Wizualizowanie danych w dodatku Mapy 3-W

Po wykreśleniu danych geograficznych w dodatku Mapy 3-W można przy użyciu okienka warstwy zmienić wygląd i działanie danych na mapie. Domyślnie dodatek Mapy 3-W wyświetla dane w formie wykresu kolumnowego, ale można zamiast niego wyświetlić wykres bąbelkowy, wykres regionów lub mapa cieplna.

Wykres kolumnowy w dodatku Power Map

Poniżej znajduje się przykład wykresu regionów przedstawiający preferencje osób głosujących według okręgu dla głównych partii politycznych w Stanach Zjednoczonych. Im głębsza czerwień lub kolor niebieski, tym większa wartość procentowa określająca przewagę określonej partii w wyborach.

Wykres regionów w dodatku Power Map

Wizualizację danych można zmienić w następujący sposób:

 1. Jeśli nie widzisz obszaru Okienko warstwy, kliknij pozycję Narzędzia główne > Okienko warstwy.

  Przycisk Okienko zadań na karcie Narzędzia główne

 2. W przypadku warstwy, dla której chcesz wyświetlić dodatkowe dane, na liście rozwijanej Dodaj pole w obszarze Lokalizacja kliknij odpowiedni typ danych, które mają być wyświetlane.

  Możesz dodać więcej niż jeden typ danych.

  Dodawanie lokalizacji w okienku warstwy

  Porada: Pola wyświetlane na tej liście będą się różniły w zależności od dostępności danych.

 3. Aby zmienić typ wyświetlanego wykresu, kliknij dowolny z dostępnych typów: Skumulowany kolumnowy, Kolumnowy grupowany, Bąbelkowy, Mapa cieplna lub Regionów.

  Typy wykresów w polu Typ

Uwagi: 

 • Po zastosowaniu mapy cieplnej pole Wysokość lub Rozmiar zostanie zastąpione polem Wartość. Możesz zmienić sposób agregowania pól wartości, klikając strzałkę w polu Wartość i wybierając żądaną funkcję. Zazwyczaj domyślnie stosowana jest funkcja Suma, ale można wybrać funkcję Średnia, Liczba, Maksimum, Minimum lub Brak. Można również usunąć pole wartości z pola Wartość.

 • Jeśli przeciągniesz pole wartości do pola Kategoria i pozostawisz pole Wysokość puste, dodatek Mapy 3-W automatycznie doda to pole wartości do pola Wysokość i narysuje wykres przedstawiający liczebność w poszczególnych kategoriach.

 • Zamiast przeciągania pól wartości do pól Wysokość i Kategoria możesz po prostu umieścić znaczniki zaznaczenia obok pól wartości. Dodatek Mapy 3-W umieści te pola wartości w odpowiednim polu.

Więcej informacji na temat typów i kształtów wykresów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×