Wprowadzenie do danych zewnętrznych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą usług łączności biznesowej można łączenie danych zewnętrznych do witryny programu SharePoint i używać go, tak jakby natywnych do witryny. Oto zbiór informacji o czym są dane zewnętrzne, gdzie możesz go uzyskać i jak z niego korzystać.

Omówienie danych zewnętrznych

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

W tym artykule

Obraz ogólny

Dlaczego warto używać danych zewnętrznych?

Trzy podstawowe scenariusze

Grunt to dobry początek

Jaką funkcję sprawujesz?

Prace przygotowawcze

Poznaj swoje środowisko programu SharePoint

Zdobądź właściwe oprogramowanie

Prawidłowa konfiguracja

Rozsądnie wybieraj dane zewnętrzne

Pamiętaj o wydajności

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Kamień węgielny: typy zawartości zewnętrznej

Pokazywanie danych zewnętrznych w produktach programu SharePoint

Odczytywanie i zapisywanie danych na listach zewnętrznych

Dodawanie kolumn danych zewnętrznych do list i bibliotek

Tworzenie rozwiązań przy użyciu składników Web Part danych biznesowych

Używanie danych zewnętrznych na stronie profilu, akcji lub wyszukiwania

Używanie danych zewnętrznych w przepływach pracy

Pokazywanie danych zewnętrznych w produktach pakietu Office

Analizowanie danych zewnętrznych w programie Excel

Dodawanie danych zewnętrznych do dokumentów programu Word

Synchronizowanie danych zewnętrznych w programie Outlook

Swobodniejszy dostęp do danych zewnętrznych Dzięki formularzom programu InfoPath

Dodawanie danych zewnętrznych do opublikowanych diagramów programu Visio

Importowanie i odświeżanie danych zewnętrznych w programie Access

Obraz ogólny

Dane zewnętrzne są bardzo przydatne z rozmaitych względów. Niewielka grupa ludzi może naprawdę wiele zdziałać, pracując wspólnie w celu utworzenia rozwiązania biznesowego opartego na danych zewnętrznych. W tym artykule opisujemy, jak to się zwykle robi i jak bardzo to popłaca.

Dlaczego warto używać danych zewnętrznych?

Ponieważ produkty programu SharePoint służą usprawnianiu działań w firmie, nieraz warto wykorzystać w nich dane zewnętrzne, takie jak bazy danych, aplikacje LOB i usługi sieci Web. Ale dane zewnętrzne często są jak ustronna wyspa, na którą wstęp mają tylko uprzywilejowani lub na którą po prostu trudno się dostać. Czy jest jakiś sposób na płynne przeniesienie tych danych do produktów programu SharePoint i produktów pakietu Office, aby korzystać z zalet znajomego interfejsu i rozwijać firmę?

Na tym właśnie polega rola usług łączności biznesowej. Zapewniają bezpieczny i wydajny dostęp do odczytu i zapisu rozmaitych danych zewnętrznych, a to za sprawą wszechstronnej platformy, udostępniającej standardowy interfejs użytkownika i programowania. Poza tym można tworzyć szeroką gamę rozwiązań biznesowych, zarówno tych bez użycia kodu, opartych na funkcji SharePoint Composite — wspomagających proste lub średnio trudne działania, jak i tych opartych na kodzie do bardziej zaawansowanych zastosowań. Można na przykład:

 • Utworzyć listę zewnętrzną programu SharePoint z danymi osobowymi pracowników przechowywanymi w wewnętrznej bazie danych, którą użytkownicy będą mogli odczytywać i zapisywać; podobną do natywnej listy programu SharePoint.

 • Połączyć aktualne dane klientów znajdujące się w firmowym systemie ERP jako zbiór kontaktów programu Outlook, a nawet umożliwić dostęp w trybie offline.

 • Utworzyć rozwiązanie do planowania imprez, które jest połączone z kontrolowaną aplikacją LOB, ale używa widocznego dla wszystkich kalendarza programu SharePoint.

 • Utworzyć aplikację Microsoft Silverlight z atrakcyjnym interfejsem użytkownika, w której będzie można pracować z danymi zewnętrznymi z sieci Web.

Krótko mówiąc, usługi łączności biznesowej umożliwiają łączenie się z danymi zewnętrznymi i interakcyjną pracę z nimi, uwalniając ich potencjał.

Początek strony

Trzy podstawowe scenariusze

Chcesz wiedzieć więcej? Oto trzy przykłady ważnych rozwiązań opartych na usługach łączności biznesowej.

Dział pomocy technicznej    Duże przedsiębiorstwo ma pomocy technicznej, która udostępnia wewnętrznych pomocy technicznej. Żądania obsługi i bazy wiedzy knowledge base pomocy technicznej są przechowywane w zewnętrznej bazie danych, ale są w pełni zintegrowane w witrynie programu SharePoint przy użyciu list zewnętrznych i składników Web Part danych biznesowych. Pracownicy przetwarzający informacje można również wyświetlać ich bieżące żądania w trybie online Microsoft Outlook 2013. Specjalistów pomocy technicznej tech można wyświetlić żądania dostępu przydzielonych do nich w Outlook 2013 online i offline. Przepływy pracy automatycznie zarządzać problemów związanych z obsługą przez każdy z etapów: otwarte, przypisane, Escalated, rozwiązany i zamknięty. Menedżerowie na techniczne obsługi zespołu z odpowiednimi uprawnieniami, można wyświetlać pulpitów nawigacyjnych Wyświetlanie pomocy technicznej raportów wskazująca liczbę problemów przypisane do każdego specialist pomocy technicznej, najbardziej bieżącą lub krytyczne problemy i numer pomocy technicznej zdarzenia, które są obsługiwane przez każdą obsługuje specialist w danym okresie. Menedżerowie także eksportować dane do Microsoft Excel 2013 jeszcze bardziej szczegółowej analizy przy użyciu formatowania warunkowego i wykresów.

Śledzenie artystów    Agencja talenty integruje swoją bazę danych artystów jego wewnętrzna witryna programu SharePoint zespołu, który zawiera listę wszystkich artystów, informacje kontaktowe i harmonogramów wydajności. Rejestrowanie umów w formularzu programu Word, szablony dokumentów będą generowane i wypełnione automatycznie przy użyciu najnowszych informacji wykonawcy. Przepływ pracy prowadzi umowami za pośrednictwem etapach. Czynniki można dodać nowe artystów do listy zewnętrznej przy użyciu formularza programu InfoPath. Dzięki temu rozwiązaniu agentów talenty zawsze znajdować informacje są potrzebne w pobliżu, a umożliwia im wykonywanie wielu zadań związanych z klucza za pomocą znanych produktów pakietu Office.

