Wpisywanie tekstu w dwukierunkowego w pakiecie Office dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby wpisać dwukierunkowym lub od prawej do lewej (od prawej do lewej) w języku (na przykład arabski lub hebrajski) w pakiecie Office dla komputerów Mac, musisz najpierw wykonać dwie czynności:

  1. Dodaj odpowiedni język do systemu operacyjnego.

  2. Dodaj źródło wprowadzania dla tego języka.

Po wykonaniu tych czynności w celu umożliwienia wpisywania w języku dwukierunkowym możesz także skonfigurować konkretne funkcje dwukierunkowe w programie Word.

Ważne: Aby zapewnić dostęp do wszystkich funkcji języka dwukierunkowego w pakiecie Office dla komputerów Mac, przed kontynuowaniem sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze aktualizacje. Wykonaj instrukcje z artykułu Automatyczne sprawdzanie aktualizacji pakietu Office dla komputerów Mac i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje w kroku 3.

Interfejs użytkownika pakietu Office dla komputerów Mac zmienia się w zależności od preferencji językowych systemu operacyjnego. Poniżej opisano, jak zmienić język systemu operacyjnego:

  1. Kliknij menu Apple, a następnie kliknij polecenie Preferencje systemowe.

  2. Kliknij pozycję Język i region.

  3. Kliknij przycisk + Zaloguj w obszarze Preferowanych języków, wybierz żądany język dwukierunkowego z listy, a następnie kliknij Dodaj.

    • Aby zmienić język domyślny systemu operacyjnego na nowy, wybierz pozycję Użyj [nazwa języka].

    • Możesz również ustawić dodany język jako podstawowy, przeciągając go na górę listy preferowanych języków.

  4. Jeśli dodanego języka nie można wpisać za pomocą bieżących preferencji klawiatury systemu operacyjnego, zostanie wyświetlona lista dostępnych menu wprowadzania obsługujących dodany język. Możesz teraz dodać nowe menu wprowadzania do obsługi nowego dodanego języka lub możesz dodać je później w obszarze Preferencje klawiatury.

Jeśli nie dodano źródła wprowadzania dla języka dwukierunkowego podczas dodawania języka do systemu operacyjnego, możesz nadal przejść wstecz i dodać źródło wprowadzania, które będzie obsługiwać pisanie i edytowanie tekstu w danym języku.

  1. Kliknij menu Apple, a następnie kliknij polecenie Preferencje systemowe.

  2. Kliknij pozycję Język i region, a następnie kliknij pozycję Preferencje klawiatury.

  3. Na karcie Źródła wprowadzania kliknij znak +, wybierz odpowiedni język i źródło wprowadzania, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

    Pole wyboru Pokazuj menu klawiatury na pasku menu jest automatycznie zaznaczone podczas dodawania nowego menu wprowadzania, co pozwoli na łatwe przełączanie się między źródłami wprowadzania.

Uwaga: Funkcje języka dwukierunkowego w pakiecie Office dla komputerów Mac działają tylko z klawiaturami zawartymi w systemie operacyjnym Mac, a nie z klawiaturami pobranymi od innych firm w Internecie.

Po dodaniu języka i źródła wprowadzania do systemu operacyjnego uruchom ponownie pakiet Office. Na karcie Narzędzia główne wstążki pojawią się przyciski Kierunek tekstu od lewej do prawej i Kierunek tekstu od prawej do lewej, których można używać do łatwego przełączania się między zapisem od prawej do lewej i od lewej do prawej w trakcie pisania lub edytowania w różnych językach.

Przedstawia przyciski Od prawej do lewej i Od lewej do prawej w programie Word 2016 dla komputerów Mac.

Po skonfigurowaniu wpisywania tekstu w języku dwukierunkowym możesz skonfigurować jeszcze kilka funkcji w programie Word:

Ustawianie widoku dokumentu na od prawej do lewej

Po ustawieniu widoku dokumentu programu Word na od prawej do lewej zarówno kolejność stron w widoku układu wydruku, jak i kierunek tekstu w widoku konspektu, będą rozmieszczone w kierunku od prawej do lewej.

  1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

  2. W oknie dialogowym Preferencje programu Word kliknij pozycję Widok.

    Przycisk Widok w obszarze Preferencje programu Word

  3. W obszarze Pokaż w dokumencie wybierz pozycję Od prawej do lewej z listy Widok dokumentu.

    Opcje wyświetlania dokumentu w oknie dialogowym Widok

Ustawianie przepływu tekstu w kolumnach od prawej do lewej

  1. Na karcie Układ kliknij pozycję Kolumny > Więcej kolumn.

    Wybieranie pozycji Więcej kolumn z menu Kolumny

  2. W obszarze Ręcznie zaznacz pole wyboru Od prawej do lewej.

    Okno dialogowe Kolumny

Zmienianie ruchu kursora z logicznego na wizualny

Po zmianie ruchu kursora myszy na wizualny będzie on przechodził bezpośrednio przez tekst, ignorując kierunek czytania, zamiast próbować przejść do następnego znaku, który odczytałby użytkownik.

  1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

  2. W oknie dialogowym Preferencje programu Word kliknij pozycję Edycja.

    Przycisk Edytuj w obszarze Preferencje programu Word

  3. W oknie Opcje edycji w obszarze Ruch kursora wybierz pozycję Wizualny.

    Opcje ruchu kursora w oknie dialogowym Edycja

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×