Wprowadzenie do analizy warunkowej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą narzędzi do analizy warunkowej w programie Microsoft Excel, możesz poeksperymentować z kilkoma różnymi zestawami wartości w jednej lub kilku formułach Eksplorowanie różnych wyników.

Na przykład można wykonywać analizy warunkowej do utworzenia dwóch budżetów każdego przyjęto założenie pewien stopień zysk. Lub można określić wyniku odpowiednią formuły w celu utworzenia, a następnie sprawdzić, jakie zestawy wartości da wynik. Program Excel oferuje kilka różnych narzędzi, które ułatwiają wykonywanie typu analizy, który odpowiada Twoim potrzebom.

W tym artykule

Omówienie

Należy rozważyć, czy wiele różnych zmiennych za pomocą scenariuszy

Dowiedz się, jak uzyskać oczekiwany wynik za pomocą funkcji Szukanie wyniku

Aby wyświetlić efekty jednej lub dwóch zmiennych w formule za pomocą tabel danych

Przygotowywanie prognoz i zaawansowanych modeli biznesowych

Omówienie

Analiza warunkowa jest proces zmiany wartości w komórkach, aby zobaczyć, jak te zmiany wpływają na wyniki formuł w arkuszu.

Trzy rodzaje narzędzi do analizy warunkowej pochodzić z programem Excel: scenariusze, tabele danych i funkcji Szukanie wyniku. Scenariusze i tabele danych pobrać zestawów wartości wejściowych i oznaczyć możliwe wyniki. Tabela danych działa tylko z jednej lub dwóch zmiennych, ale może zaakceptować wielu różnych wartości dla tych zmiennych. Scenariusz mogą mieć wiele zmiennych, ale można dostosować tylko 32 wartości. Szukanie wyniku działaniu scenariusze i tabele danych w tym jej trwa wyniku i ustala możliwe wartości wejściowych, które dają wynik.

Oprócz tych trzech narzędzi, możesz zainstalować dodatki, które ułatwiają wykonywanie analizy warunkowej, takich jak dodatek Solver. Dodatek Solver jest podobna do funkcji Szukanie wyniku, ale można uwzględnić więcej zmiennych. Można także tworzyć prognoz za pomocą uchwytu wypełniania i różne polecenia, które są dostępne w programie Excel. W przypadku bardziej zaawansowanych modeli umożliwia dodatek Analysis ToolPak.

Początek strony

Uwzględnianie wielu różnych zmiennych przy użyciu scenariuszy

Scenariusz to zbiór wartości, które program Excel zapisuje i może automatycznie podstawiać w komórek w arkuszu. Można tworzyć i zapisywać różne grupy wartości w arkuszu, a następnie przejdź do dowolnego z tych nowych scenariuszy, aby oglądać różne wyniki.

Załóżmy, że użytkownik ma dwa scenariusze budżetu: najgorszego przypadku i zalecane wielkość liter. Funkcji Menedżer scenariuszy umożliwia tworzenie obu przypadkach w tym samym arkuszu, a następnie przełączać się między nimi. Dla każdego scenariusza należy określić komórki zmianę i wartości do używania dla tego scenariusza. Podczas przełączania scenariusze komórkę wynikową zmienia się tak, aby odzwierciedlała różne zmiana wartości komórek.

Scenariusz najgorszego przypadku
Scenariusz najgorszego przypadku

1. Zmieniane komórki

2. Komórka wynikowa

Scenariusz najlepszego przypadku
Scenariusz najlepszego przypadku

1. Zmieniane komórki

2. Komórka wynikowa

Jeśli kilka osób ma określone informacje w osobnych skoroszytach, których chcesz użyć w scenariuszach, możesz zebrać te skoroszyty i scalić scenariusze.

Po utworzonej lub zebrane wszystkie scenariusze, które są potrzebne, można utworzyć raport podsumowania scenariuszy, który zawiera informacje z tych scenariuszy. Raportu scenariusza Wyświetla wszystkie informacje scenariusz z jednej tabeli do nowego arkusza.

