Wiadomości zewnętrzne — często zadawane pytania (Yammer)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz dołączyć osobami spoza sieci Yammer w konwersacji i prywatnych wiadomości, możesz teraz zrobić. Kontakty można dodawać jako uczestników zewnętrznych i mogą oni odpowiadać na wiadomości i zapisuje w sieci Yammer bez konieczności dołączania. A można utworzyć grupy zewnętrznej, aby uwzględnić uczestników zewnętrznych. Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące uczestników zewnętrznych w tym artykule. Dodawanie uczestników zewnętrznych do konwersacji usługi Yammer, zobacz Tworzenie zewnętrznych grup w usłudze Yammer i zarządzanie nimi, Znajdowanie uczestników zewnętrznych w sieci Yammeri kontrolki uczestników zewnętrznych w sieci Yammer za pomocą reguł transportu programu Exchange , aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z uczestników zewnętrznych.

Pytania ogólne

P: Jaka jest różnica między uczestnikami zewnętrznymi i sieciami zewnętrznymi?

O: Sieci zewnętrzne doskonale nadają się do hostowania zewnętrznych społeczności i zarządzania długoterminowymi projektami. Ta funkcja dotycząca uczestników zewnętrznych jest przeznaczona na potrzeby jednorazowych, krótkoterminowych komunikacji, które nie obejmują konieczności tworzenia nowej sieci.

P: Czy mogę zaprosić uczestników zewnętrznych do grup usługi Yammer?

O: możesz utworzyć grupy zewnętrznej w usłudze Yammer i Zaproś uczestników zewnętrznych do tych grup.

P: Co się stanie, gdy usunę uczestnika zewnętrznego?

O: W przypadku usunięcia danej osoby z konwersacji w usłudze Yammer cała konwersacja zostaje usunięta ze skrzynki odbiorczej tej osoby w usłudze Yammer i nie będzie już dla niej dostępna.

Uczestnika zewnętrznego z konwersacji może usunąć użytkownik, który go do niej dodał. Oprócz tego użytkowników z konwersacji może usunąć zarówno administrator sieci, jak i grupy.

P: Co się stanie, jeśli przypadkowo dodam uczestnika zewnętrznego do konwersacji?

O: Nie martw się. To się zdarza nawet najlepszym. Po prostu kliknij pozycję Usuń uczestnika w komentarzu wygenerowanym przez system, który informuje o tym, że uczestnik został dodany do wątku. Aby uzyskać opis wizualny, zapoznaj się z dokumentacją dla użytkownika.

P: Co się stanie, jeśli wybiorę pozycję „Nie obserwuj w skrzynce odbiorczej” w odniesieniu do wiadomości zewnętrznej?

O: Wiadomość zostanie całkowicie usunięta ze skrzynki odbiorczej.

P: Czy użytkownicy usługi Yammer, którzy anulują subskrypcję powiadomień e-mail, otrzymają zaproszenie, gdy zostaną dodani do konwersacji?

O: Nie.

P: Co się stanie, jeśli dodam uczestnika zewnętrznego, który nie jest użytkownikiem usługi Yammer?

O: Jeśli dodasz kogoś, kto nie jest użytkownikiem usługi Yammer, ta osoba otrzyma do swojej skrzynki odbiorczej e-mail kopię wiadomości. Otrzyma także zaproszenie do dołączenia do swojej sieci Yammer.

P: Czy mogę dodać użytkownika z osobistym adresem e-mail (takim jak Hotmail lub Gmail) do konwersacji usługi Yammer za pomocą wiadomości zewnętrznych?

O: Nie. Musisz zaprosić osoby, używając ich firmowego lub służbowego adresu e-mail.

P: Czy oczekujący użytkownicy usługi Yammer, którzy zostali dodani do konwersacji, otrzymają wiadomość e-mail na temat dołączenia do usługi Yammer?

O: Tak.

P: Czy mogę wyświetlać uczestników zewnętrznych w polu wyszukiwania z dynamicznymi sugestiami, gdy tworzę wiadomość lub na nią odpowiadam?