Pulpit nawigacyjny sprzedaży    Aplikacją Pulpit nawigacyjny sprzedaży ułatwia sprzedaży associates szybko znaleźć zamówień sprzedaży i informacji o klientach zarządzanych w systemie zarządzanie relacjami z klientami (CRM). W zależności od ich ról i uprawnień odpowiednich członkowie zespołu mogą wyświetlać informacje analizy sprzedaży, członkowie zespołu poszczególnych dane dotyczące wydajności sprzedaży, informacji o potencjalnych klientach i informacje kontaktowe klienta i zamówienia. Pracownicy sprzedaży mogą wyświetlanie kalendarzy, dzienny, wyświetlanie zadań przydzielonych do nich przez menedżerowie, współpracę z członkami zespołu i czytanie wiadomości z branży. Diagram programu Visio obszarów sprzedaży mapy sprzedaży przez każdego miesiąca i zawiera dane dynamiczne z wewnętrzną bazę danych, którą łatwo odświeżeniu. Korzystając z dokumentu programu Word, menedżerowie mogą szybko tworzyć miesięczny raportów o stanie, które automatycznie zawiera dane z systemów zewnętrznych.

Początek strony

Grunt to dobry początek

Usługi łączności biznesowej są jak wielki parasol, pod którym kryje się wiele funkcji programu SharePoint i pakietu Office. Nie są jednak od razu gotowe do użycia, ponieważ każde zewnętrzne źródło danych jest jedyne w swoim rodzaju i każda firma ma specyficzne potrzeby. Po pewnych przygotowaniach, lokalnie w firmie lub w środowisku chmury, możesz pokazać dane zewnętrzne w produktach programu SharePoint i produktach pakietu Office. Pracując z danymi zewnętrznymi, zwykle przechodzi się trzy fazy:

Faza przygotowań    Podczas tej fazy planowanie, przygotowywanie i ustawić sposób dostępu do danych zewnętrznych. Zazwyczaj oznacza to praca ściśle ze administrator i czasami Deweloper Aby dowiedzieć się, co należy zawartością. Ważne cele są identyfikowanie firm i wymagań technicznych, przygotowywanie zewnętrznego źródła danych, zapewnianie bezpiecznego dostępu do danych przy użyciu Usługa bezpiecznego magazynu, a zakres ogólne rozwiązanie. Cel istotną jest utworzenie typu zawartości zewnętrznej, której szczegółowy pakiet połączeń, metadane i inne informacje używana do pobierania danych zewnętrznych.

Faza programu SharePoint    Po przygotowawcze został utworzony, można teraz powierzchni danych zewnętrznych w produktach programu SharePoint na różne sposoby, w tym zewnętrznych listy kolumn danych zewnętrznych Web Part danych biznesowych, przepływy pracy, wyniki wyszukiwania, stron profilów, akcje, aplikacje dla programu SharePoint, i opartych na kodzie składniki programu SharePoint lub rozwiązań.

Faza pakietu Office    Po utworzeniu dostęp do danych zewnętrznych w produktach programu SharePoint, może teraz prezentować dane w różnych produktów pakietu Office (w tym programu Excel, Word, Outlook, programu Visio, Access i programu InfoPath), aplikacje dla pakietu Office i składników pakietu Office opartych na kodzie dodatki, lub rozwiązania.

Trzy fazy opracowywania

Więcej informacji na temat poszczególnych funkcji znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Jaką funkcję sprawujesz?

Opracowanie rozwiązania opartego na danych zewnętrznych jest zwykle pracą zespołową. Sposób Twojej pracy zależy od pełnionej przez Ciebie roli. Poniższy diagram przedstawia szczegóły ról i rozwiązań występujących w cyklu opracowywania.

Role i zadania w ramach cyklu opracowywania

Użytkownicy    Użytkownicy zebrania prostych rozwiązań przy użyciu podstawowych funkcji produktów programu SharePoint i produktów pakietu Office. Przykłady:

 • Utworzenie listy zewnętrznej i różnych widoków tej listy oraz dodanie rozmaitych filtrów i sortowanie.

 • Wyeksportowanie listy zewnętrznej do programu Excel 2013 w celu przeprowadzenia dokładniejszej analizy danych.

 • Połączenie listy zewnętrznej z programem Outlook 2013 na potrzeby pracy z danymi zewnętrznymi w trybie online i offline.

Użytkownicy zaawansowani    Użytkownicy zaawansowani tworzyć proste rozwiązań biznesowych Średniozaawansowany, bez użycia kodu oraz często wymagają umiejętności analityka firm należy rozumieć systemów baz danych i procesów biznesowych ogólnego w organizacji. One również przekazać wymagania administratorów i deweloperów, a także menedżerowie i prawdopodobnie witryny projektantów. Przykłady:

 • Utworzenie typu zawartości zewnętrznej za pomocą programu Microsoft SharePoint Designer 2013.

 • Utworzenie kolumn danych zewnętrznych w bibliotekach i połączenie tych kolumn z kontrolkami zawartości w dostosowanym szablonie programu Word, na przykład umowie lub fakturze.

 • Dostosowanie formularzy programu InfoPath w celu zastąpienia domyślnych formularzy list programu SharePoint.

 • Zaprojektowanie strony sieci Web, która pożytecznie łączy składniki Web Part danych biznesowych w celu utworzenia obszaru roboczego do pracy z informacjami.

 • Utworzenie rozwiązania opartego na programie Outlook, które udostępnia dostosowane formularze, widoki, polecenia na wstążce, akcje i okienka zadań.

 • Utworzenie przepływu pracy korzystającego z danych z danych listy zewnętrznej.

Administratorzy    Administratorzy zarządzać uprawnień i zabezpieczeń dla kilku różnych składników programu SharePoint, w tym typie zawartości zewnętrznej i zewnętrznej bazy danych. Krytyczne aktywności obejmuje konfigurowania aplikacji docelowej usługi bezpiecznego magazynu, mapowanie poświadczeń i określające najlepsze metody uwierzytelniania. Inne operacje należą:

 • Skonfigurowanie dostępu do danych zewnętrznych, uprawnień i kwerend oraz zarządzanie nimi.

