Więcej informacji na temat grup usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatni zaktualizowane 15 lutego 2019

Grupy usługi Office 365 to usługa, która działa z narzędzia Office 365, których już używać, można współpracować z członkami zespołu podczas zapisywania dokumentów, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, pracy z planami programu project, planowanie spotkań i wysyłanie wiadomości e-mail.

Ten artykuł zawiera wprowadzenie do grup oraz przydatne linki do następnych kroków.

Aby uzyskać najnowsze informacje i klipy wideo dotyczące grup usługi Office 365, zobacz Blogi dotyczące pakietu Office

Porada: Jeśli szukasz informacji na temat korzystania z grup kontaktów programu Outlook wysyłanie wiadomości e-mail do listy osób — na przykład grupa znajomych — zobacz Tworzenie grupy kontaktów lub listę dystrybucyjną w programie Outlook dla komputerów PC.

Co to są grupami usługi Office 365?

Grupy w Office 365 umożliwiają wybieranie zestawu osób, którym chcesz współpracować z i łatwo skonfigurować zbiór zasobów dla tych osób do udostępniania. Zasoby takie jak udostępnionej skrzynki odbiorczej programu Outlook, kalendarz udostępniony lub w bibliotece dokumentów do współpracy nad plikami.

Nie musisz martwić się o ręczne przypisywanie uprawnień do tych zasobów, ponieważ zapewnia dodawanie członków do grupy automatycznie daje im uprawnienia są potrzebne do narzędzia grupy. Ponadto grupy są nowe i ulepszone możliwości obsługi użyliśmy wykonywać za pomocą listy dystrybucyjne lub udostępnionych skrzynek pocztowych.

Porada: Informacji na temat aktualizacji usługi tradycyjnych dystrybucji listy do grupami usługi Office 365, Zobacz ten artykuł.

Określone zasoby, które znajdują się nieco zależy od środowiska grupy, którą chce mieć zespołu. Chociaż uznajesz opcje są należy pamiętać o jednego rozmiaru rzadko odpowiadającego wszystkie. Innym członkom zespołu może być lepsze do różnych sposobów pracy i Office 365 zawiera narzędzia umożliwiające współpracy w formie wolisz rotacja w zespołach.

Możesz utworzyć grupami usługi Office 365 z różnych narzędzi tym w programie Outlook, aplikacji Outlook w sieci web, program Outlook Mobile, programu SharePoint, terminarz, zespołów i inne. Narzędzie, które można wybrać w celu uruchomienia z zależy nieco od rodzaju grupy podczas pracy z. Na przykład; w firmie Microsoft możemy zwykle rozpocząć w programie Outlook, gdy firma Microsoft tworzenia grupy zorganizowane wokół kalendarza i poczty e-mail. Jeśli grupa jest dla komunikacji wielu firmy, które zwykle Możemy zaczynać się Yammer. Do współpracy opartej na rozmów możemy zaczyna się nasze grupy z Teams firmy Microsoft.

Podczas tworzenia grupy musisz zdecydować, czy chcesz, aby był do grupy prywatnej lub grupa publiczna. Zawartość w grupie publicznej będą widoczne dla nikogo w Twojej organizacji, a każda w Twojej organizacji będzie mógł dołączyć do grupy. Zawartość w grupie prywatnej będą widoczne tylko dla członków grupy i osoby, które chcesz dołączyć do grupy prywatnej jest zatwierdzany przez właściciela grupy.

Uwaga: Prywatne domyślnie są obecnie grupy utworzone za pomocą programu Outlook w sieci web.

Ani grupy publiczne, ani prywatne nie są widoczne ani dostępne dla osób spoza organizacji, chyba że te osoby zostały specjalnie zaproszone jako goście.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania grup z publicznej do prywatnych (lub odwrotnie) zobacz Wprowadź usługi Office 365 grup publiczna lub prywatna.

Właściciele, członkowie i gości

Właścicieli grupy są moderatorów grupy. Mogą dodać lub usunąć członków i mają unikatowe uprawnienia, takich jak możliwość usunąć konwersacje z udostępnionej skrzynki odbiorczej lub zmienianie innych ustawień o grupie. Właścicieli grupy można zmienić nazwę grupy, zaktualizuj opis lub obrazów i innych. Jeśli znasz program SharePoint role to właściciela grupy jest administratorem zbioru witryn

Członkowie grupy są zwykli użytkownicy w Twojej organizacji, którzy współpraca za pomocą grupy. One mogą uzyskiwać dostęp wszystkie elementy w grupie, ale nie można zmienić ustawienia grupy. Na świecie programu SharePoint są członkami witryny. Aby uzyskać informacje na temat Dodawanie lub usuwanie członków grupy, zobacz Dodawanie i usuwanie członków grupy w programie Outlook.

