Wprowadzenie: administratorzy witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administratorzy witryn to osoby, które Konfiguruj ustawienia serwera Project Web App. Są odpowiedzialne dotyczące konfigurowania konta z wielu różnych opcji w Project Web App, w tym elementy takie jak zabezpieczeń, okresy raportowania czasu, zasady operacyjne i przepływy pracy.

Jesteś administratorem witryny? Jeśli tak, zawartości ułatwiające rozpoczęcie pracy można znaleźć w witrynie Office.com i w witrynie TechNet. Zawartość witryny Office.com obejmuje wiele opcji, które można znaleźć w interfejsie użytkownika Project Web App. Cała zawartość, która dotyczy administratorów witryn można znaleźć w witrynie TechNet.

W tym artykule

Co to jest program Project Web App?

Gdzie uruchomić?

Jak uzyskać pomoc

Co to jest aplikacja Project Web App?

Project Web App jest częścią rozwiązania kompleksowe enterprise project management. To rozwiązanie zawiera program klient, program Project Professional i serwerze Project Server. Project Web App jest częścią programu Project Server. Jest niezawodne funkcje aplikacji sieci Web używaną do wszystkiego z analizowanie portfela i zarządzanie potrzebną do wprowadzania czasu w grafiku i aktualizowanie o stanie zadań.

Organizacja programu

Interfejs Project Web App składa się z trzech głównych obszarów: okienka Szybkie uruchamianie, wstążki i zawartość obszaru wyświetlania.

Pasek Szybkie uruchamianie list, widoków i stron, które będą mogli uzyskać dostęp do. Klikając te łącza, aby przejść do różnych obszarów programu. Niektóre strony w Project Web App nie powinno obejmować Szybkie uruchamianie. Na przykład podczas wypełniania formularza możesz musi wykonać i Zapisz formularz lub anulowany, aby zobaczyć na pasku Szybkie uruchamianie.

Wstążka to pasek narzędzi, który umożliwia wykonywanie akcji dotyczących informacji w obszarze wyświetlania zawartości. Wstążka może zawierać wiele kart służących do przełączania się między różnymi zestawami akcji. Każda karta zawiera grupy powiązanych przycisków umożliwiających interakcję z zawartością strony.

Obszar wyświetlania zawartości udostępnia informacje o portfelach, projektach i zadaniach. Jest to główny obszar każdej strony, umożliwiający wprowadzanie i przeglądanie danych.

Początek strony

Od czego zacząć?

Administratorzy witryn powinna rozpoczynać się, klikając pozycję Ustawienia serwera na pasku Szybkie uruchamianie w Project Web App. Aby można Michał, jeśli jesteś administratorem witryny Project Web App, może się okazać się nieco zbyt po wyświetleniu jak wiele opcji, możesz skonfigurować na stronie Ustawienia serwera. Może być łatwiejsze myślenie czasu o ustawienia serwera w kategoriach większy. Istnieją ustawienia serwera dla osób, danych, projektów, interfejsu użytkownika i programu Project Server. W poniższych sekcjach przedstawiono więcej informacji o tym, które strony ustawień należą do tych kategorii.

Ludzie

Najpierw korzystaj naszych głowy wokół co należy skonfigurować w odniesieniu do osób w Project Web App. W Project Web App "osoby" przekłada się na "Użytkownicy",", więc musisz najpierw Pomyśl o rodzaju zabezpieczeń, którym chcesz umieścić w celu bazy użytkowników. Project Web App z wieloma poziomami zabezpieczeń, których można użyć, aby jasno określić, kto może wyświetlać i wykonywanie określonych czynności. Po umieszczeniu modelu zabezpieczeń zdefiniowane, można rozpocząć dodawanie kont użytkowników i stosowanie poziomy zabezpieczeń do tych kont.

Administratorzy są także odpowiedzialni za konfigurowanie delegowań. Jeśli określony użytkownik będzie nieobecny przez pewien czas, lecz w tym okresie należy wykonać związane z projektem operacje, które mogą być wykonywane tylko przez tego użytkownika, to może on wyznaczyć innego użytkownika jako swojego pełnomocnika w danym okresie. Administrator witryny może skonfigurować odpowiednie delegowanie w tym okresie, przypisując wyznaczonej osobie wszystkie prawa posiadane przez określonego użytkownika.

Dane

Istnieje kilka różnymi kątami do dyskusji na dane w Project Web App. Administrator witryny może skonfigurować opcje danych przedsiębiorstwa, takie jak kalendarze, które są używane w kilku projektach i pól niestandardowych. Części Przerzuć Konfigurowanie danych w ramach systemu obsługuje rzeczywistej bazy danych miejsce, w którym dane są przechowywane. Administrator witryny jest również odpowiedzialny za konfigurowania zapasowych, przywracanie bazy danych (w razie potrzeby) i zarządzanie bazami danych OLAP.

Projekty

Administrator witryny określa trzech różnych aspektów projektów w Project Web App: przepływy pracy, szczegóły projektu i zarządzanie czasem i zadaniami.

W tej wersji programu Project Web App projekty są powiązane z przepływu pracy, które administrator witryny Określa przy użyciu kombinacji Microsoft Visual Studio i Project Web App. Wyrażenie przepływów pracy jest zdefiniowane przez Menedżera portfela, która udostępnia go z administratorem witryny, aby skonfigurować. Będzie Konfigurowanie faz i etapów Project Web App, a następnie użyj programu Visual Studio organizowanie tych fazy i etapy w przepływie pracy.

Administrator witryny jest również odpowiedzialny za konfigurowanie stron, które są używane do rejestrowania szczegółów projektu dla każdej fazy i etapu przepływu pracy. Menedżer portfela udostępnia administrator witryny z informacjami, które musi zostać uwzględniona, administrator witryny określa w odpowiednich polach niestandardowych Project Web App, a następnie administrator witryny dodaje te pola strony szczegółów projektów.

W czasu i zadań zarządzania obszarze Project Web App administrator witryny jest odpowiedzialny za konfigurowanie okresów raportowania i inne ustawienia specyficzne dla śledzenia zakończeniu ilość pracy nad projektem i ilość pracy pozostałej.

Interfejs użytkownika

Administrator witryny musi stopień kontrolę nad Project Web App interfejsu użytkownika. Zmiany mogą zostać wprowadzone widoki grupowania formaty, formaty wykresu Gantta, Szybkie uruchamianie i układu strony szczegółów projektów.

Program Project Server

Na koniec administrator witryny jest odpowiedzialne za zarządzanie określone czynności, które nie są specyficzne dla Project Web App. Te aspekty programu Project Server, które są kontrolowane przez administratora witryny obejmują kolejki i kilka zasady operacyjne.

Początek strony

Jak uzyskać pomoc?

Jeśli wystąpią problemy podczas administrowania Project Web App dostępnych kilka zasobów online w celu znalezienia rozwiązań:

  • Witryny Office.com    w tym artykule jest wskazywany kilka zasobów dostępnych w witrynie Office.com. W przypadku problemu, który jest przeciwległych coś kierowane poziomu strony ustawień serwera w Project Web App, poszukaj zawartości do obsługi problemu w witrynie Office.com.

  • TechNet    Jeśli problem wykracza poza można rozwiązać na stronie Ustawienia serwera w Project Web App lub jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi w witrynie Office.com, poszukaj zawartości do obsługi problemu w witrynie TechNet.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×