 • Zaimportowanie typów zawartości zewnętrznej do magazynu metadanych łączności danych biznesowych i wyeksportowanie ich z tego magazynu.

 • Skonfigurowanie niestandardowych stron profilów, akcji i wyników wyszukiwania.

Deweloperów    Deweloperów tworzyć różnorodne niestandardowych rozwiązań zakresu od docelowej, przeznaczone do wielokrotnego użytku składniki do zaawansowanych rozwiązań opartych na kodzie. Przykłady:

 • Zaawansowane typy zawartości zewnętrznej utworzone w programie Microsoft Visual Studio, na przykład typy pól niestandardowych korzystające ze złożonych danych hierarchicznych.

 • Zagregowane dane z wielu usług przedstawione jako pojedynczy model usługi łączności danych biznesowych.

 • Składniki wielokrotnego użytku, niestandardowe składniki Web Part, niestandardowe działania w przepływie pracy oraz formularze programu InfoPath związane z kodem.

 • Niestandardowe części danych zewnętrznych na potrzeby rozwiązań opartych na programie Outlook.

 • Aplikacje Microsoft Silverlight i dodatki pakietu Office.

 • Alerty niestandardowe przy użyciu struktury opartej na zdarzeniach.

 • Niestandardowe połączenia lub rozwiązania używające kodu zarządzanego.

Początek strony

Prace przygotowawcze

Bez względu na to, na jakie rozwiązanie danych zewnętrznych się zdecydujesz, najpierw zadbaj o jego solidne podstawy, a to oznacza: uzyskanie i skonfigurowanie właściwego oprogramowania, wybranie i przygotowanie zewnętrznego źródła danych, włączenie usług i kont programu SharePoint oraz utworzenie typu zawartości zewnętrznej.

Poznaj swoje środowisko programu SharePoint

Gdy korzystasz z rozwiązania danych zewnętrznych lub je tworzysz, weź pod uwagę różnice w funkcjach, które zależą od Twojego środowiska programu SharePoint:

 • Środowisko lokalne    Jeśli tworzysz rozwiązanie użytkowników oraz rozwiązania znajdują się lokalnego (za zaporą) są obsługiwane wszystkie funkcje usług łączności biznesowej.

 • Chmury    Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Online (Plan 2, E3 i E4) w usłudze Office 365, podzbiór funkcje są dostępne. Na przykład list zewnętrznych, składniki Web Part danych biznesowych i struktury zdarzeń są obsługiwane, ale są stron profilów, akcje i struktura łączników. Ponadto można połączyć tylko do tych źródeł danych: usług sieci Web programu WCF, dane OData i SQL Server Azure.

 • Hybrydowe    Twoja organizacja może być już znaczących inwestycji w źródłach danych w wersji lokalnej, takie jak wiersz firmie i systemy ERP. Ale organizacji może być również w środowisku hybrydowym programu SharePoint, w której niektóre pracowników w wersji lokalnej i niektóre jest w chmurze. W środowisku hybrydowym można także tworzyć rozwiązania danych zewnętrznych hybrydowych tak, aby użytkownicy w chmurze mogą uzyskiwać dostęp do źródła danych w wersji lokalnej. Na przykład, użytkownik może wykonać raportu z wydatków w trakcie podróży służbowej przy użyciu usługi SharePoint Online i opłat można od razu uzgodnione z lokalnego systemu SAP. Możesz łączyć się wszystkie obsługiwane środowisko lokalne źródło danych, a należy użyć usług OData rozległa rozwoju i konfiguracji mogą być wymagane.

Zdobądź właściwe oprogramowanie

Dostępność funkcji usług łączności biznesowej jest różna w różnych wersjach programu SharePoint. Poniższa tabela pomoże w podjęciu właściwej decyzji.

Funkcja usług łączności biznesowej

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2013 (Standard)

SharePoint Server 2013 (Enterprise)

SharePoint Online (SPO)
Plan 2
(E3, E4)

Komentarze

Lista zewnętrzna

v

v

v

v

Kolumna danych zewnętrznych

v

v

v

v

Usługa łączności danych biznesowych

v

v

v

v

Usługa SPO obsługuje tylko łączniki WCF i SQL Server Azure

Usługa bezpiecznego magazynu

v

v

v

v

Usługa SPO obsługuje tylko poświadczenia grup

Wyszukiwanie danych zewnętrznych

v

v

Strony profilów

v

v

Akcje

v

v

Składniki Web Part danych biznesowych

v

v

Obsługa produktów pakietu Office

v

v

v

Rozszerzenia klienta wzbogaconego*

v

Usługa łączności biznesowej w zakresie aplikacji

v

v

Struktura łączników

v

v

v

Struktura oparta na zdarzeniach

v

v

v

Łącznik OData

v

v

v

Interfejsy API modelu obiektowego usługi łączności biznesowej

v

v

Hybrydowe (usługi SPO ze środowiskiem lokalnym)

v

v

Tylko przy użyciu łącznika OData

* Obejmują kontrolki formularzy na potrzeby wyświetlania danych zewnętrznych oraz układy służące do wyświetlania danych w okienku zadań programu Outlook i regionie formularza. Dostępne tylko w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 2013.

Początek strony

Prawidłowa konfiguracja

Po zainstalowaniu właściwego oprogramowania trzeba zadbać o jego prawidłową konfigurację. Najważniejsze zadania:

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator powinien utworzyć konto i przyznać uprawnienia do źródła danych, aby właściwe osoby miały dostęp do danych i aby dane nie trafiły w niepowołane ręce. Może też utworzyć w zewnętrznej bazie danych określone tabele, widoki, zapytania itd. w celu ograniczenia liczby wyników do wyłącznie potrzebnych informacji oraz zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie programu SharePoint services    Administrator musi uaktywnić usługi łączności danych biznesowych, usługę bezpiecznego magazynu oraz usługi programu Visio.

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi ustalić najlepszy tryb dostępu dla zewnętrznego źródła danych, utworzyć aplikację docelową i Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator należy się upewnić, że użytkownik tworzący typu zawartości zewnętrznej ma uprawnienia do magazynu metadanych łączności danych biznesowych (BDC) i że odpowiedni użytkownicy mają dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na którym jest oparty listy zewnętrznej.

