Więcej niż dwa kolory dodatkowe

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli publikacja korzysta z więcej niż dwa atramenty kolorów dodatkowych, publikacja drukowana w komercyjnym punkcie usług poligraficznych będzie drogich, ponieważ drukarki należy używać osobnej płyty dla każdego koloru atramentu.

Ważne: Przed podjęciem dowolnego drukowaniem komercyjnym zmiany dotyczące kontaktu dokumentu sklepu Drukowanie komercyjne i omówić szczegółowe informacje na temat zadania drukowania.

Ten test jest wykonywany tylko wtedy, gdy publikację skonfigurowano tak, aby była drukowana w kolorach dodatkowych lub w kolorach rozbarwianych i kolorach dodatkowych.

Problem należy rozwiązać ręcznie, jeśli użytkownik chce wybrać elementy projektu do przekonwertowania na określone kolory dodatkowe lub przekonwertować kolory dodatkowe na kolory rozbarwiane, co umożliwi zaoszczędzenie pieniędzy w przypadku drukowania publikacji zawierającej dowolne z czterech kolory rozbarwiane.

Automatyczna poprawka

Usuwanie kolorów dodatkowych    Kliknij tutaj, aby otworzyć okno dialogowe Model kolorów i zamienić nadmiarowe atramenty kolorów dodatkowych. Po usunięciu kolor dodatkowy na liście atramenty, zostanie otwarte okno dialogowe Zamień pisma odręcznego i możesz wybrać inny kolor, który jest już używana.

 1. W oknie dialogowym Zamienianie atramentu kliknij kartę Atramenty.

 2. Wskaż atrament koloru dodatkowego, który chcesz usunąć, kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 3. Jeśli atrament koloru dodatkowego ma etykietę Używany, program Microsoft Office Publisher otworzy okno dialogowe Zamienianie atramentu.

 4. W oknie dialogowym Zamienianie atramentu wybierz jeden z używanych kolorów.

 5. Powtarzaj kroki 3–5 do momentu, w którym tylko dwa atramenty kolorów dodatkowych będą wyświetlane na karcie Atramenty w oknie dialogowym Drukowanie w kolorze.

 6. Kliknij przycisk OK.

Poprawianie ręczne

Aby uniknąć dodatkowych kosztów drukowania, należy zamienić co najmniej jeden z kolorów dodatkowych używanych w publikacji na inny. Przy usuwaniu koloru dodatkowego jest wyświetlane okno dialogowe Zamienianie atramentu, w którym można wybrać jeden z kolorów dodatkowych używanych w publikacji.

Aby ręcznie rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zamienianie kolorów dodatkowych

 1. Kliknij kartę plik, aby otworzyć widok Backstage, wskaż pozycję strony informacje, kliknij przycisk Ustawienia drukowania komercyjnego, a następnie wybierz Wybierz Model kolorów.

 2. Kliknij kartę Atramenty.

 3. Wskaż atrament koloru dodatkowego, który chcesz usunąć, kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 4. Jeśli atrament koloru dodatkowego ma etykietę Używany, program Publisher otworzy okno dialogowe Zamienianie atramentu.

 5. W oknie dialogowym Zamienianie atramentu wybierz jeden z używanych kolorów, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Powtarzaj kroki 3–5 do momentu, gdy tylko dwa atramenty kolorów dodatkowych będą wyświetlane na karcie Atramenty w oknie dialogowym Model kolorów.

 7. Kliknij przycisk OK.

Konwertowanie kolorów dodatkowych na kolory rozbarwiane

Jeśli są używane więcej niż dwa atramenty kolorów dodatkowych lub jeśli kolory dodatkowe są używane razem z kolorami rozbarwianymi, można przekonwertować kolory dodatkowe na kolory rozbarwiane.

 1. Kliknij kartę plik, aby otworzyć widok Backstage, wskaż pozycję strony informacje, kliknij przycisk Ustawienia drukowania komercyjnego, a następnie wybierz Wybierz Model kolorów.

 2. W obszarze Definiuj wszystkie kolory jako kliknij opcję Kolory rozbarwiane (CMYK).

 3. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×