Wprowadzanie lub zmienianie czasu trwania zadania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli wstępnie utworzone nowe zadanie, Project 2007 umożliwia zadanie szacowany czas trwania jeden dzień. Szacowany czas trwania, aby odzwierciedlała rzeczywistą ilość czasu, która wymaga zadania można modyfikować. Można modyfikować do szacowania w późniejszym czasie; Jednak najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie skupić swoje umiejętności oszacowanie, tak aby były planów projektów początkowej rzeczywistych dla organizacji.

Porada: Zmienianie czasu trwania zadania jest jedną metodę, która służy do spotkania programu data zakończenia, rozwiązać nadmiernych alokacji zasobów, oszczędności, zwiększyć zakres lub jakość.

Zwiększanie dokładności szacunków

Aby zwiększyć dokładność szacunków dla czasu trwania zadania, należy wykorzystać swoje uprzednie doświadczenia i doświadczenia innych, którzy wykonywali podobne szacunki w poprzednich projektach. Należy zadawać pytania, takie jak:

 • Jak długo trwała realizacja zadania?

 • Jakie napotkano trudności?

 • Co zrobiono by inaczej, gdyby wykonywano to ponownie?

Należy wziąć pod uwagę wszystkie różnice między nowym zadaniem a podobnymi zadaniami wykonanymi w przeszłości i uwzględnić te różnice przy szacowaniu czasu trwania zadania.

Należy uwzględnić poniższe rozważania przy szacowaniu czasów trwania:

 • Czasy trwania mogą zależeć od doświadczenia zasobu wykonującego zadanie. Czasem zasób o dużym doświadczeniu może zrealizować pewne zadania szybciej niż zasób o mniejszym doświadczeniu.

 • Szacunki powinny być weryfikowane, gdy rozpoczną się prace. Wówczas o zadaniu będzie wiadomo o wiele więcej.

Można również wynikać oszacowania, porównując optymistycznych, pesymistycznych i oczekiwanych czasów trwania. Jest to czasami analiza PERT.

Wprowadzanie lub zmienianie czasu trwania zadania

 1. Jeżeli zadanie, dla którego ma zostać wprowadzony czas trwania, nie istnieje w planie projektu, należy dodać zadanie do listy zadań. Jeżeli ma zostać wprowadzony lub zmieniony czas trwania dla istniejącego zadania, należy pominąć ten krok.

  Jak dodać nowe zadanie

  1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

  2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę zadania na końcu listy zadań.

   Zadanie można wstawić między już istniejące zadania, zaznaczając wiersz poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowe zadanie. W menu Wstaw kliknij polecenie Nowe zadanie, a następnie wpisz nazwę zadania w nowo wstawionym wierszu. Wstawienie nowego zadania powoduje automatyczne przenumerowanie identyfikatorów zadań.

 2. W kolumnie Czas trwania dla zadania wpisz żądany czas trwania.

  Możesz wprowadzić czas trwania w minutach (m), godzinach (h), dniach (d), tygodniach (w) lub miesiącach (mie).

 3. Jeżeli nowy czas trwania jest czasem szacowanym, wpisz po nim znak zapytania.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Porada: Aby zmienić wartość domyślną wynoszącą 1 dzień, w menu Narzędzia, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Harmonogram kartę wyczyść pole wyboru nowych zadań są szacowane czasy trwania.

Porada: Aby wyrazić czas trwania nowych zadań w jednostkach innych niż dni, w menu Narzędzia, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Harmonogram. W oknie dialogowym na jednostka czasu trwania wybierz jednostkę czasu trwania.

Uwagi: 

 • Po zmianie czasu trwania zadania w określonym celu należy sprawdzić, czy zmiana odzwierciedla realistycznie czas wymagany dla zadania. Należy również sprawdzić, i w razie konieczności dopasować, przydzieloną ilość pracy.

 • W niektórych projektach mogą nie być używane szacowane czasy trwania. Jeżeli w projekcie nie są używane szacowane czasy trwania, a w kolumnie Czas trwania dla zadania został wpisany znak zapytania, ta wartość nie jest uznawana za szacowaną. Aby umożliwić szacowanie w projekcie, w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje, a następnie kliknąć kartę Harmonogram i zaznaczyć pole wyboru Pokaż, gdy czas trwania zadania jest szacowany.

 • W przypadku zmiany czasu trwania zadania na nowy, używający innej jednostki, należy najpierw osobno przeprowadzić obliczenia i wprowadzić nową wartość. Automatyczna konwersja jest niedostępna. Jeżeli obecny czas trwania dla zadania wynosi na przykład 1 dzień, a chcemy zmienić czas trwania, aby odzwierciedlał godziny zamiast dni, należy najpierw we własnym zakresie obliczyć liczbę godzin pracy w ciągu dnia, a następnie wprowadzić nową wartość w godzinach.

 • Zadania sumaryczne (nazywane "zadań najwyższego poziomu") nie można edytować bezpośrednio. Aby zmienić zadania sumarycznego, należy zmienić podzadania, które tworzą zadania sumarycznego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×