Upewnij się, że produkty pakietu Office są gotowe do użycia.    Synchronizowanie danych zewnętrznych w produktach pakietu Office, wymaga systemu Windows 7 lub nowszy i następujących bezpłatnych produktów, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 i usługi danych WCF 5.0 dla protokołu OData V3 na każdym komputerze klienckim (Jeśli to konieczne, są automatycznie zostanie wyświetlony monit o pobranie oprogramowania). Upewnij się również, opcji instalacji pakietu Office, Usługi łączności biznesowej jest włączony (to ustawienie domyślne). Ta opcja instaluje Runtime klienta usług łączności biznesowej, którego wykonuje następujące czynności: przechowuje w pamięci podręcznej i synchronizacja z danymi zewnętrznymi, mapy danych biznesowych do typów zawartości zewnętrznej Wyświetla selektora elementów zewnętrznych w produktach pakietu Office i uruchamia niestandardowe rozwiązania wewnątrz produktów pakietu Office.

Początek strony

Rozsądnie wybieraj dane zewnętrzne

Możesz pracować z szeroką gamą zewnętrznych źródeł danych, na przykład bazami danych, systemami ERP, źródłami danych OData oraz zaawansowanymi łącznikami.

Bazy danych    Organizacji i firm wszystkich kształtów i rozmiarów zależą od baz danych dla ich codziennych operacji. Bazy danych zawiera wielu różnych typów danych, łącznie z tekstu, liczb, obrazy i dokumenty i mieć wiele zastosowań tym finansowych, wytwarzania, ubezpieczenia i opartych na danych firmowych witryn sieci Web. Zawiera typowe obsługiwane bazy danych: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 i dowolnej bazy danych, który jest zgodny z standardy interfejsów OLE DB lub ODBC.

Systemy ERP    Systemy ERP integrują dane z LOB oraz procesy w całej organizacji i odpowiadają za wiele bardzo ważnych działań firmie, między innymi:

Obszar działalności

Proces biznesowy

Finanse i księgowość

Księga główna, płatności i należności, zarządzanie środkami finansowymi, środki trwałe i budżetowanie

Kadry

Płace, szkolenia, świadczenia, emerytury, rekrutacja i zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Sprzedaż i marketing, prowizje, serwis, kontakt z klientem i biuro obsługi

Produkcja

Prace inżynieryjne, BOM, zlecenia pracy, przygotowywanie harmonogramów, zarządzanie przepływami pracy, kontrola jakości oraz zarządzanie cyklem życia produktu

Łańcuch dostaw

Zapasy, wprowadzanie zamówień, zaopatrzenie, planowanie, inspekcje i obsługa reklamacji

Zarządzanie projektami

Wycena, rozliczenia, czas i koszty, pomiary wydajności i zarządzanie działaniami

Typowe obsługiwane systemy ERP to m.in. SAP, Duet, Microsoft Dynamics, Siebel i JD Edwards.

OData    Protokół danych otwartych (OData) obsługuje standard oparte na pozostałych tworzenie (Post), odczytu (Pobierz), aktualizacji (Wyślij) i operacji Delete (Usuń), które uzyskiwać dostęp do usług sieci Web. OData można traktować jako odpowiednik oparte na sieci web, OLE DB lub ODBC. Dane są zwracane w formacie XML lub notacji obiektu JavaScript (JSON). Typowe źródeł OData dotyczyć znanych witryn sieci Web (takie jak Amazon, E-kieszeni, Azure Data Market i Netflix), bazy danych, a nawet innych witryn programu SharePoint.

Zaawansowane łączniki    W przypadku innych źródeł danych deweloper może zapewnić dostęp do danych zewnętrznych zaawansowane przez:

 • Zestaw ADO.NET, który umożliwia dostęp do każdego źródła danych z dostawcą danych ADO.NET.

 • Usługa WCF i usługi sieci Web, które umożliwiają dostęp do usług sieci Web i programu Windows Communication Foundation (WCF).

 • Zestawy .NET Connectivity Assembly, które umożliwiają dostęp do źródeł danych, gdy nie jest dostępny dostawca danych ADO.NET lub usługa sieci Web.

 • Konwertowanie nieobsługiwanych własnych typów danych na obsługiwane typy danych .NET.

 • Tworzenie rozwiązań niestandardowych dla rozbudowanych źródeł danych ze strukturami często zmieniających się danych, wymagających niestandardowych połączeń danych i metod transferu oraz instalacji łączników.

Początek strony

Pamiętaj o wydajności

W przypadku każdego rozwiązania biznesowego trzeba uwzględniać kwestię wydajności. Dane zewnętrzne nie są pod tym względem wyjątkiem. Na szczęście usługi łączności biznesowej zostały opracowane tak, aby eliminowały wąskie gardła i problemy z wydajnością. Ogólnie rzecz biorąc, pobieranie danych, stronicowanie, filtrowanie i sortowanie powoduje obciążenie zewnętrznych źródeł danych, co zmniejsza zapotrzebowanie produktów programu SharePoint na zasoby pamięci i procesora.

Ponadto usługi łączności biznesowej mają wbudowaną pamięć podręczną zarówno na serwerze (pamięć podręczną usług łączności biznesowej), jak i na komputerach klienckich (pamięć podręczną środowiska uruchomieniowego klienta usług łączności biznesowej), więc jest możliwe, że nie będą od razu wyświetlane najświeższe wartości z zewnętrznego systemu danych. Można jednak wyregulować interwały odświeżania stosownie do potrzeb użytkowników i tworzonych rozwiązań. Niektórzy użytkownicy nie muszą mieć natychmiastowego dostępu do najnowszych danych, a jeśli jednak go potrzebują, mogą na przykład odświeżyć listę zewnętrzną bądź folder kontaktów programu Outlook.

Możliwość pracy offline na komputerze klienckim oznacza też, że użytkownicy mogą wykonywać sporo pracy bez połączenia z danymi zewnętrznymi, wiedząc, że po powrocie w tryb online dane zostaną prawidłowo zaktualizowane i uzgodnione.

Ogólnie mówiąc, te funkcje wydajności usprawniają wyświetlanie i odświeżanie danych zewnętrznych oraz pracę z nimi na stronie sieci Web programu SharePoint i w produkcie pakietu Office.

