Przejdź do głównej zawartości

Widoki arkusza w programie Excel

Czy przedtem współpracowałeś z innymi osobami w arkuszu, patrząc na duży zestaw danych i nagle zmniejszasz rozmiar tabeli i nie możesz zakończyć pracy? Nie jest to całkiem kłopotliwe?

Widoki arkuszy to nowatorski sposób umożliwiający tworzenie niestandardowych widoków w arkuszu programu Excel bez przerywania pracy przez inne osoby. Możesz na przykład skonfigurować filtr, aby wyświetlić tylko te rekordy, które są dla Ciebie ważne, bez wpływu na inne metody sortowania i filtrowania w dokumencie. Możesz nawet skonfigurować wiele widoków arkusza w tym samym arkuszu. Wprowadzane edycje na poziomie komórek będą automatycznie zapisywane razem ze skoroszytem niezależnie od tego, w jakim widoku jesteś.

Uwaga: Widoki arkusza są obecnie ograniczone do programu Excel dla sieci Web. Po dodaniu widoku arkusza do skoroszytu programu Excel opartego na sieci Web i otwarciu go w wersji klasycznej widok arkusza nie będzie widoczny. Widoki arkuszy zostaną zachowane dla wszystkich użytkowników wersji sieci Web.

Jak dodać widok arkusza?

Wybierz arkusz , w którym chcesz umieścić widok arkusza, i przejdź do widoku > arkusza > Nowy. Następnie Zastosuj odpowiedni porządek sortowania/filtru. Program Excel automatycznie utworzy nazwę nowego widoku: Widok tymczasowy. Widok jest początkowo tymczasowy, więc jeśli chcesz go zachować, wybierz tę nazwę widoku z listy rozwijanej przełącznik widoku arkusza, wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwagi: 

  • Jeśli inne osoby pracują nad plikiem, możesz je posortować lub filtrować, a my zapytamy, czy chcesz zastosować te sortowanie lub filtrowanie tylko dla Ciebie, czy dla wszystkich. To jest inny punkt wejścia dla widoków arkusza.

  • Gdy wszystko będzie już gotowe do wyświetlenia konkretnego widoku, możesz go wybrać z listy rozwijanej przełącznik widoku arkusza.

  • Przełącznik widoku arkusza wyświetla tylko widoki dla aktywnego arkusza.

  • Po zastosowaniu widoku arkusza obok nazwy karty arkusza pojawi się symbol oka. Umieszczenie kursora nad nim spowoduje wyświetlenie nazwy aktywnego widoku arkusza.

  • Po utworzeniu nowego widoku arkusza w programie Excel zostanie zachowany widok początkowy i zostanie on wyświetlony w przełączniku widoku arkusza jako domyślny. Wybranie opcji domyślna spowoduje zresetowanie widoku do momentu rozpoczęcia.

Jak zamknąć lub przełączać się między widokami arkuszy?

Jeśli chcesz zamknąć widok arkusza i wrócić do widoku domyślnego, przejdź do widoku > arkusza > Zakończ. Aby przełączać się między widokami, przejdź do widoku > arkusza, a następnie wybierz widok z listy rozwijanej przełączanie widoku arkusza.

Jak usunąć widok arkusza?

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już wyświetlać określonego widoku arkusza, możesz przejść do widoku > Widokarkusza > opcji, wybrać odpowiedni widok, a następnie nacisnąć klawisz delete. Możesz użyć klawiszy Shift/Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem myszy, aby wybrać wiele widoków do usunięcia.

W grupie widok arkusza na karcie Widok znajduje się okno dialogowe Opcje. W tym oknie dialogowym wyświetlane są wszystkie widoki arkuszy, które są skojarzone z danym arkuszem. Dostępne są również opcje umożliwiające Zmienianie nazw, duplikowanie i usuwanie istniejących widoków. Aby aktywować widok w oknie dialogowym Opcje, kliknij go dwukrotnie na liście widoki lub wybierz go, a następnie użyj przycisku Przejdź do.

Dlaczego nie chcę wyświetlać widoku arkusza? Załóżmy, że jesteś w trakcie spotkania, i potrzebujesz wszystkich, aby zobaczyć, co Ci się robi. Widoki arkuszy mogą być mylące, jeśli nie wszystkie są wyświetlane w tym samym czasie.

Jak zamknąć widok? Przejdź do karty widok > widoku arkusza , > Zakończ.

Co się dzieje, gdy widok arkusza jest aktywny, a po zamknięciu i ponownym otwarciu pliku? Wszystkie aktywne widoki arkuszy zostaną automatycznie przywrócone do widoku domyślnego.

Czy widok arkusza jest prywatny, a tylko ja? Nie, inne osoby, które współużytkują skoroszyt, mogą wyświetlać utworzone widoki po przejściu do karty Widok i sprawdzić listę rozwijaną przełącznik widoku arkusza w grupie widoki arkuszy .

Czy można tworzyć różne widoki arkuszy? Możesz utworzyć maksymalnie 256 widoków arkuszy, ale prawdopodobnie nie chcesz, aby nie być zbyt skomplikowane.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dowiedz się więcej o widokach arkusza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×