zdarzenia, które zapewniają deweloperów szablonu formularza programowych kontrolę nad różnych aspektów InfoPath edycji środowiska i dostęp do dokumentu XML podstawowego formularza.

Sprawdzanie poprawności danych

Kombinacja schematy XML, wyrażeń i skryptów kod używany do sprawdzania poprawności i ograniczyć dane, które użytkownicy mogą wprowadzać w formularzu.

Obsługi zdarzeń

Zestaw procedury obsługi zdarzeń odpowiadać zmiany do formularza źródłowych dokumentu XML, odpowiadanie na przełączanie widok, zaimplementowania przesyłania formularza niestandardowego lub odpowiedzieć ładowania dokumentu XML podstawowego formularza.

Interfejs użytkownika

Zestaw składników interfejsu użytkownika można dostosować, który zawiera menu, pasków narzędzi, przyciski, paski poleceń i okienka zadań.

Edytowanie kontrolek

Zestaw formantów specyficzne dla programu InfoPath służących do zarządzania i prowadzenie interakcji ze źródłowym dokument XML formularza, który zawiera zbiorów, elementy opcjonalne i pola. Należy zauważyć, że współdziała z tych formantów edycji bezpośrednio, ale zamiast za pośrednictwem formularza źródłowego dokumentu XML, z którym są powiązane kontrolek.

Obsługa błędów

Kombinacja obsługi zdarzeń, wywołań modelu obiektów i wpisy pliku definicji (xsf) formularza, które są używane do obsługi błędów w formularzu.

Zabezpieczenia

Zestaw poziomy zabezpieczeń, które ograniczyć dostęp do zasobów systemu i modelu obiektów programu InfoPath.

Przesyłanie danych

Zestaw wstępnie zdefiniowane funkcje, które mogą być używane do implementowania niestandardowe wpisy i przesyłania formularza.

Warunków logicznych

Ustawianie niestandardowych skryptów plików, które zawierają kodu używane do wykonania określonych zachowanie edycji, sprawdzanie poprawności danych procedury obsługi zdarzeń i kontrolę nad przebiegiem danych. Reguły biznesowe można także dołączyć uzyskiwania dostępu do zewnętrznych składników modelu COM (Component Object).

Integracja z formularza

Integracja z innych programów pakietu Microsoft Office, takich jak program Microsoft Office Excel lub Microsoft Office Outlook. Integracja z programem również może obejmować korzystanie z serwerów wewnętrznej, takich jak usługi programu Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services lub XML sieci Web.

Początek strony

Deklaracyjnych i programowych rozwoju

Zmianę pliki szablonu formularza szablonu formularza możesz dostosować sposób deklaratywny — oznacza to, że otworzyć pliki w edytorze tekstów standardowych i ręcznie zmienić elementy, atrybuty i wartości plików. Programowy zmianę szablonu formularza, pisanie programowania kodu za pomocą języka skryptowego lub języka kod zarządzany, w połączeniu z modelu obiektów programu InfoPath, a w niektórych przypadkach składniki COM rozszerzanie i ulepszanie zachowanie formularza szablon.

Poniżej przedstawiono niektóre metody, że szablonu formularza można dostosować sposób deklaratywny:

 • Modyfikowanie pliku schematu XML (XSD)

 • Modyfikowanie widoku (XSL) tworzonych w tryb projektowania

 • Modyfikowanie pliku definicji formularza (xsf)

 • Modyfikowanie pliku XML szablonu (XML)

Poniżej przedstawiono niektóre metody, że szablonu formularza można dostosować programowy:

 • Dodawanie logiki przetwarzania cyklu życia formularza

 • Dodaj niestandardowe sprawdzanie poprawności danych

 • Dodawanie obsługi błędów niestandardowych

 • Implementowanie przesyłania danych

 • Odpowiadanie na scalania formularzy lub importowanie

 • Używanie niestandardowych okienkach zadań

 • Używanie niestandardowych okien dialogowych

 • Uzyskiwanie dostępu i modyfikowanie dokumentu XML podstawowego formularza

 • Uzyskiwanie dostępu i modyfikowanie plik definicji formularza (xsf)

 • Używanie zewnętrznego składniki COM

Szczegółowe informacje dotyczące programu InfoPath programowania składniki i dostosowywanie szablonu formularza deklaratywnie lub programowo zobacz informacje dotyczące projektanta programu InfoPath, który jest zainstalowany wraz z programu InfoPath i są dostępne w Pomocy programu InfoPath Tryb projektowania.

Początek strony

Języki programowania i w środowisku

Podobnie jak inne programy Microsoft Office InfoPath obsługuje wiele środowisk programowania i językach programowania, które deweloperzy mogą używać do automatyzowania i rozszerzanie programów pakietu Office. Jednak podczas większości programów pakietu Office za pomocą języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) podstawowego językiem programowania, program InfoPath używa dwóch języków skryptowych — Microsoft JScript i Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) i 2 języki kodu zarządzanego, Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Basic. Ponadto środowisko programowania, który jest używany podczas pisania skryptu w programie InfoPath jest Microsoft Script Editor (MSE), nie Edytor Visual Basic. Na koniec środowisko dostępny dla kodu zarządzanego pisania jest Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), które można zainstalować, gdy program Microsoft .NET Framework 2.0 i Microsoft Core XML Services 6.0.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×