Wprowadzenie do aktualizowania istniejących szablonów formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po opublikowaniu szablonu formularza, które zostały zmienione programu InfoPath można aktualizować zarówno szablonu formularza (plik xsn), jak i istniejących formularzy (plików XML), które są oparte na tym szablonie formularza. Domyślnie program InfoPath automatycznie zastępuje starszej wersji szablonu formularza z najnowszą wersją. Można wybrać odpowiednią metodę aktualizacji dla istniejących formularzy użytkowników.

W tym artykule

Jak aktualizacji szablonów formularzy w programie InfoPath

Zagadnienia dotyczące uaktualniania szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Opcje dotyczące aktualizowania istniejących formularzy użytkowników

Jak aktualizacji szablonów formularzy w programie InfoPath

Przy pierwszym otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza, źródłowym pliku szablonu formularza jest przechowywany w lokalizacji tymczasowej na swoich komputerach. Ten tymczasową lokalizację nosi nazwę pamięci podręcznej. Między innymi lokalizację pamięci podręcznej umożliwia użytkownikom, którzy są w trybie offline, aby móc pracować z lokalną kopię szablonu formularza.

Program InfoPath aktualizuje buforowanej wersji szablonu formularza, gdy nowa wersja jest dostępna. Tę aktualizację odbywa się automatycznie po każdym otwarciu nowej wersji formularza. Jeśli użytkownicy przeprowadzona pracują w trybie offline podczas publikowania uaktualnionego szablonu formularza, aktualizacja zostanie wykonana przy następnym logowaniu się połączenia z siecią.

Użytkownicy zwykle nie można zauważyć, że występuje aktualizacji, mimo że można określić w przeciwnym razie podczas projektowania szablonu formularza.

Uwaga: Formularz zainstalowany niestandardowo szablon jest szablonie formularza, który został zainstalowany na komputerach użytkowników za pomocą pakiet Instalatora Microsoft Windows (MSI) lub inne program instalacyjny. W przypadku tego typu szablonu formularza należy ręcznie ponownie zainstalować szablonu formularza na komputerach użytkowników każdorazowo przy aktualizacji. Instalacja może wystąpić automatycznie, za pośrednictwem programu, takich jak Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, przez wdrożenia pulpitu do pulpitu lub w ramach niektórych rodzajów skrypt instalacji.

Początek strony

Zagadnienia dotyczące uaktualniania szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Wszystkie szablony formularzy obsługiwanych w przeglądarce znajdują się na serwerze, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services, który jest oparty na Windows SharePoint Services 3.0 technologię serwera. Istnieją dwa tryby wdrażania szablonów formularzy na serwerze z systemem InfoPath Forms Services hostingu: jeden umożliwia wdrożenie użytkownika końcowego i tryb wdrożenia administracyjnego. Gdy zaktualizujesz szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce, należy rozważyć następujące kwestie:

  • Jeśli zamierzasz zaktualizować szablon formularza zatwierdzony przez administratora musi publikowanie zaktualizowany szablon formularza, a następnie nadaj się z administratorem farmy Windows SharePoint Services 3.0 do wdrożenia w bibliotece formularzy w zbiorze witryn. Zbiór witryn to zbiór witryn sieci Web na serwerze wirtualnej, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Gdy administrator farmy wdrożono uaktualnionego szablonu formularza, można określić opcję uaktualnienia "side-by-side", która umożliwi uruchomienie uaktualnionej wersji formularza razem oryginalnej wersji. Ta opcja aktualizacji umożliwia użytkownikom, którzy są w środku wypełniania formularza po wdrożeniu zaktualizowanej wersji do końca wypełniającej formularz bez utraty wyników pracy.

  • Podczas publikowania aktualizacji do szablonu formularza, że wdrożono siebie do Windows SharePoint Services 3.0 bibliotekę lub listę użytkowników, którzy w środku wypełniania formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza zostanie wyświetlony komunikat o błędzie przy próbie zapisywanie lub przesyłanie ich f ORM. Z tego powodu można powiadomić użytkowników o zbliżającym się terminie aktualizacji i ewentualnie pobrać szablonu formularza w trybie offline czasie mniejszego do przeprowadzania aktualizacji.

