Wideo: wprowadzenie do Konstruktora makr

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W programie Access 2010 stary Konstruktor makr zyskał nowy wygląd i wiele nowych funkcji. Na przykład instrukcje warunkowe są prostsze w użyciu i elastyczniejsze, łatwiej jest odnaleźć akcje makr, a funkcja IntelliSense ułatwia wpisywanie właściwych wyrażeń. W tym pokazie przedstawiono szybki przegląd funkcji Konstruktora makr.

Zawartość klipu wideo

Zapoznawanie się z poszczególnymi częściami Konstruktora makr

Ta procedura umożliwia zapoznanie się z Konstruktorem makr i podstawowymi zadaniami związanymi z tworzeniem makr.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij pozycję Makro.

 2. W programie Access zostanie otwarty Konstruktor makr, a kursor zostanie umieszczony w polu listy rozwijanej Dodaj nową akcję w okienku makra.

 3. Aby dodać akcje do makra, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz akcję makra z listy rozwijanej Dodaj nową akcję.

  • Rozwiń listę akcji w okienku Wykaz akcji, a następnie dodaj akcje do okienka makra, klikając je dwukrotnie lub przeciągając.

Uwaga:  Jeśli okienko Wykaz akcji nie jest widoczne, na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy kliknąć przycisk Wykaz akcji.

 1. Wprowadź argumenty dla każdej akcji. W tym celu zaznacz akcję w okienku makra i wpisz argumenty w polach lub wybierz wartości z list rozwijanych.

Znajdowanie akcji w wykazie akcji

Aby szybciej odnaleźć akcje, można wpisać wyszukiwany termin w polu Wyszukaj u góry okienka Wykaz akcji. Program Access przefiltruje listę i wyświetli wszystkie akcje odpowiadające podanym kryteriom. Aby usunąć wyszukiwane terminy i wyświetlić wszystkie akcje makr, należy kliknąć przycisk Anuluj znajdujący się obok pola wyszukiwania.

Uwaga:  Jeśli okienko Wykaz akcji nie jest widoczne, na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy kliknąć przycisk Wykaz akcji.

Inne podstawowe zadnia

 • Aby wyświetlić inne makra, które zostały wcześniej utworzone w bieżącej bazie danych, i użyć ich ponownie w danym makrze, w wykazie akcji należy rozwinąć węzeł W tej bazie danych. W przypadku przeciągnięcia makra do okienka makra program Access skopiuje akcje z przeciągniętego makra do bieżącego makra.

 • Aby przenieść akcję, należy ją przeciągnąć w górę lub dół w okienku makra albo kliknąć strzałkę w górę bądź w dół w celu przesunięcia akcji o jedną pozycję.

 • Aby usunąć akcję, należy kliknąć przycisk Usuń (X) w prawym górnym rogu akcji.

 • Aby zmienić poziom szczegółów wyświetlanych w okienku makra, na karcie Projektowanie w grupie Rozwijanie/zwijanie należy kliknąć przycisk Rozwiń lub Zwiń w zależności od wymaganego poziomu szczegółów.

 • Przy użyciu bloków Jeżeli można sterować przepływem makra. W okienku Wykaz akcji w obszarze Przepływ sterowania programu należy przeciągnąć blok Jeżeli lub kliknąć go dwukrotnie w celu dodania do makra, a następnie dodać akcje wewnątrz tego bloku. Aby dodać gałąź Inaczej lub Inaczej jeżeli, należy zaznaczyć blok Jeżeli, a następnie w prawym dolnym rogu bloku kliknąć pozycję Dodaj warunek „inaczej” lub Dodaj warunek „inaczej jeżeli”.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×