Wprowadzenie do dodatku Power Map

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Power Map dla programu Excel to narzędzie wizualizacji danych trójwymiarowych (3-w), które umożliwia przeglądanie informacji na nowe sposoby. W dodatku power map umożliwia odnajdowanie wniosków, że mogą nie być widoczne w tradycyjnych dwuwymiarowy (2-W) tabele i wykresy.

Dane dodatku Power Map na trójwymiarowym globusie

Power Map może wykreślić geograficzne i czasowy danych na modelu kuli ziemskiej 3-w lub mapy niestandardowej pokazanie go w czasie i tworzenie wizualne przewodnik, który można udostępnić innym osobom. Należy użyć Power Map do:

 • Mapowanie danych    Kreśl więcej niż milion wierszy danych wizualnie na mapach Bing w formacie 3-W na podstawie tabeli programu Excel lub modelu danych w programie Excel.

 • Odkrywanie dodatkowych informacji    Uzyskaj nową perspektywę, wyświetlając dane w przestrzeni geograficznej i obserwując zmianę danych oznaczonych sygnaturami czasowymi w czasie.

 • Udostępnianie opowieści    Przechwytuj zrzuty ekranu i twórz filmowe przewodniki wideo, które możesz udostępniać szerokiemu gronu odbiorców, wzbudzając przy tym duże zainteresowanie. Możesz też wyeksportować przewodniki do formatu wideo i udostępniać je w ten sposób.

Przycisk Mapa znajdziesz w grupie przewodniki na karcie Wstawianie na wstążce programu Excel, jak pokazano na ilustracji.

Przycisk Mapa na karcie Wstawianie

Uwagi: 

 • Jeśli nie możesz znaleźć ten przycisk w wersji programu Excel, przejdź do nie widzę przycisku Power Map w programie Excel.

 • Jeśli subskrybujesz usługę Microsoft Office 365 ProPlus, masz dostęp do dodatku Power Map dla programu Excel w ramach narzędzi do samoobsługowej analizy biznesowej. Jeśli zostaną udostępnione nowe funkcje i ulepszenia dodatku Power Map, uzyskasz je w ramach planu subskrypcji.

  Aby zapoznać się z planami subskrypcji Microsoft Office 365, zobacz Zapoznanie usługi Office 365 ProPlus i Porównanie wszystkich usługi Office 365 plany dla firm.

 • Jeśli wcześniej zainstalowana wersja zapoznawcza Power Map, tymczasowo będą dostępne dwa przyciski Mapa na karcie Wstawianie: jeden w grupie przewodniki, a drugi w grupie Dodatku Power Map. Kliknięcie przycisku Mapa w grupie przewodniki umożliwia bieżącą wersję pakietu Power Map i odinstalowywania dowolnych wersji preview.

Tworzenie pierwszego dodatku Power Map

Jeśli masz dane programu Excel o właściwościach geograficznych w formacie tabeli lub w modelu danych — na przykład wiersze i kolumny, które mają nazwy miast, województw, powiatów, kody pocztowe, kraje/regiony lub szerokości i długości geograficzne — wszystko jest gotowe do rozpoczęcia pracy. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. W programie Excel otwórz skoroszyt zawierający tabelę lub danych modelu danych, które chcesz się zapoznać w Power Map.

Aby uzyskać informacje o korzystaniu z własnych danych zobacz Przygotowywanie danych dla dodatku Power Map.

Jeśli nie masz jeszcze danych do eksplorowania, spróbuj pobrać jeden z naszych przykładowych skoroszytów danych.

 1. Kliknij dowolną komórkę w tabeli.

 2. Kliknij przycisk Wstaw > Mapa. Kliknięcie przycisku Mapa po raz pierwszy automatycznie umożliwia Power Map.

Power Map użyto Bing, aby geokodowanie danych na podstawie jego właściwości geograficzne. Po kilku sekundach globusa pojawi się obok na pierwszym ekranie Okienko warstwy.

 1. W okienku warstwy sprawdź, czy pola są mapowane prawidłowo, i kliknij strzałkę listy rozwijanej dowolnego nieprawidłowo zamapowanego pola, aby dopasować je do odpowiednich właściwości geograficznych.

Na przykład upewnij się, że Kod pocztowy jest rozpoznawana jako Zip w polu listy rozwijanej.

Mapowanie kodu pocztowego do obszaru

 1. Gdy Power Map zawiera dane, pojawiają się kropki na całym świecie.

Kropki wyświetlane na obrazie globu

 1. Kliknij przycisk Następny zacząć agregowania i dodatkowo wizualizacji danych na mapie.

Eksplorowanie danych przykładowych w dodatku Power Map

Nasze przykładowe zestawy danych to doskonały sposób, aby wypróbować Power Map. Wystarczy pobrać jedną z następujących skoroszytów, które już masz niezbędne przestrzenna geo wpisy, które chcesz rozpocząć. Narzędzia Dallas i kontroli żywność w Seattle pobierania mieć sygnaturami czasowymi danych, co umożliwia wyświetlanie danych w czasie.

Następne kroki dotyczące pracy z danymi w dodatku Power Map

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×