Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App

Logowanie się do usługi Outlook Web App:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową, a jeśli jest już otwarta, otwórz nowe okno przeglądarki.

 2. Przejdź do adresu URL uzyskanego od osoby, która zarządza Twoim kontem e-mail. Na przykład w przypadku firmy o nazwie Contoso adres URL mógłby wyglądać następująco: https://mail.partner.contoso.com.

 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 4. Kliknij pozycję Zaloguj.

Uwaga:  Jeśli próbujesz zalogować się do usługi Office 365, zobacz Jak logować się do aplikacji Outlook w sieci Web.

U góry okna aplikacji Outlook Web App są widoczne powiadomienia, linki do wszystkich typów informacji przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz linki do Twoich informacji osobistych i opcji.

 • Na pasku zadań pojawią się odpowiednie ikony, gdy otrzymasz nową wiadomość albo przypomnienie dotyczące kalendarza lub zadania. Możesz kliknąć kopertę, aby zobaczyć podgląd ostatniej nowej wiadomości, albo kalendarz, aby wyświetlić przypomnienia o wydarzeniach z kalendarza lub zadaniach i zarządzać nimi. Te ikony są widoczne tylko wtedy, gdy masz nową wiadomość lub aktywne przypomnienie.

 • Kliknij pozycję Poczta, Kalendarz, Kontakty lub Zadania, aby przejść do innych modułów w aplikacji Outlook Web App.

Początek strony

Domyślnie elementy są odczytywane i tworzone w aplikacji Outlook Web App w okienku odczytu lub oknie nałożonym na okno główne. To jednak nie zawsze wystarcza. Czasem lepiej element przeglądać lub edytować w osobnym oknie.

Aby otworzyć element w osobnym oknie, w większości przypadków wystarczy poszukać ikony wydzielania okna Otwórz w nowym oknie w prawym górnym rogu elementu. Kliknij ją, aby otworzyć element w osobnym oknie.

Aby otworzyć czytaną wiadomość w osobnym oknie, kliknij ikonę menu rozszerzonego menu rozszerzone i wybierz pozycję Otwórz w osobnym oknie.

Początek strony

Możesz korzystać z aplikacji Outlook Web App na komputerze przenośnym lub stacjonarnym, gdy nie masz połączenia z Internetem. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu dostępu w trybie offline, zobacz Korzystanie z aplikacji Outlook Web App w trybie offline.

Początek strony

Po zalogowaniu się do aplikacji Outlook Web App trafisz bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji o wiadomościach w aplikacji Outlook Web App, zobacz Poczta w aplikacji Outlook Web App.

Poczta w aplikacji Outlook Web App

W tym miejscu znajdują się Twoje wiadomości.

 1. Utwórz nową wiadomość, klikając pozycję Nowa wiadomość.

 2. Foldery. Lista folderów obejmuje foldery ze skrzynki pocztowej i Ulubionych. Może też zawierać inne foldery, na przykład foldery archiwum. To okienko można zwinąć, klikając ikonę folderu u góry. Do rozwijania i zwijania folderów w tym widoku służą trójkątne ikony obok nazw folderów.

 3. Okno wyszukiwania. Wpisz szukane wyrażenie, na przykład imię i nazwisko osoby, od której wiadomości chcesz znaleźć, albo tekst z treści określonej wiadomości.

 4. Lista wiadomości w bieżącym folderze. Każda pozycja w widoku listy zawiera dodatkowe informacje, na przykład ile jest wiadomości w konwersacji i ile wiadomości jest nieprzeczytanych albo czy z wiadomościami w konwersacji są skojarzone załączniki, flagi bądź kategorie. Konwersacja może się składać z jednej lub wielu wiadomości. Jeśli zaznaczysz konwersację, możesz ją usunąć albo dodać do niej flagę bądź kategorię, klikając odpowiednie ikony. U góry widoku listy znajdują się filtry, których klikanie umożliwia szybkie znajdowanie nieprzeczytanych wiadomości, wiadomości z Twoim nazwiskiem w wierszu Do lub DW bądź wiadomości oflagowanych. Oprócz filtrów jest też widoczna nazwa wyświetlanego folderu oraz wybrany widok.