Początek strony

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jest rzeczą szczególnie ważną, aby rozwiązanie danych zewnętrznych było bezpieczne, ponieważ dane te często są bardzo ważne dla firmy i nie powinny być przeglądane ani zmieniane przez niepowołane osoby. Poza tym dane można zabezpieczać na wiele sposobów, a na pewno chcesz, aby Twoje rozwiązanie było nie tylko proste, ale i bezpieczne. Na szczęście są sposoby na zminimalizowanie złożoności, przede wszystkim dzięki usłudze bezpiecznego magazynu.

Krótko rzecz ujmując, zabezpieczenie danych zewnętrznych wymaga odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

Kim jesteś?    Ten proces jest nazywany uwierzytelnianiem i polega na zweryfikowaniu Twojej tożsamości przez uzyskanie od Ciebie poświadczeń (nazwy użytkownika i hasła).

Co Ci wolno robić?    Ten proces jest nazywany autoryzacją i polega na określeniu, jakie zadania możesz wykonywać na których elementach danych przez uzyskanie listy przyznanych Ci uprawnień.

Przede wszystkim administrator pomaga w określeniu najlepszego trybu dostępu do zewnętrznego źródła danych. W przypadku rozwiązań biznesowych bardzo częste jest uwierzytelnianie dostępu do systemów zewnętrznych, w których użytkownik ma inne konto. Jednak logowanie się przy użyciu innych poświadczeń jest skomplikowane i kłopotliwe. Trudność tę eliminuje usługa bezpiecznego magazynu, która udostępnia miejsce w magazynie i mapuje poświadczenia. Ułatwia to korzystanie z zewnętrznego źródła danych dzięki obsłudze jednokrotnego logowania.

Jeśli na przykład logujesz się w witrynie programu SharePoint przy użyciu jednego zestawu poświadczeń, ale chcesz uzyskiwać dostęp do listy zewnętrznej opartej na aplikacji Siebel, która używa innego zestawu poświadczeń, administrator może skonfigurować usługę bezpiecznego magazynu tak, aby automatycznie mapowała te dwa zestawy poświadczeń, dzięki czemu nie będzie trzeba logować się ponownie.

Usługa bezpiecznego magazynu ułatwia też zapanowanie nad osławionym problemem „podwójnego przeskoku” tam, gdzie każde uwierzytelnianie wymaga „przeskoku” między dwoma komputerami, którego bezpieczeństwo mogłoby być zagrożone, gdyby nie zostały podjęte środki zapobiegawcze.

Sposób rozwiązania problemu „podwójnego przeskoku”

Potem administrator tworzy kilka warstw zabezpieczeń z uwzględnieniem uprawnień — coś w rodzaju kilku linii obrony wokół twierdzy — w celu zapewnienia odpowiedniej autoryzacji i właściwego poziomu dostępu do następujących obiektów:

 • Dane w zewnętrznej bazie danych lub systemie.

 • Typ zawartości zewnętrznej w magazynie metadanych łączności danych biznesowych.

 • Lista zewnętrzna lub kolumna danych zewnętrznych.

I wreszcie administrator może dodać kolejną warstwę ochrony przez szyfrowanie. Jeśli w rozwiązaniu danych zewnętrznych są także używane aplikacje pakietu Office, administrator może chronić pamięć podręczną środowiska uruchomieniowego klienta usług łączności biznesowej przy użyciu systemu szyfrowania plików dostępnego w systemie Windows. Niektóre zewnętrzne źródła danych również udostępniają metody szyfrowania danych.

Początek strony

Kamień węgielny: typy zawartości zewnętrznej

Typy zawartości zewnętrznej są ważnym elementem każdego rozwiązania danych zewnętrznych. Są czymś w rodzaju pośrednika między Tobą a źródłem danych zewnętrznych. Standardowy typ zawartości zewnętrznej jest uporządkowanym pakietem informacji, w którym znajdują się między innymi:

 • Informacje o połączeniu ze źródłem danych, takie jak lokalizacja, nazwa oraz tryby uwierzytelniania.

 • Definicja tabeli, pola, klucz podstawowy i obcy, reguły sprawdzania poprawności oraz typy danych (nazywane też metadanymi).

 • Dozwolone operacje na danych, takie jak tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie i kwerenda.

 • Inne informacje i zachowania, na przykład zamapowane typy danych pakietu Office lub możliwość synchronizacji w trybie offline.

 • Różne filtry, które wykonują kwerendy na danych i ułatwiają wyodrębnianie wyników, oraz ograniczenia umożliwiające zwiększenie wydajności.

 • Pole tożsamości oraz kolumny wyświetlania dla selektora zawartości zewnętrznej służącego do pobierania danych zewnętrznych w obrębie całego interfejsu użytkownika.

 • Skojarzenie między dwiema tabelami (na przykład Zamówienia i Klienci) oparte na kluczu podstawowym i obcym.

Jeden kompetentny użytkownik definiuje typ zawartości zewnętrznej i w ten sposób chroni innych przed złożonością pracy z danymi zewnętrznymi. Co więcej, wszystkie te informacje są zapisywane w formacie XML w specjalnym pliku BDCM (bdcm) i przechowywane w magazynie metadanych łączności danych biznesowych. Ułatwia to pielęgnowanie, aktualizowanie, zabezpieczanie i ponowne używanie typów zawartości zewnętrznej w różnych witrynach. Pozwala na przykład łatwo wyeksportować plik i zaimportować go w celu wdrożenia w środowisku produkcyjnym lub udostępnienia w innych zbiorach witryn.

Nawiasem mówiąc, ten kompetentny użytkownik nie musi świetnie znać języka XML. Typy zawartości zewnętrznej można łatwo tworzyć za pomocą dwóch narzędzi (do wyboru):

 • Program Microsoft SharePoint Designer 2013    Można definiować i aktualizować w sposób deklaracyjny typu zawartości zewnętrznej i opublikować go do magazynu metadanych usługi łączności danych biznesowych.

