Wprowadzenie do dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Edytor zapytań jest częścią dodatku Power Query. Na końcu tego artykułu znajduje się krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

Dodatek Power Query poszerza możliwości samoobsługowej analizy danych biznesowych w programie Excel o intuicyjne i spójne funkcje odnajdowania, łączenia i uściślania danych pochodzących z rozmaitych źródeł, takich jak źródła relacyjne, strukturalne i półstrukturalne, źródła OData, sieć Web, usługa Hadoop i inne.

Wprowadzenie

Chcesz zobaczyć, jak działa dodatek Power Query? Przewodnik Wprowadzenie do usługi Power BI zawiera sekcję ilustrującą, jak za pomocą dodatku Power Query utworzyć skoroszyt łączący się z danymi zewnętrznymi, przekształcający dane i tworzący model danych. Możesz przeczytać cały przewodnik lub przejść do sekcji dotyczącej dodatku Power Query.

W dodatku Power Query można udostępniać zapytania i zarządzać nimi, jak również przeszukiwać dane w organizacji. Użytkownicy w przedsiębiorstwie mogą znajdować udostępnione im zapytania i uwzględniać dane podstawowe z tych zapytań w analizie danych i raportowaniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania zapytań, zobacz Udostępnianie zapytań.

Dodatek Power Query umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Znajdowanie i łączenie danych z wielu różnych źródeł.

 • Scalanie i kształtowanie źródeł danych w celu dostosowania do wymagań analizy danych lub przygotowania do dalszej analizy i modelowania za pomocą narzędzi, takich jak programy Power Pivot i Power View.

 • Tworzenie niestandardowych widoków danych.

 • Tworzenie wizualizacji danych w rozwiązaniach Big Data i HDInsight systemu Azure za pomocą parsera JSON.

 • Wykonywanie operacji oczyszczania danych.

 • Importowanie danych z wielu plików dziennika.

 • Tworzenie zapytania na podstawie elementów lubianych na Facebooku i renderowanych w postaci wykresu programu Excel.

 • Wciąganie danych do dodatku Power Pivot z nowych źródeł danych, takich jak kod XML, Facebook i foldery plików, jako połączeń, które można odświeżać.

 • W wersji Power Query 2.10 i w nowszych można udostępniać zapytania i zarządzać nimi, jak również przeszukiwać dane w organizacji.

Źródła danych dodatku Power Query

 • Strona sieci Web

 • Plik programu Excel lub w formacie CSV

 • Plik XML

 • Plik tekstowy

 • Folder

 • Baza danych programu SQL Server

 • Baza danych usługi Microsoft Azure SQL

 • Baza danych programu Access

 • Bazy danych Oracle

 • Baza danych IBM DB2

 • Bazy danych MySQL

 • Baza danych PostgreSQL

 • Baza danych Sybase

 • Baza danych Teradata

 • Lista programu SharePoint

 • Źródło strumieniowe OData

 • Portal Microsoft Azure Marketplace

 • Plik usługi Hadoop (HDFS)

 • Usługa Microsoft Azure HDInsight

 • Magazyn tabel usługi Microsoft Azure

 • Usługa Active Directory

 • Program Microsoft Exchange

 • Serwis Facebook

Tematy pokrewne

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Kształtowanie danych

Udostępnianie zapytań

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×