Wprowadzenie do aplikacji Word Web App

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aplikacja Microsoft Word Web App pozwala korzystać z programu Microsoft Word również w przeglądarce sieci Web, umożliwiając pracę z dokumentami bezpośrednio w witrynie sieci Web, w której są one przechowywane.

Bezproblemowa integracja z programem Word

Załóżmy, że użytkownik tworzy dokument w programie Microsoft Word. Chce go ogłosić w witrynie sieci Web, aby inne osoby mogły go przeczytać lub wydrukować. Co jednak ma zrobić użytkownik, gdy po ogłoszeniu dokumentu zauważy, że źle napisał czyjeś nazwisko? Byłoby wspaniale, gdyby można było szybko naprawić ten błąd w witrynie sieci Web. Dzięki aplikacji Word Web App ten scenariusz jest realny.

W programie Microsoft Word 2010 możesz rozpocząć korzystanie z aplikacji Word Web App, zapisując dokument w bibliotece programu SharePoint. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz i wyślij, a następnie kliknij polecenie Zapisz w programie SharePoint

Aplikacja Word Online

Teraz dokument jest dostępny do podglądu i szybkiego wydruku, edytowania w przeglądarce lub ponownego otwarcia w programie Word.

Uwaga:  Nie trzeba tworzyć dokumentów w programie Word 2010, aby móc otwierać je w aplikacji Word Web App. W celu zapewnienia najlepszej zgodności warto używać programu Office Word 2003 lub nowszego albo programu Word 2008 dla komputerów Mac w wersji 12.2.9 lub programu Word 2011 dla komputerów Mac. W przypadku korzystania z programu Word 2003 zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack oraz zapisuj dokumenty na komputerze jako pliki z rozszerzeniem docx. Następnie przekaż dokument do witryny programu SharePoint, w której skonfigurowano aplikacje Office Web Apps.

Czytanie dokumentu w przeglądarce

Gdy otwierasz dokument w programie SharePoint, aplikacja Word Web App otwiera go w przeglądarce. Układ i formatowanie są takie same, jak w widoku układu wydruku w programie Word.

Tryb przeglądania

Uwaga: Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Silverlight 2 lub jego nowszej wersji, aplikacja Word Web App wyświetli pasek z łączem umożliwiającym zainstalowanie programu Silverlight. Zainstalowanie programu Silverlight nie jest wymagane, ale jego najnowsza wersja zapewnia szybsze wyświetlanie dokumentów i większą dokładność przy dużych powiększeniach.

W widoku do czytania można kartkować dokument lub przejść do konkretnej strony. Należy wpisać numer strony, do której chce się przejść, lub użyć przycisków Poprzednia strona i Następna strona.

Przejdź do strony

Aby lepiej się przyjrzeć dokumentowi lub wyświetlić na ekranie większy fragment strony, należy użyć polecenia Powiększenie, aby powiększyć lub zmniejszyć widok strony.

Ponadto można użyć polecenia Znajdź, aby wyszukać wyrazy lub frazy. Wyniki wyszukiwania zostaną wyróżnione w dokumencie.

Znajdź

Podobnie jak w przypadku strony sieci Web, można zaznaczyć i skopiować tekst w dokumencie, aby można było go wkleić w innej aplikacji.

Drukowanie z przeglądarki

Aplikacja Word Web App drukuje dokument w takiej postaci, w jakiej jest on wyświetlany w widoku do czytania. Aby wydrukować dokument, kliknij na karcie Plik polecenie Drukuj.

Polecenie Drukuj

Uwaga: Do drukowania z aplikacji Word Web App jest wymagana przeglądarka plików PDF. Jeśli przeglądarka plików PDF nie jest zainstalowana, możesz bezpłatnie pobrać przeglądarkę z sieci Web.

Edytowanie w przeglądarce

Aby wprowadzić zmiany w dokumencie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce. W widoku do edycji można dodawać i usuwać zawartość, a także formatować tekst. Widok do edycji jest zoptymalizowany pod kątem edytowania zawartości, a nie wyświetlania dokumentu. W widoku do edycji układ jest uproszczony, a elementy, które nie mogą być wyświetlane w tym widoku, są pokazywane jako symbole zastępcze. Symbole zastępcze zapobiegają przypadkowemu usunięciu zawartości, która może być wyświetlana, ale nie edytowana w aplikacji Word Web App.

Aplikacja Word Online

W widoku do edycji można wpisywać tekst tak jak zwykle oraz można używać poleceń kopiuj/wklej i cofnij/wykonaj ponownie. Można formatować tekst, stosując style oraz opcje formatowania dostępne na karcie Narzędzia główne.

Można również dodać obrazy, tabele i hiperłącza. Przejdź do karty Wstawianie , aby dodać te.

Aby sprawdzić, jak wprowadzone zmiany wyglądają w dokumencie, należy kliknąć polecenie Zapisz na karcie Plik, a następnie przełączyć się z powrotem na widok do czytania: na karcie Widok należy kliknąć pozycję Widok do czytania.

Bezproblemowa edycja w programie Word

Edytowanie w aplikacji Word Web App działa najlepiej w przypadku szybkich zmian, takich jak wprowadzenie poprawki, wstawienie obrazu lub dodanie tekstu. W celu uzyskania dostępu do pełnego zestawu funkcji programu Word należy kliknąć kartę Plik, a następnie kliknąć polecenie Otwórz w programie Word.

Aplikacja Word Web App otwiera dokument bezpośrednio w aplikacji klasycznej Word, w której można używać bardziej zaawansowanych funkcji — na przykład zmieniać style w dokumencie, zmieniać grafikę SmartArt lub dodawać nagłówki i stopki. Kliknięcie polecenia Zapisz w programie Word powoduje ponowne zapisanie dokumentu na serwerze sieci Web.

Uwaga: Otwieranie dokumentów bezpośrednio z przeglądarki w aplikacji klasycznej Word jest obsługiwane w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer (w systemie Windows) oraz Safari (na komputerach Mac). Ponadto w celu korzystania z tej funkcji w systemie Windows należy używać programu Word 2003 lub nowszego. W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox niezbędny jest również program Word 2010. W przypadku komputerów Mac wymagany jest program Microsoft Word 2008 dla komputerów Mac w wersji 12.2.9 lub Word 2011 dla komputerów Mac.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×