 • Program Microsoft Visual Studio 2012    Jeśli dane zewnętrzne jest złożona lub nie jest obsługiwana przez SharePoint Designer 2013, można utworzyć modelu XML przy użyciu edytora XML w programie Visual Studio (która udostępnia Intellisense) lub zestawu .NET Connectivity za pomocą programu Visual Studio zewnętrznej zawartości typu projektanta Niestandardowa integracja wewnętrznej logiki za pośrednictwem programu .NET Framework, która zapewnia.

Początek strony

Pokazywanie danych zewnętrznych w produktach programu SharePoint

Teraz, gdy jest już utworzona solidna i bezpieczna platforma dla danych zewnętrznych, możesz z nimi pracować w produktach programu SharePoint. Poniżej opisaliśmy jak.

Odczytywanie i zapisywanie danych w ramach list zewnętrznych

Lista zewnętrzna jest kluczowym elementem konstrukcyjnym rozwiązań programu SharePoint opartych na danych zewnętrznych. Dane zewnętrzne można odczytywać i zapisywać w sposób znany z pracy z listami programu SharePoint. Pod względem wyglądu i działania lista zewnętrzna jest bardzo podobna do listy natywnej, ale występują pewne różnice w działaniu. Na przykład można tworzyć widoki i korzystać z wartości obliczanych za pomocą formuł, ale nie można dołączać plików ani śledzić wersji.

Listę zewnętrzną można też utworzyć za pomocą programu SharePoint Designer 2013.

Początek strony

Dodawanie kolumn danych zewnętrznych do list i bibliotek

Kolumny danych zewnętrznych można łączyć z innymi kolumnami listy natywnej lub biblioteki. Ponieważ kolumna danych zewnętrznych jest dodawana do listy natywnej lub biblioteki, działają w jej przypadku wszystkie funkcje związane z daną listą lub biblioteką, w tym przechowywanie wersji, zatwierdzanie, ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie oraz załączniki plików.

Załóżmy, że masz bibliotekę obrazów ze zdjęciami produktów sprzedawanych przez Twoją firmę. Możesz do niej dodać kolumnę danych zewnętrznych udostępniającą nazwy, kody i aktualne ceny produktów z zewnętrznej bazy danych. Ponieważ reguły i procesy firmy wymagają, by wszelkie zmiany w informacjach o produktach były dokonywane wyłącznie w systemie bazy danych, podczas tworzenia typu zawartości zewnętrznej określasz, że dane zewnętrzne są tylko do odczytu. Ale teraz więcej osób z firmy może przeglądać wszystkie typowe informacje o produktach w jednym widoku biblioteki.

Początek strony

Tworzenie rozwiązań przy użyciu składników Web Part danych biznesowych

Składniki Web Part danych biznesowych są przeznaczone do pracy z danymi z listy zewnętrznej. Można je z pożytkiem łączyć w celu utworzenia obszaru roboczego lub pulpitu nawigacyjnego witryny. Na przykład można połączyć składniki Web Part listy i elementu tak, aby w przypadku wybrania elementu raportu z wydatków w składniku Web Part listy, na przykład opłat z czwartku, szczegóły tego elementu, takie jak opłaty za hotel, podróż i posiłki, były wyświetlane w składniku Web Part elementu.

Poniższa tabela stanowi krótkie podsumowanie poszczególnych składników Web Part danych biznesowych.

Składnik Web Part

Opis

Lista danych biznesowych

Umożliwia wyświetlanie listy elementów z listy zewnętrznej.

Element danych biznesowych

Umożliwia wyświetlanie jednego lub większej liczby elementów z listy zewnętrznej.

Akcje danych biznesowych

Umożliwia wyświetlanie akcji z listy zewnętrznej.

Filtr łączności danych biznesowych

Umożliwia filtrowanie zawartości połączonego składnika Web Part danych biznesowych przy użyciu listy wartości z listy zewnętrznej.

Konstruktor elementów danych biznesowych

Umożliwia tworzenie elementu danych biznesowych na podstawie parametrów w ciągu kwerendy adresu URL oraz udostępnianie go innym składnikom Web Part danych biznesowych.

Lista pokrewnych danych biznesowych

Umożliwia wyświetlanie listy elementów podrzędnych powiązanych z elementem nadrzędnym z listy zewnętrznej.

Początek strony

Używanie danych zewnętrznych na stronie profilu, w akcji lub w wyszukiwaniu

Strony profilów, akcje i wyszukiwanie to funkcje ściśle ze sobą powiązane.

Strony profilów

Domyślnie usługi łączności biznesowej automatycznie tworzą stronę profilu na podstawie typu zawartości zewnętrznej. Strona profilu to strona sieci Web, na której są wyświetlane informacje z jednego wiersza danych zewnętrznych — zależnie od pola identyfikatora — na przykład wszystkie pola dotyczące określonego klienta.

Domyślnie strona profilu jest w rzeczywistości stroną sieci Web zawierającą połączone ze sobą składniki Web Part konstruktora elementów danych biznesowych oraz elementów danych biznesowych. Składnik Web Part konstruktora elementów analizuje parametr ciągu kwerendy adresu URL strony profilu, na przykład http://contoso/Customer.aspx?CustID=345, i przekazuje wartość CustID do składnika Web Part elementu danych, który z kolei wyświetla wszystkie pola związane z danym klientem.

Możesz utworzyć własną stronę profilu w celu wyświetlania niestandardowych informacji bądź poprosić administratora o dostosowanie strony profilu.

Akcje

Możesz nawet wykonać akcję opartą na stronie profilu, aby zrobić coś pożytecznego. Na przykład możesz utworzyć akcję łączącą dane adresowe klientów z mapami Bing, aby sprawdzać lokalizację klienta lub uzyskać wskazówki dojazdu. Możesz utworzyć akcję na podstawie parametru ciągu kwerendy adresu URL strony profilu albo przy użyciu kodu niestandardowego. Może też być tak, że deweloper napisze kod niestandardowy, umożliwiający Ci aktualizowanie informacji o pracownikach w wewnętrznej bazie danych.

Domyślnie akcji używa się w przypadku kliknięcia polecenia akcji Wyświetl profil w składniku Web Part akcji danych biznesowych lub składniku Web Part listy danych biznesowych. W przypadku używania kolumny danych zewnętrznych można też uruchomić akcję przy użyciu polecenia menu.