Początek strony

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Jeśli musisz zaktualizować istniejący szablon formularza, można go zmienić, ponowne opublikowanie go i rozpowszechnić go wśród użytkowników. Jednak niektóre typy zmian, może uniemożliwić dostęp do danych w wypełnione formularze oparte na oryginalnym szablonie formularza.

Jeśli wprowadzisz zmiany w szablonie formularza, który może spowodować utratę danych lub błędy w formularzach, które zostały wypełnione się już, zostanie wyświetlony komunikat. Często zostanie wyświetlony komunikat, podczas dodawania nowych, wymagane pola do szablonu formularza lub zmiana nazwy lub usuwanie pola lub grupy z szablonu formularza.

Komunikat o błędzie ostrzegający projektantów formularzy przed potencjalną utratą danych

Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, jeśli kliknij przycisk Tak i kontynuować zmiany, nie może być dostępu do danych w formularzach po opublikowaniu zaktualizowany szablon formularza. W niektórych przypadkach może to być akceptowane. Musisz zdecydować, co działa dla danej sytuacji.

Po wprowadzeniu zmian w oryginalnej szablonu formularza, aby upewnić się, że uzyskiwania dostępu do danych, które już zebrane od użytkowników, przestrzegaj następujących wytycznych:

  • Nie zmieniaj nazw istniejących pól i grup w źródle danych.

  • Nie przenoś istniejących pól i grup wokół w źródle danych.

  • Nie usuwaj istniejące pola i grupy ze źródła danych. Możesz usunąć formanty w szablonie formularza bez przyczyną problemów, pod warunkiem pozostawisz formantu odpowiedniego pola lub grupy w źródle danych.

Początek strony

Opcje dotyczące aktualizowania istniejących formularzy użytkowników

Po wprowadzeniu zmian do istniejącego szablonu formularza istniejących formularzy (plików XML) opartych na tym szablonie formularza może być konieczne zostaną zaktualizowane, aby mogły działać z najnowszą wersją szablonu formularza. Dzięki temu użytkownicy mogą nadal pracować z istniejącymi formularzami bez problemów i można kontynuować dostęp do danych zbieranych w tych formularzy. Podczas aktualizowania istniejących formularzy dla użytkowników, istnieją trzy metody, których można wybierać spośród:

  • Automatyczna aktualizacja formularzy    Może być ustawiana automatycznie zaktualizować istniejące formularze, który jest to domyślne ustawienie programu InfoPath. W tym przypadku istniejących formularzy będą zgodne zaktualizowanego szablonu formularza. Na przykład jeśli usunąć formant pola listy w szablonie formularza, a następnie opublikować zmodyfikowany szablon formularza programu InfoPath automatycznie usunie formant pola listy z istniejących formularzy.

  • Aktualizowanie formularzy przy użyciu kodu     Z wiedzy technicznej można napisać kod obsługujący zdarzenie OnVersionUpgrade występuje, gdy numer wersji otwieranego formularza jest starsza niż numer wersji szablonu formularza, na którym jest oparty. Na przykład w formularzu raportu wydatków umożliwia zdarzeń OnVersionUpgrade określić, czy formularz z wcześniejszych numer wersji zawiera pole o nazwie emailAddress i, jeśli nie, dodanie pola do formularza. Zdarzenie OnVersionUpgrade jest przydatne w przypadku Obsługa zmiany schemat XML, na podstawie szablonu formularza.

  • Wybierz z aktualizacji formularzy     Możesz nie chcesz zaktualizować istniejące formularze. W przypadku zaznaczenia tej opcji użytkownicy będą mogli wypełniać formularze oparte na zaktualizowany szablon formularza, ale nie można otworzyć istniejących formularzy. Jeśli są one można otworzyć istniejących formularzy, nie będzie można edytować nowo dodanymi polami.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×