Przejdź do głównej zawartości

Więcej informacji o grafikach SmartArt

Grafika SmartArt to wizualna reprezentacja informacji i pomysłów. Możesz je utworzyć, wybierając układ pasujący do wiadomości. Niektóre układy (na przykład schematy organizacyjne i diagramy Venna) ilustrują określone rodzaje informacji, a inne po prostu wzbogacają wygląd listy punktowanej.

W połączeniu z innymi funkcjami, takimi jak motywy, Grafiki SmartArt ułatwiają tworzenie ilustracji o jakości projektanta za pomocą tylko kilku kliknięć myszy.

W tym artykule:

Omówienie grafik SmartArt

Co brać pod uwagę podczas wybierania układu

Okienko tekstu — informacje

Styl, kolor i efekty grafik SmartArt

Animacja grafik SmartArt

Więcej informacji na temat artykułów pokrewnych

Omówienie Grafiki SmartArt

Możesz utworzyć Grafika SmartArt w Excel, PowerPoint, Word lub w wiadomości e-mail w programie Outlook. Przycisk SmartArt znajduje się na karcie Wstawianie , a w zależności od rozmiaru ekranu może wyglądać następująco:

Przycisk grafiki SmartArt o pełnym rozmiarze Przycisk grafiki SmartArt o zmniejszonym rozmiarze Mały przycisk SmartArt bez etykiety tekstowej

Inne programy Office nie zezwalają na tworzenie Grafika SmartArt, ale możesz kopiować i wklejać Grafiki SmartArt jako obrazy do tych programów.

Wygląd Grafika SmartArt możesz zmienić, zmieniając wypełnianie kształtu lub tekstu; dodając efekty, takie jak cienie, odbicia, poświaty i wygładzone krawędzie; lub dodając efekty trójwymiarowe (3-w), takie jak skosy lub obroty.

Więcej informacji na temat pracy z Grafiki SmartArt można uzyskać, odczytując powiązane informacje wymienione na dole tego artykułu.

Co brać pod uwagę podczas wybierania układu

Wybierając układ Grafika SmartArt, zapytaj siebie, co chcesz przekazać, a także czy chcesz, aby informacje były wyświetlane w określony sposób. W ramach tego procesu po utworzeniu Grafika SmartArt zostanie wyświetlony monit o wybranie typu, takiego jak proces, Hierarchialub relacja. Typ jest podobny do kategorii Grafika SmartArt, a każdy typ zawiera kilka różnych układów.

Ponieważ przełączanie układów jest szybkie i łatwe, można wypróbować różne układy (z różnych typów), aż znajdzie się układ najlepiej nadający się do przedstawienia informacji.

Opcje w oknie dialogowym Wybieranie grafiki SmartArt

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów typowych zastosowań Grafiki SmartArt, a w przypadku każdego z nich najlepiej uwzględnić następujące typy grafiki SmartArt.

Czynność

Proponowany typ

Pokaż informacje niesekwencyjne.

Lista

Pokazanie etapów procesu lub osi czasu.

Proces

Pokazanie ciągłego procesu.

Cykl

Tworzenie schematu organizacyjnego.

Hierarchia

Pokazanie drzewa decyzji.

Hierarchia

Przedstawienie powiązań.

Relacja

Pokazanie zależności części względem całości.

Macierz

Użycie obrazów w celu przedstawienia lub wyróżnienia zawartości. (Niedostępne w Office 2007 )

Obraz

Pokazanie proporcjonalnych zależności w układzie z największym składnikiem na górze lub na dole.

Ostrosłupowy

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących wybierania odpowiedniego układu Grafika SmartArt, a także dodatkowych informacji na temat każdego typu układu, zobacz Wybieranie grafiki SmartArt.

Okienko tekstu — informacje

Za pomocą okienka tekstu można wprowadzać i edytować tekst wyświetlany w Grafika SmartArt. Okienko tekstu zostanie wyświetlone po lewej stronie Grafika SmartArt. Podczas dodawania i edytowania zawartości w okienku tekstu Grafika SmartArt jest automatycznie aktualizowana — kształty są dodawane lub usuwane stosownie do potrzeb.