Wyszukiwanie

Wreszcie, jeśli zechcesz, administrator może udostępnić funkcję wyszukiwania danych zewnętrznych. Dane zewnętrzne można przeszukiwać i indeksować tak samo jak wewnętrzne dane programu SharePoint, z wyjątkiem dostosowania do zabezpieczeń, które ma zapewnić, że tylko właściwi użytkownicy będą mogli klikać i przeglądać wyniki wyszukiwania wyświetlane przy użyciu strony profilu.

Dzięki zintegrowaniu funkcji wyszukiwania programu SharePoint z zewnętrznymi systemami danych użytkownicy mogą znajdować dane, których w przeciwnym razie nie byliby w stanie zlokalizować. Jeśli na przykład znasz firmę, dla której pracuje klient, ale nie pamiętasz nazwiska klienta, możesz wyszukać informacje po nazwie firmy i w ten sposób znaleźć stronę profilu klienta.

Początek strony

Używanie danych zewnętrznych w przepływach pracy

Przepływy pracy stanowią zaawansowane narzędzie do modelowania i automatyzowania procesów biznesowych na podstawie listy, biblioteki lub witryny programu SharePoint. Te procesy biznesowe mogą być tak proste jak proces zatwierdzania dokumentu przez jedną osobę albo tak złożone jak proces biznesowy o rozbudowanej strukturze. Wprawdzie przepływu pracy nie można bezpośrednio skojarzyć z listą zewnętrzną, jednak można utworzyć co następuje:

Przepływy pracy listy natywnej    Przepływ pracy skojarzonego z listy natywnej odczytuje lub aktualizuje dane z listy zewnętrznej przy użyciu akcji Utwórz element listy, Aktualizuj element listy i usuwanie elementu listy. Na przykład możesz zaktualizować elementu listy zewnętrznej zmianie natywnych elementu listy lub biblioteki. Za pomocą innych akcji z list zewnętrznych, takich jak Ustaw zmienną przepływu pracy do modyfikowania pola listy zewnętrznej. Element listy zewnętrznej można też użyć jako miejsca docelowego procesu zadania, ale łącze do zadania nie są wyświetlane tytuł elementu listy zewnętrznej.

Przepływy pracy dla witryny    Przepływy pracy dla witryny nie wymagają wyzwalacz zdarzeń, aby rozpocząć i można uruchomić ręcznie. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, przepływów pracy, które zawsze dostęp do list zewnętrznych Uruchom na koncie usługi, nawet w przypadku tryb uwierzytelniania, która korzysta z personifikacji.

Zdarzenia    Deweloper może utworzyć zdarzeń wywołujących w zewnętrznym źródle danych, a użytkownicy mogą tworzyć alertów, które odpowiadają na te zdarzenia. Na przykład przepływu pracy programu SharePoint umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do pracownika, jeśli konta klienta jest przypisana do tego pracownika w zewnętrznym źródle danych.

Ze względu na wydajność w przypadku listy zewnętrznej warto odczytywać tylko niewielką liczbę kolumn albo tworzyć, aktualizować lub usuwać niewielką liczbę elementów.

Początek strony

Pokazywanie danych zewnętrznych w produktach pakietu Office

Po pokazaniu danych zewnętrznych w produktach programu SharePoint możesz z nich korzystać w różnych produktach pakietu Office. Poniżej opisaliśmy jak.

Analizowanie danych zewnętrznych w programie Excel

Dane z listy zewnętrznej można wyeksportować do programu Excel 2013 i synchronizować na bieżąco. Możesz na przykład prowadzić spis produktów w postaci listy zewnętrznej, aby łatwo było go udostępniać i aktualizować, a także od czasu do czasu robić analizy zapasów w programie Excel 2013. Dane zewnętrzne eksportowane do programu Excel 2013 zależą od bieżącego widoku listy zewnętrznej, filtrów zdefiniowanych w typie zawartości zewnętrznej oraz na liście zewnętrznej, a także ustawień języka witryny programu SharePoint.

Gdy wyeksportujesz listę zewnętrzną, zostanie utworzona tabela programu Excel z połączeniem danych do listy zewnętrznej opartym na pliku kwerendy sieci Web. Aby wyświetlić w tabeli programu Excel ostatnie zmiany wprowadzone na liście programu SharePoint, wystarczy odświeżyć dane. Pamiętaj, że nie możesz wprowadzać zmian w źródle danych zewnętrznych i że operacja odświeżania w programie Excel powoduje zastąpienie wszystkich zmian wprowadzonych w tabeli programu Excel.

Początek strony

Dodawanie danych zewnętrznych do dokumentów programu Word

Dodając kolumny danych zewnętrznych oraz szablon programu Word z kontrolkami zawartości do biblioteki dokumentów, można usprawnić wprowadzanie dokładnych, aktualnych danych w dokumencie programu Microsoft Word 2013 ze strukturą.

Załóżmy, że masz bibliotekę dokumentów zawierającą umowy z klientami. Jednak wszystkie informacje o klientach są przechowywane w aplikacji biznesowej, na przykład w systemie SAP. Możesz śledzić umowy z klientami w bibliotece dokumentów, ale warto też mieć pewność, że powiązane informacje o klientach są aktualne i nie dublują się niepotrzebnie. Oto jak to zrobić.

 • Najpierw dodaj kolumny danych zewnętrznych do biblioteki w celu skojarzenia właściwych danych klientów (ich nazwisk, nazw firm i numerów telefonów) z umowami przechowywanymi w bibliotece umów.

 • Następnie utwórz szablon programu Word zawierający standardowe formuły stosowane w umowach z klientami oraz kontrolki zawartości umożliwiające wpisanie nazwiska klienta, nazwy firmy i numeru telefonu. W celu ułatwienia wprowadzania lub aktualizowania prawidłowych informacji przez automatyczne wyświetlanie i pobieranie właściwych informacji o kliencie w programie Word 2013 zostanie użyty selektor elementów zewnętrznych.

 • Wreszcie przy każdym tworzeniu umowy wprowadź dane klienta i zapisz umowę z powrotem w bibliotece; wartości danych klienta zostaną przeniesione do odpowiednich kolumn danych zewnętrznych.

Początek strony

Synchronizowanie danych zewnętrznych w programie Outlook

Jeśli lista zewnętrzna zawiera klientów, zadania, terminy lub ogłoszenia, można ją połączyć z programem Outlook 2013. Po połączeniu można wyświetlać, edytować i drukować dane przy użyciu znajomego interfejsu użytkownika programu Outlook. Jeśli dane są informacjami kontaktowymi, na przykład dotyczącymi klientów, można nawet dzwonić i wysyłać wiadomości e-mail oraz wezwania na spotkania.