Raport podsumowania scenariuszy w programie Excel
Raport podsumowania scenariuszy

Uwaga: Raporty scenariuszy nie są automatycznie obliczane ponownie. Jeśli zmienisz wartości scenariusza, te zmiany nie będą widoczne w istniejącym raporcie podsumowującym. Zamiast tego należy utworzyć nowy raport podsumowujący.

Początek strony

Używanie funkcji szukania wyniku w celu ustalenia, jak uzyskać odpowiedni wynik

Jeśli wiesz, że wynik, że ma być formuły, ale nie masz pewności, jakie wprowadzania wartości formuła wymaga w celu uzyskania tego wyniku, można użyć funkcji Szukaj. Załóżmy na przykład, musisz niektóre pożyczki. Wiesz, ile pieniędzy chcesz, jak długo trwa okres odpowiedni do spłaty pożyczki, i ile można możesz zapłacić w każdym miesiącu. Szukanie wyniku można używać do określenia, jakie stopy procentowej należy zabezpieczyć w celu utrzymania ich pożyczki.

Model z płatnością zależną od stopy procentowej

Uwaga: Szukanie wyniku współpracuje tylko jedna zmienna wartości wejściowej. Jeśli chcesz określić, że wprowadzania więcej niż jedną wartość, na przykład kwota pożyczki i kwota płatności miesięcznych pożyczki, należy Użyj zamiast tego dodatku Solver. Aby uzyskać więcej informacji o dodatku Solver zobacz sekcję prognozy Przygotuj i zaawansowanych modeli, a skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Aby wyświetlić efekty jednej lub dwóch zmiennych w formule za pomocą tabel danych

Mając formułę, która korzysta z jednej lub dwóch zmiennych lub wiele formuł, które używane przez wszystkich jedna zmienna typowych, można użyć tabeli danych Aby wyświetlić wszystkie wyniki w jednym miejscu. Za pomocą tabel danych ułatwia sprawdzenie szeroką gamę możliwości rzut oka. Ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na tylko jednej lub dwóch zmiennych, wyniki są łatwe do odczytania i udostępnianie w formie tabelarycznej. Po włączeniu automatycznego ponownego obliczania skoroszytu następuje ponowne obliczenie danych w tabelach danych; w wyniku zawsze masz nowe dane.

Tabela danych z jedną zmienną
Tabela danych z jedną zmienną

Tabela danych nie pomieści więcej niż dwóch zmiennych. Jeśli chcesz przeanalizować więcej niż dwóch zmiennych scenariuszy można używać. Chociaż jest ograniczone do tylko jednej lub dwóch zmiennych, tabela danych można użyć w wielu różnych wartości zmiennych zgodnie z oczekiwaniami. Scenariusz może zawierać maksymalnie 32 różne wartości, ale można tworzyć możliwie jak najwięcej scenariusze zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Przygotowywanie prognoz i zaawansowanych modeli biznesowych

Aby przygotować prognozy, można w programie Excel automatycznie wygenerować przyszłe wartości oparte na istniejących danych albo automatycznie wygenerować ekstrapolowane wartości oparte na obliczeniach trendu liniowego lub trendu wzrostu.

Można wypełnić seriach wartości, które przebiegają wzdłuż prostej trendu liniowego lub wykładniczego trendu wzrostu za pomocą uchwytu wypełniania lub polecenie serie. Aby rozszerzyć złożone i nieliniowa danych, można użyć narzędzia do analizy regresji lub funkcji arkusza w dodatek Analysis ToolPak. Aby uzyskać więcej informacji skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Mimo że funkcji Szukanie wyniku można uwzględnić tylko jedna zmienna, można prognozować do tyłu więcej zmiennych za pomocą dodatku Solver. Za pomocą dodatku Solver, można znaleźć optymalną wartość formuły w jednej komórce — o nazwie w komórce — w arkuszu.

Dodatek Solver pracuje z grupą komórek, które są związane z formuła w komórce. Solver dopasowuje wartości w komórkach, które można określić — o nazwie komórek zmiennych — da wynik przez użytkownika z formułę w komórce docelowej. Można stosować ograniczeń, aby ograniczyć wartości, które można za pomocą dodatku Solver w modelu i mogą odwoływać się do innych komórek wpływających na formułę w komórce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×