 5. Okienko odczytu, w którym jest wyświetlana wybrana konwersacja. Możesz odpowiedzieć na dowolne wiadomości z konwersacji, klikając linki dostępne z prawej strony.

Początek strony

W aplikacji Outlook Web App po skrzynce odbiorczej najprawdopodobniej najczęściej będziesz pracować z kalendarzem. Aby uzyskać więcej informacji o kalendarzach w aplikacji Outlook Web App, zobacz Kalendarz w aplikacji Outlook Web App.

Widok tygodnia w Kalendarzu

 1. Utwórz nowe wydarzenie, klikając pozycję Nowe zdarzenie. Wydarzeniem może być termin, spotkanie lub wydarzenie całodzienne.

 2. Za pomocą kalendarzy możesz przechodzić od jednej daty do drugiej. Cieniowanie wskazuje aktualnie pokazywany tydzień, a ciemniejszym cieniowaniem jest oznaczony bieżący dzień. Ikona kalendarza u góry pozwala zwijać lub rozwijać tę stronę widoku kalendarza.

 3. Istnieje możliwość wyświetlenia kilku kalendarzy naraz. Ta sekcja umożliwia dodawanie kalendarzy innych osób oraz określanie, które z nich mają być wyświetlane.

 4. To jest jeszcze jeden obszar, w którym możesz przechodzić od dnia do dnia. Aby przejść do określonej daty, kliknij ją. Możesz też klikać strzałki po bokach, aby wyświetlać daty poprzedzające pokazywany okres bądź następujące po nim.

 5. Okno główne, w którym będą wyświetlane kalendarze.

 6. Wybierz widok i udostępnij lub wydrukuj kalendarz.

W tym miejscu są przechowywane Twoje kontakty. Możesz je tu znajdować, tworzyć i edytować. Możesz też wyszukiwać kontakty w katalogu firmy. Aby uzyskać więcej informacji o kontaktach w aplikacji Outlook Web App, zobacz Omówienie kontaktów — aplikacja Outlook Web App.

Widok kontaktów

 1. Utwórz nowy kontakt, klikając pozycję Nowy.

 2. Wszystkie miejsca, w których można znaleźć informacje o kontaktach.

 3. Wyszukiwanie. Wpisz imię i nazwisko osoby, którą chcesz znaleźć w kontaktach i w katalogu firmy.

 4. Lista wszystkich kontaktów w bieżącym folderze.

 5. Karta kontaktu wybranej osoby.

 6. Akcje, które można wykonywać bezpośrednio na karcie kontaktu. Klikając te ikony, możesz wysłać wiadomość lub utworzyć zaproszenie na spotkanie.

Początek strony

W obszarze Zadania są przechowywane utworzone przez Ciebie lub przysłane Ci zadania oraz oflagowane przez Ciebie wiadomości. Domyślnym widokiem zadań jest Elementy i zadania z flagą. Możesz to zmienić. W tym celu wybierz pozycję Zadania na liście folderów z lewej strony. Aby uzyskać więcej informacji o zadaniach w aplikacji Outlook Web App, zobacz Omówienie zadań.

Zadania w aplikacji Outlook Web App

 1. Utwórz nowe zadanie, klikając pozycję Nowe zadanie.

 2. Korzystając z tej kolumny, możesz wyświetlić oflagowane elementy i zadania lub tylko zadania.

 3. Filtry. Wybierz filtr zależnie od tego, które elementy chcesz zobaczyć. Zadania i oflagowane elementy, z którymi nie jest skojarzona żadna data i które nie są ukończone, będą widoczne tylko wtedy, gdy wybierzesz opcję Wszystkie.

 4. Lista elementów spełniających bieżące kryteria filtru. Kliknij dowolny element, aby go wyświetlić w okienku odczytu. Możesz użyć kontrolek w widoku listy, aby zmienić stan elementu. Na przykład możesz oznaczyć zadanie jako ukończone albo usunąć flagę z wiadomości.

 5. Okienko odczytu, w którym jest wyświetlana zawartość wybranych elementów. Możesz użyć kontrolek w prawym górnym rogu, aby wprowadzić zmiany dotyczące elementu będącego zadaniem. Jeśli element jest wiadomością, wyświetlane będą takie same kontrolki jak w przypadku odczytywania wiadomości.

Uwaga: Zadania mogą być niedostępne w zależności od ustawień organizacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×