Wizualizacje wielokrotności w programie Power View

Niekiedy może pojawić się konieczność utworzenia w programie Excel serii jednakowych wykresów: o takich samych osiach X i Y, ale z różnymi wartościami? Doskonałym sposobem uzyskania takiego efektu są wielokrotności — niewielkie, powtarzające się wykresy, które ułatwiają jednoczesne porównywanie wielu różnych wartości.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Wystarczy, że dodasz powtarzającą się wartość w polu wielokrotności pionowych lub poziomych, a program Power View utworzy z jednym wykresem dla każdej wartości. Jeśli na przykład masz wykres liniowy z danymi dotyczącymi sprzedaży w poszczególnych miesiącach, możesz dodać pole kraj/region do pola wielokrotności, aby uzyskać po jednym wykresie dla każdego kraju lub regionu.

Wielokrotności pionowe rozciągają się na dostępną szerokość strony i zawijają się ku jej dołowi, zajmując dostępne miejsce. Jeśli wszystkie wielokrotności nie zmieszczą się w dostępnym obszarze, jest wyświetlany pionowy pasek przewijania.

Wielokrotności poziome rozciągają się na całą stronę. Jeśli wszystkie wielokrotności nie zmieszczą się na szerokość strony, jest wyświetlany poziomy pasek przewijania.

Wielokrotności: zestaw wykresów z takimi samymi osiami

Tworzenie wielokrotności

Po zaznaczeniu wykresu przeciągnij pole do pola Wielokrotności pionowe lub Wielokrotności poziome.

Aby ustawić liczbę wielokrotności wyświetlanych w poziomie i w pionie, na karcie Układ:

W programie Power View w programie Excel kliknij pozycję Wysokość siatki i Szerokość siatki.

W programie Power View w programie SharePoint kliknij pozycję Siatka.

Kliknięcie przycisku powiększenia w ramach zestawu wielokrotności nie spowoduje zwiększenia ich liczby, a jedynie ich powiększenie.

Wielokrotności w programie Power View

Małe wielokrotności — jeden wykres bąbelkowy na miesiąc
Wielokrotności przedstawiające wykresy bąbelkowe dla poszczególnych miesięcy. Liczba wykresów wyświetlanych w poziomie i w pionie w ramach wizualizacji wielokrotności jest określana przy użyciu opcji siatki.

Zsynchronizowane osie wielokrotności

Program Power View automatycznie synchronizuje poziome i pionowe osie oraz rozmiar bąbelków na wykresach bąbelkowych w ramach wielokrotności. Wszystkie wielokrotności mają takie same wartości osi. Ułatwia to porównanie wartości w poszczególnych wielokrotnościach. Jeśli jednak wartości w jednej wielokrotności są dużo większe, niż w innej, odczytanie wielokrotności z mniejszymi wartościami może być trudniejsze.

Zobacz też

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×