Wprowadzanie kosztów sprzętu i innych zasobów kosztowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli jesteś niejasne o różnych typach koszty, które można wprowadzić w programie Microsoft Project, nie jest tylko. Istnieją koszty zasobów oparte na stawkachi stałe koszty, które można wprowadzić dla zadań. Ale również coś jest nazywany zasobów kosztowych. Czym różnią się one z koszty zasobów i kosztów stałych?

Gdy mówimy o kosztach zasobów, chodzi zazwyczaj o koszty zasobów oparte na stawkach, dotyczące personelu i materiałów. Zasoby kosztowe to „stały” typ kosztów zasobów, na przykład koszt potrzebnego personelowi sprzętu lub jednorazowe koszty zasobów, takie jak ich wydatki w podróży.

Inaczej niż w przypadku kosztów stałych wprowadzanych dla zadań, zasoby kosztowe wprowadza się w widoku Arkusz zasobów, a następnie przydziela do zadań. W odróżnieniu od zasobów ludzkich lub materiałowych, przydzielone do zadań zasoby kosztowe nie mają wpływu na harmonogram.

Oto sposób wprowadzania zasobów kosztowych:

 1. Kliknij pozycję Widok > Arkusz zasobów.

  Arkusz zasobów na karcie Widok

 2. Jeśli nie widać tabeli Wprowadzanie, kliknij pozycję Widok > Tabele > Wprowadzanie.

  Przycisk Tabele na karcie Widok

 3. W polu Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu kosztowego. Na przykład wpisz zasób sprzętu o nazwie dzierżawa wyposażenia lub zasobu kosztowego o nazwie bilety lotnicze.

 4. W polu Typ kliknij strzałkę i wybierz wartość w polu Koszt.

  Pole Typ z wyświetlonym ustawieniem Praca

 5. Kliknij pozycję Widok > Wykres Gantta.

  Przycisk Wykres Gantta na karcie Widok

 6. Kliknij zadanie, do którego chcesz przydzielić zasób kosztowy.

 7. W kolumnie Nazwy zasobów kliknij strzałkę i zaznacz pole wyboru obok nazwy zasobu kosztowego.

  Jeśli nie widzisz kolumny zasobów, naciśnij klawisz Tab, aby do niej przejść.

 8. Kliknij pozycję Widok > Obciążenie zadaniami.

  Przycisk Obciążenie zadaniami w menu Widok

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, do którego został przydzielony zasób kosztowy, i wybierz pozycję Informacje.

  Menu dla zadań wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

 10. W okno dialogowe Informacje o zadaniu, kliknij kartę zasoby i wprowadź wartość kosztu dla zasobu kosztowego w pole Koszt.

  Karta zasobu w oknie dialogowym Informacje o zadaniu

Uwagi: 

 • Jeśli dodasz wartość zasobu kosztowego w dniu przypadającym poza bieżącą datą rozpoczęcia lub zakończenia zadania, program Microsoft Project dostosuje datę rozpoczęcia lub zakończenia, tak aby objęła datę przydzielonego zasobu kosztowego. Jeśli na przykład zadanie rozpoczyna się 1 sierpnia i kończy się 15 sierpnia, a wprowadzisz zasób kosztowy w wysokości 500 zł w dniu 21 sierpnia, datą zakończenia zadania będzie 21 sierpnia.

 • Ilość pracy wykonanej w zadaniu, do którego są przydzielone zasoby kosztowe, nie ma wpływu na wprowadzoną dla nich wartość kosztu.

Więcej informacji o kosztach

Wprowadzanie kosztów personelu i materiałów opartych na stawkach

Wprowadzanie kosztów stałych dla zadań

Ręczne wprowadzanie kosztów rzeczywistych

Wyświetlanie całkowitych sum kosztów projektu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×