WEŹDANETABELI, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji WEŹDANETABELI w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca dane przechowywane w tabeli przestawnej. Korzystając z funkcji WEŹDANETABELI, można pobrać dane podsumowania z tabeli przestawnej, o ile są one widoczne w raporcie.

Uwaga: Aby szybko wprowadzić prostą formułę z funkcją WEŹDANETABELI, można wpisać znak równości (=) w komórce, w której ma zostać zwrócona odpowiednia wartość, a następnie kliknąć w tabeli przestawnej komórkę zawierającą dane do zwrócenia.

Składnia

WEŹDANETABELI(pole_danych;tabela_przestawna;[pole1;element1;pole2;element2];...)

W składni funkcji WEŹDANETABELI występują następujące argumenty:

 • Pole_danych    Argument wymagany. Ujęta w cudzysłów nazwa pola danych, które zawiera dane do pobrania.

 • Tabela_przestawna    Argument wymagany. Odwołanie do dowolnej komórki, zakresu komórek lub nazwanego zakresu komórek w tabeli przestawnej. Te informacje służą do określenia, która tabela przestawna zawiera dane do pobrania.

 • Pole1;element1;pole2;element2    Argument opcjonalny. Od 1 do 126 par nazw pól i nazw elementów, które opisują dane do pobrania. Pary mogą mieć dowolną kolejność. Nazwy pól i nazwy elementów innych niż daty i liczby muszą być ujęte w cudzysłów. W przypadku tabel przestawnych OLAP elementy mogą zawierać nazwę źródłową wymiaru, a także nazwę źródłową elementu. Para pola i elementu w przypadku tabeli przestawnej OLAP może wyglądać następująco:

  "[Produkt]";"[Produkt].[Wszystkie Produkty].[Artykuły spożywcze].[Pieczywo]"

Spostrzeżenia

 • Pola lub elementy obliczeniowe oraz obliczenia niestandardowe są uwzględniane w obliczeniach funkcji WEŹDANETABELI.

 • Jeśli argument tabela_przestawna jest zakresem zawierającym co najmniej dwie tabela przestawne, dane będą pobierane z raportu ostatnio utworzonego w tym zakresie.

 • Jeśli argumenty pole i element opisują pojedynczą komórkę, wartość tej komórki jest zwracana bez względu na to, czy jest to ciąg, liczba, błąd itd.

 • Jeśli element zawiera datę, wartość należy wyrazić jako liczbę kolejną lub wypełnić przy użyciu funkcji DATA, tak aby wartość została zachowana, gdy arkusz zostanie otwarty w przypadku innych ustawień regionalnych. Na przykład element odwołujący się do daty 5 marca 1999 można wprowadzić jako 36224 lub DATA(1999;3;5). Wartości czasu można wprowadzać jako wartości dziesiętne albo za pomocą funkcji CZAS.

 • Jeśli argument tabela_przestawna nie jest zakresem, w którym znajduje się tabela przestawna, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli argumenty nie opisują widocznego pola albo zawierają filtr raportu, w którym filtrowane dane nie są wyświetlane, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.

Przykład

Ze względów praktycznych pokazane poniżej dane przykładowe nie obejmują rzeczywistych danych tabeli przestawnej, a jedynie ich migawkę. W przykładzie są wyświetlane formuły i wyniki.

Arkusz

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Wynik

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4)

Zwraca sumę końcową pola Sprzedaż, czyli 49 325 zł.

WEŹDANETABELI("Suma sprzedaży";$A$4)

Również zwraca sumę końcową pola Sprzedaż, czyli 49 325 zł. Nazwę pola można wprowadzić dokładnie w takiej postaci, w jakiej widnieje w arkuszu, albo w postaci skróconej (bez określenia Suma, Liczba itd.).

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Miesiąc";"Marzec")

Zwraca sumę końcową dla marca, czyli 30 337 zł.

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Miesiąc";"Marzec";"Produkt";"Produkcja";"Sprzedawca";"Myrcha")

Zwraca wartość 10 201 zł.

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Region";"Południe")

Zwraca wartość błędu #ADR!, ponieważ dane z tego regionu nie są widoczne.

WEŹDANETABELI("Sprzedaż";$A$4;"Produkt";"Napoje";"Sprzedawca";"Stąpor")

Zwraca wartość błędu #ADR!, ponieważ nie jest dostępna całkowita wartość sprzedaży napojów dotycząca sprzedawcy o nazwisku Stąpor.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×