Goście są podobne do członków grupy, ale są one spoza organizacji. Domyślnie użytkownicy mogą Zaproś gości, aby dołączyć do grupy, a można kontrolować to ustawienie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dostęp gościa w grupach usługi Office 365.

Wybierz typ grupy, którego chcesz użyć:

Jeśli wolisz tryb udostępnionej skrzynki odbiorczej współpracy obsługi grup w programie Outlook jest dla Ciebie. Tworząc grupy w programie Outlook zostanie wyświetlony:

Nie trzeba ręcznie tworzyć żadnych z tych zasobów. Utworzenie grupy powoduje automatyczne utworzenie tych zasobów oraz przypisanie niezbędnych uprawnień członkom grupy, aby od razu mogli zacząć z nich korzystać.

Za pomocą znanych programu Microsoft Outlook 2016 klasycznej klienta, za pomocą programu Outlook w sieci web, za pośrednictwem Outlook 2016 dla komputerów Mac (udostępnionej skrzynki odbiorczej tylko) lub za pomocą programu Outlook mobile, masz dostęp do tych zasobów. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji klasycznej Outlook lub w sieci Web można znaleźć z grupami usługi Office 365.

W okienku nawigacji po lewej znajdziesz grup w programie Outlook lub aplikacji Outlook w sieci web

Z nowej karty podręcznej grupami usługi Office 365 masz szybki dostęp do udostępnionych grupy zasobów. Po prostu umieść wskaźnik myszy na nazwę grupy w programie Outlook w sieci web lub programu SharePoint.

Obraz nowej karty podręcznej grupami usługi Office 365

Najnowsza część artykule współpracy jest Zespoły pracowników firmy Microsoft. Microsoft Teams jest fragment pętli dla zespołu — obszaru roboczego trwałych, oparte na rozmów, którym masz nieformalnej, w czasie rzeczywistym, konwersacje wokół bardzo mającego fokus tematy lub określonych podgrup należący do grupy.

Usługi Yammer przesuwa sieć społecznościową do współpracy. Pomaga nawiązywanie nowych połączeń i przeanalizowanych w całej organizacji. Ułatwia komunikację i omawiać pomysły całej firmy lub wokół typowych obszarów zainteresowania.

Tworząc usługi Office 365 połączone grupy w usłudze Yammer, zostanie wyświetlony:

  • Grupa usługi Yammer — wspólne miejsce do prowadzenia konwersacji i udostępniania informacji

  • Biblioteka dokumentów programu SharePoint — centralne miejsce do przechowywania i udostępniania plików grupy.

  • Udostępniony notes programu OneNote — do gromadzenia pomysłów, badań i informacji.

  • Witryna zespołu programu SharePoint — centralne repozytorium informacji, linków i zawartości związanej z grupą.

  • Usługa Planner — na potrzeby przypisywania zadań projektu do członków grupy i zarządzania nimi.

Dostęp do tych narzędzi możesz uzyskać za pośrednictwem usługi Yammer w przeglądarce lub używając aplikacji Yammer na urządzeniu z systemem iOS, Android lub Windows Phone.

Gdy po spełnieniu określonego celu, możesz usunąć ją, aby zwolnić zasoby systemowe i Usuń grupę jest wyświetlana oraz. Zobacz: Usuwanie grupy. Jeśli nie chcesz pamiętać o usuwanie nieaktualnych grup administrator może ustawić zasady wygasania, które powodują stare grupy, aby wygasało i być usuwane automatycznie po upływie określonego czasu. Zobacz: Zasady wygasania usługi Office 365 grupy.

Uwaga: Zawartość na tej karcie jest przeznaczona dla administratorów.

Istnieją trzy podstawowe modele inicjowania obsługi administracyjnej w grupami usługi Office 365: otwarcie, doprowadziło IT lub kontroli. Każda ma swoje zalety.

