Wprowadzanie rekordów biznesowych do dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dane biznesowe jest jednym z najważniejszych aktywów firm, a jeden z najbardziej trudne do zastąpienia. Business Contact Manager dla programu Outlook sprawia, że jej użyciu i wygodne ręcznie wprowadzić lub importowanie danych biznesowych z innych programów.

Dane biznesowe można dodać do Business Contact Manager dla programu Outlook na kilka sposobów:

 • Wpisz dane w formularzach. Możesz lub sprzedawców można to zrobić podczas spotkania nowe kontakt biznesowy lub potencjalnego klienta lub tworzenie nowych klient.

 • Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do Business Contact Manager dla programu Outlook. Można również utworzyć kontaktu biznesowego w wiadomości e-mail programu Outlook.

 • Importowanie danych z pliku, Outlook lub innego programu. Aby uzyskać informacje dotyczące importowania danych do Business Contact Manager dla programu Outlook zobacz Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

Co chcesz zrobić?

Ręczne wprowadzanie danych do formularzy dodatku Business Contact Manager

Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager

Ręczne wprowadzanie danych do formularzy dodatku Business Contact Manager

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Business Contact Manager.

 2. Na wstążce na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij formularz ma, lub więcej opcji, kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij formularz.

 3. Wpisz informacje w formularzu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Aby dodać więcej rekordów tego samego typu, po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zapisz i nowy, aby zapisać bieżący rekord i otworzyć nowy formularz.

Początek strony

Tworzenie rekordu kontaktu biznesowego lub potencjalnego klienta z poziomu wiadomości e-mail

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza.

 2. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby ją otworzyć, a następnie w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord.

 3. Kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć, Kontaktu biznesowego, konto lub typu rekordu niestandardowe.

 4. Zostanie otwarty formularz rekordu. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager

Jeśli do przechowywania kontaktów osobistych oraz biznesowych był używany program Outlook, można było przenosić i kopiować kontaktów związanych z firm do Business Contact Manager dla programu Outlook jako klientów lub kontaktów biznesowych.

W tej sekcji

Przenoszenie kontaktów programu Outlook do folderu dodatku Business Contact Manager

Przenoszenie otwartego kontaktu programu Outlook

Kopiowanie otwartego kontaktu programu Outlook

Przenoszenie kontaktów programu Outlook do folderu dodatku Business Contact Manager

Kontakt programu Outlook można przenieść do folderu klientów lub kontaktów biznesowych.

Czasami może być konieczne przeniesienie kontaktów dotyczących współpracujących firm do folderu Klienci, a kontaktów dotyczących współpracowników indywidualnych — do folderu Kontakty biznesowe.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kontakty.

 2. Kliknij jeden lub więcej kontaktów, które chcesz przenieść do folderów Business Contact Manager dla programu Outlook.

  Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

  Aby zaznaczyć rekordy, które sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij pierwszy i ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

 3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord, a następnie kliknij jeden z następujących przycisków:

  • Kopiuj do dodatku Business Contact Manager, aby skopiować informacje do rekordu w Business Contact Manager dla programu Outlook i pozostaw oryginalny rekord bez zmian.

  • Przenieś do dodatku Business Contact Manager Utwórz rekord z informacji zawartych w Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie usuń rekordem w programie Outlook.

 4. Na liście kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć Kontakt biznesowy, konto lub typu rekordu niestandardowe.

 5. Tworzone rekordy są wyświetlane w kolejności alfabetycznej według nazwy wyświetlanej w polu Zapisz jako.

Początek strony

Przenoszenie otwartego kontaktu programu Outlook

Po umieszczeniu rekordu do Business Contact Manager dla programu Outlook Utwórz nowy rekord kontaktu biznesowego i usuń istniejący rekord w programie Outlook.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kontakty.

 2. Kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz przenieść do Business Contact Manager dla programu Outlook.

 3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord, a następnie kliknij przycisk Przenieś do dodatku Business Contact Manager.

 4. Na liście kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć Kontakt biznesowy, konto lub typu rekordu niestandardowe.

 5. Rekord zostanie usunięty z programu Outlook i pojawi się w Business Contact Manager dla programu Outlook, na liście kolejności alfabetycznej według nazwy, który jest wyświetlany w polu Zapisz jako.

Początek strony

Kopiowanie otwartego kontaktu programu Outlook

Możesz skopiować rekord do Business Contact Manager dla programu Outlook za pomocą przycisku Utwórz rekord, Utwórz nowy rekord kontaktu biznesowego i zachować inne informacje kontaktowe, bez zmian w programie Outlook.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kontakty.

 2. Kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz skopiować do Business Contact Manager dla programu Outlook.

 3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord, a następnie kliknij przycisk Kopiuj do dodatku Business Contact Manager.

 4. Na liście kliknij typ rekordu, który chcesz utworzyć Kontakt biznesowy, konto lub typu rekordu niestandardowe.

 5. Rekord zostanie utworzona w Business Contact Manager dla programu Outlook, na liście kolejności alfabetycznej według nazwy, który jest wyświetlany w polu Zapisz jako.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×