O: Gdy uczestnik zewnętrzny zostanie dodany do konwersacji, jego nazwa pojawi się w polu wyszukiwania z dynamicznymi sugestiami. Jego nazwa jest widoczna wyżej lub niżej na liście sugestii w zależności od tego, jak często komunikujesz się z tą osobą w usłudze Yammer. Ze względu na ograniczenia uprawnień (które zależą od ustawień prywatności grupy oraz od tego, czy uczestnik jest wewnętrzny, czy zewnętrzny) działanie wyszukiwania z dynamicznymi sugestiami różni się. W poniższej tabeli wyjaśniono uprawnienia i działanie wyszukiwania z dynamicznymi sugestiami z udziałem uczestników zewnętrznych:

Sytuacja

Działanie w przypadku członków wewnętrznych

Działanie w przypadku uczestników zewnętrznych

Uczestnik zewnętrzny jest dodawany do konwersacji w grupie publicznej.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami uwzględnia uczestnika zewnętrznego dla wszystkich członków sieci.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami jest ograniczone do członków uczestniczących w konwersacji.

Uczestnik zewnętrzny jest dodawany do konwersacji w grupie prywatnej.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami uwzględnia uczestnika zewnętrznego dla wszystkich członków tej grupy.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami jest ograniczone do członków uczestniczących w konwersacji.

Uczestnik zewnętrzny jest dodawany do wiadomości prywatnej.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami jest ograniczone do uczestników tej wiadomości prywatnej.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami jest ograniczone do uczestników tej wiadomości prywatnej.

Grupa publiczna jest przekształcana w grupę prywatną.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami uwzględnia uczestnika zewnętrznego dla wszystkich członków sieci.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami jest ograniczone do członków, którzy brali udział w konwersacji, do której zaproszono uczestnika zewnętrznego.

Grupa prywatna jest przekształcana w grupę publiczną.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami uwzględnia uczestnika zewnętrznego dla wszystkich członków sieci.

Wyszukiwanie z dynamicznymi sugestiami jest ograniczone do członków, którzy brali udział w konwersacji, do której zaproszono uczestnika zewnętrznego.

Pytania dotyczące uprawnień i zabezpieczeń

P: Jak mogę chronić się przed ryzykiem i zachować prywatność?

O: Także dla nas prywatność i bezpieczeństwo są bardzo ważne. Poświęciliśmy dużo czasu na utworzenie narzędzi do monitorowania i aktywnej ochrony adresu IP firmy oraz jej pracowników. W ramach wiadomości zewnętrznych dostępny jest szereg funkcji zabezpieczeń:

  • Przejrzyste ostrzeżenia interfejsu użytkownika.    Przygotowaliśmy ostrzeżenia, aby użytkownicy mieli świadomość skutków dodania uczestnika zewnętrznego, zanim go dodadzą. Zanim dodasz do konwersacji użytkownika zewnętrznego albo odpowiesz na konwersację z uczestnikiem zewnętrznym, w interfejsie użytkownika zostanie wyświetlone przejrzyste ostrzeżenie. Zobacz Dodawanie uczestnika zewnętrznego.

  • Reguły transportu programu Exchange.   Zatwierdzeni administratorzy mają opcjonalną możliwość wymuszania reguł transportu programu Exchange w programie Outlook w ramach usługi Yammer, dzięki czemu mogą zapewnić spójne środowisko w różnych trybach komunikacji. Jeśli organizacja dba o bezpieczeństwo w zakresie udostępniania zewnętrznego, prawdopodobnie ma zdefiniowane reguły transportu programu Exchange w usłudze Exchange Online. Zobacz Kontrolowanie uczestników zewnętrznych w sieci Yammer za pomocą reguł transportu programu Exchange.

  • Usuwanie użytkowników.    Uczestników zewnętrznych można usunąć z konwersacji. Użytkownik usunięty z konwersacji nie może jej już wyświetlać. Użytkowników z konwersacji może usunąć zarówno administrator sieci, jak i grupy. Zobacz Usuwanie uczestnika zewnętrznego z konwersacji.

