Wprowadzanie serii liczb, dat lub innych elementów

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Szybkie wprowadzanie w komórce elementów powtarzających się w kolumnie

 1. W kolumnie wprowadź kilka pierwszych znaków wpisu.

  Jeśli wpisane znaki odpowiadają wpisowi istniejącemu już w tej kolumnie, program Excel wyświetla menu z listą wpisów, które były już używane w tej kolumnie.

 2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać zgodny wpis, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwagi: 

  • Program Excel automatycznie uzupełnia tylko wpisy zawierające tekst lub połączenia tekstu i liczb. Wpisy zawierające jedynie liczby, daty lub godziny nie są uzupełniane.

  • Wpisy powtarzające się w wierszu nie są uwzględniane na liście pasujących wpisów.

  • Jeśli nie chcesz, aby wpisywane pozycje były automatycznie dopasowywane do innych wpisów, możesz wyłączyć tę opcję. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje. W obszarze Formuły i listy kliknij pozycję Autouzupełnianie  Przycisk preferencji Autouzupełniania w programie Excel , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz Autouzupełnianie wartości komórek.

Szybkie wprowadzanie jednocześnie w wielu komórkach elementów powtarzających się w kolumnie

 1. Zaznacz komórki zawierające dane, które mają być powtarzane w sąsiednich komórkach.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania  Uchwyt wypełniania przez komórki, które chcesz wypełnić.

  Uwaga: Po wybraniu zakresu komórek, które mają być powtarzane w sąsiednich komórkach, można przeciągnąć uchwyt wypełniania w dół w pojedynczej kolumnie lub przez pojedynczy wiersz, ale nie w wielu kolumnach i wielu wierszach.

 3. Kliknij przycisk inteligentny Opcje Autowypełniania  Przycisk Opcje Autowypełniania , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj

Skopiować całą zawartość komórki, łącznie z formatowaniem

Kliknij polecenie Kopiuj komórki.

Skopiować tylko formatowanie komórek

Kliknij polecenie Wypełnij tylko formatami.

Skopiować zawartość komórki, ale bez formatowania

Kliknij polecenie Wypełnij bez formatowania.

Uwagi: 

 • Aby szybko wprowadzić te same informacje jednocześnie do wielu komórek, zaznacz wszystkie odpowiednie komórki, wpisz żądane informacje, a następnie naciśnij klawisze CONTROL + RETURN. Tej metody można używać w przypadku dowolnego zaznaczenia komórek.

 • Jeśli przycisk inteligentny Opcje Autowypełniania  Przycisk Opcje Autowypełniania nie powinien być wyświetlany po przeciągnięciu uchwytu wypełniania, można wyłączyć tę funkcję. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje. W obszarze Tworzenie kliknij pozycję Edycja  Przycisk preferencji edytowania , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż przyciski inteligentne opcji wstawiania.

Szybkie wprowadzanie serii liczb lub połączeń tekstu i liczb

Program Excel może kontynuować serię liczb, połączeń tekstu i liczb lub formuł według wzorca ustalonego przez użytkownika. Na przykład można wprowadzić „Element1” w komórce, a następnie wypełnić komórki znajdujące się poniżej lub po prawej stronie pozycjami „Element2”, „Element3”, „Element4” itd.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą początkową liczbę lub połączenie tekstu i liczby.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania  Uchwyt wypełniania przez komórki, które chcesz wypełnić.

  Uwaga: Po wybraniu zakresu komórek, które mają być powtarzane w sąsiednich komórkach, można przeciągnąć uchwyt wypełniania w dół w pojedynczej kolumnie lub przez pojedynczy wiersz, ale nie w wielu kolumnach i wielu wierszach.

 3. Kliknij przycisk inteligentny Opcje Autowypełniania  Przycisk Opcje Autowypełniania , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj

Skopiować całą zawartość komórki, łącznie z formułami i formatowaniem

Kliknij polecenie Kopiuj komórki.

Skopiować tylko formatowanie komórek

Kliknij polecenie Wypełnij tylko formatami.

Skopiować zawartość komórki, łącznie z formułami, ale bez formatowania

Kliknij polecenie Wypełnij bez formatowania.

Uwaga: Można zmienić wzorzec wypełniania, zaznaczając dwie lub większą liczbę początkowych komórek przed przeciągnięciem uchwytu wypełniania. Jeśli na przykład chcesz wypełnić komórki serią liczb, taką jak 2, 4, 6, 8..., wpisz 2 i 4 w dwóch początkowych komórkach, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania.

Szybkie wprowadzanie serii dat, godzin, dni tygodnia, miesięcy lub lat

Można szybko wypełnić komórki serią dat, godzin, dni tygodnia, miesięcy lub lat. Na przykład można wprowadzić „Poniedziałek” w komórce, a następnie wypełnić komórki znajdujące się poniżej lub po prawej stronie pozycjami „Wtorek”, „Środa”, „Czwartek” itd.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą początkową datę, godzinę, dzień tygodnia, miesiąc lub rok.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania  Uchwyt wypełniania przez komórki, które chcesz wypełnić.

  Uwaga: Po wybraniu zakresu komórek, które mają być powtarzane w sąsiednich komórkach, można przeciągnąć uchwyt wypełniania w dół w pojedynczej kolumnie lub przez pojedynczy wiersz, ale nie w wielu kolumnach i wielu wierszach.

 3. Kliknij przycisk inteligentny Opcje Autowypełniania  Przycisk Opcje Autowypełniania , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj

Skopiować całą zawartość komórki, łącznie z formułami i formatowaniem, bez powtarzania serii

Kliknij polecenie Kopiuj komórki.

Wypełnić komórki na podstawie początkowych informacji w pierwszej komórce

Kliknij polecenie Wypełnij serią.

Skopiować tylko formatowanie komórek

Kliknij polecenie Wypełnij tylko formatami.

Skopiować zawartość komórki, łącznie z formułami, ale bez formatowania

Kliknij polecenie Wypełnij bez formatowania.

Użyć początkowej daty w pierwszej komórce do wypełnienia komórek kolejnymi datami

Kliknij polecenie Wypełnij dniami.

Użyć początkowej nazwy dnia tygodnia w pierwszej komórce do wypełnienia komórek kolejnymi dniami tygodnia (pomijając sobotę i niedzielę)

Kliknij polecenie Wypełnij dniami powszednimi.

Użyć początkowej nazwy miesiąca w pierwszej komórce do wypełnienia komórek kolejnymi miesiącami roku

Kliknij polecenie Wypełnij miesiącami.

Użyć początkowej daty w pierwszej komórce do wypełnienia komórek datami zwiększanymi o rok

Kliknij polecenie Wypełnij latami.

Uwaga: Można zmienić wzorzec wypełniania, zaznaczając dwie lub większą liczbę początkowych komórek przed przeciągnięciem uchwytu wypełniania. Jeśli na przykład chcesz wypełnić komórki serią pomijającą co drugi dzień, taką jak Poniedziałek, Środa, Piątek itd., wpisz „Poniedziałek” i „Środa” w dwóch początkowych komórkach, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania.

Zobacz też

Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×