Weryfikowanie ustawień ochrony aplikacji na urządzeniach z systemem Android

Sprawdzanie, czy na urządzeniach użytkowników działają ustawienia ochrony aplikacji

Gdy skonfigurujesz aplikacje dla urządzeń z systemem Android w celu ochrony aplikacji, możesz wykonać czynności opisane poniżej, aby sprawdzić działanie wybranych ustawień.

Najpierw upewnij się, że zasady obejmują aplikację, której działanie chcesz sprawdzić.

 1. W centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 Business wybierz pozycję Zasady > Edytuj zasady.

 2. Wybierz pozycję Zasady dotyczące aplikacji dla systemu Android obok ustawień utworzonych podczas konfiguracji lub innych utworzonych zasad i sprawdź, czy są one zastosowane na przykład do programu Outlook.

  Pokazuje wszystkie aplikacje, których pliki są chronione przez te zasady.

Sprawdzanie działania ustawienia Wymagaj numeru PIN lub odcisku palca w celu uzyskania dostępu do aplikacji pakietu

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Kontrola dostępu do dokumentów pakietu Office, rozwiń pozycję Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych i upewnij się, że funkcja Wymagaj numeru PIN lub odcisku palca w celu uzyskania dostępu do aplikacji pakietu Office jest włączona.

Upewnij się, że jest włączone ustawienie Wymagaj numeru PIN lub odcisku palca w celu uzyskania dostępu do aplikacji pakietu Office.
 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem Android otwórz aplikację Outlook i zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usług Microsoft 365 Business.

 2. Zostanie też wyświetlony monit o wprowadzenie numeru PIN lub użycie odcisku palca.

  Wprowadź numer PIN na urządzeniu z systemem Android, aby uzyskać dostęp do aplikacji pakietu Office.

Sprawdzanie działania ustawienia Resetuj numer PIN po określonej liczbie nieudanych prób

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Kontrola dostępu do dokumentów pakietu Office, rozwiń pozycję Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych i upewnij się, że funkcja Resetuj numer PIN po określonej liczbie nieudanych prób jest ustawiona na dowolną wartość (domyślnie jest to 5).

 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem Android otwórz aplikację Outlook i zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usług Microsoft 365 Business.

 2. Wprowadź nieprawidłowy numer PIN więcej razy niż zezwalają na to obowiązujące zasady. Pojawi się komunikat z informacją o Osiągnięto limit prób wprowadzenia numeru PIN i monit o zresetowanie tego numeru.

  Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy numer PIN zbyt wiele razy, będzie trzeba go zresetować.
 3. Naciśnij pozycję Resetuj numer PIN. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu poświadczeń użytkownika do usług Microsoft 365 Business i ustawienie nowego numeru PIN.

Sprawdzanie działania ustawienia Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Ochrona w razie utraty lub kradzieży urządzenia, rozwiń pozycję Chroń pliki służbowe w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia i upewnij się, że funkcja Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm jest włączona.

Upewnij się, że funkcja Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm jest włączona.
 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem Android otwórz aplikację Outlook, zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usług Microsoft 365 Business i w razie potrzeby wprowadź numer PIN.

 2. Otwórz wiadomość e-mail zawierającą załącznik, a następnie naciśnij ikonę strzałki w dół obok informacji o załączniku.

  Naciśnij strzałkę w dół obok załącznika, aby spróbować go zapisać.

  U dołu ekranu zostanie wyświetlony komunikat Nie można zapisać na urządzeniu.

  Tekst ostrzeżenia o tym, że nie można zapisać pliku lokalnie w systemie Android.

  Uwaga: Zapisywanie w usłudze OneDrive dla Firm nie jest obecnie włączone dla systemu Android, więc jest tylko wyświetlana informacja o zablokowanej możliwości zapisywania lokalnie.

Sprawdzanie działania ustawienia Wymagaj ponownego logowania użytkownika po określonym czasie bezczynności aplikacji pakietu Office

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Kontrola dostępu do dokumentów pakietu Office, rozwiń pozycję Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych i upewnij się, że funkcja Wymagaj ponownego logowania użytkowników po czasie bezczynności aplikacji pakietu Office ma ustawioną dowolną wartość (domyślnie jest to 30 minut).

 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem Android otwórz aplikację Outlook, zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usług Microsoft 365 Business i w razie potrzeby wprowadź numer PIN.

 2. Powinna zostać wyświetlona skrzynka odbiorcza aplikacji Outlook. Nie dotykaj urządzenia z systemem Android przez co najmniej 30 minut (lub inny czas dłuższy niż wartość określona w zasadach). Ekran urządzenia prawdopodobnie zostanie wygaszony.

 3. Ponownie otwórz aplikację Outlook na urządzeniu z systemem Android.

 4. Przed ponownym uzyskaniem dostępu do aplikacji Outlook pojawi się monit o wprowadzenie numeru PIN.

Sprawdzanie działania ustawienia Chroń pliki służbowe przy użyciu szyfrowania

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Ochrona w razie utraty lub kradzieży urządzenia, rozwiń pozycję Chroń pliki służbowe w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia i upewnij się, że funkcja Chroń pliki służbowe przy użyciu szyfrowania jest włączona, a funkcja Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm jest wyłączona.

 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem Android otwórz aplikację Outlook, zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usług Microsoft 365 Business i w razie potrzeby wprowadź numer PIN.

 2. Otwórz wiadomość e-mail z załączonymi kilkoma plikami obrazu.

 3. Naciśnij ikonę strzałki w dół obok informacji o załączniku, aby go zapisać.

  Naciśnij strzałkę w dół, aby zapisać plik rysunku na urządzeniu z systemem Android.
 4. Może pojawić się monit o zezwolenie programowi Outlook na dostęp do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu. Naciśnij pozycję Zezwalaj.

 5. U dołu ekranu wybierz pozycję Zapisz na urządzeniu, a następnie otwórz aplikację Galeria.

 6. Na liście powinno zostać wyświetlone zaszyfrowane zdjęcie (lub kilka zdjęć, jeśli zapisano ich więcej). Może ono być wyświetlane na liście obrazów w postaci szarego kwadratu z białym wykrzyknikiem w białym okręgu w środku szarego kwadratu.

  Zaszyfrowany plik obrazu w aplikacji Galeria.

Tematy pokrewne

Dokumentacja i zasoby dotyczące usługi Microsoft 365 Business
Rozpoczynanie pracy z usługą Microsoft 365 Business
Zarządzanie usługą Microsoft 365 Business

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×