Obraz okienka tekstu z tekstem poziomu 1 i 2

Podczas tworzenia Grafika SmartArtGrafika SmartArt i okienko tekstu są wypełniane tekstem zastępczym, który można zamienić na informacje. W górnej części okienka tekstu można edytować tekst, który będzie wyświetlany w Grafika SmartArt. U dołu okienka tekstu można przeczytać opis Grafika SmartArt.

W Grafiki SmartArt zawierającym stałą liczbę kształtów tylko część tekstu w okienku tekstu jest wyświetlana w Grafika SmartArt. Tekst, obrazy lub inna niewidoczna zawartość jest oznaczona w okienku tekstu czerwoną literą X. Ta zawartość jest nadal dostępna po przełączeniu się do innego układu, ale jeśli zachowasz i zamkniesz ten sam układ, informacje nie zostaną zapisane, aby chronić prywatność użytkownika.

Okienko tekstu z czerwonymi znakami X

Okienko tekstu działa jak konspekt lub Lista punktowana, która mapuje informacje bezpośrednio na Grafika SmartArt. Każda Grafika SmartArt definiuje własne mapowanie między punktorami w okienku tekstu a zestawem kształtów w Grafika SmartArt.

Aby utworzyć nowy wiersz tekstu punktowanego w okienku tekstu, naciśnij klawisz ENTER. Aby wciąć wiersz w okienku tekstu, zaznacz linię, którą chcesz wciąć, a następnie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtna karcie projektowanie kliknij pozycję Obniż. Aby zmniejszyć wcięcie wiersza, kliknij przycisk Podwyższ poziom. Możesz również nacisnąć klawisz Tab, aby zwiększyć wcięcie lub klawisze Shift + Tab, aby zmniejszyć wcięcie z poziomu okienka tekstu.

Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub projektowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie Grafika SmartArt.

W zależności od wybranego układu Każdy punktor w okienku tekstu jest reprezentowany w Grafika SmartArt jako nowy kształt lub punktor w kształcie. Na przykład Zwróć uwagę na sposób mapowania tego samego tekstu w dwóch Grafiki SmartArt poniżej. W pierwszym przykładzie podpunktory są reprezentowane przez osobne kształty. W drugim przykładzie podpunktory są reprezentowane jako punktory wewnątrz kształtu.

Grafika SmartArt Lista hierarchii, która zawiera punktory w okienku tekstu, a nie wewnątrz kształtów

Grafika SmartArt Proces podstawowy, w której punktory z okienka tekstu są pokazane jako punktory wewnątrz kształtu.

Porada:    Aby cały tekst nie znajdował się w osobnych kształtach, należy przełączyć układ na inny, w którym cały tekst jest przedstawiany w postaci punktorów.

Jeśli układ schematu organizacyjnego jest używany z kształtem asystenta, punktor z dołączoną linią wskazuje kształt asystenta.

Okienko tekstu z punktorami dla kształtów menedżer, podwładny i asystent.

Formatowanie znaków, takie jak czcionka, rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywa i podkreślenie, można zastosować do tekstu w Grafika SmartArt, stosując formatowanie do tekstu w okienku tekstu i jest odzwierciedlane w Grafika SmartArt. Gdy rozmiar czcionki w jednym kształcie zostanie zmniejszony, ponieważ do kształtu zostanie dodany więcej tekstu, wszystkie pozostałe teksty w pozostałych kształtach Grafika SmartArt również zostaną zmniejszone do tego samego rozmiaru, aby zachować Grafika SmartArt e spójne i profesjonalne.

Po wybraniu układu możesz przenieść wskaźnik myszy na dowolny z różnych układów wyświetlanych na karcie projektowanie , a następnie użyć podglądu na żywo, aby sprawdzić, jak będzie wyglądać Twoja zawartość z zastosowaniem tego układu.

Styl, kolor i efekty dla Grafiki SmartArt

W obszarze Narzędzia grafiki SmartArtna karcie projektowanie są dostępne dwie galerie umożliwiające szybkie zmienianie wyglądu Grafika SmartArt: style grafiki SmartArt i Zmienianie kolorów.

Style grafiki SmartArt obejmują wypełnienia kształtów, krawędzie, cienie, style linii, gradienty i trójwymiarowe perspektywy (3-w) i są stosowane do całego Grafika SmartArt. Możesz również zastosować pojedynczy styl kształtu do jednego lub większej liczby kształtów w Grafika SmartArt.