  • Eksportowanie danych.    Zatwierdzeni administratorzy usługi Yammer mogą śledzić wszystkie konwersacje i pliki obejmujące uczestników zewnętrznych oraz monitorować konwersacje prowadzone przez ich użytkowników poza siecią. Oprócz tych zabezpieczeń usługa Yammer nadal obsługuje monitorowanie słów kluczowych w celu ostrzegania administratorów o potencjalnych naruszeniach zabezpieczeń. Zobacz Znajdowanie uczestników zewnętrznych w sieci Yammer.

P: Co widzą uczestnicy zewnętrzni, których dodaję do konwersacji?

Uczestnicy zewnętrzni mogą widzieć tylko konwersacje, do których zostali jawnie zaproszeni. Widzą wszystko, co należy do danej konwersacji — na przykład przekazany w jej ramach plik. Jednak bez jawnego zaproszenia nigdy nie będą mogli znaleźć innej konwersacji w danej sieci ani dołączyć do niej.

P: Czy uczestnicy zewnętrzni mogą przekazywać pliki do konwersacji?

O: Tak.

P: Czy uczestnicy zewnętrzni także mogą zapraszać innych uczestników?

Tak. Uczestnicy zewnętrzni mogą dodawać do konwersacji inne osoby. Wystarczy, że utworzą @wzmiankę o danej osobie w tej konwersacji. Mogą oni zaprosić inne osoby do konwersacji, do której sami zostali jawnie zaproszeni.

P: Jakie informacje na mój temat mogą wyświetlać uczestnicy zewnętrzni?

O: Uczestnicy zewnętrzni mają dostęp jedynie do ograniczonego widoku Twojej karty podręcznej. Pola wymienione na karcie podręcznej obejmują imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i sieć. Obraz profilu, numer telefonu i inne dane pozostają ukryte przed uczestnikami zewnętrznymi.

P: Jakie uprawnienia mają uczestnicy zewnętrzni w stosunku do zawartości przekazanej do konwersacji?

O: Uczestnicy zewnętrzni mogą wyświetlać i pobierać pliki. Uczestnicy zewnętrzni mogą tylko wyświetlać notatki.

P: Czy uczestnik zewnętrzny może udostępnić daną konwersację?

O: Nie. Uprawnienia ograniczają grupę odbiorców tylko do członków uprzywilejowanych, dlatego uczestnicy zewnętrzni muszą być dodawani do konwersacji indywidualnie.

P: Gdzie są przechowywane dane dla uczestników zewnętrznych?

O: Dane konwersacji są dostępne dla zatwierdzonych administratorów (przy użyciu eksportu danych) dowolnego uczestnika konwersacji. Jeśli zatem Twój pracownik uczestniczy w konwersacji w innej sieci, dane tej konwersacji są uwzględniane w eksporcie danych w Twojej sieci, ponieważ ta konwersacja pojawia się w skrzynce odbiorczej tego pracownika.

P: Czy uczestnicy zewnętrzni, których dodaję do konwersacji, mogą wejść do mojej sieci?

O: Nie. Uczestnicy zewnętrzni mogą brać udział tylko w konwersacjach, do których zostali jawnie zaproszeni. Dostęp do tych konwersacji uzyskują przez swoją skrzynkę odbiorczą w usłudze Yammer (w swojej sieci). Nie mają dostępu do pozostałych części Twojej sieci.

P: Jakie uprawnienia mają zatwierdzeni administratorzy?

O: Zatwierdzeni administratorzy mogą usunąć wszystkich uczestników zewnętrznych z każdej konwersacji w dowolnym momencie. Dodaliśmy także dodatkowe funkcje do eksportowania danych, aby ułatwić zatwierdzonym administratorom sprawdzanie, które pliki i konwersacje są dostępne dla użytkowników zewnętrznych.

P: Czy monitorowanie słów kluczowych obejmuje także wiadomości publikowane przez uczestników zewnętrznych w mojej sieci?

Tak. Monitorowanie słów kluczowych dotyczy wszelkich wpisów w Twojej sieci — także tych, które są publikowane przez uczestników zewnętrznych.

Pytania dotyczące rezygnacji

Zaprzestać korzystania z uczestników zewnętrznych i grupy zewnętrznej za pomocą tej samej metody. Zobacz więcej informacji na temat zewnętrznych grup w grupach zewnętrznych rezygnacji — często zadawane pytania.

