Wprowadzenie: członkowie zespołu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Project Web App członkowie zespołu to osoby, które wykonują faktyczną pracę nad projektami i zadaniami.

Jesteś członkiem zespołu? Jeśli tak, Witamy Project Web App ! Aby zaktualizować informacje o postępie, wprowadzanie czasu poświęconego na zadania i Wyświetl harmonogramy projektu, problemy i czynniki ryzyka będzie korzystać z tego narzędzia.

W tym artykule

Co to jest program Project Web App?

Gdzie uruchomić?

Jak uzyskać pomoc

Co to jest aplikacja Project Web App?

Project Web App jest częścią rozwiązania kompleksowe enterprise project management. To rozwiązanie zawiera program klient, program Project Professional i serwerze Project Server. Project Web App jest częścią programu Project Server. Jest niezawodne funkcje aplikacji sieci Web używaną do wszystkiego z analizowanie portfela i zarządzanie potrzebną do wprowadzania czasu w grafiku i aktualizowanie o stanie zadań.

Organizacja programu

Interfejs Project Web App składa się z trzech głównych obszarów: okienka Szybkie uruchamianie, wstążki i zawartość obszaru wyświetlania.

Pasek Szybkie uruchamianie list, widoków i stron, które będą mogli uzyskać dostęp do. Klikając te łącza, aby przejść do różnych obszarów programu. Niektóre strony w Project Web App nie powinno obejmować Szybkie uruchamianie. Na przykład podczas wypełniania formularza możesz musi wykonać i Zapisz formularz lub anulowany, aby zobaczyć na pasku Szybkie uruchamianie.

Wstążka to pasek narzędzi, który umożliwia wykonywanie akcji dotyczących informacji w obszarze wyświetlania zawartości. Wstążka może zawierać wiele kart służących do przełączania się między różnymi zestawami akcji. Każda karta zawiera grupy powiązanych przycisków umożliwiających interakcję z zawartością strony.

Obszar wyświetlania zawartości udostępnia informacje o portfelach, projektach i zadaniach. Jest to główny obszar każdej strony, umożliwiający wprowadzanie i przeglądanie danych.

Początek strony

Od czego zacząć?

Project Web App jest stopniu dostosować, więc Twoja organizacja może mieć unikatowy strony początkowej do użycia. Domyślnie strony głównej, które zostanie wyświetlone po otwarciu Project Web App jest świetnym miejsce. Pokazuje nowych zadań, które zostały przypisane do Ciebie informacji na temat usługi grafiki, powiadomienia o raportach o stanie i przydziałów problemów i ryzyka.

Istnieją inne przydatne miejsca, aby rozpocząć w Project Web App, w zależności od tego, co chcesz zrobić, gdy użytkownik jest zalogowany. W poniższych sekcjach przedstawiono szczegółowe informacje o kilka typowych scenariuszy.

Wypełnianie grafika

Informacje o wykonywanej pracy można wprowadzić w grafiku na dwa sposoby.

  • Aby wypełnić bieżący grafik, na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca należy kliknąć pozycję Grafik. Spowoduje to wyświetlenie bieżącego grafiku, w którym można wprowadzić informacje o czasie pracy nad zadaniami, urlopach, zwolnieniach lekarskich lub innych elementach pracy administracyjnej.

  • Aby utworzyć nowy grafik, obejmujący okres inny niż bieżący, na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ustawienia należy kliknąć pozycję Zarządzanie grafikami. Spowoduje to wyświetlenie listy grafików, jakie można utworzyć.

Te wskazówki powinny ułatwić wypełnianie grafika, ale mogą być potrzebne informacje o innych czynnościach, takich jak dodawanie zadań do grafika, konfigurowanie urlopów czy przekazywanie grafika menedżerowi.

Wprowadzanie postępu zadania

W Project Web App można wprowadzić postęp zadania niezależnie od czasu poświęconego na zadanie. Załóżmy na przykład, że masz do 10 dni do ukończenia zadania. Została wydana pięć dni pracy nad zadaniem, więc wprowadzanie tego czasu w grafiku, ale uważasz związaną z wcześniejszym gry, tak jakby wykonaniu około 75% pracy. Możesz komunikować się że postęp do Menedżera za pomocą strony zadania.

Przeglądanie informacji o projekcie

Członek zespołu zazwyczaj korzysta z informacji o zadaniach, ale niekiedy może potrzebować informacji o całym projekcie, takich jak ogólny harmonogram projektu, problemy lub czynniki ryzyka.

Aby wyświetlić harmonogram projektu, na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty należy kliknąć pozycję Centrum projektów. Ta strona umożliwia przeglądanie ogólnego harmonogramu projektu.

Aby wyświetlić problemy i czynniki ryzyka przydzielone do użytkownika, na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca należy kliknąć pozycję Problemy i czynniki ryzyka. Ta strona umożliwia przeglądanie przydzielonych problemów i czynników ryzyka, włącznie z informacjami o tym, czy są one aktywne, przełożone, czy zamknięte.

Początek strony

Jak uzyskać pomoc?

Jeśli wystąpią problemy podczas korzystania z Project Web App użyć następujących przepływu pracy, aby spróbować znaleźć rozwiązanie.

  1. Zasoby w sieci Web    Odpowiedzi na pytanie można poszukać w witrynie Office.com. Jeśli ta metoda okaże się nieskuteczna, można też skorzystać z centrum rozwiązań programu Project Server 2010.

  2. Menedżer projektu    Należy skontaktować się z menedżerem projektu, którego dotyczą problemy.

  3. Administrator witryny    Jeśli problemy nie są specyficzne dla projektu, należy skontaktować się z administratorem witryny programu Project Server w organizacji. Jeśli nie ma pewności, kto pełni tę funkcję, odpowiednie wskazówki można uzyskać od jednego z menedżerów projektów w organizacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×