Wprowadzanie i edytowanie danych przy użyciu klawiszy skrótów

Klawisze

Aby

ENTER

Zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę do dołu w zaznaczeniu

SHIFT+ENTER

Zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę do góry w zaznaczeniu

TAB

Zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w prawo w zaznaczeniu

SHIFT+TAB

Zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w lewo w zaznaczeniu

ESC

Anulować edycję zawartości komórki

BACKSPACE

Usunięcie znaku z lewej strony punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

DELETE

Usunięcie znaku z prawej strony punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

CTRL+DELETE

Usunąć tekst do końca wiersza

Klawisze strzałek

Przejść o jeden znak w lewo (STRZAŁKA W LEWO) lub w prawo (STRZAŁKA W PRAWO) w komórce, powrócić do poprzedniego położenia punktu wstawiania (STRZAŁKA W GÓRĘ), przejść do końca zawartości komórki (STRZAŁKA W DÓŁ) lub przejść o jedną komórkę w górę, w dół, w lewo lub w prawo w arkuszu danych

HOME

Przejść na początek linii w komórce lub przejść na początek wiersza w arkuszu danych

END

Przejść na koniec linii w komórce lub przejść na koniec wiersza w arkuszu danych

CTRL+KROPKA

Przejść do następnego rogu zaznaczonego zakresu komórek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

F2

Edytować lub dołączyć dane do zawartości aktywnej komórki

CTRL+; (średnik)

Wprowadzić dane (tylko arkusz danych)

CTRL+SHIFT+: (dwukropek)

Wprowadzić czas (tylko arkusz danych)

CTRL+C

Skopiować zaznaczenie

CTRL+V

Wkleić zaznaczenie

CTRL+X

Wyciąć zaznaczenie

DELETE

Wyczyścić zawartość zaznaczenia

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Wstawić puste komórki

CTRL+ —

Usunąć zaznaczenie

CTRL+Z

Cofnąć ostatnią akcję


Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×