Druga Galeria, Zmienianie kolorów, udostępnia zakres różnych opcji kolorów dla Grafika SmartArt, a każda z nich ma jeden lub więcej kolory motywu w różny sposób w odniesieniu do kształtów w Grafika SmartArt.

Gdy umieścisz wskaźnik myszy na miniaturze w jednej z tych galerii, możesz sprawdzić, jak styl grafiki SmartArt lub odmiana koloru wpływa na Grafika SmartArt przed ich faktycznym zastosowaniem.

Style grafiki SmartArt i kombinacje kolorów mają za zadanie uwydatniać zawartość. Jeśli na przykład używany jest trójwymiarowy styl grafiki SmartArt z perspektywą, można zobaczyć wszystkie osoby na tym samym poziomie.

Układ schematu organizacyjnego z białym obrysem

Za pomocą trójwymiarowego stylu grafiki SmartArt z perspektywą można również uwydatnić oś czasu wybiegającą w przyszłość.

Podstawowa oś czasu z opcją Scena oka ptaka

Porada:   style grafiki SmartArt 3-w, szczególnie koherentny efekt 3D, są oszczędnie stosowane, aby uniknąć rozpraszania wiadomości, którą chcesz przekazać. Trójwymiarowe style grafiki SmartArt nadają się dobrze na pierwszą stronę dokumentu lub pierwszy slajd prezentacji.

Aby wyróżnić odrębne kroki w Grafika SmartArt typu procesu , możesz użyć dowolnej kombinacji w obszarze kolor kolorowy.

Układ Proces podstawowy z opcją Kolorowy zakres — kolory akcentu od 5 do 6

Jeśli masz Grafika SmartArt typu cyklu , możesz użyć dowolnej opcji akcentu w celu wyróżnienia ruchu kołowego. Kolory te przechodzą stopniowo do kształtu środkowego, a potem w odwrotnym kierunku do kształtu pierwszego.

Układ Cykl ciągły z opcją Zakres gradientu — akcent 3

Wybierając kolory, należy również uwzględnić, czy chcesz, aby odbiorcy mogli wydrukować Grafika SmartArt, czy wyświetlić go w trybie online.

Porada:   Jeśli obraz jest częścią slajdu z obrazem w tle, kombinacje kolorów ze słowem przezroczyste w nazwie nadają się najlepiej do udoskonalenia projektu w dokumencie.

Po wstawieniu Grafika SmartArt do dokumentu bez określania motywu motyw graficzny będzie odpowiadał pozostałej zawartości w dokumencie. Jeśli zmienisz motyw dokumentu, wygląd Grafika SmartArt zostanie automatycznie zaktualizowany.

Niemal wszystkie części Grafika SmartArt można dostosowywać. Jeśli Galeria stylów grafiki SmartArt nie zawiera odpowiedniego zestawu wypełnień, linii i efektów, możesz zastosować pojedynczy styl kształtu lub w pełni dostosować kształt. Możesz również przenosić kształty i zmieniać ich rozmiar. Większość opcji dostosowywania można znaleźć w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie.

Nawet po dostosowaniu Grafika SmartArt możesz zmienić układ na inny, a większość dostosowań zostanie zachowana. Aby usunąć całe formatowanie i zacząć od nowa, na karcie projektowanie w grupie Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

Przycisk Resetuj grafikę

Animacja Grafiki SmartArt

W PowerPoint możesz dodać animację do Grafika SmartArt lub pojedynczego kształtu w Grafika SmartArt. Możesz na przykład zaprojektować szybkie wpadnięcie kształtu z jednej strony ekranu albo jego powolne zanikanie.

Dostępne animacje różnią się w zależności od układu wybranego dla Grafika SmartArt, ale zawsze można animować wszystkie kształty jednocześnie lub jednym kształtem.

Aby dowiedzieć się więcej o animacji, zobacz animowanie grafiki SmartArt.

Zobacz też

Wybieranie grafiki SmartArt

Tworzenie grafiki SmartArt

Animowanie grafiki SmartArt

Przywracanie domyślnego układu i koloru

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×