Synchronizacja danych przebiega dwukierunkowo. Zmiany wprowadzone w programie Outlook 2013 są automatycznie synchronizowane z zewnętrznym źródłem danych. Zmiany wprowadzone w zewnętrznym źródle danych są synchronizowane z elementami w programie Outlook 2013, tyle że wymaga to odświeżenia.

Domyślnie dane są automatycznie odświeżane co sześć godzin, ale to ustawienie można zmienić. Aby zapewnić wyświetlanie aktualnych danych z zewnętrznego źródła danych, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj zmiany w bazie danych.

Po utworzeniu typu zawartości zewnętrznej zrób tak:

 • Jeśli chcesz mieć dostęp w trybie offline, włącz opcję pomocy technicznej Synchronizacja w trybie offline.

 • W polu Typ elementu pakietu Office ustaw jedną z następujących wartości: Kontakt, Spotkanie, Zadanie lub Wpis.

 • Zamapuj poszczególne pola w typie zawartości zewnętrznej, takie jak Imię klienta, Nazwisko klienta, Adres klienta oraz Telefon klienta na odpowiednie pola typu elementu programu Outlook, takie jak Imię, Nazwisko, AdresSłużbowy i TelefonSłużbowy.

Ponadto przy użyciu kodu napisanego przez dewelopera możesz utworzyć rozwiązanie programu Outlook, które umożliwi:

 • Wyświetlanie natywnych lub niestandardowych części danych w niestandardowych okienkach zadań w celu wyświetlania danych zewnętrznych dla użytkowników.

 • Dodanie do wstążki niestandardowych poleceń na potrzeby niestandardowych akcji.

 • Utworzenie niestandardowej definicji widoku w celu wyświetlania określonych kolumn danych zewnętrznych.

 • Zaprojektowanie niestandardowych regionów formularza w celu wyświetlania danych zewnętrznych.

Początek strony

Swobodniejszy dostęp do danych zewnętrznych dzięki formularzom programu InfoPath

Program Microsoft InfoPath 2013 przydaje się do pracy z danymi zewnętrznymi z kilku powodów:

Praca ze złożonymi typami danych    W przypadku hierarchicznych pola danych zewnętrznych, takich jak pole adresu zawierającym ulicy, miasta i pocztowy kod jako pola, a następnie nie możesz pracować z tego pola w formularzu programu SharePoint dla listy zewnętrznej, i w rzeczywistości nie nawet utworzeniu. Jednak możesz przekonwertować formularza programu SharePoint do formularza programu InfoPath do tworzenia i aktualizowania pola za pomocą InfoPath 2013.

Osadzanie kontrolki selektora elementów zewnętrznych    Można przeciągnąć i upuść kontrolki selektora elementów zewnętrznych do formularza programu InfoPath, połączyć je z listy zewnętrznej jako pomocnicze źródło danych i ułatwiają użytkownikom wybranie elementu oparte na polu unikatowe, takie jak nazwa klienta lub identyfikator produktu.

Poza tym, jeśli skonfigurujesz skojarzenie typów zawartości zewnętrznej, na przykład klientów i zamówień, a formularz programu InfoPath dla listy zewnętrznej zawiera klucz obcy, na przykład Identyfikator klienta, kontrolka selektora elementów zewnętrznych zostanie nawet automatycznie dodana do formularza. Umożliwi to użytkownikom łatwe znajdowanie właściwego klienta podczas pracy z zamówieniami.

Tworzenie wielu widoków formularza    Czasami możesz zechcieć formularzy, aby mieć wiele widoków danych zewnętrznych, zwłaszcza jeśli istnieje wiele pól i listy zewnętrznej lub nie obowiązuje formularz programu SharePoint. Wiele widoków również są przydatne podczas zapisu-raz scenariusze, w którym systemu zewnętrznego nie zezwala na aktualizację pole po jego utworzeniu. W takich przypadkach możesz utworzyć dwa widoki, po jednym dla operacji tworzenia, a drugi dla operacji aktualizacji.

Dodawanie reguł lub kodem do formularzy    Można dodać reguł deklaracyjnych lub związanych z kodem formularzy w celu wykonania dodatkowych warunków logicznych, takich jak sprawdzanie poprawności i obliczeń. Na przykład możesz zdecydować, kod kraju/regionu jest prawidłowy przy użyciu reguły lub kod pocztowy w Stanach Zjednoczonych jest prawidłowy przy użyciu usługi sieci Web.

Początek strony

Dodawanie danych zewnętrznych do opublikowanych diagramów programu Visio

Za pomocą programu Microsoft Visio 2013 można połączyć dane z listy zewnętrznej z diagramem i jego kształtami. Potem diagram ten można opublikować w bibliotece dokumentów programu SharePoint jako interakcyjny rysunek dla sieci Web, aby użytkownicy mogli wyświetlać diagram i powiązane z nim dane zewnętrzne. Wiersze danych można połączyć z kształtami na rysunku na trzy sposoby: połączyć pojedyncze wiersze z istniejącymi kształtami, automatycznie połączyć wiersze z kształtami lub utworzyć kształty na podstawie danych.

Początek strony

Importowanie i odświeżanie danych zewnętrznych w programie Access

Program Microsoft Access 2013 obsługuje wszelkie typy danych i dane zewnętrzne nie są pod tym względem wyjątkiem. Możesz zaimportować listę zewnętrzną do bazy danych programu Access na swoim komputerze i okresowo odświeżać dane. Dane będą tylko do odczytu.

Zrób tak:

 1. Wyeksportuj typ zawartości zewnętrznej z programu SharePoint Designer 2013 lub bezpośrednio z magazynu metadanych łączności danych biznesowych w postaci pliku BDCM.

 2. W programie Access 2013 utwórz połączenie danych usługi sieci Web przy użyciu tego pliku BDCM.

 3. W programie Access 2013 utwórz tabelę połączoną opartą na połączeniu danych usługi sieci Web.

Pamiętaj, że w tym przypadku środowisko uruchomieniowe klienta usług łączności biznesowej nie jest używane do synchronizacji z listą zewnętrzną przy odświeżaniu danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×