Uwaga: Tylko Yammer Enterprise sieci można zaprzestać korzystania z wiadomości zewnętrznych.

P: Nadal nie chcę mieć włączonych wiadomości zewnętrznych w mojej sieci. Jak mogę je wyłączyć?

Jeśli wcześniejsze funkcje zabezpieczeń, które opisaliśmy przy okazji omawiania wiadomości zewnętrznych, nie są wystarczające w przypadku Twojej sieci, możesz zablokować klientom możliwość zapraszania osób z zewnątrz do udziału w konwersacjach w Twojej sieci Yammer. Blokując użytkowników w ten sposób, możesz mieć pewność, że zawartość sieci Yammer Twojego klienta nie będzie widoczna dla użytkowników zewnętrznych za pośrednictwem wiadomości zewnętrznych. Oznacza to, że osoby w Twojej sieci nie będą mogły dodawać uczestników zewnętrznych do konwersacji w Twojej sieci.

Oprócz tego możesz użyć zapory logicznej uniemożliwiającej użytkownikom wysyłanie odpowiedzi na wiadomości od użytkowników zewnętrznych z innych sieci Yammer (np. z organizacji partnera lub klienta), którzy chcą uczestniczyć w konwersacji hostowanej w innej sieci Yammer. Odradzamy jednak ograniczanie wymiany wiadomości w ten sposób, ponieważ spowoduje to pozorne utrudnienia w kontakcie i współpracy między użytkownikami (będzie powodować odpowiednik zwrotu wiadomości e-mail w sieci Yammer), co zmniejszy aktywność w sieci Yammer.

Za pomocą jednej z następujących metod zrezygnować z aplikacji, obsługuje kontaktu.

P: Jaki wpływ na użytkowników ma wyłączenie wiadomości zewnętrznych?

Jeśli zrezygnujesz z wiadomości zewnętrznych (czyli zablokujesz możliwość zapraszania przez użytkowników osób z zewnątrz do udziału w Twojej sieci), wiadomości inicjowanych w Twojej sieci nie będzie można udostępniać uczestnikom zewnętrznym. Użytkownicy w Twojej sieci nadal będą mogli otrzymywać wiadomości z innych sieci. Będą one dostępne w ich skrzynkach odbiorczych w usłudze Yammer. Użytkownicy będą mogli czytać te wiadomości i odpowiadać na nie w normalny sposób. Oprócz tego w eksporcie danych zostanie uwzględniony pełny wątek, w którym uczestniczą użytkownicy (w tym wszystkie wiadomości opublikowane w tym wątku). W ten sposób można monitorować konwersacje prowadzone przez pracowników w innych sieciach.

Jeśli zdecydujesz się na zablokowanie wiadomości zewnętrznych do Twoich użytkowników za pomocą zapory, użytkownicy nie będą mogli otrzymywać wiadomości z innych sieci ani ich do nich wysyłać. Osoba, która spróbuje wysłać wiadomość do Twoich użytkowników, otrzyma komunikat o błędzie i nie będzie mogła wysłać tej wiadomości.

P: Jakie funkcje będą niedostępne w mojej sieci, jeśli zdecyduję się na blokowanie wiadomości zewnętrznych do moich użytkowników za pomocą zapory?

Stale udoskonalamy usługę Yammer, dlatego architektura wiadomości zewnętrznych prawdopodobnie wkrótce zostanie wzbogacona o nowe funkcje. Zablokowanie udostępniania zewnętrznego i uniemożliwienie za pomocą zapory wysyłania wiadomości zewnętrznych do użytkowników sprawi, że część przyszłych funkcji usługi Yammer będzie niedostępna dla klientów. W ramach dalszych prac nad usługą Yammer będziemy informować, które funkcje są oparte na architekturze wiadomości zewnętrznych, aby firmy wiedziały, z jakich funkcji będą mogły korzystać.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dodawanie uczestników zewnętrznych do konwersacji usługi Yammer

Tworzenie zewnętrznych grup w usłudze Yammer i zarządzanie nimi

Znajdowanie uczestników zewnętrznych w sieci Yammer

Kontrolka uczestników zewnętrznych w sieci Yammer za pomocą reguł transportu programu Exchange

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×