Model

Zalety

Otwórz (ustawienie domyślne)

Użytkownicy mogą tworzyć własne grupy, w razie potrzeby bez konieczności oczekiwania lub odblokowane, IT

Doprowadziło IT

Żądanie użytkowników do grupy z IT. IT mogą pomóc je przy wyborze najlepszych narzędzi współpracy do swoich potrzeb

Kontrolowane

Tworzenie ograniczone do określonych osób, zespołów lub usługami grupy (zobacz: Kontrola, kto może tworzyć grupami usługi Office 365)

Jeśli chcesz kontrolować nazewnictwa z grupami usługi Office 365, których można używać zasady nadawania nazw wymusić grupy, którą należy stosować do określonych standardów w tym prefiks lub sufiksy oraz blokowania niepożądanych nazw. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady nazewnictwa grupami usługi Office 365 .

Każda grupa zawiera co najmniej jednego właściciela można dodać lub usunąć członków i wykonać kilka podstawowych curation grupy i jego zawartości. Zazwyczaj właściciela robi to w programie Outlook. Zobacz: Dodawanie i usuwanie członków grupy w programie Outlook. Jeśli właściciela grupy (lub właściciele) odchodzi z organizacji dowolnego powodu administrator może przypisać nowego właściciela grupy. Zobacz Przypisywanie nowego właściciela pozbawiony grupy.

Ponadto jeśli masz uprawnienia Administratora Online Exchange można administrować grup z Centrum administracyjnego usługi Office 365 (zobacz Zarządzanie członkostwem w grupie w Centrum administracyjnym usługi Office 365) lub programu PowerShell (patrz Zarządzanie usługi Office 365 Grupy przy użyciu programu PowerShell .

Mogą pochodzić czasu, gdy chcesz, aby usunąć grupę z dzierżawy usługi. Aby uzyskać informacje na temat usunąć grupę, zobacz: Usuwanie grupy. Jeśli grupa jest przypadkowo usunięte administratorów można przywrócić tej grupy do 30 dni, zobacz: Przywracanie usuniętych grupy Office 365.

Jeśli wolisz bardziej automatyczną umożliwia zarządzanie cyklem życia z grupami usługi Office 365 umożliwiają zasad wygasania , aby wygasało grupy w określonym interwale. Grupy Właściciele otrzymają wiadomości e-mail 30, 15 i 1 dzień przed wygaśnięciem grupy, która pozwala na łatwe odnowić grupy, jeśli nadal jest potrzebny. Zobacz: Zasady wygasania usługi Office 365 grupy.

Limity grupy

Maksimum...

Wartość

Właściciele na grupę

100

Grupy, które może tworzyć użytkownik

250

Grupy, które może tworzyć administrator

Maksymalnie domyślny limit dzierżawy: 500 000

Liczba członków

Więcej niż 1000, ale tylko 1000 dostęp do konwersacje grupowe jednocześnie.

Użytkownicy mogą zauważyć opóźnienia podczas uzyskiwania dostępu do kalendarza i konwersacji w bardzo dużych grup w programie Outlook

Liczba użytkownik może być członkiem grupy

 1000

Przechowywanie plików

Terabajtów 1 + 10 GB na użytkownika z subskrypcją + dodatkowe wykupione miejsce. Możesz kupić nieograniczoną ilość dodatkowego miejsca do magazynowania.

Rozmiar skrzynki pocztowej grupy

50 GB

Domyślna maksymalna liczba grup mających organizacji Office 365 jest obecnie 500 000.

Jeśli planujesz użytkownikowi funkcję "Zapisu grupy" z narzędzia Azure Active Directory połączyć, maksymalna długość jest 448 znaków związane z atrybut "Opis".

Aby uzyskać więcej informacji na temat magazynu usługi SharePoint Online, zobacz Limity Online programu SharePoint i usługi SharePoint Online ograniczenia i limity oprogramowania.

Zarządzanie grupami usługi usługi Office 365 jest bardziej skutecznych, gdy sankcji informacje o korzystaniu z grupy. Centrum administracyjne usługi Office 365 ma narzędzie raportowania , które można pozwalają na wyświetlanie elementów takich jak miejsca do magazynowania funkcji, ile aktywnych grup masz, a nawet jak użytkownicy korzystają z grupy. Zobacz: Raporty usługi Office 365 w Centrum administracyjnym Aby uzyskać więcej informacji.

Grupy usługi Office 365 zapewnia wiele narzędzi zgodności, ochrony informacji, a także zbierania elektronicznych materiałów dowodowych .

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×